„Neleisk man sušalti“ 4 dalis

Už naują pradžią

Erikas

Nors stengiuosi to neparodyti, meniu nurodytos kainos šiek tiek išmuša iš vėžių, jaučiu kaip akiniai ir vėl pradeda rasoti. Panašu, kad už mūsų vakarienę teks pakloti apvalią sumelę. Akimis ieškau pigiausio patiekalo, tačiau šiame restorane net menkutis užkandis kainuoja dvylika eurų. Bijau net sužinoti, kiek šitie lupikautojai nori už steiką. Faktas kaip blynas – su mano mylima kebabine nepalyginsi.

Mintyse skaičiuodamas, kur galėsiu pasispausti, turbūt labai juokingai suraukiu kaktą, nes Adela šypteli ir, tarsi atspėjusi mano mintis, palinkusi sukužda:

– Už savo patiekalus sumokėsiu pati, žinau, kad kainos čia truputį kandžiojasi. Tačiau šis restoranas man kelia daug sentimentų.

– Nejuokauk. Aš pasirūpinsiu sąskaita, – tariu neva lengvabūdiškai prunkštelėjęs ir, atsilošęs kėdėje lyg koks šeichas, išpučiu krūtinę.

– Primygtinai reikalauju, – nesmagiai pasimuisto Adela. – Nebenoriu būti skolinga jokiam vyrui ir nesvarbu, ar tai brangi kelionė, ar sąskaita už vakarienę.

– Na, jeigu taip, mokėkim per pusę.

– Sutarta, – pagaliau jos įsitempusiame veide atsiranda šypsena.

Turiu pripažinti, maistas čia – puikus, tad pasigardžiuodamas sušlamščiu viską iki paskutinio trupinėlio, tuo pralinksmindamas Adelą. Ši elegantiškai kramsnoja keptų burokėlių salotas su ožkos sūriu, cikorija ir apelsinais. Akivaizdu, kad juodaplaukė šioje aplinkoje jaučiasi lyg namuose, net padavėjai į ją kreipiasi vardu. O kai mums ant staliuko atkeliauja dvi vyno taurės ir desertas nuo virtuvės šefo, pasidaro aišku, kad Adela čia – ypatingas svečias.

Sutikusi mano klausiamą žvilgsnį paaiškina:

– Šio restorano savininkas – mano tėčio geriausias draugas, tad visuomet sutinka svetingai. Jis man padėjo įkurti savo konditerijos versliuką, davė daug naudingų patarimų… – staiga vyno taurę laikanti Adelos ranka suvirpa, matau kaip jos akys ima blizgėti.

Drąsindamas paliečiu jos riešą ir mergina liūdnai šypteli.

– Gali iš naujo atidaryti savo kepyklėlę. Galbūt ne tokią, kokią turėjai, gal truputį mažesnę, bet tau tikrai pavyks. Esi talentinga konditerė ir privalai užsiimti širdžiai miela veikla.

– Tikrai taip manai? – pakelia į mane akis, kuriose šviečia viltis.

– Kaip gyvą matai! Nesu valgęs skanesnių sviestinių sausainių.

– Tu labai mielas, Erikai…

– Sakau gryniausią tiesą. Tavo gardėsiai patinka žmonėms, pati matei kaip visi gyrė ir prašė dar vieno gabalėlio.

– Juk dauguma jų buvo benamiai…

– Manai, vargingai gyvenantys žmonės neturi skonio receptorių?

– Tu teisus, – atsidūsta. – Gal ir reikės pabandyti iš naujo…

– Ne gal, o būtinai! Išgerkim už naują pradžią! – šį kartą mūsų prigludusios taurės iškilmingai dzingteli.

– Mes ir vėl geriam, – vis dar su ašarom akyse nusijuokia Adela.

 

Adela

Berniukų kovos

Kai, sumokėję už sąskaitą, maloniai besišnekučiuodami pakylam nuo staliuko, Erikas paslaugiai atneša mano kailinius. Vakaras buvo tobulas: gardus maistas, puiki draugija ir naujai įsižiebusi viltis atgaivinti savo verslą. Kai nusikvatojusi iš dar vieno Eriko juokelio, pakėliau akis, pro restorano duris įžengė keli vyriškiai, tarp kurių pastebėjau Arną.

Šis iškart grėsmingai atsidūrė prie pat manęs ir paniekinamai sušnypštė pro sukąstus dantis:

– O tu greita. Vos spėjai susirinkti daiktus iš mano namų, jau radai kitą auką, – bjauriai išsišiepia, vertinamai nužvelgdamas Eriką.

– Arnai, nereikia, – ištariu bespalviu balsu. Geros nuotaikos neliko nė ženklo, širdis ima pašėlusiai daužytis krūtinėje.

– Žmogau, nekelk problemų, – Erikas žengia Arno link, savo kūnu užstodamas mane nuo buvusiojo.

– Jeigu ši kalė tavęs dar nenugręžė, tai neabejotinai tą padarys, – erzinančiai nusikvatoja Arnas ir jau apsisuka eiti.

– Rink žodžius! – sugriaudi Eriko balsas ir aš net krūpteliu. Restorano lankytojai imi šnabždėtis.

Arnas atsisuka ir su visažinio šypsena priartėjęs prie Eriko patapšnoja jam per petį.

– Ramiau, seniuk, aš tik perspėju. Šiai barakudai rūpi aukščiausios klasės žaisliukai. Ji tave išsunks kaip citriną, net nespėsi mirktelėti.

Matau, kaip įsitempia Eriko pečiai, jo delnai  susigniaužia į kumščius. Šviesiaplaukis nusipurto Arno ranką ir jau visiškai susivaldęs ištaria:

– Primink, kiek jūs buvote kartu? Penkerius metus? – Bemat Arno šypsenėlę keičia sutrikimas. – Ir per tiek laiko nesugebėjai pažinti Adelos? Savo išradingumo stoką bandei kompensuoti pinigais? Apgailėtina, seniuk, – matau, kaip buvusiojo veidas tiesiog suliepsnoja iš pykčio, žandikaulis įsitempia. – Tai aš tave noriu perspėti – dar vienas žodis ir sumalsiu tavo snukį, nepaisydamas šios vietos etiketo.

Arnas grėsmingai dėbteli į mane, tada į Eriką ir nieko daugiau nesakęs prisėda prie jo laukiančių kolegų, kurie akivaizdžiai nesitikėjo tokios baigties.

– Einam iš čia, – švelniai suėmęs už alkūnės išsiveda mane lauk. Aš vis dar be žado, virpu visu kūnu. Negaliu patikėti, jog švelnus ir mielas Erikas pastatė Arną į vietą. Čia tai bent…

– Tu visa drebi, einam iki mano automobilio, parvešiu tave, – Erikas švelniai mane apglėbia per pečius.

Jaučiu tokią gėdą, kad jam teko visa tai pamatyti ir giliai viduje kirbančią baimę.

– Arnas nepaliks visko taip, jis gali mėginti su tavimi susidoroti, – sušnabždu, nurydama sukilusias ašaras.

– Nurimk, nieko jis man nepadarys, dar ne tokių esu matęs.

– Man labai gaila, kad vakaras taip baigėsi. Atleisk, Erikai… – nuleidžiu akis žemyn ir noriu prasmegti skradžiai į žemę.

Vaikinas stabteli, atsuka veidu į save ir kilsteli mano smakrą taip, kad mūsų akys susitiktų.

– Neatsiprašinėk dėl savo šikniaus buvusiojo. Vakaras nuostabus, nes priešais mane stovi tu.

Išspaudžiu liūdną šypsnį.

– Beje, dėl išradingumo stokos, pataikei kaip pirštu į akį, jei supranti, apie ką aš…

Erikas kimiai nusijuokia ir paskandina mane savo saugiame glėbyje.

 

Gamtos apsauga

Erikas

Liko vos dvi dienos iki Kalėdų, tad darbo stoka negaliu skųstis, mūsų paviljonas tiesiog tapo mugės epicentru. Keli žmonės net teiravosi ar prekiaujame  sausainiais, mat buvo girdėję apie nuostabaus skonio gardėsius. Reikės perduoti Adelai, jog pelnytai gali savimi didžiuotis.

Džiaugiuosi, kad man pavyko ją paskatinti pasikalbėti su tėvais ir paprašyti jų pagalbos. Net neabejoju, mergina atsistos ant kojų ir viską sėkmingai pradės nuo pradžių.

Per šurmuliuojančius žmonių balsus vos išgirstu skambantį mobilųjį. Šūkteliu broliui, kad trumpam mane pavaduotų, ir ieškodamas tylesnės vietos, atsiliepiu.

– Klausau.

– Sveikas, tikriausiai sutrukdžiau tau dirbti, – Adelos balsas toks mielas, kad norėčiau dabar pat ją išbučiuoti.

– Sveika, tu man niekada netrukdai, – šypsausi į ragelį kaip koks kvailys.

– Rytoj Kūčios, važiuosiu pas tėvus į sodybą, tačiau prieš išvykdama noriu atsidėkoti draugei už tai, kad priėmė mane ir…

– Palauk truputėlį, – prastai girdžiu, tad užsidengiu vieną ausį ir bandau apeiti besigrūdančius žmones.

– Klausau tavęs.

– Draugė su vyru tikri darboholikai, jie dar nepasipuošę namų, tad  pamaniau, prieš išvykdama padarysiu jiems staigmeną.

– Ir kuo galiu būti naudingas?

– Gal padėtum parsigabenti gyvą eglutę? Papuošimų jau nupirkau.

– Bus padaryta! Kaip tik žinau, kur yra gražių žaliaskarių. Užsuksiu tavęs po… – dirsteliu į telefono ekraną, – geros valandos.

– Nuostabu! Tikiuosi, nepridariau tau rūpesčių, tikriausiai turi marias darbo, – Adelos balse girdžiu kaltę.

– Viskas gerai, Edvinas pasikvietė padirbėti savo merginą. Tie balandėliai susitvarkys ir be manęs.

– Tuomet lauksiu.

– Apsirenk šiltai.

– Erikai… – nusikvatoja Adela.

– Aš rimtai. Lauk manęs, iki!

Net neišgirdęs atsakymo padedu ragelį ir nuskubu prie vingiuojančios pirkėjų eilės.

Po valandos su trupučiu, su Adela jau sėdime automobilyje. Lauke pusto. Šiais metais dangus dosniai dalina snaiges, kurios lyg praplyšusi pūkinė antklodė dengia viską, kiek akys aprėpia: tankius miškus, plynus laukus, namų stogus ir bažnyčių smailes.

Šį kartą Adela paklausė mano patarimo ir apsirengė paprasta stora striuke bei šiltais neperšlampamais batais. Mūvėjo savo baltas pirštines ir ant galvos buvo užsimaukšlinusi kepurę. Visą kelią užsidegusi pasakojo, kokių gražių žaisliukų rado eglutei papuošti ir net neišleido tam krūvos pinigų. Parduotuvės prieš pat Kalėdas skelbia išpardavimą. Man buvo taip malonu klausytis jos balso, matyti, kokia ji atsipalaidavusi ir laiminga. Juodaplaukė kaip tik pasakojo, kokį pyragą žada nusivežti pas tėvus, kai užgesinau variklį ir mašina truktelėjusi sustojo pamiškėje.

– Nagi, eime ieškoti eglutės, – nubraukiau nuo Adelos skruosto sruogelę plaukų ir ji, regis, tik dabar suprato, kur esanti.

– Tu gal juokauji? – išpūtė akis dairydamasi per langą, už kurio plytėjo tylūs apsnigti medžiai.

– Nukirsim tik vieną. Čia yra net keli jauni atžalynai, tad tik praretinsim mišką, – nusijuokiu bandydamas išskaidyti pakibusią įtampą.

– Juk mus gali patikrinti inspektoriai iš gamtos apsaugos! Negi negirdėjai, kokias baudas jie skiria už savavališką eglučių kirtimą?

– Nebūk juokinga, šitam miške nė gyvos dvasios, negi nematai, – toks Adelos susirūpinimas man kelia šypseną.

– Gamtos apsaugos inspektoriai važinėja su nežymėtu džipu ir tikrina vairuotojų bagažines, o tada laukia menki juokai…

– Kvailiuke, čia niekas neatvažiuos, būk rami, – baksteliu jos mielą nosytę ir paraginu lipti iš automobilio.

– Aš tave perspėjau… – išlipusi baigščiai apsidairo ir įsiklauso į spengiančią tylą. Girdėti tik vėjas, sūkuriuojantis eglių viršūnėse.

Išsitraukiu iš bagažinės rankinį pjūkliuką, ir suimu vis dar bailiai besidairančios Adelos ranką.

– Eime, reikės įsukti į kitą takelį, paskubėkim kol dar nesutemo.

– Dar niekada nesu vykdžiusi nusikaltimo, – Adela nužvelgia pjūklo ašmenis ir aukštai kilnodama kojas kėblina per sniegą. Be mūsų paliekamų pėdų, pastebim ir kelis stirnų pėdsakus. Nuo šakos strykteli voverė ir mikliai įsliuogia į aukštą pušies viršūnę.

– Kalbi taip, lyg ketintume kažką nužudyti, – nusijuokiu pasilenkdamas, kad pralysčiau pro tankias eglės šakas.

– Ar nebūtų buvę paprasčiau nuvažiuoti į prekybos centrą? – mergina nespėja linktelti į šoną ir gauna su snieguota šakele per veidą. – Po galais! Ar dar toli? – suirzusi stabteli ir sukryžiuoja rankas ant krūtinės.

– Tuomet nebūtų jokio įdomumo! Nagi, pakvėpuok grynu oru, pažiūrėk kaip gražiai sninga…

– Mhm, per tą sumautą sniegą jau nebematau, kur einu, – suburba sau po nosim.

– Štai čia, – mosteliu ranka į proskyną, kurioje žaliuoja daugybė jaunų eglučių. – Rinkis kurią nori.

– Man vis dar nepatinka ši mintis…

– Gal šią?  Dydis kaip tik: šakos tankios ir viršūnė tiesiai nuaugusi, – nupurtau nuo eglutės storą sniego rūbą.

– Pjauk greičiau ir varom! – neramiai sutrypčioja Adela, nepatikliai dairydamasi į šalis.

– Gerai jau gerai, pikčiurna,– juokais kepšteliu Adelą, tačiau ši pokštauti visai nenusiteikusi.

Vos atsitūpęs priglaudžiu rankinį pjūkliuką prie eglės kamieno, pasigirsta per sniegą atriedančio automobilio garsas.

– Gamtosaugininkai! – baikščiai suspinga Adela ir taip trukteli mane už rankos, kad vos nepametu įrankio. – Bėgam!

 

Netikėtas bučinys

Adela

Taip ir galvojau, kad tai bloga mintis, labai labai bloga mintis! Bėgdama pusnynais iš visų jėgų tempiu klupinėjantį Eriką. Viena mano ranka siaubingai šąla, tad suprantu, jog kažkur pamečiau pirštinę. Visai netoli mūsų atviroje įvažoje sustoja juodas džipas.

– O ką aš tau sakiau! – priekaištingai sušnypščiu ir staiga trukteliu Eriko ranką žemyn. – Gulam! Jie mus pamatys!

Plumpteliu ant pilvo, kartu nusitempdama ir Eriką. Šis vis dar laiko rankoje nusikaltimo įrankį. Kad jį kur velnias. Nors iš sutrikusio veido galiu spėti, jog jau nemano, kad eglutės kirtimas toks šaunus nuotykis.

– Mesk tą gelžgalį, po galais! Tu mus išduosi!

– Negaliu, – išpučia akis Erikas, – tai mano tėčio gerasis pjūklas. Jeigu pamesiu, nusuks man galvą!

Aš tau tuoj pati nusuksiu galvą – prabėga mintis.

Greičiausiai dabar ramiai sau kraučiausi lagaminą kelionei į Paryžių. O ką aš veikiu? Guliu pusny ir slepiuosi nuo gamtos inspektorių!

– Ššš! Tyliau! – Uždengiu vaikino burną savo sniegu aplipusia pirštine, o kitą, jau spėjusią suledėti ranką, nesėkmingai bandau įsibrukti į kišenę. Gulim suglaudę galvas ant šaltos žemės, o kadagio šaka siaubingai duria man į užpakalį.

Iš džipo niekas nelipa, variklio negesina, tad dar tikiuosi, jog ims ir nuvažiuos. Darosi siaubingai šalta, nors ir jaučiu Eriko kūno šilumą. Jis pusiau užgulęs mane, kad tilptume pasislėpti po retu spygliuočio krūmu. Kai stengdamasi net kvėpuoti tyliai, stebeiliju į stovintį  automobilį, Erikas ir vėl prabyla:

– Žinojai, kad vos šeši žmonės iš tūkstančio turi tokį akių pigmentą kaip tavo, vadinamą heterochromija?

– Erikai, tu dabar baisiai nelaiku demonstruoji savo oftalmologijos žinias, – beveik suaimanuoju.

– Kodėl ne laiku?.. Kol ta porelė džipe pasimylės, mes taip pat galim šiuo tuo užsiimti… – pirštais perbraukia mano sušalusį skruostą.

– Ką?! – beveik rikteliu iš nuostabos išplėsdama akis. – Tai čia ne gamtos apsauga? – netekusi žado bandau stotis, tačiau Erikas net nekrusteli. Jis sukikena ir palinksta mano lūpų link. – Ir tu visą laiką žinojai?! – piktai nustumiu jo veidą, o šis linksmuolis tik kvailai šypsosi.

Pasipiktinusi atsistoju ir net trepteliu koja. Atsigręžusi pamatau linguojantį į šalis džipą, kurio langai iškalbingai užrasoję.

– Kvailys! – gana stipriai stumteliu Eriką. Šis, išmetęs iš rankų taip saugomą pjūklą, sugriebia mane ir prisitraukęs įžūliai įsisiurbia į lūpas.

Mano kūnu vienu metu nuvilnija tūkstančiai šiurpuliukų. Iš pradžių dar keliskart trinkteliu jam per nugarą, bandydama išsivaduoti iš tvirto glėbio, tačiau galiausiai pasiduodu ir atsakau į bučinį. Erikas vos atsitraukia ir tankiai alsuodamas sušnabžda:

– Kai pyksti, tu dar gražesnė nei visada…

Man nespėjus net žioptelėti, priglunda ir vėl.

Epilogas

Negalėčiau teigti, kad tai romantiškiausia vieta, kurioje man yra tekę bučiuotis, tačiau ir skųstis negaliu – Erikas tiesiog fantastiškas.

Mus pastebėjusi aistringoji porelė paskubomis išvažiavo, nespėjo net langai dorai nudžiūti. Vis dar tyliai snigo. Nusprendėme nerizikuoti ir šventinę eglutę parsivežti iš prekybos centro.

– Ką planuoji veikti per Kalėdas? – pasiteiravau kai žingsniavome automobilio link. – Mano tėvai, kaip ir kasmet, keps antį su bruknių padažu. Pirštelius galima apsilaižyti. Nujaučiu, kad tau patiktų mūsų sodyba…

– Atsinešiu vyno, – stabtelėjęs atsisuka ir įdėmiai mane nužvelgia. – O tu ir vėl panaši į ledo gabalėlį, – pakėlęs mano paraudusią ranką priglunda prie jos karštomis lūpomis. Tuomet nusimauna savo megztas vilnones pirštines ir atkiša jas man tardamas:

– Niekada neleisiu tau sušalti…

– Skamba kaip pažadas.

– Taip ir yra.

 

PABAIGA

„Neleisk man sušalti“ 3 dalis

Šlapi bučiniai

Erikas

Adelos kvietimas pasivaikščioti man gerokai pakėlė nuotaiką. Po to vakaro, kai nebylomis parvežiau ją į draugės namus, kelis kartus susirašėm. Žinutės buvo trumpos, nereikšmingomis temomis, tad net svajoti negalėjau, kad pakvies susitikti.

Šiokiadienį žmonių nedaug, tad nusprendžiu, jog Edvinas ir vienas susitvarkys su pirkėjais. Tik kur ją nusivesti? Akivaizdu, kad nustebinti turtingo gyvenimo mačiusią merginą nebus lengva. Po ilgų svarstymų man šauna puiki mintis. Jeigu negaliu padovanoti prabangos, nustebinsiu paprastumu. Patenkintas tokios šaunios idėjos patraukiu į prekybos centrą ir brūkšteliu Adelai trumpą žinutę: „Apsirenk šiltai!“

Tuoj pat atskrieja atsakymas: „Nesijaudink, tikrai nesirengiu gruodžio mėnesį vaikščioti su vasarine suknele!“

O ji tikrai kietas riešutėlis. 

Penkiolika minučių anksčiau nei sutarta įsuku į Adelos draugės kiemą ir išvystu tikrai mielą vaizdelį: mergina, apsimovusi baltas pirštines, linksmai tarp delnų spaudžia sniegą, formuodama gniūžtę. Šalia tupintis jau matytas šuo seka kiekvieną jos judesį, laukdamas metimo. Keliais šuoliais pasiekęs pusnis, nosimi bando surasti, kur nukrito sniego kamuolys, tačiau nieko nepešęs parlekia, energingai šokčiodamas į viršų. Adela juokiasi, bandydama išvengti šlapių bučinių lavinos. Vos išlipu iš automobilio, baltai pilko kailio haskis pasileidžia manęs link. Net nespėju pagalvoti, ar keturkojis draugiškas, kai jis tiesiog pargriauna mane. Pasigirsta linksmas Adelos balsas:

– Luna, negalima! Pas mane! – bergždžiai komanduoja juodaplaukė. Kalytė džiaugsmingai šveičia mano veidą, net inkšdama iš laimės, o aš vis dar riogsau sniego pusnyje. Kai Adelai pagaliau pavyksta atitraukti šunį, bandau atsistoti.

– Oho, manęs dar niekas taip karštai nebučiavo, – šypsausi striukės rankove braukdamas šlapią veidą.

– Tikrai? – nusikvatoja segdama Lunai pavadėlį. – Praradau laiko nuovoką, – paglosto tankų šuns kailį.

– Tai aš atvažiavau per anksti, – vis dar nevykusiai bandau nusivalyti snieguotą užpakalį.

– Tik nuvedu Luną vidun ir galim eiti. Beje, kodėl tu su mašina juk tarėmės pasivaikščioti?

– Mes ir vaikščiosim, tik ne čia.

– O kurgi? – trukteli energingos kalytės pavadėlį, kuri tik ir taikosi dar kartą mane pargriauti.

– Pamatysi.

– Darosi įdomu, – Adela nueidama koketiškai žvilgteli per petį.

 

Linksmieji kalneliai

Adela

Nors kelionė automobiliu truko neilgai, Erikas kaip visada plepėjo neužsičiaupdamas. Dar nesu sutikusi tokio kalbaus vaikino, tad klausausi jo pasakojimų su didele nuostaba. Iš Arno žodžius tekdavo traukte traukti… Jis nuolat lindėdavo savo telefone ir aš bergždžiai bandydavau pradėti pokalbį.

Net fiziškai nusipurtau supratusi, jog vėl bandau atverti seniai užsitrenkusias duris ir sulyginti du tiesiog nesulyginamus vyrus.

Iš senutėlio Eriko automobilio radijo jaukiai skamba kalėdinės dainos. Į šalis švysčiojantis eglutės formos gaiviklis primena man tėtį ir mūsų dažnus pasivažinėjimus, kai dar buvau vaikas.

Kai to visai nesitikiu, automobilis užgęsta ir aš sekundėlę pagalvoju, kad sustojome dėl kokios nors variklio detalės gedimo. Tačiau Erikas džiugiu balsu paskelbia – atvykom. Išlipusi pamatau tik priešais stūgsantį kalną, tad nustebusi dairausi, gal pastebėsiu kokį nuošaliau esantį parką. Išvydęs mano sutrikusį veidą, šviesiaplaukis mikliai iš bagažinės ištraukia dvi spalvingas plastikines čiuožynes.

Jergutėliau, tikiuosi jis nerimtai.

– Pasilinksminkim! – tiesia man raudoną vaikišką pašikniuką ir net suploja delnais. Aš vis dar stebeilijuosi į jį, laukdama, kol pradės juoktis ir patikins, kad tai tebuvo pokštas. Bet Erikas jau žaismingai trukteli mane už rankos kalno link ir dabar jo žodžiai „apsirenk šiltai“ įgauna naują prasmę.

– Aš nemanau, kad tai gera mintis…

Abejodama nužvelgiu savo verstos odos aulinukus, kurie skirti nebent išlipti ir įlipti į automobilį, bei brangų puspaltį su alpakos vilna.

– Nagi, bus smagu! – linksmos kibirkštėlės šokčioja Eriko akyse. – Kada paskutinį kartą čiuožinėjai nuo kalniukų?

–  Būdama devynerių, – atsakau net nesvarsčiusi. Kuo puikiausiai prisimenu tą dieną, kai nesėkmingai nusileidusi nuo kalno, prasiskėliau kaktą. Dar šiandien virš kairiojo antakio turiu blyškų randelį. Mano vaikystės trauma sukelia Erikui juoką, regis, jis nepastebi vis labiau augančio nerimo mano akyse.

Nors netrykštu džiaugsmu, nenorėdama pasirodyti kaip kokia išpaikinta fyfa, kėblinu paskui Eriką. Kalniukas visai nemažas, sakyčiau, menkai kuo skiriasi nuo Gedimino kalno. Garsiai atsidūstu, stebėdama kaip mano mėgstamiausi batai aplimpa sniegu.

Gurkšt gurkšt… Girdėti tik mudviejų alsavimas ir sniego girgždėjimas. Ten, kur siekia apšvietimo lempos, matyti, kaip žėri pusnys. Lyg kažkas būtų pabėręs visą Swarovski kristalų kolekciją.

Anot liaudies išminties, jeigu sniegas blizga, vadinasi, šals dar labiau. Nuo šios minties užsisegu paskutinę paltuko sagą ir pasitaisau šaliką. Kai tyliai keiksnodama blondiną už tokį sumanymą pasiekiu kalniuko viršūnę, sunkiai gaudau kvapą. Čia tai tikra kardio treniruotė.

Erikas tiesiog švyti ir žaismingai kelis kartus strykteli į orą. Entuziazmas tiesiog skverbiasi per jo poras. Ko, deja, negalėčiau pasakyti apie save. Pažvelgusi žemyn, garsiai nugurgiu seiles, ir persižegnojusi sėduosi ant vaikiškos čiuožynės. Jeigu nusisuksiu galvą, bent jau nereikės rūpintis savo miglota ateitimi…

Erikas mitriai apsižergia mėlyną plastiko gabalą ir linksmai klesteli ant žemės, lyg tai darytų kiekvieną mielą dieną. Įsikibęs į rankeną, perkelia savo kūno svorį į priekį ir atsigręžęs šūkteli:

– Pasiruošusi?

– Tai, kad nelabai…

– Sulig trim!

– Ką?! Paaalauk…

– Vienas, du….

– Erikai, pa…

– Trys. Varom!

O vargeli… Užsimerkiu, įsistveriu rankenos, atsispiriu ir suriečiu  kojas prie krūtinės.

 

Erikas

Sniegas už kaklo

 

Nors iš Adelos veido mačiau, kad nėra sužavėta, ji vis tik nučiuožė!

Garsiai spiegdama, žarstydama baltas pusnis į šonus, keliskart šoktelėjusi į orą ir ne visai sėkmingai nusileidusi ant šono.

Kai pribėgau padėti jai atsistoti, pamaniau sulauksiantis pikto žvilgsnio, o gal net kumštelėjimo, tačiau Adela, lyg maža mergaitė, besikvatodama pasakė „Dar!“ Nuvalęs jai nuo paltuko sniegą, suėmiau jos pirštinėtą delną. Man buvo malonu, jog rankos ji neištraukė ir mes susiglaudę pasiekėm kalno viršūnę. Po valandos siautėjimo mūsų abiejų skruostai buvo iškaitę, rūbai šlapi, o plaukai išsitaršę, bet gera nuotaika nedingo nei akimirkai. Finaliniam čiuožimui pademonstravau Adelai savo firminį nusileidimą ant pilvo, ir kai su visais akiniais įsmigau į pusnį mergina jau braukė juoko ašaras.

Kai atsirėmę į automobilio bagažinę gurkšnojom karštą šokoladą, dalindamiesi vienu termoso puodeliu, Adela atsiduso ir net neatsikvėpdama išpyškino:

– Dar niekada nebuvau tokia susitaršius ir taip aplipusi sniegu, – žvilgsniu nulydėjo peršlapusius savo verstos odos aulinukus, – O šituos teks išmesti, – kreivai šyptelėjo siurbtelėdama karšto gėrimo, – Tačiau jau seniai nebuvo taip smagu! Ačiū tau, Erikai.

Ir staiga pakštelėjo į skruostą. Padvelkė jos kvepalais, kurie man priminė per šventes lupamų mandarinų kvapą.

Tai buvo taip netikėta ir miela. Tiesa, turėjau susivaldyti, kad nesuimčiau jos žavingo veido ir aistringai nepabučiuočiau, tačiau juk pats pasiūliau būti tik draugais.

– Man taip pat buvo labai smagu. Tu puiki čiuožinėjimo partnerė!

Adela sukikeno ir užsivertusi puodelį ištuštino likusį gėrimą.

– Kaip čia taip išeina, kad susitinkam tik išgerti, – ištiesė jau tuščią termoso puodelį manęs link, – reikėtų kada nors ir pavalgyti.

– Ar tai kvietimas?, – šypsausi bandydamas megztinio rankove apsivalyti snieguotus akinius.

– Galbūt… – primerkia savo gražias akis.

– Mielai pavakarieniaučiau su tavim, tačiau tokių mūsų neįleis net į kebabinę, – trukteliu Adelai už šaliko ir visas prie jo prilipęs sniegas subyra merginai už kaklo. Ši cyptelėjusi pašoka.

– Ei, ką darai? Šalta! – netikėtai liuokteli manęs link ir užmeta man ant galvos sniego pilną striukės gobtuvą.

– Lygiosios! – paskelbiu, ištiesęs rankas lyg gindamasis. Adela pusiau spygčiodama pusiau kikendama bando išsikratyti likusį sniegą. – Lipk į mašiną, parvešiu tave, kol dar nepasigavai plaučių uždegimo.

Kai pajudam iš vietos per radiją užgroja viena mano mėgstamiausių Kalėdinių dainų. Pastebiu kaip Adela pradeda linkčioti į taktą ir tada netikėtai abu vienu metu užtraukiam: „Ant gerumo pramuš, ant gerumo pramuš, mūsų bendradarbius gimines ir kaimynus.“ Ir pradedam juoktis.

– Tau taip pat patinka Marijonas? – susidomėjęs nusuku akis nuo kelio ir pažvelgiu į Adelą.

– Ei, žiūrėk, kur važiuoji! – baksteli man į šoną. – O kam jis nepatinka? – atsakydama į mano užduotą klausimą nusišypso. Vis dar negaliu atsistebėti, kokia ji graži.

– Tavo tiesa. Beje, kaip dėl tos vakarienės? – nekantraudamas subarbenu į vairą pirštais.

– Rytoj. Bet, – iškelia laibą pirštelį į viršų, – su sąlyga, kad neisim į kebabinę.

– Pfff, nesąmonė! Aš jau svajojau apie česnakinį padažą ir fri bulvytes, – erzindamas net sučepsiu. Adela juokingai suraukia nosį ir užprotestuoja.

– Nieku gyvu! Valgysim normaliam restorane su normaliais įrankiais! Ir jokių česnakų!

– Kaip pasakysi, princese, – kiek per ilgai nužvelgiu jos veidą, tad sulaukiu dar vieno niukso.

 

Adela

Plikledis 

Nors rizikuoju susilaužyti visus įmanomus kaulus, slysčiodama ant plikledžiu aptraukto šaligatvio tipenu Eriko paviljono link. Kadangi mano mėgstamas restoranėlis visai netoli miesto aikštės, pasisiūliau atvažiuoti autobusu, kad jam nereikėtų brautis vakarinėse  spūstyse. Susitarėm susitikti prie jo darbo vietos lygiai septintą, o aš jau vėluoju. Visuomeniniu transportu buvau nevažiavusi visą amžinybę, tačiau niekas per tą laiką nepasikeitė: žmonės bambėdami kovoja dėl sėdimų vietų, o likę stovėti grūdasi it silkės statinėje.

Savo vietą prie lango užleidau nėštukei, kuri pūškuodama vos galėjo pastovėti ant kojų. Tad pati keturias stoteles stypsojau įsitvėrusi plastikinės autobuso rankenos, stengdamasi ignoruoti man į pakaušį kvėpuojančius žmones. Kaskart atsivėrus durims į vidų plūsteldavo šaltas vėjo gūsis, atnešdavęs pavienes snaiges. Mintis rengtis kašmyrine vos kelius siekiančia suknele, po kuria dėvėjau plonytes pėdkelnes, jau nebeatrodė tokia žavinga. O ir batus šį kartą išsirinkau trumpaaulius, norėdama priderinti prie mėgstamų kailinukų. Pati nesuprantu, ko taip išsipuošiau. Viso labo pavakarieniausim ir draugiškai pasikalbėsim. Tai net ne pasimatymas, kvailai įtikinėju save ir staiga dar kartą slystelėjusi, garsiai nusikeikiu. Kad kur skradžiai tuos nebarstytus šaligatvius! Dar vienas netikslus žingsnis ir vakarą leisiu skubiosios pagalbos skyriuje, o ne jaukiame restorane.

Laimei, Erikas jau iš toli pastebėjęs mane klupinėjančią, atskuba į pagalbą ir džentelmeniškai pasiūlo kibtis į parankę. Tikriausiai jo akyse pasirodžiau it karvė ant ledo.

– Sveika, laikykis į mane, šiandien velniškai slidu.

– Kol kas dar sveika, bet jau baiminausi išsidaužyti dantis, – suburbu, įsikibdama į Eriko ranką it skęstantysis gelbėjimosi rato. Giliai įkvepiu malonaus vaikino kvapo – rytietiško stiliaus kvepalų,  susimaišiusių su kvapnios kavos ir karšto vyno aromatu.

Šiandien Erikas vilki elegantišką juodą paltą atsegiotomis sagomis ir avi priderintus batus. Jo originalų stilių išduoda tik garstyčių spalvos kelnės ir baltas megztinis aukšta apykakle.

– Atrodai nuostabiai, – Erikas kilsteli ranką ir žaismingai pakedena mano lengvai pagarbanotus plaukus, kuriuos dengia tik kailinis gobtuvas.

– Man atrodo, kad šiek tiek persistengiau, – slystelėjusi susvyruoju, tad vaikinas dar tvirčiau prilaiko mane. Keista, kad šalia menkai pažįstamo žmogaus jaučiuosi saugi kaip niekada iki šiol. Nenoriai paleidžiu Eriko parankę, kai įžengiam į restorano vidų.

– Kaip čia jauku! – susižavėjusi apžvelgiu skoningai išpuoštą aplinką ir  nuo lubų besidriekiančius įvairių dydžių stiklinius burbulus, kurie su gelsvo atspalvio lemputėmis sukuria pasakišką efektą.

– Aha, būtų labai jauku, jeigu ką nors matyčiau, – nesmagiai sukrizena Erikas, kurio akinių stiklai visiškai užrasoję.

– Oi, palauk, rankinėje turiu nosinaitę, – skubiai pasiraususi, surandu margaspalvę šilko nosinę, kurią kartu su begale suknelių ir šalikėlių parsivežiau iš Maroko. Nedelsdama ištiesiu šviesiaplaukiui ir mūsų pirštai susiliečia.

– Tu – mano gelbėtoja, – šypteli valydamasis aprasojusius stiklus.

Erikas padeda man nusivilkti kailinukus ir mes prisėdame prie prabangiai padengto staliuko.

Akimirkai ir vėl pasijuntu ta pati elegantiška mergina, kuriai atviros visų brangiausių restoranų durys. Tik priešais mane sėdi nebe nuolat paniuręs ir pinigais mėgstantis pasipuikuoti Arnas, o nuoširdus, atidžiai į akis žvelgiantis Erikas.

Ir šiandien užsisakyti ruošiuosi ne brangiausią meniu esantį patiekalą, o tą, už kurį galėsiu susimokėti pati.

 

„Neleisk man sušalti“ 2 dalis

Laikinieji namai

Adela

Simpatiškas šviesiaplaukis toldamas vis atsigręžia ir šiltai nusišypso. Nors yra tikra Arno priešingybė tiek išvaizda, tiek charakteriu turiu sau pripažinti, kad kažkuo mane patraukė.

Iš buvusio vaikino namų daiktus susirinkau per dieną, tiksliau, pasiėmiau tik tai, ką galėjau panešti. Arnas nebandė manęs sustabdyti ar taikytis, po paskutinio mūsų pokalbio neparašė net žinutės.

Regis, nebuvau jam tokia svarbi, kaip įtikinėdavo po eilinio barnio tiesdamas vis naują tūkstančius kainuojančią aksominę dėžutę. Naivu buvo tikėtis, jog tiek laiko darbe praleidžiantis patrauklus jaunas vyras neturi meilužės. Buvau tikra kvailė, kad nepastebėjau. Arba nenorėjau pastebėti…

Tiesą pasakius, dėl Arno šaltumo pajutau palengvėjimą ir visą savo gyvenimą sutalpinau vos į du lagaminus. Nors įžeista savimeilė ragino palikti visas jo dovanas, iš seifo išėmiau pora apyrankių ir auskarus su deimančiukais, ketindama parduoti artimiausiam lombarde. Stovėjau įsitvėrusi į lagaminų rankenas ir paskutinį kartą apžvelgiau prabanga alsuojančius namus, suprasdama, kad šiam patogiam ir nerūpestingam gyvenimui nebepriklausau. Man buvo gaila ne likusių vertingų daiktų ar širdžiai mielų smulkmenų, o laiko, kurį iššvaisčiau gyvendama su netinkamu žmogumi.

Tėvams apie savo situaciją nieko nepasakojau, nenorėjau bereikalingai jaudinti, tad pagalbos kreipiausi į artimą draugę. Nepaisant to, kad pastaruoju metu buvau šiek tiek ją apleidusi, svetingai priėmė jaukiuose savo ir vyro namuose. Liepė nesukti galvos ir gyventi tol, kol nuspręsiu, ką daryti toliau. Atsidėkodama tvarkiau jų būstą, vesdavau energingą haskių veislės kalytę pasivaikščioti, o likusį laiką kepiau savo desertus: citrininius keksiukus su maskarponės sūrio kremu, medaus pyragą su riešutais ar visų mėgiamus sviestinius sausainius. Reikėjo iš naujo prisiminti, jog sugebu ne tik vartyti mados žurnalus, tingiai gurkšnodama margaritas ar gulėti prie penkių žvaigždučių viešbučio baseino. Turiu įrodyti sau, jog galiu pasirūpinti savimi.

 

Gerumo akcija

Erikas

Prieš Kalėdas visų širdys suminkštėja, noras užsidėti pliusiuką, ištiesiant pagalbos ranką skurstančiam, trumpam nustelbia savanaudiškumą. Anot Marijono Mikutavičius dainos, „ant gerumo pramuš“. Ne išimtis ir šie metai, tad Maltiečių organizuojama akcija pritraukė ne tik stokojančius maisto, bet ir norinčius prisidėti prie labdaros: karštą sriubą pilstė ne tik ilgamečiai savanoriai, tačiau ir keletas raudonomis prijuostėmis ryšinčių prašalaičių, ir net vienas kitas televizijos ekranuose matytas veidas. Norinčių prisidėti prie gerų darbų buvo nemažai, tačiau alkstančių, dauguma senyvo amžiaus žmonių, minia driekėsi iki begalybės. Praleisti tokios progos buvo nevalia: kas laukė dubenėlio karštos sriubos, o kas net įsigudrino atsinešti savo turimus stiklainėlius – antrai porcijai. Skaudu buvo žiūrėti į sukumpusius senolius, kantriai stovinčius tokiu šaltu oru. Pasiraitoję rankoves su broliu nenuilsdami pilstėme stiprią, gardžiai kvepiančią kavą.

O tada pasirodė ji: išraudusiais skruostais, sunkiai tempdama dvi didžiules pintines mūsų paviljono link. Žmonės eilėje subruzdo. Sutikusi mano nustebusį žvilgsnį, Adela stabtelėjo, pasitaisė nuo peties krentantį šaliką ir nekantriai šūktelėjo:

– Žadi taip ir stovėti, ar padėsi man su nešuliais?

– Tu atėjai. – tai buvo labiau teiginys nei klausimas. Mano džiugesiui nebuvo galo. Žvaliai pagriebiau sunkias pintines ir, palydėjęs merginą link eilės pradžios, supažindinau su broliu ir dar keliais, greta dirbančiais savanoriais. Sekundėlę visi žvelgė į merginą nuščiuvę.

Juodaplaukė atsisuko į besibūriuojančią minią ir pasiteiravo:

– Gal kas norėtų gabalėlio naminio pyrago ar sausainių?

Laukiančių žmonių veidus nušvietė nedrąsios šypsenos, eilė sujudo, pradėjo dar labiau spraustis mūsų paviljono link. Beregint išsitiesė kelios prašančiųjų rankos.

Adela mikliai traukė iš pintinių nuostabiai kvepiančius gardėsius, kurių čia buvo tikra gausybė ir čia pat dalino žmonėms.

– Tu visa tai iškepei per vieną dieną? – negalėjau nustoti stebėtis, žvelgdamas į dekoruotus sviestinukus ir spalvingas keksiukų kepurėles apibarstytas žėrinčiomis snaigėmis.

– Tiesa sakant, per naktį, – Adelos akys spindėjo pasididžiavimu ir aš pirmą kartą mačiau ją tokios geros nuotaikos. Nors šią gražią merginą menkai pažinojau, tai man suteikė džiaugsmo.

– Tu nuostabi… – sukuždėjau pasilenkęs jai į plaukus.

 

Žmonės keičiasi

Adela

Eriko iškvėptas oras pakuteno ausį ir kūnu nuvilnijo malonūs šiurpuliukai. Man jau seniai nebuvo taip paprasta ir lengva kieno nors draugijoje. Jau amžinybę nesijaučiau kažkam išties reikalinga. Gerai pati nesuprantu, kas mane paskatino priimti tokį pasiūlymą. Noras išpirkti kelis paskutinius metus trukusį vartotojiškumą, ar puiki dingstis dar kartą pamatyti karšto vyno pardavėją.

Pridavusi į lombardą platinos apyrankę, gavau pinigų ne tik gardėsių produktams, bet ir kitoms išlaidoms. Nenorėjau piktnaudžiauti draugės gerumu, tad ruošiausi prisidėti apmokant komunalinių paslaugų sąskaitas ar kitas su manimi susijusias išlaidas.

Kai ryte bičiulei papasakojau, kodėl visą naktį sukiojausi jos virtuvėje, ši net neslėpė nuostabos:

– Dela, juk tu nesi net kelių centų įmetusi į stiklainį, renkantį aukas vėžiu sergantiems vaikams. Nuo kada tu savanoriauji? – negalėdama atsistebėti draugė nužvelgė ant stalo ir spintelių pūpsančius saldėsius. O tada lyg niekur nieko pabandė nugvelbti dar garuojantį keksiuką, tačiau, sulaukusi plekštelėjimo, ranką patraukė.

– Žmonės keičiasi, – atsakiau ryžtingai kilstelėjusi smakrą, sunerdama vis dar tešla aplipusias rankas ant krūtinės. Nežinau, ar tokiu pareiškimu bandžiau įtikinti draugę, ar pati save. – Na, gerai, gali paimti vieną, – atlaidžiai nusišypsojau bičiulei, kuri jau pylė kavą į du puodelius.

Ar išties buvau toks blogas žmogus, kuriam rūpėjo tik savo paties gerovė? Kur dingo tėvų nuo vaikystės skiepijama pagarba ir geraširdiškumas? Ar tai Arno pinigai mane taip pakeitė?

Iš sąžinės priekaištų mane pažadino švelnus Eriko balsas:

– Manau reikėtų pyragą pjaustyti ploniau, gali neužtekti, – mostelėjo ranka į mažiausiai dešimt laukiančių žmonių, tarp kurių buvo keli nekantriai mindžikuojantys vaikai.

Kadaise turėta kepyklėlė nestokojo nuolatinių pirkėjų, tačiau dar niekada neteko girdėti tiek padėkos žodžių ir gražių palinkėjimų. Bent trumpam šių žmonių užgesusiuose veiduose nušvisdavo šypsena. Gal ir nepelnysiu Kalėdų senelio prielankumo, tačiau šis naujas potyris jau pats savaime yra dovana.

Greitai mano kepinių neliko nė trupinėlio, tad kartu su Eriku ir jo broliu padėjome išdalinti paskutines maisto porcijas prie Maltiečių logotipu paženklintos palapinės. Baigėme darbuotis jau visai sutemus ir iš nuovargio aš vos galėjau pakelti rankas. Tačiau sieloje buvo keistai gera ir ramu.

– Ačiū tau, kad pakvietei, – šviesiaplaukis mano netikėtai išsprūdusius žodžius pasitiko su ramia šypsena.

– Prisipažinsiu, nesitikėjau, kad ateisi.

– Aš ir pati nesitikėjau, – visai rimtai ištariau žvelgdama į melsvai pilkas Eriko akis, aplink kurias jam šypsantis susimesdavo smulkios raukšlelės. Šis vaikinas – nuoširdus, linksmas ir… laimingas. Jis atrodė laimingas nepaisant nieko. Mokėjo džiaugtis paprastais dalykais.

Kol dirbom vis susiliesdami pečiais, Erikas man pasakojo, kaip su savo šeimos vyrais įkūrė šį mažą versliuką. Kaip mama išmokė virti patį skaniausią karštą šokoladą visame Vilniuje. Kaip už pirmą gautą atlygį nusipirko plėšytus džinsus ir buvo pats kiečiausias vaikinas klasėje. Jis kalbėjo ir kalbėjo apie visad erzinantį brolį Edviną ir jo naują merginą.

Tiesiog klausiausi, nebandydama įsiterpti. Tiesą sakant, visko jau nepamenu, bet man buvo malonu girdėti nenutrūkstamus pasakojimus, kuriuos vainikuodavo nuoširdus vaikino juokas.

Šypsenėlė

Erikas

– Gal šį kartą leisi tave parvežti? – viltingai ištariau, nužvelgdamas skulptūriškai dailų merginos veidą. Ši prabilo ne iš karto.

– Laikinai apsistojau pas draugę, kol… – sumišusi pradėjo knebinėti savo šaliką ir, vengdama mano žvilgsnio, pridūrė. – Kol susirasiu nuomojamą butą.

Vadinasi, vaikino ji nebeturi. Puikios naujienos, Erikai! – pasijaučiau, tarsi nutrynęs laimingą loterijos bilietėlį.

– Neprivalai man aiškintis, na, nebent pati to nori. Aš, žinoma, visuomet išklausysiu ir patarsiu.

Šūdas, ką aš čia nusišneku?.. – nerangiai pasitaisau akinius.

– Erikai…

– Neslėpsiu, džiaugiuosi, kad esi vieniša. – Adelai žioptelėjus priduriu. – Ir taip, žinau, kad tavęs nauji santykiai nedomina. Tad tiesiog siūlau draugystę ir nieko rimčiau. Nebent… – ji atsidususi pakelia į mane savo gražias akis ir, tarsi nenorėdama ginčytis, ištaria:

– Gerai.

Ir kodėl susijaudinęs visada imu taukšti kvailystes. Po galais…

Nieko daugiau netaręs, parvežu Adelą nurodytu adresu ir sustoju gana dideliame nuosavo namo kieme. Už lango pasirodęs haskių veislės šuo keliskart suloja ir įsmeigia žvitrias akis į tamsą.

Išimu iš bagažinės jau tuščias pintines ir įduodu Adelai. Trumpai prisilietęs, pajuntu jos rankų šilumą. Širdis išdavikiškai suspurda krūtinėje. Juodaplaukė mane traukia it magnetas ir nieko negaliu sau padaryti… Norėčiau jos gležną delną panardinti savajame, tačiau bijodamas išgąsdinti tiesiog subruku rankas į striukės kišenes.

Lauke ir vėl tingiai sninga, kaip ir tą pirmą vakarą, kai ją pamačiau. Iki Kalėdų liko vos penkios dienos ir aš stebiuosi, jog namas neapkarstytas margaspalvėmis lemputėmis ar kitais šventiniais papuošimais. Normalūs žmonės nėra pamišę dėl Kalėdų, – subaru save mintyse.

– Parašyk man, – nors ir nenoriu, mano balsas nuskamba kažkaip liūdnai.

– Parašysiu, – trumpai atsako ir mostelėjusi ranka pradingsta namo viduje.

Vos užkūręs automobilio variklį,  gaunu sms žinutę, kurioje puikuojasi šypsenėlė. Nors jokio teksto nėra, mano veidas pergalingai nušvinta.

Stikliniai žaisliukai

Adela

Turiu pripažinti, Erikas pradeda vis labiau man patikti. Gaila, bet net santykių pradžioje su Arnu nebuvo taip lengva bendrauti. Tiesa, iš jo – nė žodžio. Gal taip ir geriau. Tikėjausi bandymų susigrąžinti mane ar bent jau saldaus keršto, nutraukiant mano sutartį su telefono tiekėju ar narystę sporto klube. Nesulaukiau jokio ženklo, kad bent kiek jam rūpėčiau.

Mama eilinio pokalbio metu  klausinėjo, ar atvyksim Kūčių vakarienės, pasakodama, kokius patiekalus gamins, o aš vis išsisukinėjau nuo atsakymo. Ir ką galėjau pasakyti? „Išsiskyriau su Arnu, likau be stogo virš galvos ir net neįsivaizduoju, ką darysiu toliau?“ Tokia naujiena tėvus priblokštų. Juk žinau, kaip jie besąlygiškai mane myli.

Kūčios… Tai pati mėgstamiausia mūsų šeimos šventė. Balta lininė staltiesė, po kuria tradiciškai pakišta sauja kvepiančio šieno. Dvylika gardžiausių patiekalų ant stalo, kurio centre pagarbiai sudėti plonyčiai, šventuosius vaizduojantys kalėdaičiai.

Kasmet Kūčių rytą su mama sutvarkydavom namus, kad nė dulkelės neliktų ir tik tuomet puošdavom Kalėdų eglę. Būtinai gyvą, įsodintą didžiuliame vazone, kurią po švenčių perkeldavome į greta namų esantį miškelį. Dar dabar pamenu, kiek džiaugsmo būdavo išpakuoti iš dėžių senus, trapaus stiklo žaisliukus: ilgus varveklius, storašonius burbulus, kur ne kur nuskilusiu kampučiu, ar spalvingus gyvūnėlius. Pačią paskutinę uždėdavom viršūnę, kurią ypatingai atsargiai išpakuodavom iš vata išklotos dėžės. Kol buvau mažutė, tėtis kilsteldavo, kad galėčiau stiklinę žvaigždę užmauti ant pačios aukščiausios šakos, vėliau jau pasiekdavau pasilypėjus ant kėdės, o galiausiai užtekdavo pasistiebti.

Metai bėgo, parduotuvių lentynos puikavosi naujomis puošmenomis, tačiau mūsų eglutės žaisliukai nesikeitė. Tiesa, neišvengta vieno kito praradimo, kai tėvų katinas Pūkis susirangydavo po žaliaskare ir baltom letenėlėm pradėdavo judinti sukabintas grožybes. Katinas jau pasiekęs senjoro amžių nebesidomi eglute, o ir aš paskutinius metus vis rečiau per šventes aplankau tėvų sodybą.

Arnas kasmet randa daugybę dingsčių šventes švęsti bet kur, tik ne mano vaikystės namuose. Jis mieliau renkasi saulėtus Egipto viešbučius ar prabangų kruizą, nei vakarą savo merginos tėvų draugijoje. Kaip mėgsta pajuokauti mano tėtis, Arnas yra alergiškas grynam orui ir mirtinai bijo išsipurvinti savo Tesla elektromobilį.

Kokia buvau kvaila, aklai leisdama jam nuspręsti viską, net tai, su kokiais žmonėmis sėsiu prie šventinio stalo…

Ranka tarytum pati išsitiesia ir sugriebia mobilų telefoną.

 

 

 

„Neleisk man sušalti“ 1 dalis

 Prologas

– Kalėdoms nupirkau mums du bilietus į Paryžių. Apsistosim „Four Season“ apartamentuose, išskrendam Kūčių vakarą, – lyg tarp kitko pareiškia, maigydamas naujausią iPhone ir nesivargindamas net pakelti į mane akių.

– Ką tu padarei? – stabteliu, negalėdama patikėti tuo, ką išgirdau, ir atsitrenkiu į Kalėdinės mugės praeivį. Greitai tarsteliu atsiprašymą ir suraukusi antakius pažvelgiu į savo vaikiną. Esu ganėtinai susierzinusi, nes ir taip išsiruošėm bene paskutinę minutę.

– Paklojau krūvą pinigų už kelionę. Turėtum džiaugtis, – priekaištingai nužvelgia mano sutrikusį veidą.

– Arnai, juk šias Kūčias žadėjom švęsti mano tėvų sodyboje! Kodėl taip pasielgei? – įtūžis tarsi lavina liejasi iš mano lūpų ir aš jau nebegaliu to sustabdyti. Tai jau toli gražu nebe pirmas kartas, kai jis priima sprendimus nepasitaręs su manimi. Ir ne pirmos šventės, kurias praleidžiu toli nuo tėvų. Viską suplanuoja jis, tartum mano nuomonė būtų nieko verta.

– Vargana pirtelė  miško apsuptyje tau patinka labiau nei vaizdas į Eifelio bokštą? – paniekinamai prunkšteli.

– Nedrįsk taip kalbėti apie mano vaikystės namus! – iš pykčio sugniaužiu kumščius, širdis pradeda pašėlusiai plakti.

– Aš tave lepinu prabangiu gyvenimu, o tu dar drįsti man priekaištauti? – piktai iškošia, skaudžiai stverdamas mane už rankos. Galios demonstravimas – jo mėgstamiausias užsiėmimas. Aš – tik gražus žaisliukas, kurį panorėjus galima perstumti į norimą lentyną.

Ir kada jis spėjo tapti tokiu bejausmiu?

Matau kaip iš įsiūčio net sugriežia dantimis.

– Paleisk mane, gyvuly tu! – šūkteliu ir matau kaip prekeiviai karštu vynu susidairo. Lažinuosi, kad jei dabar aplinkui nešurmuliuotų tiek žmonių, mano brangusis visai prarastų savitvardą.

Investicijos į kriptovaliutas Arnui atnešė nemažą pelną – iš paprasto informatikos studento nuskalbtu megztiniu jis greitai tapo užkietėjusiu snobu. Kaip ir buvo galima tikėtis, pinigai jį pakeitė. Iš švelnaus, dėmesingo, tapo nuolat užimtu, susireikšminusiu ir dovanomis savo kaltę bandančiu išpirkti žmogumi.

Mano meilę jam seniai pakeitė prisirišimas ir, nėra ko slėpti, noras patogiai gyventi.

Arnas įkalbėjo mane uždaryti konditerijos kepinių versliuką, kurį dar būdama aštuoniolikos sukūriau savo rankomis. Ragino nesukti  galvos ir tiesiog ramiai leisti jo pinigus, kurių tikrai užteko patogiam gyvenimui.

– Tu nedėkinga… – matau, kaip grėsmingai pulsuoja Arno smilkinio vena ir žaibiškai rausta veidas. Veidas žmogaus, kurio neatpažįstu. Staiga viskas pasidaro taip aišku, lyg nuo mano akių būtų nukritusi uždanga.

– Tau nė velnio nerūpi, ko noriu aš! Tau niekada nerūpėjo!

– Tu dar drįsti taip kalbėti?! Po visko, ką tau daviau…

– Ir ką tu man davei?! – jau nesivaldydama šaukiu, atkreipdama visų aplinkui esančių dėmesį. Regis, Kalėdinė sostinės mugė nustojo šurmuliuoti, visi kaip pakerėti spoksojo į mus. – Šitai? – atsisegu rankinę, pagriebdama iš jos piniginę. Išimu banknotus stambiomis kupiūromis ir pažeriu juos po Arno kojomis. Tada ištraukiu jo dovanotą kreditinę kortelę, taip pat ketindama švystelti į sniegą.

– Liaukis. Visi į mus žiūri, – piktai suurzgia ir išplėšia galimybes dalinantį plastiko gabalą man iš rankų.

– Žinai ką, pasiimk viską, – iškratau garsaus dizainerio rankinę į pusnis, pažerdama visą jos turinį, kurime namų raktai, kelios smulkmenos bei mobilusis telefonas.

Pastebiu, kaip iš kažkur pribėgęs vaikas pritupia ir ima rankioti nuo žemės pinigus. Tačiau man tai nė motais.

– Arba tuojau pat baigi šį cirką, arba už savo veiksmus neatsakau, – nuo ledinio Arno balso man pašiurpsta nugara, tačiau pakeliu smakrą ir bandydama nuryti pykčio ašaras išgirstu lūžtantį savo balsą.

– Aš palieku tave. Viskas baigta, – nors mano rankos dreba, dabar jaučiuosi užtikrinta kaip niekada iki šiol.

– Tu dar pasigailėsi. Be manęs esi niekas, – menkinamai nužvelgia pykčio iškreiptu veidu.

– Tai tu be manęs esi niekas, tik to dar nesupranti.

Purtoma vidinio drebulio matau, kaip Arnas nešinas kreditine kortele išnyksta vėl šurmuliuoti pradėjusioje minioje. Pradeda temti. Ašarotomis akimis nulydžiu jo plačius pečius ir aukštą stotą, kurie mane kadaise taip žavėjo.

Tik šios ašaros kaupiasi ne dėl baimės prarasti prabangų gyvenimą, kurį jis man suteikė, o dėl suvokimo, kad iššvaisčiau penkerius metus. Praleidau tiek galimybių save realizuoti ir atitolau nuo man brangių žmonių.

Nepažįstama moteris, motiniškai tapšnodama mano nugarą, kalba raminamus žodžius. Tada pakelia nuo žemės rankinę, ištraukia iš sniego dalį mano daiktų ir dar likusius, jau visai šlapius, banknotus atsargiai įspraudžia man į rankas. Stoviu it ištikta stabo ir nebežinau, kaip reikės gyventi toliau, tačiau jaučiu, jog priėmiau teisingą sprendimą.

Kumštinės pirštinės 

Adela

Žmonių aikštėje nebeliko, tik kiemsargis bergžiai bandė nukasti užpustytus šaligatvius, vis nusibraukdamas išrasojusią kaktą. Kalėdinės mugės prekeiviai rinkosi daiktus nuo prekystalių, skubėdami namo pas savo mylimus žmones. Lėtai snigo. Ištuštėjęs miestas ruošėsi poilsiui nuo sniego gniūžtėmis besisvaidančių vaikų ir linksmai bruzdančių suaugusių. Regis, likau tik aš ir ši didinga žaliaskarė, papuošta daugybe šviečiančių instaliacijų. Lemputės tai lėtai prigesdavo, tai vėl tingiai įsijungdavo, sklaidydamos tamsų dangų.

Prisėdu ant apledėjusio suoliuko ir nė nepajuntu, kaip mano pečiai ima kilnotis nuo tylaus verkimo. Penkerius metus trukę santykiai sudužo kaip stiklinis eglutės žaisliukas, kurio šukių neįmanoma surinkti. Šaltis bučiuoja mano veidą, karštas ašaras paversdamas ledo kristalais.

Staiga krūpteliu už savęs išgirdusi vyrišką balsą. Pašoku ant kojų ir rankomis pridengiu išdavikiškai iškaitusius skruostus.

–  Ar tau viskas gerai? – atsisukusi pamatau šviesiaplaukį vaikiną su apvaliais akinukais, kuriuose žaidžia šventinių lempučių atšvaitai. Sutrikusi kiek galėdama ištiesinu nugarą ir paslepiu užverktą veidą kilstelėdama paltuko apykaklę.

– O kaip tau atrodo? – piktai atšaunu ir nevalingai šniurkšteliu nosimi. Panašu, šis vaikinas matė neseniai vykusią sceną, vertą telenovelės scenarijaus.

– Manau, jis priklauso tau, – ištiesia mano brangų telefoną, kurį barnio metu su kitais rankinėje esančiais daiktais švystelėjau į pusnį. Keista, bet jo ekranas vis dar šviečia.

– Ačiū, – trumpai tarsteliu ir kietai sučiaupiu lūpas. Pastvėrusi mobilų atsainiai įsimetu į pustuštę rankinę. Atsuku geradariui nugarą aiškiai parodydama, jog plepėti neketinu.

– Palauk, – švelniai paliečia petį, priversdamas dar kartą atsigręžti. – Gal galiu tau kuo nors padėti?  – pasiteirauja nužvelgdamas mano vėjo nugairintas rankas.

Rankinėje buvo ir naujos Swarovski kristalais siuvinėtos pirštinės. Buvo. Prastypsojus lauke gerą valandą, svarstant kaip gyventi toliau, nebejaučiu  rankų.

Vaikinas nusimauna savo kumštines pirštines ir, lyg būtų pažinojęs mane visą gyvenimą, nieko nelaukęs ištiesia jas:

– Paimk, tu panaši į ledo gabalėlį, – maloniai nusišypso. Sutrikusi nežinau, ką daryti, tad tiesiog stebeilijuosi į geraširdį. Šis lyg sumautas Kalėdų stebuklas nukrito tiesiog iš dangaus. – Paimk, paimk, nagi, – paragina, įsprausdamas pirštines į sustingusį mano delną.

– Tu labai malonus, bet tai ne visai mano stilius, – dirbtinai nusišypsau, vertindama vilnones ryškių spalvų pirštines, kurias greičiausiai numezgė kokia nors močiutė. Beveik kalenu dantimis, tad neramiai sutrypčioju vietoje, norėdama kuo greičiau užbaigti šį absurdišką pokalbį. Ištiesiu storas pirštines vaikino link, tačiau šis tik papurto galvą.

– Verčiau nušalsi rankas, nei rizikuosi būti nemadinga? – nusikvatoja, paskleisdamas baltą garų kamuolį. – Beje, vintažas vėl ant „bangos“, – žaismingai mirkteli, įsivaizduodamas, jog suskėlė stulbinamą sąmojį.

Trumpai pasvarsčiusi, panardinu sustingusias rankas į dar šiltas pirštines. Kūnu perbėga virpulys.

– Kodėl nori padėti? Juk net nepažįsti manęs, – įsistebeiliju akiniuočiui į veidą, bandydama perprasti tokį jo kilniaširdiškumą. Dabar mažiausiai noriu turėti reikalų su vyriškos lyties atstovais.

– Tai galima lengvai ištaisyti. Susipažinkim! – žvaliai ištiesia savo didelę plaštaką. – Aš Erikas.

Nenoriai atkišu milžiniška pirštine apmautą ranką, kuri jau spėjo šiek tiek sušilti. Tikriausiai atrodau kaip kaliausė. – Adela, – nenoriai sumurmu sau po nosim.

– Nuostabus vardas, – po nedidelės pauzės, pasitaisydamas akinių rėmelį, priduria:

– Kaip, beje, ir tu pati…

– Miela, bet kaip jau tikriausiai pastebėjai, aš ką tik išsiskyriau su savo vaikinu. Naujos pažintys manęs nedomina, – priduriu kiek pakeltu tonu.

Gerų berniukų sąrašas

Erikas

– O, tu apie tai? – nusijuokiu, ranka persibraukdamas sau per sprandą. – Gali nesijaudinti, aš tik bandau gauti daugiau karmos taškų.

Ir pasilenkęs suokalbiškai sušnabždu:

– Na, žinai, kad Kalėdų senelis įtrauktų mane į gerų berniukų sąrašą. Pernai dovanų gavau šias, – galvos mostu parodau į megztas pirštines. Nepaisant dydžio, Adelai jos tinka žymiai geriau negu man.

Negaliu poetiškai svaičioti, kad jos šypsena išsklaidė vakaro sutemas ir ištirpdė stūgsančias pusnis. Tačiau vienas kitas raumenėlis  gražiame merginos veide tikrai sujudėjo. Man visuomet gerai sekėsi pralinksminti žmones, tad ir šis kartas  – ne išimtis.

Ši stilinga juodaplaukė atrodo lyg pasprukusi iš Juozo Statkevičiaus madų šou: gana aukšta, smulkaus sudėjimo, veido bruožai prikaustantys žvilgsnį, ypač akys. Arba mergina pametė vieną kontaktinį lęšį, arba jos akys – skirtingų spalvų. Hm, tikriausiai kaltas šventinis apšvietimas.

Kaip jau galėjau suprasti, Adela – ugningo charakterio. Mačiau, kaip svaidė daiktus tam pasipūtėliui po kojomis. Įdomu, dėl ko jie susikivirčijo? Kaip sako mano vyresnis brolis, niekas neturėtų pyktis prieš Kalėdas. Manau, šios auksinės taisyklės laužyti nevalia.

Ir ką gi man daryti su šiuo liūdnu veideliu?

– Gal tavo nuotaiką pakeltų taurė Chardonnay? – sutikęs jos klausiamą žvilgsnį skubu patikslinti. – Norėjau pasakyti, gal išgertum su manimi karštos sangrijos iš vienkartinio puodelio?

Adelos kietai suspaustos lūpos dar kartą virpteli panašėdamos į šypsnį. Nuo ašarų blizgančios akys ima po truputį giedrėti.

– Tik nesakyk, kad nemėgsti pigaus aromatizuoto vyno.

Vaizdžiai griebiuosi sau už širdies, taip priversdamas ją šyptelti.

Mergina vietoj atsakymo santūriai trukteli pečiais, o tada pirštinėtas rankas priglaudžia prie savo išraudusio veido. Matau, kaip sekundėlę svarsto apsidairydama aplinkui.

– Na, gal ir galėčiau paragauti. Šiandien tikrai vėsoka, – jai kalbant iš burnos virsta garų debesėliai.  – Beje, ačiū, kad neleidai man sušalti. Pažadu asmeniškai informuoti Kalėdų senelį.

Dabar jau aš šypsausi, rodydamas kuria kryptimi eiti.

Ji ne tik graži, bet dar ir turi puikų humoro jausmą. Tai bent derinys.

Kai prieinam vienintelį šviečiantį paviljoną, priklausantį mums su broliu, pradeda dar labiau snigti. Šalčio nėriniai leidžiasi tiesiai iš dangaus, lengvai nuguldami pečius siekiančiuose juoduose Adelos plaukuose. Regis, Kalėdinėje mugės aikštėje likome tik mudu.

Spusteliu didelio termoso dangtelį, įpildamas į du plastikinius puodelius karšto gėrimo. Rankos mostu paraginu prisėsti prie baro tipo staliuko, papuošto mirksinčiomis lemputėmis. Ištiesiu vyną merginai, kuri nenoriai nusimauna per didelę pirštinę ir pasitrina nosytę. Tada pasikuitusi savo prabangioje rankinėje ištiesia man sušlapusią penkiasdešimties eurų kupiūrą.

– Atleisk, neturiu smulkiau, – nesmagiai nuleidžia žvilgsnį, neva tyrinėdama savo rankas.

– Vaišinu, – suglaudžiu mudviejų garuojančius plastikinius puodelius. – Už pažintį, – bergždžiai bandau išskaityti emocijas jos veide. Adela vos siurbteli vyno ir užsikosti, o tada lyg nuplikyta liuokteli nuo aukštos kėdės.

– Jau eisiu.

– Gal tave pavežti? Tokiu metu vaikščioti vienai nesaugu. Gali sutikti neaiškių tipų, – kvailai šypteliu, tačiau jos veidas vėl tampa neįskaitomas.

– Išsikviesiu taksi, – kiek padelsusi pakelia savo skirtingų spalvų akis ir mūsų žvilgsniai susitinka. – Erikai, ačiū, kad nepalikai manęs vienos, ir už vyną…

Linkteliu galva, nustebintas jos nuoširdumo.

– Jei kada nors reikės puikaus someljė paslaugų, žinai, kur mane rasti.

Jos veide suplevena blausi šypsena, tačiau to užtenka, kad mano širdis krūtinėje pradėtų plakti stipriau.

 

Liukso apartamentai

Adela

Atsisveikinu su nepažįstamuoju, kuris, reikia pripažinti, elgėsi labai draugiškai. Jeigu ne tas šviesiaplaukis, ko gero dar ir dabar ašaročiau sėdėdama ant apledėjusio suoliuko.

Mano galvoje sukūriuoja tikra audra. Vis dar negaliu patikėti, kad Arnas taip paniekinamai kalbėjo apie mano tėvus.

Negi visą šį laiką nemačiau tikrojo jo veido? O gal nenorėjau matyti?..

Susirandu telefoną ir išsikviečiu Boltą. Pernakvosiu viešbutyje, o rytoj nuvyksiu susirinkti savo daiktų.

Erdvus loftas didmiesčio centre, kaip ir visi jame esantys baldai bei keli automobiliai, priklauso Arnui. Pasiimsiu tik tą, ką nusipirkau pati. Iš jo man nieko nereikia.

Švenčių proga pradėsiu gyvenimą nuo pradžių. Kaip simboliška – juk artėja Naujieji metai…

Išjungusi telefone Bolto programėlę, pastebiu naujai įvestą kontaktą, pavadintą Eriko vardu. Man akivaizdžiai reikia įsivesti saugos kodą – šypteliu puse lūpų ir tik tada suprantu, jog taip ir neatidaviau jam pirštinių.

Velnias. Reikės jas grąžinti, kitaip liksiu skolinga. O šito man dabar mažiausiai reikia. Jau ir taip ne vienus metus gyvenau iš kito žmogaus malonės. Laikas pačiai pasirūpinti savo ateitimi.

„Kvėpuok, viskas bus gerai, tu neprapulsi“ – kartoju mintyse lyg kokią mantrą. Vairuotojas mane veža į nežinia kokį užkampį, mat, nenorėdama gaišti laiko programėlėje „Booking“, paprašiau surasti man nakvynę. Taksistas žvaliai patikino, jog netoliese kaip tik žino puikią vietą, kuri priklauso senam jo bičiuliui, o ir pinigų daug nenulups. Ką gi, šiuo metu tikrai negaliu sau leisti apsistoti „Kempinski“ apartamentuose ir, tiesą sakant, nežinau, ar dar kada nors galėsiu…

Įžengiu į pigaus viešbučio registratūrą, kuri labiau panaši į apšnerkštus nakvynės namus. Nenoriai akis nuo telefono ekrano pakelia nuobodžiaujanti darbuotoja. Akivaizdu, mano pasirodymas jai sutrukdė lindėti „Tik Tok’e“.

– Labas vakaras, norėčiau kambario vienai nakčiai, – prisiartinu prie registratūros stalo, nublukusiu stalviršiu, kurio tikrai nepuošia  sluoksnis dulkių ir plastikinė Kalėdų gėlė.

– Sveiki, tuoj pažiūrėsiu, ar yra laisvų numerių.

Kurgi ne, mašinų stovėjimo aikštelėje tuščia, tad ir kvailiui aišku, jog ši įstaiga tikrai nėra populiariausių sąraše. Matau, kaip registratorė savo nukramtytais nagais maigydama kompiuterio klaviatūrą vis dirsčioja į mane. Spėju, jai įspūdį padarė mano kailinis paltas ir Louis Vuitton rankinė.

– Laisvas šiuo metu yra tik pagerintas dvivietis, – jos akys gudriai sužimba mane vertindamos, o lūpos išsikreipia į nemalonią šypseną. – Bus keturiasdešimt devyni eurai, galite sumokėti dabar arba išvykdama. Jūsų kambarys trečiam aukšte, pusryčiai lygiai aštuntą. Davusi pasirašyti kažkokį lapą, ištiesia man raktą su prikabintu kambario numeriu.

Net neįsivaizdavau, kad šiais laikais viešbučiai dar naudoja raktus, o ne magnetines korteles.

Atsisegusi rankinę pamatau joje margas vilnones pirštines, kurias nusimoviau važiuodama taksi, ir mano širdis keistai suvirpa.

Sumokėjusi už nakvynę suvokiu, jog man liko vos keli grynųjų banknotai. Santaupų, aišku, neturiu. Kreditinę kortelę bei mano prabangaus gyvenimo garantą net neatsigręždamas nusinešė Arnas. Paskutinius metus lengva ranka, daugiausia iš nuobodulio, pirkau vardinius drabužius, naujausios kolekcijos rankines ir kitus brangius daiktus. Mano gyvenimas atrodė beveik tobulas. Tikėjausi, jog Arnas pagaliau skirs man daugiau dėmesio ir mūsų santykiai vėl bus kaip anksčiau. Nors nebejaučiau savo vaikinui karštos meilės, slapta tikėjausi žiedelio, kuris leis galutinai įsitvirtinti elito gretose. Net nesusimąsčiau, kad reikia atsidėti pinigų juodai dienai. O ji ėmė ir atėjo.

Mano slogias mintis pertraukia registratūros darbuotojos balsas.

– Liftas laikinai neveikia.

Na, žinoma.

Užkopusi nešvaria kilimine danga išklotais laiptais, susirandu savo kambarį ir įkišu raktą. Trakšteli spyna ir pasukusi apvalią durų rankeną patenku į mažą rūkalais prasmirdusį kambarėlį. Tikrų tikriausi liukso apartamentai: dvigulė netvarkingai paklota lova, aplaupytos spintelės ir staliukas su cigaretėmis pradeginta kėde.

Net nenoriu praverti ankšto, kaip numanau, pripelijusio vonios kambario durų.

Su visais rūbais atsargiai prisėdu ant lovos krašto ir užsidengiu veidą rankomis. Čiužinys nemaloniai įdumba.

Sveika atvykus į realybę.

 

Padėkos sausainiai

Erikas

Nors praėjo jau kelios dienos, iš galvos niekaip negaliu išmesti tos žavingos juodaplaukės. Vis svarstau, gal jai nusiųsti žinutę. Bet ką jai parašyčiau? „Sveika, vis negaliu tavęs pamiršti“? 

Kvailystė. Tokia mergina kaip ji tikrai nesusidomės būsimu oftalmologu, kuris Kalėdinėje mugėje prekiauja karštais gėrimais. Nors beveik nieko nesuprantu apie madą, Adela buvo apsirengusi labai stilingai, ir tikrai jau ne iš Humanos. Daugiau nei akivaizdu, jog mūsų finansinė padėtis stipriai skiriasi. O dar tas jos vaikinas. Gal jie susitaikė?

Mintys apie liūdno veido gražuolę tiesiog varo mane iš proto. Šiandien stiprokai spaudžia šaltukas, tad žmonių eilė prie mūsų paviljono nutįsusi iki begalybės.

Pasisveikinu, pasiteirauju kokio gėrimo norės, įpilu, paimu pinigus, atsisveikinu. Ir vėl iš naujo…

– Labas, – išgirstu pažįstamą balsą kaip tik tuo metu, kai ieškau grąžos porelei senjorų. Ištiesęs pinigus, pakeliu galvą ir sutinku tą ypatingą žvilgsnį. Man nepasirodė, Adelos akys tikrai skirtingų spalvų – viena ruda, o kita tamsiai žalia.

– Sveika, – plačiai nusišypsau, negalėdamas patikėti tuo, ką išvydau.

– Tik norėjau grąžinti tavo pirštines, – ištiesia man maišelį, kuriame be savo kumštinių dar pastebiu gardžiai atrodančius sausainius. Žvilgsniu pamatuoju už merginos vingiuojančią eilę ir atsigręžiu į karštą šokoladą pilstantį brolį.

– Gali mane trumpam pakeisti? – mosteliu galva į šalia stovinčią juodaplaukę.

– Tu gal nematai, kiek žmonių, – jau rengiasi moralizuoti vyresnėlis, tačiau ženklais parodau, kad tuojau pat užsičiauptų. Edvinas supratęs, kad tai ta mergina, apie kurią pasakojau, tik linkteli perimdamas mano darbą ir draugiškai šypteli Adelai.

– Gal nori trumpai šnektelėti? – sprunku iš darbo vietos pagriebęs maišelį su sausainiais ir veduosi gražuolę toliau nuo žmonių šurmulio.

– Kepiau juos pati, tai mano firminis receptas, – veide spindi kukli šypsena.

– Labai mėgstu saldumynus, – sakau jau kąsdamas didelį gabalą sviestinio gardėsio.

Kai šypsosi, Adela dar gražesnė nei pamenu. Juodaplaukė vilki tuos pačius drabužius kaip anąkart, tik šiandien jos galvą dengia balta kepurė, o ant kaklo apsivijusi tokios pat spalvos šaliką.

– O kas jų nemėgsta, – matau kaip atvirai nužiūrinėja mane.

– Tavo sausainiai fantastiški! – sučepsiu iš pasitenkinimo. – Gal nori? – mergina papurto galvą. – Galėtum jais prekiauti!

Nežinau, gal jaudinuosi, tačiau negaliu nustoti kimšti sausainių vieną po kito. Adela blausiai šypteli ir matau, kaip jos veidas staiga vėl tampa neperskaitomas.

– Tiesą sakant, – nusibraukia nuo akių plaukus ir pasitaiso kepurę, –  kažkada prekiavau. Turėjau savo kepyklėlę.

Žingsniuojam pro žmones link centre esančios eglės, kur pirmą kartą ir susitikom. Nustebęs pakeliu į Adelą akis ir net šiek tiek išsižioju.

– Tikrai? Tu nepanaši į merginą, kuri mėgsta minkyti tešlą, – suprantu leptelėjęs visišką nesąmonę, bet jau vėlu.

– Ir kodėl gi? – sukryžiuoja rankas ant krūtinės, matau, kad įsižeidė.

– Na, tu labai liekna, – bandau taisyti padėti, – saldumynų mėgėjai būna gerokai putlesni,  – patapšnoju savo neva atsikišusį pilvą.

Adelos veidas man – tikra mįslė. Negaliu suprasti, ji pyksta ar tik apsimeta rimta. Po neilgos pauzės išgirstu klausimą.

– O kuo užsiimi tu? – atrodo domisi nuoširdžiai.

– Kai nepilstau Kalėdinio vyno, studijuoju. Aš – būsimas oftalmologas.

– Tu visai nepanašus į akių gydytoją, – nepraleidžia progos draugiškai įkąsti Adela, įdėmiai nužvelgdama mano akinius apvaliais rėmeliais.

– Vadinasi, mes abu sudarom klaidingą pirmą įspūdį, – sakau pusiau rimtai pusiau juokais. Adela pastebi, kaip dairausi į vis augančią eilę prie mūsų paviljono.

– Turėtum grįžti prie darbo. Dar kartą ačiū, kad paskolinai pirštines.

– Tai tau ačiū, – kilsteliu maišelį su likusiais sausainiais. – Gal norėtum kada susitikti? Na, turiu galvoje, artimiau susipažinti… Žinoma, jei tavo vaikinas nieko prieš.

– Erikai, nenoriu įžeisti, bet šiuo metu mano gyvenime ir taip daug pokyčių… – matau, kad mergina jaučiasi nesmagiai, tad staiga keičiu temą.

– Na, jeigu nedomina pasimatymas, tuomet gal norėtum rytoj pilstyti sriubą? – Adela vos pastebimai suraukia antakius. – Maltiečiai dalins karštą maistą benamiams, o mes su broliu vaišinsim kava, – skubu paaiškinti. – Papildomos rankos labai praverstų.

– Tu vis dar bandai patekti į Kalėdų senelio sąrašą? – žavingai nusišypso išsisukdama nuo atsakymo.

– O tu vis dar nepapasakojai apie mano gerus darbus? – neva pasibaisėjęs išpučiu akis ir sulaikau kvėpavimą.

Adela nuoširdžiai nusijuokia.

– Jau eisiu, – sakau surimtėjęs, ir neramiai sutrypčioju vietoje. – Parašyk, jeigu norėsi. Juk turi mano telefono numerį?

– Turiu, pats įvedei.

– Tik pasitikslinau, – išsišiepiu jau pasisukdamas eiti ir pamoju ranka. Atsigrįžęs per petį matau, kad mergina vis dar stovi ir žvelgia man įkandin. Anglies juodumo plaukais, skirtingų spalvų akimis ir aukso vertės šypsena.

 

 

 

 

Ieva Vill „Neleisk man sušalti“

Sveiki, esu Ieva. ❤️ Kai kurie tikriausiai prisimenate mane iš „Vasaros deserto“, tuomet pristačiau dvi trumpas istorijas. Šį kartą, kiekvieną sekmadienį, galėsite mėgautis ( tikiuosi taip ir bus) 😊 pasakojimu nuo pradžios iki galo. Istorija pavadinimu „Neleisk man sušalti“ sukurta būtent „Imbierinės širdelės“ projektui ir yra išskirtinai Kalėdiška🎄🎄🎄
Kaip ir daugumai, didžiosios metų šventės man yra stebuklingas laikotarpis: namuose plazdena vis daugiau žvakių, iš virtuvės sklinda gardūs kepinių kvapai, o už lango – tyliai sninga. Kalėdos tai metas, kai norisi bent trumpam stabtelėti, apkabinti namiškius, pasakyti šiltą žodį ar padaryti gerą darbą. Atidžiausi skaitytojai pastebės, jog mano istorijose minima pagalba vienišam senjorui, beglobiam gyvūnui ar maisto stokojančiam žmogui. Manau labai svarbu padėti silpnesniems ir nesvarbu, tai geras žodis ar nupirkti produktai, sunkiai vaikštančiai kaimynei.
Trumpai apie ką mano istorija:
Adela – jauna, daili mergina, lengvabūdiškai leidžianti laiką apsipirkinėdama ar tingiai gunkšnodama kokteilius užsienio kurortuose. Jos gyvenimas lyg pasaka: turtingo vaikino paskatinta Adela uždarė savo kepinių verslą, kurį savo rankomis, įkūrė vos sulaukusi pilnametystės. Mergina dėl nieko nesukdama galvos – mėgaujasi gyvenimu. Adela jaučia, kad jos ir Arno santykiai nėra idealūs: vaikinas vis delsia su piršlybomis, o ir savo dėmesio trūkumą vis bando kompensuoti nauju „blizgučiu“. Adela dievina Kalėdinę mugę, tad visada užsiėmusį Arną prikalbina pasižvalgyti jau visai vėlų vakarą. Staiga porelė rimtai susikivirčina ir merginos gyvenimas pažyra į šipulius… Regis, tik dabar ji suvokia kokią nepagarbą jos šeimai jaučia ilgametis vaikinas ir kaip stipriai skiriasi jų vertybės.
– „ Žmonių aikštėje nebeliko, tik kiemsargis bergdžiai bandė nukasti užpustytus šaligatvius, vis nusibraukdamas išrasojusią kaktą. Kalėdinės mugės prekeiviai rinkosi daiktus nuo prekystalių, skubėdami namo pas savo mylimus žmones. Lėtai snigo. Ištuštėjęs miestas ruošėsi poilsiui nuo sniego gniūžtėmis besisvaidančių vaikų ir linksmai bruzdančių suaugusių. Regis, likau tik aš ir ši didinga žaliaskarė, papuošta daugybe šviečiančių instaliacijų. Lemputės tai lėtai prigesdavo, tai vėl tingiai įsijungdavo, sklaidydamos tamsų dangų. Prisėdu ant apledėjusio suoliuko ir nė nepajuntu, kaip mano pečiai ima kilnotis nuo tylaus verkimo. Penkerius metus trukę santykiai sudužo kaip stiklinis eglutės žaisliukas, kurio šukių neįmanoma surinkti. Šaltis bučiuoja mano veidą, karštas ašaras paversdamas ledo kristalais. Staiga krūpteliu už savęs išgirdusi vyrišką balsą. Pašoku ant kojų ir rankomis pridengiu išdavikiškai iškaitusius skruostus“ *
Kuo pasibaigs Adelos skyrybos su Arnu?
Ar mergina dar patikės tikrais jausmais?
Ir kaip su visu tuo susijęs žavus karšto vyno pardavėjas Erikas?
Jeigu smalsu – skaitykite mano istoriją www.lavisaspell.lt puslapyje kiekvieną sekmadienį.
Laiminga pabaiga – garantuota! 😉
Labai lauksiu jūsų komentarų, nes tik jie padeda tobulėti!
Tariu AČIŪ mano pirmosioms skaitytojoms Gabrielė Kazlauskaitė ir Elita Vilčinskaitė Lahm už įžvalgas ir paskatinimą. Nuoširdžiai dėkoju Aušra Maksimovienė už teksto redagavimą. Ir ,žinoma, didžiulė padėka skrieja MRM klubo įkūrėjoms Auksė Šiugždinienė ir Ilona Jonuškaitė už visą jūsų įdedamą darbą.
Tik pažvelikt, iš septynių mūsų jau septyniolika!
Galite didžiuotis savimi! Įkvepiat žmones kurti ir dalintis. Tai ir yra Kalėdinis stebuklas ✨