„Žaidimas su ugnimi“ 4 dalis

– Mano mieloji, gražioji, Frėja, – tarsi murkdamas Semas ištaria žodžius. Kūnu užstodamas duris, atbula ranka užrakina spyną, o raktą įsikiša į kelnių kišenę. – Jau ėmiau nerimauti, kad nepasirodysi, – sako grėsmingai artėdamas.

Prieš akis didžiausia mano baimė. Tenka skausmingai suvokti, kad pakliuvau į spąstus iš kurių pasprukti galimybės beveik nėra. Iš pirmo žvilgsnio langas aklinai uždarytas. Šokdama iš trečio aukšto neapsieičiau be lūžių, bet tai ne taip blogai, kaip būti liečiamai to tipo. Dar lieka menka galimybė atgauti raktą. Delne gniaužiu telefoną, vildamasi, kad Izakas ko nors imsis ir ištrauks mane iš čia. Laiku. Jis turi spėti laiku.

Esu priversta pasitikėti vyrų, sudaužiusiu mano gyvenimą į šipulius.

– Kur mama? – klausiu drebančiu iš baimės balsu. – Kodėl pas tave jos mobilusis?

– Ji ramiai ilsisi namuose, kol mudu, – jis suima plaukų sruogą ir nubraukia ją atgal, pirštais perbraukia nugara žemyn, – pasikalbėsime. – Patėvis nenuleisdamas nuo manęs akių iš rankų paima telefoną, tada numeta jį ant žemės.

Atsitraukiu per kelis žingsnius į šoną, bet dėl baldų vietos nedaug. Sėdmenimis atsitrenkiu į komodą. Slenku palei kraštą vengdama kontakto, tačiau Semui toks žaidimas patinka. Jo veidą iškreipia grobuoniškas šypsnis, paklaikusiomis akimis nužvelgia mane nuo galvos iki kojų.

– Tu tokia graži, – ištaria dusliu nuo susijaudinimo balsu.

– Leisk man išeiti… prašau… – netekusi savitvardos tampau durų rankeną. Jaučiu kaip akys prisipildo ašarų.

Semas jėga atsuka mane veidu į save, prispausdamas savo kūnu. Dešine ranka suima man už kaklo.

– Nedaryk to, – maldauju verksmingu balsu. Akies krašteliu žvilgteliu į ant grindų gulintį savo telefoną. Maldauju Dievo, kad krentant pokalbis nenutrūko ir Izakas gali mane girdėti. Dar labiau už viską trokštu, kad jis prisimintų adresą parašytą žinutėje, kurią jam parodžiau.

– Nuvylei mane, Frėja. Labai nuvylei. Susidėjai su tuo išpera, – sušvokščia man į veidą. – Leidai save liesti. Atsidavei jam. – Purtau galvą. – Nemeluok! Matau iš tavo akių. Kuo jis toks ypatingas, huh?

– Paleisk, – kalbu tyliau, nes jo pirštai vis stipriau gniaužia man kaklą. – Meldžiu…

– Tu niekur neisi! – Semas atplėšia mane nuo durų ir su jėga trenkia atgal. – Liksi čia.

Suinkščiu nuo smūgio sukelto skausmo. Tarsi kas orą iš plaučių būtų išstūmęs.

– Nesuprantu apie ką tu kalbi, – išlemenu.

Turiu laimėti laiko. Dar šiek tiek laiko.

– Visą šį laiką man melavai. Frėja, – Semas prispaudžia savo lūpas man prie kaklo įsisiurbdamas į odą, – tu turėjai būti mano. Tik mano! – Man susuka skrandį. Ima pykinti. – Ar žinai ką turėjau išgyventi žiūrėdamas į tave visus tuos metus? Svajodamas apie tave? Ar žinai, kiek kartų naktimis stovėdavau prie tavo kambario durų? Troškau išlaužti tą sumautą spyną ir paimti tave. Geidžiau tavęs. Savo žvilgsniu užnuodijai man protą nuo pirmos akimirkos. Bet nuo šiol tu priklausysi man. Būsi mano. MANO. – Su paskutiniu ištartu žodžiu Semas jėga pabučiuoja mane į lūpas.

Stoviu sukandusi dantis, nuo šleikštulio suka vidurius. Užmerkiu akis, kad galvoje išliktų kuo mažiau šios dienos vaizdų. Jo vaizdo. Patėvis jėga glamonėja mane, pakišdamas rankas po palaidine. Inkščiu melsdama pagalbos. Jis delnų užspaudžia man burną. Muistausi, tačiau jis per stiprus. Vyro gyslomis pulsuoja adrenalinas. Nebegaliu šito tverti. Nagais draskau jo pečius, stengiuosi nustumti nuo savęs. Pasimuisčiusi įtaisau savo koją per vidurį, sukaupiu jėgas ir smogiu jam į tarpkojį. Čiumpu savo telefoną, tačiau Semas sugriebia už peties. Atsukęs į save trenkia  per veidą ir aš nuvirstu ant lovos.

Jam mėginant mane užgulti buto gilumoje pasigirsta daugybės balsų sukeltas triukšmas. Tada stiprus trenksmas vienas paskui kitą ir kambario durys atsilapoja. Į vidų įsiveržia policijos pareigūnas nukreipęs ginklą Semui į krūtinę, o paskui jį ir kiti.

– Rankas už galvos! Turite teisę tylėti. Viskas ką pasakysite ir padarysite bus panaudota prieš jus teisme.

⸟⸟⸟

Prieš atvažiuojant į nuovadą, mane apžiūrėjo greitosios medicinos pagalbos medikė. Atsipirkau šoku bei keliais sumušimais, kuriuos dar kurį laiką primins mėlynės. Dar spėjau pamatyti, kaip pareigūnas patėvį su antrankiais įkiša į policijos automobilį. Nežinau ką jutau tuo metu. Bet tai nebuvo baimė. Gal palengvėjimas? Tiesiog stovėjau ir žiūrėjau kaip pareigūnas užtrenkia dureles įkalindamas monstrą.

Tada viena pareigūnė pasakė, kad turėsiu važiuoti kartu į nuovadą duoti parodymų. Mums nuvažiuojant už kampo pastebėjau stovinčią Izako Audi, bet jo viduje nebuvo.

Jis suspėjo. Už tai jam liksiu visada dėkinga.

Nedideliame kambarėlyje su neperregimu stiklu papasakojau pareigūnams apie ne vienerius metus trukusią psichologinį terorą ir priekabiavimą. Pirmą kartą apie tai kalbėdama nesijaučiau kalta. Pagaliau pripažinau ne tik jiems, bet ir sau, kad nepadariau nieko, kas galėtų jį priversti taip pasielgti. Tokiems žmonėms kaip Semas to nereikia. Jie tiesiog tokie. Supuvę iš vidaus.  Aš buvau auka. Ir nesu atsakinga už kito žmogaus veiksmus.

Nuo šiol viskas kitaip: mano gyvenimas, santykiai su mama, santykiai su draugėmis, mano jausmai, tikslai ir svajonės. Lyg būčiau praregėjusi iš naujo. Bet viskas paprasčiau. Atsikračiau naštos, kurios visų pirma neturėjau nešti.

Bijodama prarasti kitus, mėgindama apsaugoti mamą, pamiršau, jog turiu pirmiausiai saugoti save. Ir tik nuo jų priklausys, ar jie liks, ar norės išeiti. Kad ir kas nutiktų, turiu eiti savuoju keliu. Tik be jo. Be Izako.

⸟⸟⸟

Kalėdų rytą už lango verda gyvenimas su giesmėmis ir šventiniu džiugesiu, net jei mūsiškis sustojo. Su mama įstrigome bute, apstatytame kartoninėmis dėžėmis su pradėtais krauti daiktais. Ji ant kiekvienos iš jų tvarkingai užrašo: virtuvė, svetainė, drabužiai ir taip toliau. Apsisukus gyvenimo ratui mudvi atsiduriame ten pat: be stogo ir skolose.

Šis butas bus parduotas iš varžytinių, kaip ir likęs Semo turtas, kurio užteks apmokėti dalį sąskaitų ir kreditų. Kol aš žingsniuoju su daiktais nuo vienos dėžės prie kitos, mama per skelbimus bando mums surasti stogą virš galvos. Ji gauną gerą atlyginimą, tad galėsime jaukiai įsikurti. Man liko keli mėnesiai iki studijų baigimo. Tad dienomis lankysiu paskaitas, vakarais dirbsiu. Jau pradėjau ieškoti darbo. O kas bus toliau, nežinau.

Mudvi dar nekalbėjome apie tai kas nutiko. Teisingiau sakyti, apie viską kas vyko per ištisus metus. Apie tai, kaip ji stengėsi nepastebėti, jog patėvio elgesys pasikeisdavo vos man įeinant. Apie tai kaip jis sekiodavo mane žvilgsniu. Apie visus pretekstus likti su manimi dviese. Apie kontrolę. Apie prisilietimus, kurie… Apie mamos norą jam įtikti. Apie jos troškimą mane pataisyti. Bet mes tam dar nepasirengusios.

Man reikia laiko išmokti atleisti. Jai – pripažinti tiesą. Pripažinti klaidas. Tačiau ateis diena, kai tai įvyks. Ji mano mama. Ji brangiausias mano turimas žmogus.

Galiausiai išaušo diena, kai turėjau liudyti teisme. Net jei rankos drebėjo, šalia manęs buvo mano mama ir draugės, kurioms pagaliau galėjau viską papasakoti. Grįžusi atgal į savo vietą pajutau kaip suspurda širdis. Atsigręžusi tik spėjau pamatyti užsiveriant teismo salės duris. Jis išėjo. Už nugaros sėdinti mano mama išvydusi susikaupusias ašaras tylomis pasiteirauja ar man viskas gerai. Linkteliu, nors viduje mirštu.

⸟⸟⸟

Vakarui pakeitus dieną, sėdžiu įsitaisiusi ant nedidelės dvivietės sofos naujo buto svetainėje. Apglėbusi kojas žiūriu televizorių. Pasigirsta rakinamos spynos garsas, kuris vis dar priverčia mane krūptelėti.

– Sveika, – vos tik prasivėrusi duris šūkteli mama. Ji pastebėjo, kad į kai kuriuos dalykus ėmiau reaguoti jautriau. – Susirinkau paskutinius laiškus iš senojo buto. Naujasis šeimininkas pažadėjo pranešti, jei dar koks paklydėlis atsidurs pašto dėžutėje, – kalba nusirengdama dygsniuotą striukę. – Tikiuosi, kad su tuo reikalu bus baigta, – priduria tvarkingai sudėdama batus prieškambaryje.

– Yra žinių iš skyrybų advokato? – pasiteirauju vos tik ji prisėda šalia. Jos rankose nemenka šūsnis laiškų.

Mama išvargusi atsidūsta.

– Sakė būtų paprasčiau, jeigu jis būtų miręs, – nusikvatoja desperatišku balsu. Kad ir kaip siaubingai tai skamba, nusijuokiu ir aš. – Viskas užtruks. Net jei tas… – ji susilaiko nuo keiksmažodžio, nes mama niekada nesikeikia, – vyras, hm, sutinka skirtis. Nes yra įsiskolinimai, padaryti mums būnant santuokoje. Teismas turės spręsti ką privalėsiu padengti aš.

– Nepaisant visko?

– Deja, – apgailestaudama ji globėjiškai spusteli man ranką. – Ką gi, – ji pakeičia toną į kiek džiugesnį, kai imasi peržiūrinėti vokus, – yra ir šviesioji medalio pusė. Mums tai ne pirmas kartas.

– Ar galiu kai ko paklausti? – kreipiuosi į ją. Mama linkteli. – Žinau, kad mudvi niekada nekalbėjome apie tėtį, nes dar buvau vaikas ir tu man daug ko nepasakojai. Ar tėtis buvo priklausomas nuo lošimų?

– Jis buvo priklausomas nuo alkoholio. Leisdamas laiką baruose ėmė lošti, tik nesėkmingai. Arba ką išlošdavo išleisdavo alkoholiui.

– Kodėl nesiskyrei? Juk jis tave įklampino į skolas. Tu nebuvai laiminga.

– Kai labai myli, sutinki duoti antrą šansą, – sakydama mama nuoširdžiai nusišypso. – Tau gimus jis sutiko gydytis. Tėtis mėgino pasitaisyti, mieloji.

– Ačiū, – padėkoju jai. Šito aš nežinojau.

– Žiūrėk, – sako ji netikėtai atkišdama laišką man, – šitas skirtas tau.

Į rankas paimu baltos spalvos voką. Ant jo dailiai užrašytas mano vardas. Dar neatplėšusi žinau nuo ko jis. Mama pastebėjusi mano dvejones lėtai pakyla nuo sofos.

– Leisiu tau pabūti vienai, – taria ji. Pabučiavusi į kaktą išeina į virtuvę.

Atplėšiu. Viduje ranka rašytas laiškas. Popierius prisigėręs jo kvepalų aromato. Užsimerkusi priglaudžiu nosį, kad dar kartą pajusčiau jo kvapą.

 

Frėja,

Tai tikriausiai šimtasis mano bandymas rašyti. Nesu to daręs. Nežinau kaip tai veikia. Bet žinau, kad turiu tau kai ką pasakyti. Rašau, nes tu nenori manęs matyti. Ir tikiuosi, kad neišmesi šio laiško neperskaičiusi.

Nežinau, Bandau įsivaizduoti. Atleisk. Nemokų dėstyti minčių.

Galiu tik įsivaizduoti, ką tau teko išgyventi. Tą kartą kai atsiliepei į mano skambutį, kai suvokiau, kad kalbi ne tu, maniau išprotėsiu. Pasijaučiau bejėgis, negalintis tavęs apsaugoti. Prisiminiau adresą, kurį man rodei, bet skausmingai suvokiau, kad niekaip nespėčiau laiku tavęs pasiekti. Skambindamas policijai nebuvau tikras ar jie spės. Pirmą kartą gyvenime meldžiausi Dievui.

Aš dėl visko kaltas. Įstūmiau tave į pavojų. Maniau, žinau viską. Bet klydau.

Viskas turėjo būti paprasta. Turėjau tikslą. Darbą, kurį reikėjo atlikti ir atgauti savo pinigus. Tereikėjo suartėti su tavimi, patekti į jo šeimą ir prispausti tą padugnę prie sienos. Bet tu nepasirodei viešbučio kambaryje nepaisant tos traukos, kurią abu pajutome. Tai privalėjau kažko imtis. Ne tik dėl savo pinigų, bet ir dėl savęs paties. Negalėjau pakęsti minties, kad mane atstūmei.

Tačiau būdamas su tavimi vis dažniau pamiršdavau savo tikslą. Kuo ilgiau buvai šalia manęs, tuo mažiau norėjau būti atskirai. Turėjau bent tave matyti. Man to reikėjo. Ne dėl keršto. Ne dėl pinigų. Aš norėjau tavęs. Todėl mano elgesys buvo toks dviprasmiškas. Bet jau buvau pradėjęs žaidimą, kur nebebuvo kelio atgal. Nes tas vyras, kuris priėjo prie tavęs, kai pirmą kartą nusivežiau į tą privatų klubą, jau buvo pasakęs Semui, kad matė mudu drauge. Tu jam pasakei savo vardą…

Vienu metu, bandžiau turėti abu dalykus. Bet vos tik mane prisileidai, supratau, kad labiau už viską noriu turėti tik tave. Žinojau, kad kažkada tiesa išaiškės, bet mudu jau būsime nuėję taip toli, jog galėsime viską išspręsti. Neketinau tavęs atsisakyti. Bet tada  atsivėrei. Pasakei dalykus… tu mėginai išsigelbėti, o aš tave pastačiau prieš važiuojantį traukinį.

Liepei dingti iš tavo gyvenimo, bet negalėjau palikti tavęs vienos teismo salėje. Prisiekiu, jis atsiims už tai, ką tau padarė.

      jei tik gal kada nors sugebėsi man atleisti. Net jei mažiausiai tai nori girdėti, turiu tai pasakyti.

Įsimylėjau tave. Beprotiškai. Skausmingai.

I.

 

Dar kartą perskaitau Izako laišką. Popierius jau apsitrynęs nuo nuolatinio nešiojimo ir trinties. Tuos pačius žodžius skaičiau tūkstančius kartų.  Mokų jį atmintinai, bet privalėjau jį perskaityti paskutinį kartą. Tada suplėšau ir stoju į eilę kartu su kitais, vienoje  rankoje laikydama lėktuvo bilietą, kitoje juodą kelioninę kuprinę.

Už savęs palieku praeitį. Tik minčių apie Izaką nepavyko atsikratyti. Lyg jis būtų čia pat. Stebėtų mane. Žinotų kur einu, ką veikiu. Nuolatos tenka kovoti su troškimu apsigręžti, tarp daugybės veidų susirasti jo tamsias akis. Tą paskutinį kartą.

Laimei įsijungia protas, kuris primena, jog Izakas tėra šešėlis. Iš tiesų jo niekada ir nebuvo. Niekada jo nepažinojau. Jis sapnas, kurį pamilo naivi mano širdis.

⸟⸟⸟

PO VIENERIŲ METŲ

GRUODIS

NIUJORKAS

 

Lauke spaudžiant šaltukui paskubomis baigiu pokalbį su mama, nes gelia rankas. Įsikišu telefoną į tamsiai mėlyno palto kišenę ir atsargiais žingsneliais tipenu pas manęs laukiančius draugus. Su Sinde ir Luku susipažinau pradėjusi dirbti teatre, o Deividas –  kaimynas iš pirmo aukšto.

–  Atsargiai! –  Lukas vos spėja mane pagauti, kai slysteliu ant po sniegu pasislėpusio ledo.

–  Dar to betrūko, kad prieš pat Kalėdas atsidurtum ligoninėj, –  prideda rūpestingasis Deividas.

Sindė greitai pastebi, kad Luko ranka ant mano juosmens užsilaiko kiek per ilgai, ir sugavusi mano žvilgsnį pamerkia akį.

–  Ar ketini skristi namo per Kalėdas? – viltingu balsu klausia Lukas.

Grakščiu judesiu it balerina apsisuku ratu taip išsivaduodama nuo per ilgai trukusio artumo.

–  Mama atskris pas mane. Kalėdas sutiksime čia.

–  Maniškiai taip pat šiais metais atvažiuos pas mane, –  toliau temą pratęsia Sindė.

Smagiai klegėdami užsukame pavalgyti į nedidelį meksikiečių restoraną esantį Nelsono aveniu. Fone groja šimtus kartų girdėta kalėdinė Michael Bublé daina Holly Jolly Christmas, sienos nukabinėtos girliandomis ir dirbtinėmis eglių šakomis, puoštomis raudonais kaspinais ir dryžuotomis saldainių lazdelėmis. Bevalgant prapliumpame juokais, kai Sindė papasakoja anekdotą. Deividas tuo tarpu nenuleidžia nuo jos mėlynų savo akių. Žinau, kad mano kaimynui ji patinka. Stebėdama juos nuoširdžiai šypsausi. Jiedu būtų tikrai graži pora.

–  Gal šį vakarą nori kur nors nueiti? – Lukas kreipiasi į mane.

Sutelkiu dėmesį į vaikiną vos pora metų vyresnį už mane. Simpatiškame veide spindi ryškios žalios akys. Smakrą dengia trumpa rusva, keliais tonais šviesesnė nei plaukai, barzdelė. Parimęs alkūnėmis į stalą akimis sugauna mano žvilgsnį.

O! Ūmai susivokiu, kad jis kviečia tik mane.

–  Kokie variantai? – smalsiai primerkiu akis. Lukas patenkintas plačiai nusišypso.

–  Į barą išlenkti vieną kitą bokalą alaus.

–  Kas merginą kviečia išgerti alaus? – nugirdęs pokalbį šūkteli Deividas. – Tai gal per pirmą pasimatymą dar automobilio žvakes pasiūlyk drauge pakeisti? Rimtai, biče?

Sunkiai tvardau juoką. Draugiškai kumšteliu kaimynui į petį. Abu žinome, kad aš patinku Lukui, ir šis visais įmanomais būdais bando mane merginti. Jis tikrai dailus vaikinas, bet nejaučiu jam nieko daugiau, nei draugiškumo. Todėl Deividas padeda man išsisukti.

–  Visai norėčiau išgerti taurę vyno, –  prisideda Sindė.

–  Matai? – Deividas toliau draugiškai gėdina Luką. – Vyno kviesti reikia.

Sindė koketiškai pamerkia Deividui akį.

–  Vynas skamba neblogai, – sakau su šypsena.

Sekanti stotelė Deivido pasiūlytas baras, esantis ne per toliausiai nuo čia. Mačiau, kad Lukas šiek tiek nusivylė, jog būsime visi drauge. Kol einame, nutaikau progą padėkoti Deividui. Šis broliškai mane apkabina pakšteldamas į kaktą.

–  Visada tavo paslaugoms, – sako patyliukais.

Laukiame lauke, kol Lukas nuėjo patikrinti ar yra laisvų staliukų. Matyti, kad baras pritraukia nemažai žmonių. Galiausiai jis pabarbena mums į langą iš vidaus kviesdamas užeiti. Deividas apkabina Sinde ir mane per pečius ir drauge įeiname pro duris.

Viduje sausakimša. Ore tvyro alkoholio, tabako ir visos kvepalų paletės smogas. Iš pradžių kvapas erzina, vėliau apsipranti. Baras iš tolo mirga nukabinėtomis baltai šviečiančiomis lemputėmis. Kampe stovi nedidelė įvairiomis spalvomis mirksinti eglė.

Vaikinai nueina tvarkyti savo reikaliukų, palikdami mudvi su Sinde. Pakabinusi paltą pasitaisau juodą prigludusią trumputę suknele su gilia iškirpte priekyje. Sindė prisėda šalia manęs.

–  Ką manai apie Luką? – klausia ji.

Tirdama aplinką dairausi aplinkui.

–  Draugiškas ir nuoširdus, –  tariu trumpai. Sindė pakelia vieną antakį. – Kaip draugas. Nieko daugiau.

–  O Deividas?..

–  Deividui patinki tu, – paaiškinu, jeigu ji dar tuo abejoja.

–  Žinau, bet… ar jis patinka tau? Judu pažįstami jau senai, tad nenoriu žengti žingsnio, jeigu tu jam… neabejinga.

Suprasdama jos nerimą draugiškai paimu jos ranką.

–  Taip, nesu jam abejinga. Myliu jį, tačiau kaip brolį. Jis buvo šalia ir labai daug padėjo, kol atsistojau ant kojų. Tokie žmonės nesimėto gatvėje. Tad nesnausk, – padrąsinu ją.

Dabar ji nurimsta, atsipalaiduoja. O netrukus sugrįžta ir vaikinai nešini buteliu raudono vyno su taurėmis ir keturiais buteliais alaus.

Fone groja muzika, tačiau per aplinkos triukšmą negirdžiu dainos teksto. Mėgaudamasi gurkšnoju vyną, klausausi pokalbių ir vengiu Luko žvilgsnio. Nesinori jo atstumti, nes būtų skaudu prarasti tokį draugą. Apsimetu, kad tikrinu telefoną lyg kažkas būtų parašęs. Rankoje laikau pripildytą vyno taurę. Sindė kažką sako, bet per triukšmą nesuprantu. Tada ji kumšteli man į ranką.

– Ar matai? – sako ji prilipusi man prie ausies.

– Ką?

– Ana ten, – ji parodo pirštu į tolį, – tas vyrukas nenuleidžia nuo tavęs akių, nuo tada kai atėjome.

– Koks? – Pakeliu akis. Sudreba rankos, vos nenumetu telefono nuo stalo. Tuo pat metu bandau padėti taurę. – Šūdas! – susikeikiu panosėje skubiai nudelbdama akis žemyn.

Ne, Dieve, prašau, pasakyk, kad man vaidenasi! Dar kartą pakeliu galvą, ir man nesivaidena. Ten sėdi Izakas ir dar vienas vyras. Kai mudviejų žvilgsniai susitinka, jaučiu, kad nebetenku pagrindo po kojomis. Vyras pirštais perbraukia plaukus, delnais patrina veidą. Jis atrodo nemažiau sutrikęs nei aš. Izakas kažką sako, tada į mūsų pusę atsisuka su juo esantis vyras. Tamsiaplaukis trumpai mesteli žvilgsnį tada nusigręžia.

Nežinau kaip, bet sugebu ranka kliudyti savo taurę. Vynas išsilieja ant mano suknelės, raudonas skystis nuteka papilve žemyn. Prakeikimas! Mano kelnaitės! Atsiprašiusi paskubomis nulekiu į tualetą. Mačiau, kaip Izakas palydėjo mane žvilgsniu.

Ankštoje su higiena sunkiai draugaujančioje patalpoje rankomis atsiremiu į šaltą baltos kriauklės kraštą. Įkvepiu. Iškvepiu. Nuleidžiu galvą. Įkvepiu, iškvepiu. Nepadeda. Atsitupiu. Jei galėčiau, kaip stručio patelė sukiščiau galvą į žemę, kad nebereikėtų ten grįžti. Širdis pašėlsta, kūnas dreba. Vynas nutekėjo šlaunimis žemyn, sutepdamas ir pėdkelnes.

Ir būtinai tai turėjo nutikti šiandien?! Būtent dabar?

Įkvepiu. Iškvepiu. Jau lėčiau. Įkvepiu… iškvepiu. Galiausiai suimu save į rankas. Taip. Jis čia. Juk jo brolis gyvena Niujorke. Bet kada galėjome susitikti. Taip. Atsitiktinumas. Mėšlas! Mėgindama įtikinti save, iš laikiklio ištraukiu nemenką kiekį popierinio rankšluosčio. Sudrėkinusi vandeniu valau suknelę ir kojas. Kelnaites tenka nusimauti. Išskalavusi po tekančiu vandeniu jas susuku į popierių. O kur jas dėti? Rankinė liko prie stalo. Aaaa! Surėkiu balsu. Vėjelis rankoms džiovinti kaba tik kaip sienos dekoracija. Tuoj apsiverksiu! Jei mane kas pamatys vėdinant savo apatinius viešajame tualete, tikrai iškvies policiją. Vienas judesys, ir kelnaitės atsiduria šiukšlių dėžėje.

Grįžusi į salę randu Izaką stovintį prie baro, rankoje taurė rudo skysčio. Juodi plaukai surišti į kaselę blizga apšviesti lempų šviesos. Tamsios spalvos nertinis lengvai krenta neišryškindamas siauro liemens. Juodi džinsai aptempia ilgas jo kojas. Mintyse baru save, bet vis tiek einu jo link. Liepiu sau apsigręžti, susirinkti daiktus ir nešdintis, tačiau vietoje to atsistoju šalia. Izakas atsisuka į mane išsitiesdamas visu savo ūgiu.

– Labas, – sako natūraliai žemu sodriu balso tembru.

Su lyg tuo jo lūpomis ištartu paprastu žodžiu mane nusineša cunamio banga. Jo balsas, jo aromatas, veriantis žvilgsnis ir rausvos lūpos – viskas manyje sukelia sumaištį. Tarsi vakar paskutinį kartą buvau jo glėbyje, jutau tvirtas mane apglėbusias rankas. Prisiminimai tampa ryškūs kaip niekada.

– Labas.

Nervingai dairausi aplinkui. Bijau pakelti akis, nes nebegalėsiu nusigręžti. Frėja, dink! Pirštais galiu apčiuopti orą. Tokį tirštą, jog sunku kvėpuoti.

– Ką čia veiki? – klausiu draugiškai. Tuo tarpu mano „vidinė aš“ pliaukšteli sau delnu per kaktą.

– Su broliu užsukome atšvęsti, – kalbėdamas pasisuka į savo staliuką. Matydamas nepatiklų mano žvilgsnį priduria, – tai mėgstamiausia jo vieta.

Noriu paklausti, ką ketina švęsti, bet susilaikau. Juk tai ne mano reikalas.

– O tu? – teiraujasi jis. Izakas vis bando sugauti mano žvilgsnį.

– Vakarojame su draugais.

Izakas pasisuka į mano staliuką. Deividas spokso į mus sunėręs rankas ant krūtinės, Sindė pamerkia man akį, o Lukas žvilgsniu galėtų perkirsti Izaką pusiau.

Kažkoks tipas man už nugaros lipdamas nuo kėdės susvyruoja ir atsitrenkia į mane pastumdamas į priekį. Tiesiogine žodžio prasme įkrentu Izakui į glėbį. Jis tvirtai mane apkabina prisiglausdamas.

Jaučiu jo kūno karštį. Tvirtumą. Ir… nugara nusirita geismo banga. Kiekviena mano kūno ląstelė jį atpažįsta.

– Žiūrėk ką darai, žmogau! – pakelia toną jis. – Čia yra moterų.

Vyriokas kaip reikiant įkaušęs. Sunkiai versdamas liežuvį atsiprašo ir nulinguoja išėjimo link.

– Nesužeidė? – klausia jis.

Izakas delnu paglosto skruostą lyg tai būtų natūralu. Aš užsimerkiu įkvėpdama jo kvepalų aromato. Tokio pažįstamo. Tokio artimo. Raminančio. Bet kažkur giliai galvoje blaivus proto balsas ima daužyti būgnais. Nedrąsiai atsitraukiu kiek toliau. Izakas delsia, bet galiausiai patraukia rankas.

– Ne, viskas gerai. Turėčiau grįžti, – atsakau sutrikusi. Neišmanau kaip turėčiau elgtis, o liežuvis išvis gyvena atskirą gyvenimą nuo proto.

Izakas linkteli. Nenumanau, ką jis galvoja ar jaučia.

– Buvo gera tave pamatyti, – taria su taure sveikindamas į mane ir išgeria iki dugno.

Vos spėju grįžti, Deividas klesteli šalia. Stengdamasi likti nepastebėta, žvilgteliu kaip reaguoja Izakas. Šis atsilošia nugarą atremdamas į kėdę ir smalsiai stebi savo tamsiomis akimis, kad net plaukeliai pasistoja piestu.

– Kas jis toks? – Deividas suraukia antakius. Nutaisau liūdną veido išraišką ir nespėjus prasižioti jis kaip mat susivokia. – Galiu išmalti jam dantis? – klausia rimtai. Deividas žino visą istoriją.

– Nereikia.

– Gal pamiršai, ką jis tau padarė?

– Nepamiršau. – Pažvelgiu Izako pusėn. Jis kalbasi su broliu, kartas nuo karto pakelia akis į mane. – Manau, turėčiau su juo pasikalbėti.

Deividas purto galvą. Bet spręsti man. Žinau, kad praėjo daug laiko, bet yra dalykų, kuriuos turiu jam pasakyti. Tik nežinau, ar Izakas vis dar norės tai išgirsti. Sukaupusi drąsą einu jo link. Gniaužydama kumščius braunuosi pro ką tik įėjusią grupę lankytojų.

– Ar mudu galėtume pasikalbėti? – paskubomis išberiu žodžius vos tik prieinu prie jų staliuko.

Izako brolis linkteli pasisveikindamas, aš nedrąsiai pamojuoju. Jis neatrodo nustebęs, bet Izakas priešingai. Vyras jau žiojosi atsakyti, kai prieina dvi moterys. Viena iš jų meiliai pakšteli Džeradui į skruostą, kita atsistoja ganėtinai arti Izako ir uždeda ranką jam ant peties.

Su kiekvienu mano širdies dūžiu tenka skausmingai suvokti akivaizdžią tiesą.

– Atleiskit, nenorėjau trukdyti, – paskubomis pasišalinu.

– Šūdas! – spėju išgirsti susikeikiant Izaką.

Nieko nelaukusi čiumpu paltą, persimetu rankinę per petį. Deividas žiūri į mane “juk sakiau” žvilgsniu.

– Ne dabar, – atšaunu.

Atsiprašiusi draugų dingstu už durų, kur apkabina šalta žiemos naktis. Po visko ką teko išgyventi, sugebėjau atsitiesti. Išmokau žengti pirmyn. Man ėmė puikiai sektis. Dingo nerimas, panikos priepuoliai. Pagaliau galėjau laisvai bendrauti su kitais žmonėmis neieškodama juose paslėptų motyvų. Ir tada būtinai turėjau vėl sutikti jį.

Kvailė tu, Frėja! Ko tikėjaisi? Kad jo gyvenime neatsiras kita moteris? Kvaiša.

Kertu skersai gatvę, tikėdamasi susistabdyti taksi. Vakaras virto tragedija. Viskas ko noriu tai grįžti namo, užsidaryti savo kokone ir tyliai išbūti. Bet apsigręžusi matau manęs link sparčiai einantį Izaką. Jo paltas prasegtas, žandai nuglostyti šaltuko.

– Sustok, – paliepia griežtu balso tonu. – Atleisk, tai…

– Ne, tai tu man atleisk, – įsiterpiu neleisdama užbaigti. – Atsiprašau tavęs ir tavo merginos. Man nederėjo taip įsiveržti. Nežinau ką sau galvojau. – Nužingsniuoju šaligatviu tolyn. Jei ilgiau pasiliksiu, nebegalėsiu sutvardyti išdavikių ašarų.

– Ji ne mano mergina, – sako jis pakeltu balso tonu, kad išgirsčiau.

Akimirksniu sustoju. Įkvepiu, iškvepiu. Nepadeda.

– Kas ji?

– Brolio žmonos sesuo. Ji nieko daugiau, tik draugė.

Jei dabar nepaklausiu, užgraušiu save iki gyvo kaulo. Privalau žinoti.

– Turi merginą?

Grįžtu pas Izaką. Nutolę vos per pusę žingsnio tyrinėjame vienas kitą žvilgsniu. Jo nakties ilgesio juodumo kupinos akys suvirpiną mano besiblaškančią širdį.

– Ne.

– Aš irgi ne, – iškart sakau. Izakas pradeda juoktis. – Tai yra Vaikino. Neturiu vaikino, – pasitaisau.

– Džiaugiuosi tai girdėdamas.

– Aš taip pat. Džiaugiuosi, – šypteliu atsikvėpdama. Pavydas man visiškai naujas dalykas, bet nieko negaliu su tuo padaryti. Negaliu net pamėginti įsivaizduoti jo su kita moterimi, kad ir kaip nesąžiningai tai skambėtų.

Mintis, kad esu be kelnaičių, o lauke gerokai žemiau nulio, labai blaško. Matydamas kylančią mano šypseną Izakas įtariai suraukia kaktą.

– Nesuprask manęs klaidingai, bet dabar pat turime važiuoti namo, – išpyškinu.

– Kodėl?

– O kodėl gi ne? – juokiuosi.

Jei tik tu žinotum, nestovėtum čia toks ramus, mielasis.

⸟⸟⸟

Gyvenu mažame, bet jaukiame dviejų kambarių bute. Izakas atidžiai ištyrinėja kiekvieną mano išpuoselėtą mažos svetainės lopinėlį, kol ruošiu arbatą čia pat esančioje virtuvėje su geltonos spalvos spintelėmis. Kadangi vietos nedaug, ant žurnalinio staliuko stovi tik mažulytė dirbtinė eglė vazonėlyje. Ant sienos už televizoriaus pakabintas lempučių tinklas. Visur pilna žvakių ir įvairaus dydžio spalvotų pagalvėlių. Šiais metais mano Kalėdos atrodo taip.

Vyras nužvelgia mano trumputę juodą suknelę, kai grįžtu nešina dviem puodeliais. Pėdkelnes išmečiau vos tik nuėjau į virtuvę ir jis tai pastebėjęs akivaizdžiai godžiomis akimis nuslysta kojomis žemyn.

– Tai ne tai prie ko esi pratęs, – nutraukiu tylą.

– Nežinau, ar įstengčiau priprasti, – atsako jis dusliu balsu. Žvilgsniu glostydamas kūną valiūkiškai šypteli. Puikiai žinau, kas dabar verda jo galvoje.

– Turiu galvoje butą, – prajunku ir jis giliai atsidūsta. Vos susilaikau nepaglosčiusi jam skruosto.

– Ne visada taip gyvenau. Tėvai vertėsi sunkiai. Su broliu matėme daug juodų dienų.

Pasijaučiu nesmagiai. Apie Izaką žinau nepakankamai. Pirmiausiai turėčiau paklausti, prieš lepteldama kas užeina ant liežuvio galo.

Vos tik įsitaisau priešais jį ant siauros dvivietės sofos, Izakas surimtėja. Keista būti taip arti jo. Jaučiuosi pažeidžiama. Suspaudžiu šlaunis. Vis dar laukiu progos persirengti nesukeliant įtarimo.

– Apie ką galvoji? – klausiu pirma.

– Galvoje sukasi daug minčių, – atsako. Palinkstu į priekį pasiimti puodelio ir jo akys tiesiog paskęsta mano iškirptėje. – Tu nepadedi susikaupti.

– Galiu persirengti, – ruošiuosi kilti, bet jo ranka atsiduria man ant šlaunies, ties suknelės kraštu. O Dieve!

– Dar nenoriu būti išmestas lauk.

– Kodėl turėčiau tave išmesti?

– Nes galiu nesusilaikyti, – jo balsas prityla.

Jeigu jis pakils mano šlaunimi aukštyn… šiaip ne taip pavyksta įsitaisyti ant sofos, kad neparodyčiau daugiau nei reikia. Ant kelių pasidedu pagalvėlę. Izakas vėl padeda ranką man ant šlaunies, nykščiu suka mažus apskritimus. Leidžiu jam mane liesti. Pasiilgau to jaudinančio jausmo, kurį sukelia jo pirštų žaismas ant mano apnuogintos odos.

– Maniau, nebenori manęs matyti, – sako žiūrėdamas tiesiai į akis.

– Nenorėjau. Buvau įskaudinta. Pykau už tai, kaip pasielgei. Nekenčiau, nes man melavai.

– O dabar?

– Priklausys, kaip gražiai elgsiesi, – pliaukštelėju jam per ranką, slystančia aukščiau. – Jau seniai norėjau su tavimi pasikalbėti, tik nebuvau tam pasiruošusi. – Izakas surimtėja. – Noriu tau padėkoti. Už tai, kad iškvietei policiją. Suprantu, kaip rizikavai. Ačiū, kad nepalikai manęs vienos.

– Tai per mane tu nukentėjai. Aš sukėliau tau pavojų mąstydamas tik apie save.

– Tu negalėjai žinoti, kas vyksta už uždarų namų durų. Niekas negalėjo. – Trumpam nusuku akis į dirbtiniu sniegu papuoštą eglutę. Grįžti mintimis atgal vis dar nėra paprasta. Tikriausiai, tai užtruks. Bet prabėgus metams, jau galiu suvokti daugiau dalykų pasitelkdama blaivų protą, o ne emocijas. – Klausyk, aš negaliu pakeisti praeities įvykių. Kaip ir tu. Aš su tuo susitaikiau. Išmokau gyventi, negraužiant savęs dėl to kas nutiko, nebeklausinėdama kodėl. Turėtum padaryti tą patį. Žaizdos gyja. Tik duok joms laiko. Norėjau, kad tai žinotum. Mano psichologė sako, kad neturėčiau gniaužti jausmų. Jei yra dalykų, kuriuos noriu pasakyti, turiu tai padaryti. Tik taip sugebėsiu paleisti.

– Lankai terapiją? – Izako veide sušmėžuoja skausmas. Praėję metai jam tikriausiai taip pat nebuvo lengvi.

– Vienai tapo per sunku su viskuo susidoroti. Po teismo nuosprendžio diena po dienos ėmiau byrėti. Nustojau lankyti paskaitas. Dienas leisdavau parke. Likus dviem mėnesiams iki baigimo pasiėmiau akademines atostogas. Nusipirkau bilietą ir išskridau. Susiradau darbą, mama padėjo išsinuomoti butą. Bet to nepakako. Viskas ėmė smarkiai ristis žemyn, lyg sniego lavina. Nebepajėgiau pati išsikapstyti. Mane kamavo nuolatinis nerimas, pasikartojantys panikos priepuoliai. Suvokiau, kad man reikia pagalbos. Iš pradžių jaučiausi keistai, kad lankau terapijos kursus. Bet susipažinusi su Deividu supratau, kad prašyti pagalbos nėra blogai. Tame nėra nieko gėdinga.

– Atleisk, – taria apgailestaudamas.

– Aš tau seniai atleidau, – pripažįstu. – Kitaip nebūčiau galėjusi pasveikti. Tiesa, vis dar sveikstu. Tam reikia laiko, bet stengiuosi.

Mudu žvelgiame vienas į kitą ilgesio kupinomis akimis, nepaisant tamsios mus sujungusios praeities.

– Kas tas Deividas? – Izakas ūmai pasikeičia, kai nukreipia temą.

– Rimtai? Iš visko ką pasakiau, tau užkliuvo būtent jis? – pavartau akis.

– Turiu žinoti, kiek smarkiai turėsiu nusikalsti, – išpyškina Izakas kuo rimčiausiai.

– Mano kaimynas. Gyvena pirmame aukšte.

– Tuo geriau jam. Su gipsu būtų sunkoka lipti laiptais.

– Esi tikras, kad nesergi? – nebesuprantu jis juokauja ar sako rimtai, nes veidas neišduoda nieko.

– Sergu, – atsako kiek grėsmingai, bet kartu viliojančiai nužvelgdamas mane nuo galvos iki kojų. – Nenumanai, kaip sunkiai. – Jo žodžiai nuskamba dviprasmiškai.

– Skaičiau tavo laišką, – ryžtuosi prisipažinti. Izako akys ūmai užsiliepsnoja.

– Bijojau, kad išmesi neatplėšusi.

– Išmečiau, – atsakau jau pakilesne nuotaika, kad jį paerzinčiau. – Po to, – rodomuoju pirštu pabaksnoju orą, – kai perskaičiau. Ačiū, kad atvėrei bent dalelę savęs. – Mudu nutylame. Oras aplink mus darosi vis tirštesnis, o trauka auga su kiekviena sekunde.  – Norėčiau žinoti apie tave daugiau. Manau, tai būtų sąžininga.

– Frėja, – Izakas mano vardą ištaria taip grėsmingai, lyg būčiau užmynusi ant minos.

Pasilenkiu į priekį, sušmėžuodama vos pridengta krūtine jam po nosimi. Ilgus plaukus sumetu ant vieno peties, parodydama laibą kaklą, kurį kadaise jis aistringai bučiavo. Delnu provokuojamai slenku raumeninga jo šlaunimi iki kol pasiekiu pavojingą ribą.

– Aš tavęs nebijau, – kone sumurkiu priversdama Izaką garsiai nuryti seiles. Kuo griežtesnis jo tonas, tuo labiau noriu jį paerzinti „spaudydama“ raudonus kantrybės mygtukus. – Nežaisk su ugnimi, jeigu bijai sudegti.

Pasiektas kritinis taškas. Izakas vienu judesiu panardina pirštus mano plaukuose prisitraukdamas arčiau. Gosliomis lūpomis užspaudžia manąsias atimdamas paskutinį oro lašą. Nesuvokiu, kada spėju atsidurti ant nugaros, slegiama tvirto vyriško kūno. Jis dantimis sukanda kaklo odą, krūtinę, palikdamas žymes. Alkanos rankos nuslenka ilgu liemeniu žemyn, sugniaužia šlaunį priversdamas dar labiau praskėsti kojas. Pakišu rankas po jo nertiniu, nagais įsikimbu į po odą ritmingai judančius raumenis. Izakas tyliai suurzgia, kaip pažadintas žvėris pasirengęs medžioti.

– Aš pasiduodu, Frėja, – šnabžda į lūpas neatsitraukdamas. Iki tol keliu įsirėmęs į sofą, galiausiai prispaudžia klubus leisdamas pajusti jo troškimą. Ranka keliaudamas šlaunimi pakiša pirštus po suknele, užčiuopia nuogą užpakaliuką. Supratęs, kad visą šį laiką buvau be kelnaičių perlieja mane tokiu baudžiančiu žvilgsniu, jog nesusilaikiusi imu kikenti.

– Keista istorija, – turiu galvoje kelnaites.

– Nori mane pražudyti? – suurzgia.

– Noriu tavęs tik sau. Beprotiškai. Skausmingai, – tariu tvirtai nusprendusi.

– Laukiau tavęs kiekvieną sumautą savo gyvenimo minutę, – pripažįsta nuoširdumo ir ilgesio kupinu balsu.

Pasislėpę prietemoje ragaujame vienas kito ilgesį ir aistrą. Plona suknelė atsiduria ant žemės. Neatsitraukdami vienas nuo kito palengva žengiame per kilimu klotas grindis link miegamojo lovos. Per galvą nutraukiu jo nertinį. Glostydama krūtinę, stangrų pilvą atsegu diržą, numaunu kelnes. Atsitraukusi kelis žingsnius leidžiu pamylėti mane aistroje degančiu žvilgsniu. Tarsi audra įkalinta vyro kūne Izakas prisiartina. Suėmęs už juosmens parbloškia ant lovos. Savininkiškai praskečia kojas, atverdamas mane sau. Dvejonių nebelieka. Užmerkiu akis trokšdama jo artumo. Izakas užgula visu kūno svoriu.

– Atsimerk, – įsako geidulio prisodrintu balsu įeidamas.

Mudu tampame vienu.

 

 

 

 

„Žaidimas su ugnim“ 3 dalis

Iš storų it cukraus vata debesų man virš galvos palengva krenta svajoklės snaigės. Viena po kitos jos nugula plaukuose, ant pečių. Keletą jų sugaunu pirštinėtu delnu. Pamiršusios viską aplink jos grakščiai viena po kitos šokdamos lėtą valsą storu baltu pūkiniu kilimu nukloja vienišą parko suolelį. Užmerkiu akis atlošdama galvą, mintyse skaičiuodama baltas lengvutes balerinas šokančias man ant veido.

Jau vakarėja. Vienas po kito įsižiebia šviesos, apnuogindamos apsnigtus takelius, kuriais vis rečiau vaikšto praeiviai. Kol galiausiai lieku aš ir vienišas suolas. Tada stoja tyla. Palengva kvėpuoju traukdama į save šaltą orą, iškvėpdama su garų kamuoliais paleidžiu įtampą. Atėjau čia apsivalyti, sudėlioti mintis po keisčiausios su Izaku savaitės savo gyvenime ir pamėginti bent jau suprasti kur suklydau. O gal geriau klausti kada?

Atsidūriau padėtyje be išeities. Įklimpau. Kaip šėlstanti nevaldoma audra Izakas įsiveržė į mano gyvenimą ketindamas viską sugriauti. Suniokoti be gailesčio ar krislo sąžinės graužaties. Ir viskas tik dėl užgauto jo ego.

Tylą kartas nuo karto sutrikdo vienas kitas praeivis. Už nugaros mane išgąsdinęs nubidzena benamis keturkojis mišrūnas. Pabaidytas svetimų žingsnių neria į krūmus. Prie suolelio prisiartina žmogysta. Mūvėdamas odine pirštine atsainiai nubraukia sniegą ruošdamasis prisėsti. Lengvas vakaro vėjas manęs link atsiunčia jo kvepalų aromatą, kurio įkvėpus krūtinėje pakvaišta širdis.

– Ką čia veiki? – teiraujasi jis sodriu žemu balsu.

– Sėdžiu.

– Viena atokiausiame ir menkai apšviestame parko kampelyje?

– Noriu pabūti viena, – aiškiai pabrėžiu paskutinį žodį. Penkias dienas iš eilės turėjau taikstytis su jo komandomis. Važiuojam ten, einam šen. Sėdėk, klausyk. Neklausinėk. Te noriu tik vienos sumautos dienos su savimi.

Izakas nerūpestingai pliaukšteli delnais. Duslus garsas netrunka išsisklaidyti ore.

– Kaip mane radai? – neiškenčiu nepaklaususi.

– Socialiniuose tinkluose turėtum rodyti mažiau asmeninio gyvenimo, Frėja. – Jo lūpomis ištartas mano vardas nuskamba bauginančiai intymiai.

Mintyse paskubomis perbėgu per savo Facebook anketoje pasidalintas nuotraukas. Kelios iš jų darytos šioje vietoje, o dar ir su vietos žyma. Nuostabu.

– Asmeninis gyvenimas… – karčiai nusijuokiu. – Akivaizdu, kad nuo šiol nebeturiu jokio asmeninio gyvenimo. – Kalbėdama pasisuku veidu į jį, kad matyčiau tamsias beribes menkai pažįstamo vyro akis.

Izakas tylėdamas nukreipia žvilgsnį į vakaro tamsybėje skęstantį dangų. Pradėjo dar smarkiau snigti.

– Turi, – kiek patylėjęs. – Tik dabar juo dalinsiesi su manimi. Mudu kartu praleisime nemažai laiko, metas su tuo apsiprasti.

– O jeigu aš nenoriu?

Jis paslaptingai šypteli. Kūnu pasisukęs į mane nusiima pirštinę nuo dešinės rankos, ilgais pirštais suima tamsių plaukų paklydėlę sruogą ir užkiša ją man už ausies. Aš tuo tarpu negaliu nuleisti nuo jo akių. Izako žvilgsnis mane prikausto, o prisilietimas įjautrina odą. Nenoromis atmintin grįžta prisiminimai, kaip tą naktį jis tvirtomis rankomis virpino mano kūną. Tuo momentu buvau jo aistros instrumentas.

– Tu bijai, – sukužda palinkdamas arčiau. Aš sustingstu, bet ne nuo žiemos šalčio. Vyras atrodo susimąstęs. Lyg bandytų apsispręsti, bet kažkas jį laiko.

– O ar gali būti kitaip? Tu įsibrovei į mano gyvenimą grasindamas jį suniokoti, dorai nepaaiškinęs savo veiksmų ir elgesio priežasčių. Nenutuokiu, ko iš tavęs tikėtis.

– Viskam ateis savas laikas.

– Kada? Kada jis ateis?

– Frėja… – Izakas suirzta, kai vėl imu spausti jį savo klausimais į kuriuos taip ir negaunu atsakymo.

– O kas bus kai jis baigsis? Kas tada? – palinkstu dar arčiau. Mudu vos per kelis centimetrus vienas nuo kito. Nuolat sau bandau priminti, kad turiu laikytis atokiai. Neprisileisti. Bet kažkokia nematoma jėga mane vis traukia artyn. Vilioja siūlydama nuodėmingą vaisių.

O jis tyli. Nekenčiu, kai tenka dar ir dar kartą atsimušti į nežinios sieną. Jausmas lyg trenkčiausi į betoną. Tai mane žlugdo iš vidaus.

Tyluma kaip peilis perskrodžia mane kiaurai. Nes nereikia tarti garsiai, kas ir taip akivaizdu. Jis išeis taip pat, kaip ir atėjo. Išnyks kaip šešėlis išnyksta naktyje. O aš liksiu viena dorotis su pasekmėmis.

Nusigręžiu nuo jo dar smarkiau save apglėbdama. Man reikia laiko išgryninti savo jausmus, ar man pikta ar labiau skaudu, kad tapau vyro užgaida, jo žaisliuku, kuriuo atsikratys vos tik patenkins savo smalsumą ir pasidarys nuobodu.

– Metas važiuoti, eime, – paragina jis lyg niekur nieko.

Iš kišenės išsitraukiu telefoną pasitikslinti kiek valandų.

– Už dvidešimties minučių turiu grįžti. Mama jau turėjo parvažiuoti namo. – Izakas spokso nepatenkintas į mane laukdamas paaiškinimo. – Privalau grįžti vakarienės. Turiu pareigų, kurias turiu atlikti, o ne tik sekioti tau iš paskos.

– Gali pavalgyti ir su manimi. – Antrą dalį mano kalbos jis praleidžia negirdomis, bet tai ką pasakiau, nusėdo galvoje. Viską išduoda Izako akys. Kad ir ką sakytų, ką darytų, jo akys šneka atskira kalba.

– Nieko tu nesupranti. Privalau grįžti. – Suirzusi pakylu ketindama sukti išėjimo iš parko pusėn. Jis įdėmiai mane stebi. Vos tik žengiu žingsnį, jis seka įkandin.

– Juk nemanai, kad leisiu tau pareiti vienai? – atšauna kiek grubokai. Toks tonas mane nustebina. – Bet po vakarienės aš tave pasiimsiu. Valandos užteks?

– Tu neįtikėtinas… – suaimanuoju.

Atmetus visas smulkmenas, jis pasielgia gan gražiai ir palydi mane iki pat namų durų. Tik įsitikinęs, kad pastato lauko durys užsidarė, dideliais žingsniais nukulniuoja nukastu takeliu savo juodos Audi link. Lieku stovėti laiptinėje, kol jis įsėda vidun. Automobilio salone dega šviesa, tad matau kaip jis pasuka galvą durų link, tačiau manęs jis nemato, nes nuo judesio jautri lempa jau senokai užgeso. Aš stoviu nekrutėdama. Nors jis to nežino, mudviejų žvilgsniai susikerta ir aš nugrimztu akių gilumoje.

⸟⸟⸟

Kaip ir sakė, nė minutės vėliau, Izakas jau laukė manęs prie namų. Paklusniai įsėdau vidun, nieko neklausinėjau, tiesiog sėdėjau tamsoje kvėpuodama jo aromatu, kol salone skambėjo muzika, o Izakas įgudusiai manevravo snieguotomis miesto gatvėmis. Jaučiau jo dažną žvilgsnį į mane, bet pabijojau atsakyti tuo pačiu. Būti su juo automobilyje, lėkti nežinoma kryptimi man buvo mažesnė blogybė nei likti namuose. Tad vos tik baigusi vakarieniauti pamelavau, kad šį vakarą su merginomis ruošimės egzaminams.

Žinoma, patenkinti liko ne visi… bet studijos visada buvo mano prioritetas.

Izakas įvažiavo į daugiaaukščio pastato požeminį garažą. Pastatęs automobilį išlipa atidaryti man durelių. Mudu atsiduriame taip arti vienas kito, jog ima virpėti kojos. Vyras turi kažką tokio, kas akimirkai sugeba užmarinti mano sveiką protą.

– Tau nebūtina to daryti, – mosteliu ranka į dureles. – Vaidinti džentelmeno.

– Kas sakė, kad vaidinu? – sukužda tyliai nepaleisdamas manęs iš akių. Atmosfera aplink pasikeičia. Nurimstu.

Jis suima mane už rankos, sunerdamas pirštus. Veiksmas toks natūralus ir paprastas, bet tuo pačiu intymus. Izakas nusiveda mane per aikštelę iki lifto, kur mudu pakylame į septintą aukštą. iš kišenės ištraukęs raktus atrakina duris esančias koridoriaus gale. Ir mudu atsiduriame aklinoje tamsoje. Langai užtraukti sunkiomis užuolaidomis, kad neprasibrautų nė menkiausias žiburėlis. Izakas delsia įjungti šviesą, o aš nesiorientuoju erdvėje. Tik kiekviena savo kūno ląstele jaučiu jo būvimą šalia. Vyras per arti, bet neatsitraukiu, tik tyliai laukiu.

– Su manimi tu saugi, – sušnabžda man į kaklą ir man pasišiaušia plaukeliai ant odos. Dar kiek luktelėjęs įjungia šviesą mane išlaisvindamas.

Staiga pamiršusi akimirkos intymumą ir tarp mudviejų kilusią nepaaiškinamą trauką, išpyškinu kas pirmiausiai šovė į galvą apsidairius aplinkui:

– Mirė… – tariu apmaudžiai.

– Kas?

– Kalėdos. Mirė.

Jis stebi mane, lyg būčiau vėl prisigėrusi, kaip aną dieną.

– Nėra eglės. Nėra šviesų. Žaisliukų, kojinių, girliandų, imbierinių sausainių. Nieko. –Vardindama kartu lenkiu rankos pirštus.

– Nesureikšminu tokių dalykų, – atsako nusivilkdamas paltą. Lyg niekur nieko lukteli kol nusirengiu aš ir pakabina juos ant kabyklos. Iš mažo koridoriaus jis nusiveda mane į erdvę modernaus interjero svetainę sujungtą su virtuve, kurioje dominuoja nerūdijančio plieno virtuvės įranga.

Butas gan jaukus, bet akivaizdu, kad priklauso viengungiui. Niekur nepastebėjau padėtų šeimos nuotraukų, ar kažko, kas būtų itin asmeniška: suvenyrai, dovanėlės ar kiti niekučiai. Visos minimalistinės detalės kruopščiai priderintos, suteikdamos harmonijos pojūtį.

– Kaip gali nesureikšminti Kalėdų? Gal vaikystėje Kalėdų senelis suvalgė visus tavo sausainius ir iki šiol negali jam atleisti? – pristoju prie jo erzindama. Vyras smalsiai nužvelgia mane dėl greitai pasikeitusios mano nuotaikos.

Izakas nueina į virtuvę, o aš seku įkandin. Jis pasiima  plienu dengtą virdulį ir pripildo jį vandens iš čiaupo. Kol jis ruošia puodelius, aš įsitaisau ant aukštos kėdės netoliese.

– Leisk atspėti, tai tavo mėgiamiausia metų diena? – kalba trumpam pažvelgdamas į mane.

– Geresnės tik tos, kai nematau tavęs, – išsišiepiu. Izakas nusisukęs, bet matau kaip kruta jo pečiai. Jis juokiasi. – Kodėl mane čia atsivežei? – staiga pakeičiu temą. Ir aplink stoja įtampa. – Kodėl parsivežei namo, o ne į viešbutį?

– Neketinau, – atsako nedvejodamas.

– Bet?

– Pasikeitė planai.

Izakas pasikeičia. Iki tol buvęs atsipalaidavęs, tampa niūrus ir užsidaręs. Tylėdamas užpliko juodos arbatos ir pastato puodelį priešais mane, o savąjį pasiima. Išeidamas iš kišenės išsitraukia telefoną.

– Turiu paskambinti, – mesteli dingdamas už kampo.

Kurį laiką sėdžiu nejudėdama. Fone nesigirdi jo balso, tikriausiai užsidarė kokiame kambaryje, buto gilumoje

Tu kvailė, Frėja! Statai save į pavojų, rizikuoji viskuo. Tu nudegsi. Skaudžiai. Netekai sveiko proto.

Svetainėje atitraukiu užuolaidą, kad galėčiau bent kažkur nukreipti mintis. Spindinčios miesto šviesos ir vėjo šokdinamos snaigės sukuruojančios ratais padeda atitrūkti. Patalpoje pritemsta šviesa nuo ryškios iki intymios prieblandos. Man už nugaros užsižiebia elektrinis židinys. Netrunka pasirodyti ir Izakas. Parimęs petimi į sieną įdėmiai mane stebi. Matau kaip trūkčioja žandikaulis, kokie įsitempę jo pečiai. Trumparankoviai marškinėliai aptempia tvirtas raumeningas rankas, kietą krūtinę ir siaurą juosmenį. Izako plaukai surišti į kaselę pakaušyje. Jei sakyčiau, kad jis negražus, meluočiau. Jis iš tų vyrų, kur prasilenkiant gatve tikrai norėtum atsigręžti ir palydėti akimis. Pagaulus gilus tamsių akių žvilgsnis prikausto, užgniaužia kvapą. Kaip dabar. Esu įsitikinusi, kad Izakas puikiai suvokia, kaip priverčia mane jaustis, kai taip įdėmiai žvelgia tiesiai į akis. Vos ne vos prisiverčiu nusigręžti atgal į langą.

– Kodėl negalėjai praleisti vakarienės? – išgirstu klausimą ir artėjančius jo žingsnius. Jam niekas neprasprūsta pro akis.

– Nes negalėjau, – atkertu atšiauriu tonu. Suvokiu, kad tai mano situacijos nepagerina ir niekur nenuveda. Tik dar labiau kankinu save. – Tiesiog. Taip yra. Tu nesuprasi.

– Tai paaiškink.

Mesteliu į jį nepatiklų žvilgsnį. Izakai, tu nieko nesupranti. Tu nieko nežinai.

– O kam? – klausiu. – Kam tau suprasti? Juk tik suvedinėji su manim savo paties sugalvotas sąskaitas. – Man kalbant jis prisiartina. – Tu per arti, – atstumiu jį ranka.

– Nebijok, nenuskriausiu, – bemaž sumurma mėgindamas sugauti mano žvilgsnį.

– Izakai… – atsitraukiu kiek įmanoma toliau. Sudvejoju, bet galiausiai imu kalbėti. – Tai mano patėvio sugalvota taisyklė kaip ir dar daugybė kitų. Visada, kai jis namuose, turime vakarieniauti kartu, nebent turi rimtą priežastį. Privalau atsiskaityti kur einu. Mane dominti turi tik studijos ir baigimas. Jokių romantiškų santykių, vaikinų ir viso kito, nes tai tiesioginė grėsmė mano ateičiai. Ir tai tik trumpas sąrašas dalykų, ką turiu daryti, ar negaliu.

– Kodėl?

– Nes jam patinka kontrolė, – kreivai šypteliu. – Jis mėgaujasi galėdamas turėti įtakos. Galėdamas mane valdyti. Mus… – pasitaisau tikėdamasi neatkreipti per didelio Izako dėmesio. – O kai viskas tavo rankose, tai daryti ne taip ir sunku. Nieko neprimena? – mano balsas persmelktas sarkazmo.

– Aš tuo nesimėgauju, – atsako kuo ramiausiai supratęs ką turiu galvoje. – Taip reikia. – Ironiškai palinksiu galvą. – Senai taip tęsiasi?

– Taip buvo visada. Bent jau pastebėjau tada, kai apsigyvenau kartu su mama ir jos naujuoju vyru.

Izakas smalsiai pakreipia galvą.

Tu nieko nežinai, sakau jam mintyse.

– Tai ne visada gyvenote kartu?

– Ne, – atsisėdu ant U formos sofos, pakišdama kojas po savimi. Izakas lieka stovėti. – Kai jiedu susituokė, aš dar trejus metus gyvenau su teta, tėčio seserimi, kol baigiau mokyklą ir bandžiau suprasti kur toliau noriu eiti. Likau Ešlande, mažame jaukiame miestelyje, o mama su Semu persikėlė gyventi čia, į Bostoną. Semas turėjo gerą darbą, prabangų būtą gerame rajone, o tada įsigeidė parsivežti ir mane.

– Tu nenorėjai, – sako lyg perskaitęs mano mintis.

– Neturėjau iš ko rinktis. Pas tetą ilgiau gyventi negalėjau. Finansiškai buvau priklausoma nuo mamos, o dabar nuo patėvio. Jis valdo visus šeimos pinigus.

– Kas tada?

Nenoromis grįžtu penkeriais metais į praeitį. Į tą laiką, kai viskas pasikeitė.

– Įstojau į teatro studijas, – pasakau tik tiek. – O tu? Kuo užsiimi tu?

Nenuleisdamas akių vyras atsisėda šalia, palikdamas nedidelį tarpą tarp mudviejų. Žiūrėdama jam į akis dabar labiausiai trokštu sužinoti ką jis slepia. Izakui atsidūrus šalia oras tampa tankesnis, darosi sunkiau kvėpuoti, oda reaguoja net į  menkiausią virptelėjimą. Stebiu kaip juda jo rankos, kaip kartas nuo karto liežuviu suvilgo putlias lūpas. Po dienos smakras jau pasidengė trumpais dygiais tamsiais šereliais.

– Aš teikiu… paskolas, – atsako nustebindamas, kad išvis teikėsi kažką pasakyti.

– Kaip bankininkas? – smalsauju toliau.

– Galima sakyti.

– Kur tavo šeima? Turi brolių, seserų?

– Brolį. Tėvai senai mirę.

– Atleisk, – pasijaučiu nepatogiai. – Nenorėjau… – Izakas tik šypteli palinkdamas į priekį.

– Noriu, – išgirdusi jo ištartą pirmą žodį nugara nubėga pagaugais, – kad liktum.

Purtau galvą nesusitikdama.

– Negaliu patikėti, kaip greitai pakeitei temą į tau patogią, – nervingai nusijuokiu.

– Žinoma, gali išeiti jei nori, – priduria jis. – Aš tik sakau, kad to noriu.

– Prasta mintis, – tarsteliu stodamasi.

Izakas netikėtai čiumpa mane už rankos, tempdamas arčiau, jog akimirką susvyruoju ir esu priversta delnais įsiremti jam į krūtinę, o keliu – į sofą prie pat jo šlaunies. Man nespėjus atsitraukti, jis savo rankomis užspaudžia manąsias. Mudu atsiduriame vienas priešais kitą, surakintais žvilgsniais, suglaustomis nosimis.

– Aš vyras, Frėja. Tu mane trauki.

– Ar to mane čia atsivežei? – murmu sunkiai traukdama orą. – Patenkinti savo troškimus?

– Neketinau daryti nieko, ko tu nenori, tačiau darosi vis sunkiau galvoti, kai esi taip arti.

Jis nosies galiuku brūkšteli man per skruostą ir aš suvirpu. Susirinkusi paskutinius blaivaus proto likučius bandau išsivaduoti. Izakas mane traukia ir  smarkiai. Atsidūrusi šalia nustoju mąstyti pati.

Po pirmojo mūsų vakaro tuose privačiuose lošimo namuose supratau, kad turiu išlaikyti atstumą. Tad dariau viską, kad išvengčiau kontakto ir tas kelias dienas man pavyko. Buvau klusni, o ir praleisdavome drauge vos po kelias valandas. Jis tvarkė savo reikalus, o aš tiesiog laukdavau. Pradėjau manyti, kad jam patinka tiesiog turėti mane savo matymo lauke. Nes nuolatos žvilgsniu mėgindavo sugauti manąjį. O štai dabar mudviejų nebeskiria net menkiausias oro tarpelis, kas ne juokais mane išgąsdina.

– Prieš kelias dienas nubrėžei aiškias ribas, – primenu jam, tada Izakas mane paleidžia.

Vyras ūmai persimaino. Staigiai kildamas nuo sofos išsitraukia telefoną ir išeidamas iš svetainės šiurkščiai rikteli:

– Taksi lauks apačioje!

Tylą perskrodžia užtrenkiamų durų aidas.

Susirinkusi daiktus palieku Izako butą. Taksi jau laukia, kaip ir buvo žadėta. Užtrenkiu paskui save dureles.

Viduje pasijaučiu išmesta. Man pasidaro taip pikta ir skaudu, bet ne ant jo. Nirštu ant savęs. Izakas su manimi žaidžia. Dabar tikriausiai juokiasi iš manęs gavęs progą mane pažeminti. Ir dėl to galiu kaltinti tik save. Pasidaviau jo šantažui ir grasinimams. Taksistui sustojus prie namų, sužinau, kad už kelionę jau sumokėta, o tai priverčia mane pasijusti dar šlykščiau, net jei su juo ir nepermiegojau.

Frėja, tu kvailė. Tu paskutinė idiotė. Kaip galėjai šitaip įklimpti? Atžagaria ranka nusišluostau skruostais tekančias ašaras. Turiu grįžti namo, bet neprisiverčiu žengti į laiptinę po to, kai pamačiau mamos žinutę, kad ji dalyvauja verslo vakarienėje su klientais.

⸟⸟⸟

Mudvi su Kara susitarėme susitikti universiteto kavinėje. Rytoj laukia pjesės premjera. Turėjau sąlyginai ramias kelias savo byrančio gyvenimo dienas, per kurias mėginau susikaupti repeticijoms.

Tik scenoje galiu užnugaryje palikti realybę ir visus jos piktus pokštus. Tapti kita. Būti kitokia. Persikūnydama į savo personažus, galiu nugyventi begalės istorijų, patirti šimtus tarpusavyje besimainančių jausmų. Išgyventi netektis, išdavystę, meilę ir džiaugsmą. Man tai patinka, nes visada žinau, kad bent tie gyvenimai turi laimingas pabaigas.

Su drauge pasineriame į kasdienines kalbas apie paskutines semestro dienas. Egzaminai ir lieka vos keli mėnesiai iki diplomo gavimo. Jei man labai pasiseks, pagaliau galėsiu iš čia ištrūkti ir išvažiuoti į Niujorką. Toji kelionė – mano išsigelbėjimas. Draugė nesustodama čiauška apie atostogas, kol aš apie savąsias nenoriu net pagalvoti. Kol vyksta paskaitos, galiu lengviau išsisukti, kai tenka susitikti su Izaku. Vėliau, tai taps praktiškai neįmanoma. Jau dabar esu prisimelavusi mamai iki ausų. Jei įkliūsiu… Net nenoriu pagalvoti kokia katastrofa gali ištikti.

– Atrodai kiek nutolusi, – pastebi Kara.

– Viskas gerai, – šypteliu jai, tačiau draugės taip papratai neapgausi.

– Kažkas namuose? – klausia ji įdėmiai mane stebėdama. Sekundei sustingstu išgirdusi klausimą.

Iki tol ant stalo ramiai ilsėjęsis mano telefonas ima įkiriai burgzti. Nežiūrėdama į ekraną spusteliu šoninį mygtuką atmesdama skambutį.

– Ne, viskas gerai. – Meluoju ir vėl. – Kodėl klausi?

– Nežinau, tiesiog esi uždaresnė nei įprastai. Atrodai liūdna.

– Jei viskas būtų taip paprasta… – tariu labiau pati sau, nei atsakydama draugei.

– Ar tu su kažkuo susitikinėji? – staiga ji ima ir išpyškina spoksodama į mane savo mėlynomis akimis.

Telefonas vėl ima burgzti, bet aš ir toliau jį ignoruoju.

– Iš kur ištraukei? – išlemenu.

– Neatsiliepi į skambučius. Kažkas vyksta, tiesa?

Vėl suburzgia telefonas, bet ignoruoju toliau.

– Gali būti rami. Su niekuo nesusitikinėju, – tariu užtikrintai.

Man nutilus, mobilusis vėl atgyja, aš vėl atmetu skambutį susikeikdama panosėje. Su ta pat akimirką atsidaro kavinės durys pažadindamos varpelį, šaltas vėjo gūsis įsiveržia vidun įgnybdamas į po trumpute suknele pėdkelnėmis pridengtas kojas. Girdžiu mūsų link einančius sunkius žingsnius ir dabar trokštu tik vieno, kad prasivertų žemė ir mane pasiimtų pats nelabasis. Šalia manęs staiga atsiduria medinė kėdė paimta nuo kito stalelio, ant jos klesteli Izakas, alkūne atsiremdamas į mano kėdės atlošą. Jis savo juodomis kaip naktis akimis stebeilija į mane, Kara be žado spokso į jį, o aš sėdžiu įsmeigusi akis į pustuštį kavos puodelį. Gaila, kad vietoje kartaus skysčio ne nuodai.

– Gal teiksiesi paaiškinti, kodėl nekeli ragelio? – nekreipdamas dėmesio į tai, kad esu ne viena, Izakas klausia manęs piktu valdingu balso tonu.

– Nes neturiu tau ko pasakyti, – atšaunu taip pat piktai. Karos akys laksto nuo manęs prie Izako ir vėl ratu. Kuo ilgiau ji spokso į įsibrovėlį šalia manęs, tuo labiau atvimpa jos žandikaulis. Taip noriu jai pasakyti, kad jaučiuosi taip pat, kai žiūriu į jį. Ištęžta smegenis, nebelaiko kojos, o liežuvis tauškia nesąmones.

– O tu kas? – Karos akys smalsiai primerktos, kai palinkusi į priekį užduoda klausimą skirtą Izakui.

Ūmai išsigąstu, kai jo veidą papuošia niekšiška šypsena. Tu neišdrįsi…

– Vaikinas, – išsišiepia kuo plačiausiai. – Frėjos vaikinas, – pakartoja žiūrėdamas mano draugei į akis.

Užmušiu tave, prisiekiu!

– Bet tu sakei… – ji įsižeidžia.

– Nekreipk dėmesio, jis tauškia nesąmones, – įsikišu aš. – Ką čia išdarinėji? – sušnypščiu prilipdama prie Izako. O šis valiūkiškai šypsosi. Prisiekiu, jo žvilgsnyje galima prasmegti skradžiai.

– Atvažiavau tavęs pasiimti. Kadangi nesiruošei atsiliepti, susiduri su pasekmėmis, – atsako tyliu, bet tokiu saldžiai švelniu balsu.

– Eik tu žinai kur?.. – sukandu dantis.

– Perspėju, prisidarysi bėdos, – sumurma, kad girdėčiau tik aš. – Atleisk, turime važiuoti, – Izakas pasisuka į Karą abstulbindamas ją savo gundančia šypsena. – Mudu turime planų.

– Neturime, – pataisau.

Izakas atsisuka į mane, ilgais pirštais paglosto skruostą. Prisimerkiu žiūrėdama į tą gražų veidelį. Mano galvoje miršta paskutinės sveiko proto ląstelės.

– O taip, turime.

– Su tavimi aš niekur nevažiuosiu, – sakau jam. – Kara, pamiršk ką matei ir girdėjai. Jis pats nesuvokia ką kalba, – bandau įtikinti draugę, bet jos akys aiškiai rodo, jog manim netiki.

– Renkis, metas važiuoti.

– Niekur su tavimi nevažiuosiu.

– Senai judu kartu? – įsiterpia Kara.

– ŠŠŠŠ! – sušnypščiu atsisukusi į savimi patenkintą Izaką, o tada į draugę. – Mes ne kartu. Jis ne mano vaikinas.

– O tai kas jis toks? Nes judu pešatės kaip sutuoktinių pora.

Nuo streso man ima drebėti rankos ir balsas. Dabar jau pati suskubu vilktis paltą ir raginu Izaką iš čia dingti.

– Atleisk, turiu eiti. Vėliau viską paaiškinsiu, – spėju pasakyti draugei nerdama pro duris lauk ir kartu tempdamasi jį paskui save.

Tas pasipūtėlis išsišiepia parodydamas savo lygučius dantis, paima mano ranką sunerdamas mudviejų pirštus. Mėginu išsivaduoti, tačiau jis tik dar tvirčiau  juos sugniaužia.

– Paleisk! – liepiu sukandusi dantis. Mudu pagaliau sustojame, kai pasiekiame kiek atokiau gatvėje pastatytą jo automobilį. – Kas čia buvo?

Išvadavusi ranką trenkiu abiem delnais jam į krūtinę. Izakas stovi ramiausiai sukišęs rankas sau į juodos vilnos palto kišenes. Tą savimi pasitikinčio kvailio šypseną net spirgu kaip noriu nutrinti jam nuo veido.

– Ką tu sau galvoji?! – pakeliu balsą. – Ar tu bent suvoki, ką padarei?! Kokio velnio tauški tokius niekus? – ne juokais jį užsipuolu. Dar ir dar kartą trenkiu jam į krūtinę. – Idiotas… – nervingai apsisuku aplink savo ašį.

Kvailys!  Ką tu padarei… ką aš dabar darysiu?!

– Tik pasakiau, kad mudu pora. Tik tiek, – šypsosi jis.

Visa pasiutusi grėsmingai prie jo prisiartinu ir pirštu stipriai duriu jam į krūtinę.

– Jokia mes ne pora. Melskis, kad ji niekam apie tai nepasakytų.

Dabar Izako akys smalsiai prisimerkia, žandikaulis įsitempia pradangindamas savimylos šypseną. Džiugu, kad jis suprato, jog kalbu rimtai.

 

Nusisuku į kitą pusę, kad nebereikėtų žiūrėti į jo veriančias akis. Ketinu rašyti Karai žinutę, kad niekam apie tai nepasakotų, tačiau lyg tyčiodamasis mobilusis išsikrauna vos tik ištraukiu jį iš kišenės.

– Ko tu nori, ką? – nebežinau ką daryti, tad lieka tik melstis. – Jau sutikau su tavo sąlygomis, tačiau vis tiek griauni mano gyvenimą. Ko dar tau reikia?

Akivaizdu, jis nesupranta. Jis ničnieko nesuvokia…

– Sėsk į automobilį. Tau reikia nurimti, – liepia jau rimčiau nusiteikęs.

– Ne, mielasis, su tavimi aš niekur nesėsiu. Būk ramus. – Nusigręžusi imu žingsniuoti šaligatviu.

– Frėja!

– Eik velniop… – stabteliu, kad išrėžčiau viską ką galvoju. – Prieš kelias dienas išmetei mane iš savo namų, dabar šitai ir tikiesi, kad dar bent minutei su tavimi liksiu?

– Neišmečiau, – atkerta eidamas manęs link.

– Ne?

– Na, gerai, gal ir galėjo taip pasirodyti.

– Rimtai? – įnirštu.

– Atsiprašau.

– Atsiprašai? – paklausiu, nes nesu tikra ar Izakas sako nuoširdžiai. Bent tai taip skambėjo. Spoksau į jį išplėtusi akis, bandau suprasti jo elgesį.

– Neturėjau taip pasielgti. Atsiprašau, – pakartoja ramiu tonu. – Patenkinta?

Izakas atrodo kiek sutrikęs, žvilgsnis vis klaidžioja kažkur tolumoje. Prisipažinsiu, nesitikėjau tokio įvykių posūkio.

– Taip, – atsakau jau ramesniu tonu.

– Dabar galim važiuoti? – Jis ragina mane, o aš dvejoju. – Lauke šalta. Tikrai nebenoriu aiškintis santykių prie minusinės temperatūros.

– Mudu neturim santykių, – primenu jam.

– Jau ir pats nebesuprantu… – subamba sau panosėje taip tyliai, jog vos įstengiu suprasti.

⸟⸟⸟

Iškeldami taikos vėliavą susėdame į automobilį. Tik šį kartą vienas šalia kito. Tas artumo jausmas tampa dar labiau apčiuopiamas. Izako kvepalai eilinį kartą susuka man protą. Nepajaučiu, kaip užsimerkiu įkvėpdama oro į plaučius. Labiausiai gąsdina tai, kad nieko negaliu su savimi padaryti. Izakas traukia mane kaip magnetas, kad ir kaip nesuvokiamai tai skambėtų.

Vyras jau buvo besiruošiantis užvesti automobilio variklį, kai pliaukštelėjau jam per nagus. It koks mokinukas jis suaimanavo papurtydamas ranką.

– Visų pirma mudu pasikalbėsime, – išrėžiu pasisukusi sėdynėje į jį visu kūnų.

– Gerai, – pritardamas jis padaro tą patį, tik šiek tiek palinksta į mane. – Klausau.

– Ko tu sieki? – jis pakreipia galvą į šoną, tarsi sakydamas juk jau sakiau. – Aš rimtai. Vieną dieną mane bandai prisijaukinti, kitą dieną atstumi, trečią dieną ignoruoji, ketvirtą vėl viskas iš pradžių. Tavo nuotaika pasikeičia dešimtis kartų kol būnam kartu. Dar tas tavo išsišokimas kavinėje.

– Kartu? – tarsi sumurkia tardamas pasigautą jam labiausiai užstrigusį žodį.

– Nekraipyk konteksto, – baksteliu smiliumi jam į krūtinę.

– Šiandien noriu tiesiog įprastai praleisti dieną. Su tavimi.

–  Ką reiškia įprastai?

– Kaip du žmonės, kurie patinka vienas kitam, – ištaria su provokuojančia šypsenėle žaidžiančia jo lūpose.

– Tu man nepatinki, – atkertu sukryžiuodama rankas ant krūtinės. – Ir tam galėjai su manimi pasikalbėti kaip suaugęs, o ne krėsti tokias nesąmones kaip dabar. Nepamiršk, kad tai ką pridirbsi, teks srėbti man.

– Ką būtent?

Klausimas tiesiai į dešimtuką.

Pro langą stebiu snieguotu šaligatviu einančius žmones. Visi turi savus rūpesčius, savus gyvenimus. Mudu tik dar vieni eiliniai veidai minioje. Bereikšmiai ir neįdomus. Kuo toliau, tuo viskas darosi painiau. Izakas pastabus, jis nuolatos žvilgsniu tiria mano nuotaiką, kaip kalbu ar elgiuosi. Ir visada paklausia to, ko negaliu pasakyti.

– Tu. Mes. Tai, – rodomuoju pirštu apvedu ore apskritimą, – yra problema. Tavo veiksmai tiesiogiai veikia mano gyvenimą.

– Žinau.

Gerai, kad abu suvokiame situaciją. Tikiuosi.

– Jau viskas? Galim važiuoti? – teiraujasi meiliu balseliu.

– Tu beviltiškas, – išrėžiu tiesiai į akis. Izako akyse blyksteli liepsna.

Jis taip nieko ir nepaaiškina. Prie milijono neatsakytų klausimų, prisideda dar keli tūkstančiai. O kur dingo „viskas ką liepsiu“, ir kada spėjo tapti „aš noriu“? Taip norisi jam įkasti, bet susitvardau. Linkteliu galvą atsakydama į jo klausimą, nes ginčytis esu per daug pavargusi.

Variklis užriaumoja ir automobilis šauna į priekį. Izakas viena ranka vairuoja, o kita nusileidžia ant mano sėdynės krašto. Jo pirštai nežymiai liečiasi prie suknele nepridengtų šlaunų. Pasigailiu, kad pasirinkau smėlio spalvos megztą trumputę suknele, o ne džinsus. Jis leidžia man pasireguliuoti temperatūrą salone pagal savo poreikius. Kai pamėginu prikišti nagus prie radijo grotuvo, vyras taip pat nepriekaištauja. Nepastebiu, kaip imu niūniuoti panosėje pagal „Omido, Silent child – my and my demons“ dainą. Vogčiomis nužiūrinėju kampuotą Izako žandikaulį, kokia glotni atrodo švariai nuskusta veido oda. Taip sunku atsispirti jos nepalietus. Nes jam esant šalia niekaip nepamirštu to manyje prabudusio jausmo pirmąją susitikimo dieną. Man nereikia spėlioti, koks būtų jausmas Izakui mane liečiant, nes aš ŽINAU kokia svaiginančiai jaudinanti aistros liepsna ima degti skęstant jo glėbyje.

Mudu nekalbame, bet tai netrukdo. Toji tyla ramina. Leidžia man apsiprasti, tik nerimauju, kad galiu per daug priprasti. Per greitai. Izakas tiksinti bomba. Jai sprogus banga nusineš ir mane.

Izakas sulėtina greitį ir įvažiuoja į sausakimšą mašinų aikštelę, ties Kalėdinių eglučių pardavimo punktu. Kiek sutrikusi paseku paskui lipdama lauk, kai išlipa jis.

– Ką čia veikiame? – klausiu parimusi ant automobilio durelių.

– Atvažiavome pirkti eglutės. – Paėjęs kelis žingsnius Izakas ištiesia ranką kviesdamas mane ateiti.

– Maniau, nesureikšmini tokių dalykų? – padvejojusi ateinu artyn. Nedrąsiai, tačiau leidžiu paimti mane už rankos.

– Pamaniau, – kiek prityla, – jeigu mano namuose bus kas nors, kas tau labai patinka, labiau norėsi juose būti.

– Kas man patinka? – pasitikslinu sunkiai tvardydama kylančią šypseną.

– Mhm, – linkteli jis. – Nes aš tau juk nepatinku, – priduria taip pat šypsodamasis. Skruostuose išryškėja dvi mažos duobutės.

– Nepatinki, – patvirtinu.

Izakas burbteli sau po nosimi „dar pažiūrėsim“, jo tamsios akys valiūkiškai žybteli.

Aikštelė aptverta baltos spalvos medine tvorele. Žengę pro vartelius atsiduriame snieguotu mišku ir sakais kvepiančiame stebuklų pasaulyje. Lyg grįžusi atgal į vaikystę dairausi aplinkui, pirštais glostau šakas pasidengusias dygiais drabužiais. Šios neįprastos dienos kompanionas beda pirštu į pirmą pasitaikiusią eglę, tačiau paprieštarauju. Taip dar, ir dar kartą. Ginčydamiesi sukaliojamės ratais kvadratais, kol iš gausos atrandu tą vienintelę.

Eglės puošimas man visada buvo ypatingas. Mažas šeimos ritualas primenantis man laikus, kai buvau išties laiminga. Tad ir medis turėjo toks pat. Net jei eglė stovės Izako namuose, neketinu į tai žiūrėti atsainiai.

Izakas sumoka pardavėjui už būsimą metro penkiasdešimties centimetrų, lyg pūsta suknele pasipuošusią namų puošmeną. Priėjęs prie automobilio jis net pritupia susiimdamas už galvos tvirtai pareikšdamas, kad ant stogo jos tikrai nedės, o tuo labiau nekiš vidun, nes šakos suraižys jo taip mylimą žaisliuką. Jis jau ketino medį grąžinti, tačiau su pardavėjo pagalbą radome kas medį pargabens namo BŪTENT šiandien. Tada prekybos centre mudviejų laukė sunkiausias darbas, nes Izakas yra beprotiškai užsispyręs, bet nelabiau nei aš, renkantis žaisliukus ir girliandas. Per tą valandą įsitikinau, kad mudviejų skoniai labai skirtingi. Jam patiko tamsūs, neišsiskiriantys tonai, o aš norėjau spalvų, snaigių ir blizgesio. Galiausiai abu stovėjome prie atskirų kasų, nes neketinome nusileisti. Tačiau mano rankose buvo Izako Roso kreditinė. Mano vidinė mergaitė ėmė striksėti patenkinta, kai jis pasidalino su manimi šiuo tuo asmenišku. Gal viskas ir nėra taip blogai?

Tačiau jei ponas Rosas būtų mano vyras, tai kasmetinis eglės rinkimas ir kiti Kalėdiniai reikalai baigtųsi skyrybomis.

Mums grįžus, kartu ir žaliaskarė pasiekė tikslą. Darbininkas įnešė medį į koridorių. Už tai Izakas jam davė dešimtinę. Aš likau svetainėje, kol namų šeimininkas nuėjo persirengti. Laimei sėdėjau ant sofos kai išvydau juodomis sportinėmis kelnėmis ir tokios pat spalvos laisvu nertiniu su V formos gilia apykaklę vilkintį Izaką. Jo tamsios garbanos laisvai krito ant kaktos, dengė kaklą. Eidamas manęs link vyras žiūrėjo tokiomis degančiomis akimis, jog jei būčiau stovėjusi, būtų ėmę linkti keliai. Izakas labiau nei patrauklus. Jis velnioniškai vedantis iš proto.

Eglė jau išdidžiai stovėjo erdviausiame svetainės kampe netoli lango, užpildydama namus savo tokiu žemišku, tikru, gyvu kvapu. Izakas įjungė muzikos grotuvą, tačiau griežtai atsisakė įjungti Kalėdines dainas.

– Tik per mano lavoną, Frėja, – pareiškė iškėlęs aukštyn nuotolinio valdymo pultelį, kol mėginau jį iš jo atimti.

– Negundyk, – nepasiduodu.

– Frėja, liaukis, – sukasi ratu, išsisukdamas nuo mėginimo jį kutenti. – Tavo eglė, mano muzika. Viskas. – Jis provokuojamai užsikiša pultelį sau už kelnių juosmens priekyje. Tarsi tai galėtų mane atbaidyti.

– Naivuolis, – šaipausi iš jo dėl pasirinkto metodo priversti mane jį liesti.

– Nori to nemažiau nei aš, – sako gundomai pritildęs balsą.

– Tavo sapnuose, vaikeli, – iškišu liežuvį erzindama. Izakas grėsmingai žengia į priekį, bet aš lieku stovėti vietoje. Prikandusi apatinę lūpą provokuoju tolimesnius jo veiksmus.

Vyro krūtinė sunkiai kilnojasi. Tampau jo kantrybę, ir jaučiu malonumą. Izakas tiesiog ryja mane akimis, tad pasistengiu, kad tai būtų velniškai skausminga.

Grojant Welshly Arms – Legendary, kalbėdamiesi apie kasdienybę, pomėgius, mano studijas vienas po kito kabinom žaisliukus ant plačių šakų. Žvilgsniai, prisilietimai, sulaikytas kvėpavimas, stringantys žodžiai, kiekvienas kūno judesys vis labiau didino įtampą, žadino troškimą turėti daugiau. Imti ir duoti. Tas laikas praleistas kartu, ši diena, tapo įprastai ypatinga. Buvome tik mes. Be išankstinio nusistatymo ir priešiškumo. Kažkokiu būdu įstengiau pamiršti mudviejų pažinties aplinkybes.

– Tu man patinki tokia, – išgirstu jo balsą netikėtai nutraukiant akimirkos tylą. Izakas kitoje medžio pusėje bando išdėlioti lemputes.

– Kokia?

– Tikra.

– Senokai taip nesijaučiau, – tariu tyliai pripažindama labiau sau nei jam. Tačiau tai neprasprūsta pro Izako ausis. Jis atkreipia dėmesį į kiekvieną kitaip ištartą žodį, ar nuotaikos susvyravimą.

– Kodėl? – nenutraukdamas darbo klausia toliau.

– Nes gyvenimas keičiasi, – atsargiai pasirenku žodžius. – Niekas nestovi vietoje, – bet liūdesio krislo balse man nepavyksta paslėpti.

– Juk tai gerai, ar ne?

Susilaikau nuo atsakymo. Bijau, atskleisti per daug. Atiduoti jausmus, kuriuos laikau užrakintus po devyniais užraktais. Tada nebebūtų kelio atgal, nebegalėčiau ilgiau slėpti dalykų, kurie ėda mane iš vidaus.

– Frėja, aš ne monstras, – nepastebiu, kaip jis prieina.

– Tik pasirinkai netinkamą metodą, – atsakydama padidinu atstumą tarp mudviejų. Kūniška trauka tampa vis sunkiau pakeliama.

Izakas tylėdamas kurį laiką žvelgia pro langą.

– Ar galiu kai ko paklausti? – kreipiuosi jį. Izakas netrunka sugauti mano žvilgsnio. – Kodėl neparsivežei manęs į viešbutį? Kodėl nusprendei parodyti man savo namus nepaisant visos keistos situacijos į kurią mudu įsivėlėme?

Vyras smalsiai pakreipia galvą į šoną, liežuviu suvilgo lūpas. Jis dvejoja atsakyti, nes, tikriausiai, atsakymas gali manęs nesužavėti.

– Nes tu ne kekšė, – atsako sausai.

Tiesa. Atsakymas ne toks, kokio tikėjausi. Bet būnant su Izaku ir nebežinau ko galiu tikėtis, o ko ne. Nes kas kartą jis pasielgia ne pagal planą ar normas.

– Ir dėl to mane nusivežei į susitikimą, tame privačiame kazino klube? Nes žinojai, kad neužtrauksiu tau gėdos?

– Galima sakyti ir taip.

– O koks tai verslas?

– Žaidi su ugnimi, – perspėja jis mane.

– Man smalsu, – atsakau paprastai, lyg tai nebūtų man tai taip svarbu nei yra iš tiesų.

– Mano dėka klientai gali nesukti galvos dėl pinigų ir daryti tai kas jiems patinka. – Kalbėdamas Izakas kruopščiai parenka žodžius, stebi mano reakciją.

– Praėjusį kartą sakei, kad teiki paskolas, – prisimenu. Jis linkteli. – Tu skolini pinigus, kad jie galėtų lošti, – jis dar kartą linkteli. – Žinoma, ne už dyką, – nusijuokiu suprasdama kaip viskas veikia. – Pasiimi savo procentus. Tai legalu?

– Frėja, – sumurkia jis mano vardą priversdamas nutilti.

– Gerai, – iškeliu rankas į viršų pasiduodama. – Tai vis šis tas, – patraukau pečiais.

– Kas?

– Įprastas bendravimas. Pokalbiai. Juk taip daro du paprasti žmonės, tiesa? – Kad nematytų mano šypsenos, pasislepiu kitapus eglės baigdama kabinti sidabro spalvos girliandas.

– Gerai, – priduria, bet jo balso tonas priverčia mane palinkti į šoną, kad galėčiau jį matyti. – dabar mano eilė. Tavo reakcija į mano žodžius kavinėje. Kodėl?

– Kas kodėl? Juk pats liepei slėpti ir niekam neprasitarti.

– Ne, mieloji, tavo reakcija buvo visai kas kita.

– Mieloji? – pakartoju jo paties žodžius.

– Neišsisukinėk, – subara.

– O kaip turėjau sureaguoti? Apkabinti ir pabučiuoti? – juokiuosi.

– Nebūčiau supykęs.

Mudu nustojame kalbėti. Oras, kuriuo kvėpuojame tampa sunkus ir tirštas. Su kiekviena minute vis labiau suvokiu, kad man metas išeiti. Jei liksiu, gali nutikti tai, ko gailėsiuosi, ir nebegalėsiu atitaisyti.

Pasiimu savo telefoną atjungdama jį nuo kroviklio. Laikrodis praneša, kad man būtų pats laikas grįžti namo.

– Man metas, – pamojuoju aparatu atsiprašydama.

– Ak, taip. Vakarienė, – subamba ironijos pagardintu balsu. – Gali vakarieniauti su manimi. Mano namuose.

– Bijau, kad gali dingti apetitas, – nesusilaikau nepaerzinusi. Izakas šypteli, tačiau veidu nuslenka nusivylimo šešėlis.

– Rytoj pjesės, kurioje vaidinu Dorisę, premjera. Turiu pasiruošti.

Susirenku savo daiktus, koridoriuje apsiaunu ilgaaulius batus, ant kaklo užsivynioju pilką šaliką. Nusigręžiu pasiimti palto nuo kabyklos, kai ant klubo pajuntu nusileidžiančią jo ranką, pirštais spusteldamas stipriau. Kita ranka suima už alkūnės apgręždamas veidu į save. Staigiu judesiu visu kūnu jis prispaudžia mane prie sienos, šalia drabužių kabyklos.

– Juk nemanei, kad leisiu taip paprastai išeiti, – bene sušvokščia nuo apsunkusio kvėpavimo. Su paskutiniu jo atodūsiu, Izako lūpos užvaldo manąsias.

Kūnų klaidžioję pirštai paskęsta ilguose mano plaukuose, nykščiu švelniai glamonėdami skruostus. Aistringos lūpos apipila mane laukiniais, išalkusį žvėrį primenančiais bučiniais, savo liežuviu atimdamas iš manęs gyvastį. Tarsi pažinodamos jo kūną, mano rankos susiranda kelią po jo plonyčiu nertiniu. Pirštų pagalvėlėmis skaitau Izako raumenų žemėlapį, paskęsdama kiekviename įdubime. Su kiekviena sekundę vyras dar godžiau sugeria į save manyje suliepsnojusią aistrą, tuo pat metu leisdamas pajausti jo geismo kančią. Tirpstu glamonėse, kvėpuoju vyro iškvėptu oru. Jo delnui suspaudžiant mano krūtį, Izakas bučiniais atima iš manęs dejones.

Mūsų šokis tą kartą klube tebuvo tik įžanga.

Net jei kūnas maldauja, sukaupusi paskutinius kontrolės trupinius išsivaduoju iš Izako priespaudos. Sunkiai kvėpuodami, pasislėpę tyloje paleidžiame vienas kitą iš glėbio. Nepakeldama akių pasiimu paltą ir užtrenkiu paskui save duris, palikdama Izaką už jų.

Užsivėrus lifto durims, palei metalinę vėsią sieną susmunku ant žemės. Trokštu grįžti atgal, bet žinau, jog negaliu. Ketinu parašyti žinutę, bet mobilaus ekranas užtemsta taip ir nesulaukęs nė vieno žodžio.

Mudu negalime taip toli nueiti. Atleisk.

⸟⸟⸟

Dar negaliu atsigauti po emocijų sprogimo užplūdusio nusileidus sunkaus audinio raudonoms užuolaidoms, paslėpusioms scenos dekoracijas.

Salė ploja atsistojusi, visa komanda susikibę rankomis nusilenkiame auditorijai. Per kelias valandas atidavėme visą save, įkūnydami personažus, išgyvendami laimę, meilę ir patyrę nuodėmę. Prisidengę praėjusio amžiaus kostiumais pasauliui papasakojome jautrią, šiltą, bet tuo pačiu tokia artimą kiekvienam istoriją, kuri parodo, jog laimė nėra lengva ranka pasiekiama. Tai viso gyvenimo darbas, reikalaujantis begalės pastangų ir laiko. Gyvenime nebūna atsitiktinumų, o kiekvienas mūsų poelgis turi savo pasekmes. Kiekviena klaida, turi savo kainą. Tačiau klaidos, neatsiejama žmogiškojo egzistavimo dalis.

Pirmoje eilėje akimis susirandu mamą ir patėvį. Kitoje eilėje džiaugsmingai ploja Kara su tėvai ir dešimtys kitų svetimų veidų. Plačiai šypsausi, o kraujagyslėse pulsuoja adrenalinas. Šią akimirką, visus šiuos žmones noriu ištatuiruoti savo atmintyje. Bandau juos visus įsidėmėti, kai pirmos eilės pačiame krašte išvystu mano mamos pusėn žiūrint Izaką. Jis stovi apsivilkęs baltais marškiniais su prasegtomis keliomis sagomis viršuje bei juodomis kelnėmis. Vyro rankos sunertos į kišenes, veidas romus, bet pečiai, rodos, įsitempę. Lyg pajutęs mano žvilgsnį, jis atsigręžia į mane. Jis ploja man. Jis atėjo. Ir pasaulis aplink nutyla.

Po spektaklio  laukia vakarėlis. Visi smagiai šnekučiuojasi, geria šampaną grožėdamasi lubas siekiančia sidabru ir baltomis lempelėmis puošta Kalėdų egle. Persirengusi į rausvą kokteilinę švelnaus rausvo atspalvio suknelę  susirandu mamą, tykiai besišnekučiuojančią su Karos mama Lidija. Man priėjus, manoji džiaugsmingai mane apkabina. Jos šokolado atspalvio banguoti plaukai pakutena man nosį. Nuolatos nekantriai ir su baime dairausi aplinkui ieškodama Izako. Negaliu nuspėti, ką jis ketina daryti toliau. Tačiau niekur nerandu pažįstamo veido. Mamai atšlijus, ant kairios rankos pajaučiu savininkiškus pirštus.

– Puikiai pasirodei, – sako patėvis mane apkabindamas. – Esi tikrai talentinga.

Mano kūnas dreba, nors patalpoje ganėtinai šilta. Skubiai susigalvoju priežastį, kad galėčiau palikti salę ir pasislėpti. Buvau bepraverianti salės duris, kai netoliese pastebiu Izaką su kažkuo kalbantis. Jis atsargiai pažvelgia į mane, tada ten, kur stovi mano šeima. Jo veidas tampa neįskaitomas. Nelaukiu, kol jis, kankinamas dvejonės sekti ar ne priims man nepalankų sprendimą, neriu į koridorių. Nusiavusi aukštakulnius čiumpu juos į ranką, o pati sparčiai nesukeldama triukšmo dingstu pastato gilumoje viduje gniauždama šleikštulį.

⸟⸟⸟

Aš skausmingai regiu, kaip manasis išsigelbėjimas tolsta kosminiu greičiu, viltys eižėja it stiklas į nesuskaičiuojamą galybę  smulkių dalelių. Svajonė išsilaisvinti ima merdėti ir subyra kaip smėlio pilis. Jaučiu, kaip jėgos mane apleidžia. Aš nebenoriu laukti ir ilgiau taip gyventi.

Trenkiu metalinėmis namų durimis. Per ašaras vos matau kur statyti koją. Lėkdama pro laiptinės duris baigiu sagstytis palto sagas. Iš po šaliko ištraukiu prispaustus plaukus. Virpančiais pirštais negalvodama susirandu vardą užrašų knygelėje.

– Atvažiuok manęs paimti, – maldauju į ragelį, vos tik Izakas atsiliepia į skambutį.

– Frėja? – jis sutrikęs. Fone girdžiu balsus, aplinkos triukšmą.

Mudu nesimatėme nuo spektaklio. Savaitę gyvenome kaip tu atskiri pasauliai. Turėjau džiaugtis, bet negalėjau. Toji atskirtis tik dar labiau privertė suvokti niūrią gyvenimo realybę ir akimirkos laikinumą.

– Prašau… – atbula ranka nubraukiu tekančias ašaras, iš paskutinių sutvardau balsą, bet jis dreba.

Kitapus linijos kažkas sugirgžda lyg per grindis stumiama sunki medinė kėdė, po jo seka murmesys.

– Kur esi? – Pasigirsta durų trenksmas.

– Gatvėje. Einu…

– Atsiųsk koordinates, – liepia griežtai.

Einu aklai delne spausdama telefoną. Kertu gatvę link netoliese esančio parko. Bet ir ten nebesijaučiu saugi. Žygiuoju kur mato akys, kol galiausiai nusiunčiu adresą Izakui. Susmunku ant vienišo gatvės suolo, nekreipdama dėmesio į sniegą ant jo. Šluostau ašaras, nevaldomai tekančias skruostais. Po poros dienų Kalėdos, bet visos tos miesto puošmenos atrodo bereikšmės ir kvailos.

Praradau laiko nuovoką, bet kai pakeliu galvą kelkraštyje cypteli automobilio stabdžiai. Prieš akis išdygsta juoda Izako Audi. Nieko nelaukdama sėdu vidun, užsisegu saugos diržą.

– Važiuok, – liepiu.

– Kas yra? Frėja, kas nutiko?

– Tiesiog važiuok…

Ir jis paklūsta. Automobilis skrieja gatve, viduje tvyro tyla. Stebiu pro langą susiliejusius miesto vaizdus, kol atsiduriame pastato garaže. Paėmęs mane už rankos vedasi namo. Suteikia erdvės kol nusivelku drabužius, įsitaisau ant sofos taip, kad galėčiau žiūrėti į mudviejų puoštą eglę.

– Atleisk, – tariu prikimusi tylomis, – bet tu pirmas žmogus apie kurį pagalvojau.

Izakas atsisėda šalia. Šiandien jo plaukai surišti į uodegėlę. Pažįstamas kvepalų aromatas padeda kiek aprimti.

– Dabar pat man viską papasakosi, – įsako jis. Balsas žemas bei bauginantis.

– Ne dabar, – užsimerkiu, – neversk.

Vyro delnas nusileidžia man ant šlaunies.

– Šiandien, – nukerta.

Bet dar turiu laiko.

Išjungiu savo telefoną, norėdama atitrūkti nuo išorinio pasaulio. Ironiška, nes namuose vyro, kuris šantažu vertė mane su juo būti, jaučiuosi saugiausiai. Izakas užsako kiniško maisto į namus. Mums pietaujant nerūpestingai pasakoja apie tai ką vakar rodė per televizorių, prisigalvoja keisčiausių istorijų, kurios nejučia sukelia man šypseną. Papasakoja apie Niujorke gyvenantį jo vyresnį brolį Džeradą, po kurio seka keletas vaikystės prisiminimų. Ir tai, kad vaikystėje jie niekada nešvęsdavo Kalėdų. Norėjau paklausti kodėl, bet iš jo veido išraiškos supratau, kad neturiu teisės kamantinėti.

Žavėdamasi juo įdėmiai klausausi kiekvieno žodžio, kaip kruta putlios jo lūpos tardamos garsus. Kaip spindi akys, kai žiūri į mane. Susiglaudę keliais vienas priešais kitą skanaujame jo padarytos kavos. Staiga nusikvatoju nuo paiko pokšto, ir netyčia užkliudau jo koją. Šis nuo smūgio nenulaiko puodelio, ir apsilieja nertinį.

– Atleisk, – suzgrimbu šluostyti aplinkui su popierinėmis servetėlėmis.

– Viskas gerai. Tik nueisiu persirengti, – instinktyviai kildamas pirštais paglosto man skruostą.

Izakas dingsta iš svetainės į koridorių. Toje buto dalyje dar nesu buvusi. Patyliukais pakylu nuo sofos ir atsargiai seku paskui. Per kampą matau, kaip jis užsidaro vonios kambaryje. Be jo, koridoriuje yra dar trejos uždarytos durys. Priėjusi arčiau girdžiu tekančio vandens čiurlenimą. Širdis ima plakti kaip išprotėjusi nuo galvoje kilusių vaizdinių. Virpančiais pirštais suimu rankeną. Durys prasiveria, o už jų stovi tik kelnėmis vilkintis Izakas. Tamsios akys suliepsnoja netikėtai išvydusios mane. Grožiuosi nugludintomis vyro kūno linijomis, tobulais išlinkimais ir tamsių plaukų gyvatėle pasislepiančia po kelnių juosmeniu.

Kol jis laukia, aš nusivelku per galvą savo gelsvą palaidinę. Lengvas audinys nukrenta ant juodomis plytelėmis klotų grindų. Rankomis apsiveju jo kaklą, padovanoju bučinį tarsi kvietimą mane liesti. Pajutusi tvirtas rankas, atsiduodu aistros sprogimui. Savininkiškai pasiimu kiekvieną jo bučinį, atiduodama save mainais. Miklūs Izako pirštai atsega liemenėlę, tada džinsų užtrauktuką. Karaliaudama liežuviu jo burnoje nusmaukiu vyro kelnes žemyn išlaisvindama geidulio įrodymą bei atsikratydama savosiomis. Izakas dusliai sudejuoja pajutęs mano vėsias rankas ant savo sėdmenų. Suėmęs už šlaunų pakelia nuo žemės pasodindamas mane ant vonios spintelės marmuriniu paviršiumi. Odą nudilgo šaltis, priversdamas aiktelėti, kas Izako veide nupiešia gundomą šypsnį. Glostydamas šlaunis vyras praskečia kojas, atverdamas mane sau.

Jis stabteli laukdamas leidimo. Suimu jo plaukų kaselę švelniai timpteliu priversdama Izaką atlošti galvą. Liežuviu skanauju kaklo odą, keliaudama ausies link. Girdžiu iš jo vidaus kylantį urzgimą, o tada mano ranka nusileidžia žemiau juosmens. Mano krūtys atsiduria dideliuose vyro delnuose. Užsimerkiu atlošdama galvą atgal.

– Atsimerk, – paliepia Izakas Rosas.

Pasidavę aistrai pasiekiame miegamąjį, kurio viduryje stovi milžiniška dvigulė lova. Stumteliu Izaką ant čiužinio, prispausdama jį po savimi. Mudviejų akys kalba tai, ko negalime nusakyti žodžiais, kūnai svajones paverčia tikrove. Kiekvienas Izako prisilietimas atgaivina, sudegina ir prikelia iš naujo. Atiduodu jam save, pasiimdama dar daugiau. Kylu aukštyn pačios diktuojamu ritmu, nebijodama kristi.

⸟⸟⸟

Saulei nusileidus sėdžiu susirangiusi ant grindų svetainėje. Atrėmusi nugarą į sofos kraštą žiūriu į mirgančias lempeles ant kalėdinės eglutės. Palikau Izaką miegantį lovoje ir tyliai išsliūkinau, kad jo nepažadinčiau. Po visko, kas nutiko, man reikia laiko vienumoje.

Net jam nesant šalia, vis dar jaučiu ant savo odos kiekvieną vyro prisilietimą. Lūpų karštį, švelnias rankas ir vyrišką jėgą pasiimant mane visą. Dar niekada nesijaučiau tokia pilna, gyva ir atsipalaidavusi. Lyg būčiau išmokusi kvėpuoti iš naujo. Bet tuo pačiu viduje vis labiau auga baimė. Mudviejų pažinties pradžia nebuvo maloniausia. Buvau įskaudinta. Daug dalykų dar nesuprantu, nesuvedu galų. Vieną kartą jis atšiaurus ir kontroliuojantis, kitą toks artimas ir švelnus. Lyg diena ir naktis. O visų blogiausia, kad klimpstu į jausmų jūrą to nenorėdama.

Viskas per greitai.

Tolumoje pasigirsta uždaromų kambario durų garsas, tylus žingsniai. Išvydęs mane svetainėje pasislėpusią prietemoje trumpam stabteli. Vyras lūkuriuoja sunėręs rankas į juodo sportinio megztinio su kapišonu kišenes.

– Galvojau išėjai, – balsas skamba atsargiai.

– Ne šiandien, – atsakau šiltai. – Nebent nenori, kad likčiau.

Izakas ateina pas mane, paprašo pasislinkti. Tada įsitaiso už nugaros mane apžergdamas. Apsivijęs rankomis per liemenį prispaudžia sau prie krūtinės. Šiltu bučiniu pakutena skruostą.

Suprantu tai, kaip sutikimą.

– Apie ką galvoji? – kužda tyliai.

– Apie viską, bet kartu nieko. Džiaugiuosi. Bijau. Viskas atrodo taip painu, kelia nerimą. Mudu pažįstami vos akimirką, o nutiko tiek daug. Keistai prasidėjusi mudviejų pažintis, daug neatsakytų klausimų. Maždaug taip, – šypteliu.

– Gailiesi? – klausia atsargiai. Jaučiu jo balse dvejonę, kuri tik dar labiau sustiprina viduje vešiantį it piktžolė nerimą.

– Jei tik atsakymas būtų toks paprastas. – Apsisuku veidu į jį. – Aš turiu žinoti viską, kad galėčiau nuspręsti. Grasindamas man turėjai tikslą. Koks jis?

Izakas atsilošia atgal lyg pagautas nusikaltimo vietoje. Yra kažkas dar.

– Frėja… – papurto galvą prašydamas liautis.

– Ne, Izakai. Aš esu čia. Esu prieš tave. Dar prieš akimirką buvau tavo. Negali imti ir apsimesti, kad viskas tarp mūsų normalu, nebūdamas su manimi atviras. Turi su manimi kalbėti. Privalai. Netikiu, kad viskas dėl pamintos savimeilės, nes tavo elgesys, rūpestis, vis dažniau rodomas švelnumas – gerokai nutolę nuo to, ką sakei padarysiąs, jeigu nesielgsiu pagal tavo taisykles. – Jis tyli. – Jei dabar išeisiu ir liepsiu niekada manęs neieškoti, dingti iš mano gyvenimo ar taip ir padarysi? Ar paliksi mane ramybėje?

Vyro žandikaulis sukaustytas nuo įtampos. Būdama arti, matau kaip jis trūkčioja. Koks įsitempęs jo kūnas. O rudose akyse sklando liūdesio šešėlis.

– Negaliu dingti iš tavo gyvenimo, kaip tu negali dingti iš manojo, – ištaria slogiu balsu.

– Aš nebenoriu elgtis pagal taisykles. Aš noriu gyventi…

– Velniop taisykles! – pakelia toną mane pertraukdamas. Izakas delnai suima mano veidą priglausdamas kaktą prie manosios. – Velniop viską. Tik mudu. Tik tu ir aš. Pamiršk kas buvo.

Rankomis apsiveju jo pečius, kojomis apžergiu liemenį. Pasakyti lengviau nei padaryti. Bet išeiti ir daugiau niekada jo nebepamatyti būtų per didelė kaina, kurios dar nesu pasiruošusi mokėti.

– Neleisk man sudegti, – tariu godžiai užspausdama jo lūpas savosiomis.

⸟⸟⸟

Kad ir kaip būtų sunku pripažinti, bėga laikas. Vakarą pakeičia nakties karalystė, o mano telefonas vis dar išjungtas. Šiandien leidau sau pamiršti, kad egzistuoja pasaulis už Izako buto sienų. Kaip jis kartą sakė, du paprasti žmonės.  Mudu kalbamės, juokaujam, ragaujam vienas kito aistros, kurstom geismo laužą. Atrodytų menkiausias jo prisilietimas kupinas intymumo. Nenoriu sugadinti šios akimirkos, bet Izakas laukia paaiškinimo.

Viduje susigūžiu.

Visą laiką negalėsiu slėptis nuo tikrovės. Reikės į ją grįžti. Tik nežinau kiek galėsiu tverti, nes viskas ėmė blogėti.

– Kas vyksta tavo šeimoje? – pertraukdamas mintis klausia Izakas. Mudu sėdime jaukiai įsitaisę vienas priešais kitą ant sofos.

– Aš nenoriu… – bandau lementi.

– Kažkas labai negerai. Ir dabar tu man pasakysi kas.

Krūtinėje pašėlusiai daužosi širdis. Ieškau tinkamų žodžių, tačiau jie užstringa gerklėje vos tik mėginu išsižioti. Užmerkiu akis, papurtau galvą tarsi taip galėčiau nukratyti nuo savęs tą pasibjaurėjimo jausmą.

– Ką tas išgama tau padarė? – nugriaudėja Izako balsas sudrumsdamas tylą.

Izakas turi galvoje mano patėvį.

– Ne tai ką galvoji. Bent ne dabar… – Jis žiūrį į mane nepatikliu žvilgsniu. – Susipykau su mama. Mudvi gerokai įskaudinome viena kitą.

– Kodėl?

Kodėl tiesiog negaliu imti ir atsakyti į tokį paprastą klausimą? Aplink mane sklando tokių daugybė. Visada išsisukdavau. Visada rasdavau kitą atsakymą. Meluodavau. Kodėl? Nes to reikėjo. Nes bijojau. Bijojau, kad būsiu nesuprasta. Liksiu kalta. Kaip kad šiandien, kai neištvėrusi pagaliau drįsau pasakyti mamai tiesą.

Izakas suima mano ranką, lyg drąsintų. Viena mano pusė suvokia, kad ne su juo dabar turėčiau sėdėti, o tuo labiau atvirauti. Reikėtų siųsti jį velniop. Bet kita mano pusė niekur kitur nenori būti. Ir jeigu ne jis, įsiveržęs į mano gyvenimą lyg uraganas ir sudrebinęs viską iki pat pamatų, taip ir nebūčiau drįsusi prabilti.

-Frėja…

– Viskas prasidėjo tada, kai mama ėmė susitikinėti su Semu, – galiausiai esu pasiryžusi iškloti tiesą. – Minėjau, kad mudvi gyvenome pas tetą, nes po tėčio mirties buvome įklimpusios į skolas. Tada man buvo penkiolika. Mama gavo darbą marketingo kompanijoje. Vieno verslo susitikimo metu ji susipažino su vyruku. Iš pradžių jiedu susitikinėjo man nežinant. Bet pastebėjau, kaip mama ėmė keistis. Daugiau dažytis, gražiau rengtis, žiūrėti ką valgo. Įtariau. Bet nieko nesakiau. Jei ir būčiau žinojusi, nebūčiau supykusi. Mama nusipelnė būti laiminga. – Akimirkai nutylu, kai mintimis grįžtu visus tuos metus atgal. – Vieną savaitgalį ji nusprendė mane supažindinti su savo vaikinu. Tai buvo Semas. Aukštas, tamsiaplaukis, griežtų veido bruožų, sportiškas, turintis gerą iškalbą. Ir jaunesnis dešimčia metų. Man, paauglei, jis tebuvo eilinis vyras. Tačiau jo žvilgsnis… – nuryju gumulą. – Jam žiūrint, norėdavau nusigręžti. Kad ir ką bevilkėčiau, jausdavausi per nuoga. Per atvira. Nuo Semo žvilgsnio imdavo šiauštis plaukai. Tuo metu nesupratau. Maniau, tai tik mano vaizduotės padariniai. Juk jis kėsinasi užimti tėčio vietą. Ėmiau jo vengti. Ko pasekoje vis dažniau susibardavome su mama. Tada jiedu nusprendė staiga susituokti ir persikelti į Bostoną. Semas norėjo mane pasiimti, tačiau mama nusprendė, kad turiu baigti mokyklą. Ji motyvavo, kad tai sukels man per daug streso. Bet giliai širdyje žinojau, kad ji norėjo laiko tik sau ir jam, – ironiškai nusijuokiu. – Po atestatų įteikimo Semas parsivežė mane pas juos. – Nutylu. Man reikia šiek tiek tylos, nes prisimenant visus tuos metus kyla šleikštulys.  – Apsigyvenus kartu, viskas tapo sudėtingiau. Nuolatos turėjau būti šalia Semo. Jis dažnai dirbdavo iš namų. Ką bedaryčiau, kur eičiau, jis nuolat mane sekdavo žvilgsniu. Tokiu tiriančiu ir… alkanu. Ėmė mane kontroliuoti. Mėginau sakyti mamai, kad jis peržengia ribas, bet… Šalia Semo mama pasikeičia. Net jos juokas tampa kitoks. Tarsi pametusi mamos vaidmenį įsikūnija į moters, pasiryžusios ginti kas jai priklauso. Tad nusprendžiau kuo mažiau painiotis jiems po kojomis, o studijos tapo puikia išeitimi. Bet Semas įvedė namuose taisykles, apie kurias jau kalbėjau. Ėmiau maištauti, tačiau tada… – sustoju, vos balsas ima drebėti. – Vieną dieną grįžusi po paskaitų užsidariau savo kambaryje. Mama buvo kažkur išėjusi.  Į mano kambarį įėjo jis, reikalaudamas paaiškinimo, dėl to, kad neatsiklaususi namo grįžau gerokai vėliau. Mudu susiriejome. Jis čiupo mane už rankos ir visų kūnu prispaudė prie sienos. Jis… – nusišluostau ašaras, – ėmė uosti mano plaukus. Nužiūrinėjo mane, apsirengusią suknele, it pamišėlio akimis.  – Delnais užsidengiu veidą, mėgindama pasislėpti nuo tų kylančius vaizdinių. – Jutau jo susijaudinimą, kai pirštais suėmė mano kaklą, priversdamas žiūrėti jam į akis. Tada sužinojau, kad visi šeimos finansai priklauso jam. Man buvo liepta daryti viską, ką jis sako, kitaip nebemokės už mano studijas. Iš mamos atims visus pinigus ir mama manimi niekada nepatikės, jei pasakysiu apie mudviejų pokalbį. Šnopuodamas man į veidą pirštais suspaudė man žandikaulį, neleisdamas nusisukti. Lyg mėgintų jėga pabučiuoti, bet to nepadarė. Po tos dienos gan greitai supratau, kad priešindamasi jį išprovokuosiu, ir kartą jis gali nesustoti. Kuo labiau kovojau, tuo labiau tai jį masino. Ir ginčai su mama tapo dažnesni. Ji visada gindavo jį, o kalta buvau aš. Aš jo negerbiu. Nevertinu. Taip dar aiškiau supratau, kad patėvis kalbėjo rimtai. Galiausiai ėmiau paklusti. Semas prisilaikė atstumo, nors susidarius situacijai, jo prisilietimas, apkabinimas visada reiškė kur kas daugiau. Tad ėmiau vengti likti su juo namuose dviese. Grįždavau tada, kai grįždavo mama. Negalėjau leisti jam daugiau manęs liesti… – viduje sukyla šleikštulys.

– Ar tą kartą po spektaklio, kai išėjai iš salės?.. – šaltai klausia Izakas.

Man neapsiverčia liežuvis pasakyti, kad jutau patėvio susijaudinimą, vos jam mane įkalinus savo gniaužtuose. Aplinkiniams tai buvo mylinčio patėvio apsikabinimas. Bet ne man.

– Paskutinius metus jis dažnai išvykdavo darbo reikalais. Tad situacija tapo lengviau pakeliama. Suvokiau, kad turiu susikurti planą, kaip išvažiuoti iš namų ir jis negalėtų man sutrukdyti. Reikėjo viską sudėliot taip, kad ir mama liktų mano pusėje, ir aš gaučiau savo taip trokštamą laisvę. Studijuoti teatro meną man patiko. Puikiai sekasi vaidyba. Tad ėmiau ieškoti perspektyvų.

– Metropolitanas, – perskaito mano mintis Izakas.

– Taip, Metropolitano operos teatras. Kad ten patekčiau ir galėčiau išvažiuoti į Niujorką, privalėjau be priekaištų baigti studijas ir gauti rekomendaciją, kad bent jau papulčiau į perklausą. Bet to man pakako. Tai buvo mano vienpusis bilietas į laisvę. Ir tada atsiradai tu.

Su tais žodžiais Izakas atsitraukia. Tylėdamas atsistoja prie lango, tuščiu žvilgsniu klaidžioja tolumoje. Dabar jis žino. Dabar žino mama. Tik ji išvadino mane melage ir pasakė, kad pati nuolatos provokau Semą, reikalaudama jo dėmesio. Po to, kai ji skėlė man antausį, trenkiau durimis ir išėjau.

– Pasakyk ką nors… – kuždu ašarodama. Tačiau veltui. Jis į mane nereaguoja. Matau, kad apie kažką mąsto, o atmosfera aplink tampa slogi.

Ketinau susirinkti daiktus ir išeiti, bet išgirdusi Izako balsą sustojau. Likau stovėti nugarą į jį.

– Kodėl to ankščiau nepasakei motinai? – jo balsas tapo neatpažįstamas.

– Aš jau netekau tėčio. Negalėjau netekti ir jos.

– Neišeik, – tepasako, man pajudėjus.

Linkteliu, nors abejoju ar jis mato. Izakas vis dar susitelkęs į vaizdą už lango. Tarp mudviejų išdygsta siena.

Kiek padvejojusi, pasuku miegamojo link. Mudviem reikia šiek tiek laiko pabūti atskirai. Galiu tik viltis, kad neprarasiu ir jo, nes kitaip išaušus rytui, nebeturėsiu nieko.

⸟⸟⸟

Mane pažadina iš koridoriaus sklindantis Izako piktas balsas. Pasiverčiu ant nugaros, o už lango jau šviesu. Nepastebėjau kaip vakar užmigau, o kad miegojau ne viena išduoda šalia sumaigyta pagalvė ir sujaukta antklodė. Nepajutau kada jis atėjo, o tuo labiau, kada išėjo. Nedrąsiai delnu paliečiu kitą lovos pusę. Nepaisant vakarykščių įvykių ir išpažinties, viduje nebėra baimės. Liko tuštuma ir širdyje rusenanti mažytė viltis.

Įjungusi savo mobilų nesulaukiu jokių žinučių ar praleistų skambučių. Pasidaro skausmingai liūdna, bet tokia tiesa. Mama visada rinkosi vyrą pirmiau, nei mane. Jutau tai visus tuos metus, tačiau bandžiau viduje ją pateisinti. Bet ne šį kartą. Mano patėvis prie manęs priekabiavo, naudojosi savo padėtimi ir kontroliavo. Ir aš dėl to nekalta. Kaltas jis.

Nusipraususi po dušu ir susitvarkiusi išeinu iš kambario.

– …ne tai tu manęs paklausyk. Aš viską sumoviau. Privalau tai pataisyti! Pats to nežinodamas pastačiau… – Izakas nutyla. Jis svetainėje.

Priešais mano akis paliktos atidarytos kambario durys. Pro nedidelį tarpelį matau stalą su aplankais ir atlenktą nešiojamąjį kompiuterį. Priėjusi arčiau stumteliu duris, o šios be garso atveria nedidelį darbo kambarį su tamsiai dažytomis sienomis, ąžuoliniais baldais ir siaura knygų lentyna. Bet labiausiai mano dėmesį patraukia ant stalo palikta atidaryta kartoninė dėžė, o šalia jos aplankas su aplink išsklaidytais popieriais. Lyg kokia nematoma jėga stumteli mane vidun. Grįžteliu pažiūrėti ar neateina Izakas ir štai aš jau prie stalo. Iš pirmo žvilgsnio nieko nesuprantu, kol iš po lapų krūvos nepastebiu kyšančio nuotraukos kampelio.

Ištraukus ją mano pasaulis nusidažo juodai.

Ryžtingai imuosi peržiūrinėti kiekvieną sumautą popieriaus lapą, kol galiausiai galvoje susidėlioju aiškų vaizdą.

Vardas: Semas

Pavardė: Felas

Amžius: 38 metai.

Šeimyninė padėtis: vedęs.

Vaikai: podukra Frėja Anandeil, 23 metai.

Po šito iš vidaus išsiveržia kažkas panašaus į raudą. Šiuose lapuose viskas apie mano patėvį, mano mamą, mane ir mano aplinką. Kartu ir nuotraukos: Semas lošimo klube, į kurį mane buvo nusivežęs Izakas; mama prie namų lipanti iš taksi; mama ir Semas kartu pietaujantys su Karos tėvais; aš išeinanti iš namų; aš su merginomis; aš prie universiteto; aš kavinėje. Man bloga. Semas lipantis iš automobilio prie kažkokio pastato; Semas prie kortų stalo kartu su vyruku, kuris tą kartą lošimo namuose buvo prie manęs priėjęs; Kara gatvėje kartu su mama; universiteto dekanė. Atsisėdu ant kėdės. Jaučiu kaip susuka vidurius nuo kylančio šleikštulio. Aš parke, aplink telkšo rudeninės balos ir stovi nuogi medžiai. Medžiaga surinktą dar gerokai ankščiau iki mums susitinkant pirmą kartą.

– Frėja… – išgirstu jį atsargiai tariant mano vardą. Nepastebėjau, kada jis atėjo.

Kurį laiką sėdžiu įbedusi buką žvilgsnį į rankoje laikomus lapus. Juose ir mano paskaitų grafikas. Įprastas dienos maršrutas ir kitos gyvenimo detalės. MANO GYVENIMO! Galvoje verda tūkstančiai bjaurių žodžių, bet visi jie beverčiai palyginti su tuo, kokį pyktį ir pasišlykštėjimą jaučiu. Negaliu net pažvelgti į Izako pusę, kai jis mėgina prieiti.

– Nesiartink! – liepiu bauginančiu tonu. – Daugiau nedrįsk prie manęs artintis.

– Leisk man…

– Užsičiaupk. Nenoriu nieko girdėti. – Atsistoju. – Tu viską žinojai. Viską!

– Frėja…

Susigūžiu išgirdusi savo vardą ištartą jo lūpomis.

– Senai judu pažįstami? – klausiu aš numesdama ant stalo nuotrauką, kurioje jis su tuo vyruku… Benu, jei gerai pamenu jo vardą, lošimo namuose.

– Senokai.

– Kiek jis tau skolingas? – klausiu bjaurėdamasi. Iš nuotraukų suprantu, kad Semas lošia, nors mudvi su mama apie tai net nenutuokėme.

– Penkiasdešimt tūkstančių, – atsako sausai.

Oho… Karčiai nusijuokiu.

– Kai vežeisi mane į tą privatų klubą, – sunkiai tariu žodžius, – ar jis turėjo ten būti?

– Frėja…

– Atsakyk!

– Taip.

– Kodėl? – Izakas tyli. – Norėjai parodyti, kad prisikasei iki jo šeimos, – tęsiu. Sulaukiu Izako patvirtinimo.

– Tavo patėvis iki ausų įklimpęs į skolas. Prisidengęs komandiruotėmis dienas leidžia lošdamas. Jis žaidžia iš pinigų, kurių neturi. Viskas ką apie jį žinai, yra sušiktas melas. Tas tipas išnaudotojas.

– Pasirodo, viskas aplink mane yra melas, – sakau užsimerkdama. – Kai pamatei mane tą naktį Ikonoje, tu žinojai kas aš…

– Taip.

– Kaip sužinojai, kad būsiu ten? Mes nusprendėme spontaniškai.

– Tą naktį susitikome atsitiktinai.

– Bet nusprendei nepraleisti progos, tiesa? – galiausiai pažvelgiu jam į akis. Izako žandikaulis trūkčioja nuo įtampos, apsiniaukusios akys ir rankos sugniaužtos į kumščius. Į mano klausimą jis neatsako. Ir nereikia. Aišku kaip diena, kad esu teisi. – Pasikvietei mane į viešbučio kambarį, tikėdamasis pasinaudojęs manimi jam atkeršyti. Bet aš neatėjau. Todėl nusprendei imtis šantažo… tu negeresnis už jį.

Noriu iš čia išeiti, tačiau jis sugauna mane už rankos:

– Aš to neplanavau.

– Neplanavai ko? – nustumiu nuo savęs jo ranką. Mano kišenėje dzingteli mobilusis.

– Kad nueisime taip toli.

Izakas vėl bando mane paliesti, bet aš atsitraukiu.

– Apie tai pagalvojai prieš ar po to kai su tavimi permiegojau? – Jis tyli. – Tau aš tebuvau tik įrankis tikslui pasiekti. Sakydamas mano draugei, jos esame pora, puikiai žinojai, kad jos tėvai palaiko ryšį su mano šeima. Visais įmanomais būdais stengiasi, kad Semas sužinotų apie mudu, siekei parodyti, kad padėties kontrolė, jo paslaptis tavo rankose, – kalbu labiau sau, nei jam. – Kodėl aš? Ką blogo aš tau padariau?!

– Žinojau, kad tu jam svarbi… aš negalvojau…

– Ko tu nepagalvojai?! – suklykiu. – Kad jis mane grabalioja vos tik pasitaiko proga?! – išrėkiu springdama ašaromis.

Dar kartą dzingteli mano mobilusis. Atsidarau mamos žinutę: „Karos motina pasakė, kad tu nė karto pas ją nenakvojai. Mudviem dabar pat reikia pasikalbėti. Dviese. Atsiųsiu adresą.“ Sekančioje žinutėje vietos adresas.

– Sveikinu, – tariu atkišdama jam telefoną su tekstu, – pasiekei savo. Sugriovei man gyvenimą.

Palieku Izaką vieną kambaryje. Skubiai susirenku savo daiktus ir trenkusi paskui save buto duris bėgu lifto link. Girdžiu man už nugaros trinktelint duris, kol aš pašėlusiai spaudau iškvietimo mygtuką. Pro ašaras vos gebu matyti. Širdį kausto nenusakoma išdavystės agonija. Manimi pasinaudojo. Apgavo. Juokėsi man už nugaros. O aš dar patikėjau, kad mudu galime turėti bendrą ateitį.

– Frėja! – šaukia jis vydamasis. – Susimildama išklausyk.

Izakas suima mane už rankos jėga priversdamas atsisukti į jį. Suku veidą, kad nereikėtų į jį žiūrėti. Nekenčiu! Vyras atsisako mane paleisti. Sutelkiu visas pastangas, kol galiausiai pavyksta ištraukti ranką iš jo gniaužtų.

– Jei dar kada tave pamatysiu, prisiekiu, sudeginsiu tave ir viską aplink, – pagrasinu drebėdama iš pykčio.

Prasivėrus lifto durims neriu vidun. Liftas užsidaro tiesiai Izakui palei nosį.

Tuščiu žvilgsniu spoksau pro taksi automobilio langą, kol per prieššventines miesto spūstis bandome nusigauti iki tikslo. Tikriausiai, ji kol kas nori pasikalbėti su manimi be patėvio, už ką esu jai dėkinga. Jis bet kada gali grįžti namo, tad kitoje vietoje kalbėtis būtų protingiausia. Tik ką ji ten veikia?

Visą tą laiką be perstojo man skambina Izakas. Ekrane sparčiai daugėja praleistų skambučių skaičius.

Taksi sustoja šalikelėje. Susimokėjusi išlipu lauk. Prieš akis trijų aukštų tamsiai raudonų plytų gyvenamasis pastatas. Kitoje pusėje sniegu padengtas laukas. Skambinu mamai, tačiau ji neatsiliepia. Ar gali būti, kad ji įtarė apie Semo priklausomybę lošimams ir skolas, ir slapta išsinuomojo butą? Bet kodėl apie tai neužsiminė man?

Kiek nedrąsiai kilu laiptais ieškodama 21 buto. Pasibeldžiu į medines tamsiai ruda spalva dažytas duris. Nesulaukusi atsakymo, dar kartą skambinu mamai. Priglaudusi ausį prie durų, viduje girdžiu skambant melodiją. Tai mamos telefonas. Krūtinėje sukyla nerimas, kad jai kažkas nutiko. Palenkus rankeną durys lengvai atsidaro įleisdamos mane vidun.

– Mama? – klausiu kiek nedrąsiai. – Ar tu čia? – vėl skambinu į mobilų.

Priešais mane nedidelė šviesi svetainė su apynaujais baldais. Ant langų kabo sunkios baltos užuolaidos. Skambučio garsas sklinda iš kairėje esančio kambario neilgo koridoriaus gale.

– Mam? – dar kartą klausiu užėjusi į miegamąjį su nedidele tvarkingai paklota dvigule lova. Ant jos guli paliktas telefonas.

Vos tik nutraukiu skambutį, maniškis atgyja su įjungtu begarsiu režimu. Izakas. Jau ketinau atmesti, kai už savęs išgirstu trinktelint kambario duris. Kūnu nusiritus panikos bangai pirštu paliečiu žalios spalvos ikonėlę šokančią ekrane.

Apsigręžiu į duris.

 

 

„Žaidimas su ugnimi“ 2 dalis

Atsargiai atrakinu namų duris. Įsliūkinu vidun mėgindama nesukelti triukšmo. Lėtai nusimaunu batus ir tyliai tamsoje tipenu ilgu koridoriumi link savo kambario. Panašu, kad mama miega. Iš po jos kambario durų nesklinda šviesa. Kiek lengviau atsikvepiu, bet staiga „Pypt!“ dzingteli žinutė telefone. Trumpas, bet čaižus garsas perskrodžia tylą ir atsimuša į nakties ramybėje pasislėpusias namų sienas. Po velnių… tyliai susikeikiu. „Kur tu dingai?“ – parašė Edita. Stabteliu greitai atrašyti, kai staiga svetainėje priešais mane užsidega stalinis šviestuvas pastatytas ant nedidelio juodo stiklo stalelio šalia trivietės baltos spalvos sofos. Mano akys sustingsta ties aukšto vyro siluetu laukiančiu prieblandoje. Jam žengiant į šviesą pamirštu kvėpuoti.

Turėjai grįžti rytoj. Ne šiandien. Rytoj!

Patėvis lėtai pakelia kairę ranką ant kurios ilsisi žinomos firmos riešinis laikrodis. Pamatęs kiek valandų pakelia į mane savo mėlynas akis. Jo veidu nuslenka šešėlis, nežymiai sutrūkčioja žandikaulis.

– Negrįžai vakarienės, – ištaria tyliu šaltu balsu, kuris kaip ledinis vanduo perlieja mane.

Ne šiandien, kartoju vis.

– .. aghm… merginomis turėjome reikalų, – atsakau atsikrenkšdama.

– Mm, – suburzgia žemu balsu, bet kartu taip bauginančiai. – Ar matei kiek dabar valandų? Tavo mama jaudinosi, o tu net nesiteikei parašyti jai žinutės.

Prireikia akimirkos sukurpti labiausiai įtikinamai skambantį atsakymą, tačiau mano galvoj vis dar rūkas, o kraujyje sruvena alkoholis, tad galvoti gan sudėtinga.

– Parašiau. Tikriausiai neišsisiuntė. – Išsižiojusi greitai nutylu, kai Semas žengteli pora žingsnių arčiau.

Patėvis aukštas. Gan plačių pečių, tiesi laikysena, siauras liemuo, atletiško kūno sudėjimo. Stovi kiek praskėtęs kojas, baltais marškinėliais aptemptas rankas sunėręs į  pilkų sportinių kelnių kišenes. Kalbėdamas jis visada žiūri į akis, kartais atrodo, kad perskrodžia kiaurai ir mato mano apnuogintą sielą. Tada jaučiuosi pažeidžiama. Semo balsas sodrus ir žemas, net kalbėdamas ramiai, skamba bauginančiai, kad pasišiaušia plaukeliai ant odos. Tik dar labiau įsisupu į savo paltą, smarkiai užspausdama jo kraštus, norėdama prisidengti. Pasijaučiu per nuoga stovėti priešais jį.

– Pasilinksminai? – klausdamas kiek pakreipia galvą į šoną, bet nenuleidžia akių.

Alkoholis. Tikriausiai jis iš tolo jį užuodžia.

– Mhm, – sukuždu. – Galiu eiti?

Jis tyli ir nerimas nusirita mano nugara. Aš noriu eiti. Leisk man eiti! Kartoju mintyse it maldą. Bet jis dar kurį laiką laiko mane įkalinęs tylos gniaužtuose. Gręždamas žvilgsniu.

– Frėja… – Mano vardą jis ištaria tyliai, valdingai. Tada linkteli.

Nieko nelaukusi pasuku dešinėn, savo kambario link. Tik uždariusi duris pasijaučiu saugi. Prie krūtinės virpančiomis rankomis spaudžiu telefoną su nebaigta draugei rašyti žinute. Ant žemės numetu paltą su rankine, klesteliu ant kilimo šalia lovos. Delnais persibraukiu veidą baidydama alkoholio sukeltą rūką.

Frėją, ką tu padarei…

Tamsoje vėl atgyja mano telefonas. Laimei, buvau išjungusi garsą. Edita atsiuntė dar vieną žinutę su milijonu klaustukų. Nekenčiu, kai turiu meluoti draugėms.

Su Kara ir Edita susipažinome pirmame kurse, palengva paprasti pašnekesiai virto ilgesniais pokalbiais kavinėje po paskaitų. Taip netrukome atrasti kelią į viena kitos širdis ir užsimezgė graži tvirta draugystė. Kad ir kas nutiktų, visada kartu. Bet dabar neprisiverčiu prisipažinti ką pridirbau. Tad atrašau tik tiek, kad turėjau grįžti namo.

Užverčiu telefoną ekranu į grindis. Dabar turiu kur kas didesnių rūpesčių.

Jis grįžo.

⸟⸟⸟

Praėjo kelios dienos po įvykių klube ir akistatos su patėviu. Vengiau lįsti iš savo kambario, dažniausiai teisindamasi, kad turiu mokytis savo tekstą artėjančiam spektakliui, arba ruoštis egzaminams, nors nei apie vieną, nei kitą neturėjau laiko galvoti. Kad ir kaip nemalonu būtų, visada vakarieniaudavau valgomajame kartu su mama ir patėviu. Prie stalo lydėdavo sausi ir nereikšmingi pokalbiai. Vengdavau pakelti akis. Man tiesiog reikėdavo ištempti laiką, tada ramiai galėdavau grįžti į savo kambarį. Tomis mano išsilaisvinimo akimirkos matydavau mamos nusivylimą. Ji ne taip įsivaizdavo naujos šeimos paveikslą tekėdama už Semo.

Pripažinsiu, aš taip pat.

Ketvirtadienio rytą nusipraususi po dušu, pasidažiau, apsirengiau pilkos spalvos laisvą sportinį kostiumą. Nors labiau už viską noriu pasislėpti savo kokone. Negalvoti. Pamiršti. Bet šiandien nė už ką nepasiliksiu namuose. Plaukus surišau į uodegą aukštai pakaušyje. Į sportinį krepšį įsimečiau pjesės, kuri vyks prieš pat Kalėdas, scenarijų.

Uždariusi kambario duris, girdžiu iš svetainės sklindančius ramius, atsipalaidavusius balsus. Mama kalba pakiliai, dėl kažko koketiškai nusijuokia. Dieve, jos net juokas pasikeičia Semui esant. Patėvis kalba tyliai ir negirdžiu ką jis sako. Akivaizdu, abu gerai nusiteikę.

Lėtai prieinu prie durų, petimi įsiremiu į ąžuolinę staktą. Mama netrunka atsisukti į mane su plačia šypsena. Jos akys spindi iš meilės kaip žvaigždės naktiniame danguje. Patėvis nutyla lošdamasis atgal, plačia nugara atsiremia į sofos atlošą. Jo žvilgsnis sustoja ties manimi.

Matydama jį vilkint sportines mėlynas kelnes ir tokios pat spalvos trikotažo marškinėlius įsitikinu, kad ketina likti namuose. O mama jau pasidabinusi vienu savo mylimu smėlio spalvos dviejų dalių klasikiniu kostiumėliu. Žvilgteliu į laikrodį, kabantį ant sienos virš plokščiaekranio televizoriaus. Už dešimties minučių ji turės išeiti. Vadinasi turiu pasiskubinti ir aš.

– Labas rytas, mieloji. Nesitikėjau, kad taip anksti atsikelsi, – sako mama švelniu balso tonu. Kiek per saldžiu, lyginant su tuo, kaip kalbėjo, prieš patėviui grįžtant po komandiruotės.

– Kažkur susiruošei? – sudunda patėvio balsas, kai pamato krepšį ant mano dešino peties.

– Į repeticiją, – atsakau trumpai.

– Frėja gavo Dorisės vaidmenį pjesėje „Kitais metais, tuo pačiu metu“, – pasakoja mama su begaliniu susižavėjimu ir džiaugsmu. Žinau, kad ji dievina šį spektaklį.

– Mat kaip, – tarsteli. – Kada jis bus? Nepamenu, kad būtum man apie tai sakiusi. – Jo balse suskamba kaltinanti gaida.

– Tikriausiai pamiršo, – vietoje manęs atsako mama, kai per ilgai nepražioju burnos.

Kurį laiką pamindžikuoju tarpduryje, tada galiausiai susiruošiu ir išeinu. Lauke spaudžia užsispyrėlis šaltukas, kuris su pirmu įkvėpimu užgniaužia nosį. Lengvu žingsniu nukulniuoju iki gatvės, kur susistabdau taksi. Repeticija salėje dar tik po trijų valandų, bet man reikėjo ištrūkti iš namų. Tad patogiai įsitaisau pustuštėje universiteto kavinėje, prie atokiausio staliuko šalia lango. Ant stalo pasidedu tekstą, bet žvilgsnis pasiklysta kažkur tolumoje, baltame žiemos fone išmargintame šventinėmis lemputėmis.

Manęs ramybėje niekaip nepalieka prisiminimai. Klubas. Viešbutis. Jo svilinančios rankos ant mano kūno… viskas buvo tikra, bet atrodo, kad tebuvo tik sapnas. Tik nuodėmingos aistros miražas.

Tūnodama namuose daug galvojau. Svarsčiau, kas būtų, jeigu…

Fone dzingteli kavinės durų užkliudytas varpelis, pranešdamas, kad atėjo naujas lankytojas. Nuleidžiu akis į tekstą, kai netikėtai krūvelė tvarkingai susegtų lapų išslysta man iš panosės. Mano antakiai pakylą į viršų iš nuostabos ir pasipiktinimo. Pakeliu akis į viršų, tada sustingstu. Priešais mane, ramiai sau įsitaisęs sėdi jaunas, maždaug trisdešimties metų, vyras, su juoda žiemine berete ant galvos ir tokios pat spalvos vilnoniu paltu aukšta apykakle. Laibais pirštais jis sklaido lapus visiškai nesigilindamas kas juose parašyta.

Pasipiktinusi atsiimu savo pjeses scenarijų.

– Ar tavęs niekas nemokė, kad negalima lįsti prie svetimų žmonių daiktų neatsiklausus? – mesteliu šaltai.

Vyro akys iki tol klaidžiojusios aplinkui, susminga į mane. Jos rudos, beveik juodos tarsi prieš mane atsivėrusios bedugnės. Putlių lūpų kampučiai nežymiai pakyla į viršų, lyg tyčiotųsi.

– Tai susipažinkim, – taria ramiu, atsipalaidavusiu giliu balsu. Imu galvoti, kad sapnuoju.

– Nenoriu.

Susirenku daiktus kildama nuo kėdės. Dabar man mažiausiai reikia naujų pažinčių.

– O tu gerai pagalvok, – priduria man nueinant.

Žvilgteliu į jį primerktomis akimis, o šis nuo manęs nenuleidžia savųjų.

– Vis tiek nenoriu.

– Ar visada sprunki, kai situacija pasidaro nepatogi? – užduoda netikėtą klausimą nepažįstamasis.

Stypsau priešais jį sunėrusi rankas ant krūtinės. Dažnam protingam žmogui, tai aiškus ženklas, kad atstotų, bet šiam personažui tai nė motais.

– Tu manęs nepažįsti. Tad būk malonus, nešk savo arogantišką sėdynė ten iš kur atėjai, – pagrasinu taip, kad girdėtu tik jis.

Nepažįstamasis visu kūnu pasisuka į mane ištiesindamas nugarą. Už jo plačių pečių galiu pasislėpti. Jam palinkus į priekį manęs link prasiskiria palto kraštai iš sodrus vyriškų kvepalų aromatas pasiekia mano nosį. Jaučiu kaip pradeda tirtėti ir linkti kojos.

Tikriausiai juokauji…

– Ar tikrai? – klausia kreivai šypteldamas jis. Vyras iš mano akių gali matyti, kad atpažinau jo kvapą. Tai tas pats žmogus, su kuriuo šokau klube, kuris paliko man raštelį rankinėje kviesdamas į viešbučio kambarį į kurį aš taip ir neįėjau. Lemiamą akimirką sprukau kaip nusikaltėlė iš įvykio vietos jam nespėjus manęs pamatyti. – O dabar, prisėsk. – Tonas sugriežtėja. – Mudviem reikia pasikalbėti.

Kaip sulėtintam kine grįžtu atgal į savo vietą. Visu svoriu klesteliu ant kėdės. Rankos nusvyra į šonus. Nujaučiu, kad bus blogai. Labai blogai.

– Kaip mane radai?..

– Nebuvo lengva, – atsako jis atsilošdamas, abi rankas pasideda sau ant šlaunų. Jis žiūri į mane taip, jog norėčiau skradžiai žemę prasmegti.

– Kodėl?

– Viskam savas laikas. Frėja.

Garsiai nugurkiu seiles. Jis žino mano vardą… Žinoma, kad žino! Jis paliko raštelį mano rankinėje, kurioje buvo ir piniginė su asmens dokumentu. Nereikia būti genijum, kad tai suprastum. Kvaiša. Negaliu atsistebėti, kokia aš žioplė.

Žiūrint į jį jaučiuosi dviprasmiškai. Pamenu, tą netikėtai mane užvaldžiusį geismą jam liečiant, judant kartu tarsi būtume vienas. Nemačiau jo, tik jutau kiekviena savo kūno ląstele. O dabar vos galiu ramiai įkvėpti, nes virpu iš baimės. Gniaužau rankas paslėptas po stalu.

– Ko iš manęs nori? – stengiuosi kalbėti kiek įmanoma ramiau, nes nenutuokiu ko galiu tikėtis.

– Džiaugiuosi, kad paklausei, – jo griežtą veidą papuošia valiūkiška šypsena.

– Tu ne katinas, aš ne pelė. Tad nutok žaisti šį vaikišką žaidimą, – suirztu.

Jam akivaizdžiai patinka mane erzinti matant kokia aš sutrikusi ir įsibaiminusi. Tačiau po jo apsimestiniu žaismingumu slepiasi nerimas. Pastebiu jo trūkčiojantį kampuotą žandikaulį. Ir lūpos. Putlios, rausvos ir… mano krūtinėje nerimastingai daužosi širdis.

– Ko nori? – klausiu dar kartą.

– Ko noriu… – nusijuokia jis dusliu balsu. – Aš noriu, kad darytum viską, ką liepsiu. – Jam kalbant ir taip didelės tamsios akys tampa dar juodesnės, prisisunkusios nekantrumo susipynusio su smalsumu.

– Tu juokauji? – prunkšteliu.

– Kalbu labai rimtai.

– Kodėl turėčiau išvis ką nors daryti dėl tavęs? Ar tau? – palinkstu į priekį, kad galėčiau aiškiai išgirsti kiekvieną jo žodį.

– Darysi, – atkerta užtikrintai vyras.

– Tu gal visai kvailas?

Pats keisčiausias pasaulyje tipas kreivai šypteli. Negaliu pakęsti kai jis taip daro.

– Atidžiai manęs paklausyk. – Aš palinkstu į priekį, jog pusė mano kūno atsiduria ant stalo.

– Mhm, – linkteliu išplėtusi akis, o mano veide pašaipi šypsenėlė.

– Arba darai ką aš tau sakau, arba tavo teatro studijos, – su kiekvienu jo žodžiu man ima šiauštis plaukai, – dekanės Fišer rekomendacija, – atsilošiu kėdėje, – Niujorkas… Metropolitano opera… – stabteli, – išgaruos kaip dūmas.

– Tu juokauji…

– Argi?

– Tai šantažas.

– Ne, Frėja, tai sąskaitų suvedinėjimas.

– Dėl to, kad su tavimi nepermiegojau? – spjaunu žodžius pasišlykštėjusi. – Dėl to?

– Aš tai vadinu neužbaigtu darbu, o aš niekada nepalieku neužbaigtų darbų, – atsako atsainiai.

– Ar tu pats suvoki, ką kalbi? Ar čia pokštas? Nes man nejuokinga.

– Frėja, rinkis.

– Net neketinu. Nežadu veltis į tavo nesveikus žaidimus, – nukertu stodamasi, o akyse kaupiasi ašaros. Kažkokia tragikomedija.

– Jei dabar išeisi, aš sugriausiu tavo gyvenimą, – jis kalba taip ramiai ir tyliai, jog išsigąstu dar labiau.

Stebeiliju pro langą į lauke svajingai šokančias snaiges. Lyg žiūrėčiau į rojų, o pati prasmegčiau pragare. Tai košmaras. Tai negali būti tikra. Aš sapnuoju. Turiu sapnuoti!

– Mano vardas Izakas, – ramiai pasako jis. Vyras sėdi nugarą į mane.

Turėčiau lėkti iš čia neatsigręždama ir kam nors papasakoti apie visą šitą absurdišką situaciją, bet stoviu lyg prikalta prie grindų. Mano ateitis, mano gyvenimas, mano laisvė jo rankose? Ar jis tik žaidžia su manimi? Bet iš kur tada tas Izakas žino apie Niujorką? Man plyšta galva, noriu pabūti viena. Viską gerai apmąstyti.

– Prisėsk, – paragina mane Izakas ir aš padarau ko prašoma. – O dabar pasikalbėkim. Suprantu tavo pyktį, tai normalu…

– Čia nieko nėra normalaus, – sušnypščiu. – Ar persekioji visas merginas atsisakiusias su tavimi permiegoti?

– Turiu pripažinti, tai išskirtinis atvejis.

– Oho! – nusijuokiu beviltiškai. – Net nežinau juoktis ar verkti. Tai ką, turėčiau būti tavo vergė? Pildyti tavo šlykščiausias fantazijas?

– Aš neketinu su tavimi miegoti, – taria ramumos prisodrintu žemu balsu. – Šitą progą jau praleidai. O savo fantazijas, kaip tu jas vadini, aš galiu tenkinti bet kurioje tam skirtoje vietoje. Tam man nereikia prievartauti moters.

Lieku sėdėti priblokšta. Dar labiau pasimetusi. Niekaip nesuprantu, ko jam iš manęs reikia. Išvis, kas čia vyksta? Jis kantriai laukia, kol imsiu kalbėti, leidžia suvirškinti jo žodžius. Lyg tai būtų įmanoma. Šizofrenikas…

Kol spoksau pro langą, mėgindama suvokti situacijos absurdiškumą, jis užsako du puodelius Latte su migdolu pienu.

– Tikiuosi alergijos riešutams neturi? – paklausia manęs nueinant padavėjui.

– Bijai, kad numirsiu tau ant stalo? – paniekinamai išsiviepiu.

– Nereikia būti tokiai priešiškai.

– Oi, atleisk, kokia aš nemandagi, – atkertu sarkastiškai.

Kad Izakas juokiasi suprantu tik iš to, kad kruta jo pečiai, nes veidą jis paslėpęs po aukšta apykakle.

– Kas? – klausiu pakeltu tonu.

– Na, aš ir nesitikėjau, kad bus paprasta.

Paslepiu veidą delnuose. Jis beviltiškas. Ką aš čia veikiu? Žvilgteliu į telefoną patikrinti kiek valandų, ar nevėluoju į repeticiją. Tai būtų puiki proga iš čia dingti. Bet lyg suprasdamas mano mintis, Izakas akylai stebi kiekvieną mano judesį.

Neilgai trukus grįžta padavėjas su dviem baltais puodeliais užsakytos kavos. Vaikinukas, kuris dirba čia jau trejus metus, susirūpinusiu žvilgsniu pažiūri į mane nebyliai klausdamas ar viskas gerai. Sučiaupiu lūpas lyg ruošdamasi kažką sakyti, mesti užuominą, bet įsikiša Izakas:

– Gali eiti, – nuveja vaikinuką šalin, o šis nuolankiai dingsta už baro. Izakas atsisuka į mane laukdamas kol į jį pažvelgsiu. – Jis tau nepadės, – tarsteli atsainiai.

Vyras lėtai pakelia puodelį prie lūpų, pauosto garuojančios Latte ir atsargiai paragauja, tuo pat metu užmerkdamas akis, mėgaudamas skoniu.

– Klausyk, – pagaliau imuosi spręsti šitos idiotiškos situacijos, – aš neturiu daug laiko, tad išsiaiškinkime tą reikalą iki galo.

– Mielai, – pritaria ir toliau mėgaujasi kava.

– Ko tu iš manęs nori?

– Jau sakiau.

– Tai absurdiška… – ketinu stotis, tačiau Izakas čiumpa mane už rankos ir vien žvilgsniu perspėja, kad nedrįsčiau niekur eiti.

– Frėja, aš žinau apie tave viską. Tavo adresą, kas tavo šeima, kur dirba tavo mama, kad tėvo dažnai nebūna namuose, – noriu pataisyti, kad Semas man ne tėvas, bet susilaikau. Juk jis žino apie mane viską, – kas tavo draugės, kur jos gyvena, ką veikia. Jeigu nebus kaip noriu aš, man tereikia paskambinti ir… – jis nutyla, kad sustiprintų žodžių galią. – Viskas ką tau reikia padaryti, tai būti ten kur aš liepsiu, daryti tai, ką aš liepsiu. – Nusuku akis į langą, nes kaupiasi ašaros. – Ir tikriausiai nereikia tau sakyti, kad niekas apie tai neturi žinoti.

Pirštais nubraukiu skruostu nuriedėjusią ašarą. Ant stalo ima burgzti mano telefonas. Skambina Edita. Šiandien mudvi turėjome susitikti prie universiteto teatro salės prieš repeticiją.

– Jeigu nesutiksiu? – klausiu neatsisukdama.

– Būti išmestai likus vos keliems mėnesiams iki baigimo…

– Tu taip nepasielgsi.

Izakas palinksta virš stalo, kad jo žodžius girdėčiau tik aš, nors kavinėje ir taip mažai žmonių.

– Dekanė kaip tik laukia mano skambučio, Frėja. Ji atrodė sunerimusi. – Tardamas mano vardą vyras kone sumurkia lyg ragaudamas desertą.

Krūtinėje gniaužiu kylančią raudą. Nesuprantu ką jis ketina pasiekti mane šantažuodamas ir vien dėl to, kad neatėjau į viešbučio kambarį.

– Jei dabar išeisi, suprasiu, kad esi pasiryžusi atsisakyti savo svajonės.

Laisvės, kvaily, tu! Rėkiu viduje kiek leidžia jėgos. Tu grasini atimti iš manęs laisvę!

Lieku sėdėti savo vietoje, ir tai pradžiugina Izaką. Matau kaip suliepsnoja jo akys.

– Man reikės tavo telefono numerio, – taria kreivai šypsodamasis.

– Maniau, žinai apie mane viską, – atrakinu mobilų ir pakišu jam po nosimi, kad įvestų savo telefono numerį.

– Kitaip mūsų pirmas pasimatymas būtų neįdomus, – jo akys paslaptingai žybteli, kai pagauna mano žvilgsnį.

Izakas paskambina sau iš mano mobiliojo, tada grąžina man. Žvilgteliu į ekraną, kuriame vis dar atidaryta mobili adresų knyga su jo numeriu ir vardu.

– Tai ne pasimatymas, – atsikertu, bet tai tik sukelia jam juoką.

Izakas stumteli link manęs vėstantį kavos puodelį. Jis nenutuokia kaip trokštu ją supilti jam ant galvos.

– Nešvaistyk gėrimo, – papriekaištauja jis. – Ir paskubėk, netrukus tau repeticija.

– Atlikai namų darbus, – iškošiu pro sukąstus dantis. Susirenku savo daiktus, nuo kabyklos nusiimu paltą. Kavos net nepaliečiu.

– Juk sakiau, kad žinau viską, – priduria patenkintas.

Apsivelku paskubomis, trokšdama iš čia lėkti kuo toliau, bet žengusi prie laukujų durų stabteliu ir atsigręžiu į Izaką, lydintį mane akimis:

– Semas man ne tėvas, – išspjaunu žodžius bjaurėdamasi. Izako antakiai nežymiai pakyla išduodami nustebimą. – Tu nieko apie mane nežinai, – trenkiu durimis ir dingstu gatvėje.

⸟⸟⸟

Per repeticiją niekaip negaliu susikaupti. Nuolatos painioju žodžius, pamirštu, kada turiu kalbėti, kada išeiti į sceną. Esu akivaizdžiai sutrikusi ir išsiblaškiusi. Po to, kai su manimi atėjo pasikalbėti dekanė Fišer, nebeįstengiu blaiviai galvoti.

Kol visiškai nesusimoviau, režisierius nusiunčia mane į grimerinę kiek atsikvėpti. Man priklauso pagrindinis vaidmuo. Jei nesusiimsiu, neteksiu ir jo. Bet ne pertraukos man reikia. Atsisėdu nedidelio tamsaus kambarėlio kampe, rankomis apglėbiu per kelius sulenktas kojas, stipriai prispaudžiu jas prie krūtinės. Įsikniaubusi į šlaunis trokštu raudoti balsu, bet užgniaužiu savyje tą beviltiškumu persisunkusį skausmą. Turėjau laikytis tik vienos prakeiktos sąlygos – nesusimauti. Tereikėjo tik tiek, baigti studijas, padaryti mamą laimingą ir išvažiuoti į Niujorką. Bet vos per minutę viskas pradėjo slysti iš rankų. Per kvailą atsitiktinumą klube susidūriau su tipu, kuriam priklauso mano ateitis. Ką aš dabar darysiu? Jeigu jis ims ir išpildys savo grasinimus? Nežinau ką tas tipas primelavo, nes ponia Fišer kalbėjo apie problemas šeimoje ir akademines atostogas, kol reikalai pasitaisys.

Šūdas!

– Frėja?.. – pro tyliai prasivėrusias duris vidun galvą kyšteli Edita. – Mergyt, tau viskas gerai? – susirūpinusi ji priklaupia šalia.

Ūmai trokštu paklausti kas nutiko tą vakarą klube, su kuo ji susipažino, kad įsivėliau į tokią painiavą, bet Izakas liepė laikyti liežuvį už dantų. Rizikuoti, kol nesu iki galo įsitikinusi kiek jis rimtai nusiteikęs, negaliu.

– Taip, viskas gerai, tiesiog nuovargis. Ir tiek, – nusišluostau akis.

– Dar nesu tavęs tokios mačiusi.

Suimu jos rankas, priglaudžiu sau prie skruosto. Kaip būtų gerą dabar pat imti viską ir iškloti. Turiu galvoje absoliučiai viską.

– Būk gera, tik niekam nesakyk, gerai? – paprašau.

– Kodėl? Kas yra? Tu mane gąsdini.

– Man viskas gerai, tik reikia laiko nusiraminti ir gerai pailsėti. Ši repeticija tikra nesėkmė, o pasirodymas vos po aštuonių dienų. Egzaminai, Kalėdos ir visi kiti reikalai… pervargau. Tik tiek.

– Jei kas nors būtų, tu man pasakytum, taip? – jos balsas skamba nepatikliai. Ji žvelgia į mane tokiu žvilgsniu, lyg stovėčiau ant skardžio ir ketinčiau nušokti. Dabar ta mintis man neatrodo tokia ir bloga.

Tuo pat metu dzingteli mano telefonas. Atsiprašiusi draugės perskaitau žinutę: „ Ikona. 23:00.“ Izakas. Į draugės klausimą atsakau nežymiu linktelėjimu. Jaučiu kaip mane ima pykinti.

⸟⸟⸟

Lygiai vienuoliktą valandą vakaro išlipu iš taksi prie klubo. Lauke būriuojasi nedidelė grupelė žmonių, prie durų budi apsauga. Juodoje iškaboje šviečia baltos raidės su klubo pavadinimu. Prieinu arčiau prie vieno iš apsaugininko, nes nežinau, ar laukti lauke, ar eiti vidun. Neįsivaizduoju ko klausti, nes Izakas daugiau nieko nerašė. Tačiau vos tik man priėjus, vyras pasisuka šonu mane praleisdamas. Tad tik nustebusi padėkoju. Prasivėrus durims ausis užgula žemi muzikos garsai. I‘m a prisoner here, Come get me, set me free skamba dainos žodžiai. Rūbinėje palieku paltą. Stabteliu prie didelio veidrodžio pasitaisyti plaukų, kad į dideles garbanas susukti plaukai dailiai kristų ant pečių. Juoda trumpa suknelė ilgomis rankovėmis lyg antra oda prigludusi prie kūno. Pirštu pataisau raudonai padažytas lūpas. Žengiu pro įėjimą į salę. Viduje buriuojasi žmonės, groja muzika, ant baro tuščias taures keičia pilnos. Apsidairau aplinkui ieškodama to pamišėlio, bet imu abejoti ar pajėgčiau jį atpažinti, ir dar prietemoje. Kavinėje jis taip ir nenusivilko palto ir nenusiėmė kepurės. Tad dabar vyras gali atrodyti visai kitaip.

– Kur tu įsivėlei, Frėja? – klausiu pati savęs pusbalsiu. – Man tekilos, – užsisakau priėjusi prie baro.

Kokių dvidešimt penkerių šviesiaplaukis padavėjas priešais mane pastato stikliuką ir mikliu judesiu jį pripildo skaidraus deginančio skysčio. Šalia lėkštelėje padeda citrinos ir druskos. Padėkoju jam sėsdamasi ant baro kėdės. Lyžteliu plaštaką ties nykščiu, pabarstau druskos. Vienu mauku susiverčiu tekilą, o citrinos skiltelę iščiulpiu iki paskutinio sulčių lašo. Tekila nusvilina gomurį, jog net nusipurtau. Bet net jos skonis neprilygsta tam, ką šiandien man teko pereiti. O jeigu noriu ištverti dar ir šį vakarą, prireiks ne vienos taurelės. Tad užsisakau dar vieną, nors jau po pirmosios venos prisipildo malonios šilumos.

Iš nugaros, mane įkalindamos į barą atsiremia rankos. Paniekinamai nužvelgiu juodais marškinėliais trumpomis rankovėmis vilkintį vyrą už manęs. Jo akys sugauna mano žvilgsnį. Trumpam jo artumas man iš galvos ištrina visus pažįstamus žodžius.

– O.. čia tu, – burbteliu nusisukdama.

Izako pusilgiai banguoti plaukai lengvai krenta jam ant kaktos ir kaklo. Jie tokie pat juodi, kaip ir akys. Spėjau užmesti akį ir į krūtinę, kurios tvirtumą išryškina prigludęs audinys. Savimyla. Bet tie kvepalai… net jei galvoje ir sukūriau šimtą penktąjį to tipelio nužudymo scenarijų, mėtos, žaliųjų obuolių ir citrinų aromatas tiesiog prasiskverbia ne tik pro nosį, bet ir pro kiekvieną odos ląstelę.

– Tau nederėtų tiek gerti. – Ar aš girdėjau susirūpinimą iš jo lūpų?

Gersiu kiek norėsiu! O jei bandysi prie manęs lįsti, teks užsiimti nekrofiliją! Rūpi mat jam.

– Tiesiog, – nutęsiu garsą o, – bandau ištverti šį vakarą. – Ir vėl kartoju: palaižau, pabarstau, išgeriu, iščiulpiu, nusipurtau. Eik tu sau kokia bjaurybė!

– Gana, – jis sustabdo mane, kai ketinu užsisakyti dar vieną.

– Jau tu tai man neaiškink, – atsigręžiu į jį. O Izakas vis dar arti. Per daug arti. – Izakas tavo tikras vardas, ane? – Susivokiu, kad turėčiau pasitikslinti šį bei tą. Jis linkteli. – Jis juokiasi, – sakau nusisukdama.

– Nesupratau? – sudunda jo balsas man už nugaros. Jo nosis labai arti mano plaukų, nes jaučiu kaip kvėpuoja.

Darosi pavojinga.

– Tavo vardas, – paaiškinu. – „Jis juokiasi“. Tokia jo reikšmė. – Žinau, kad jis šypsosi.

– O kokia tavojo? – suniurna arčiau mano ausies.

Mikliai apsisuku kėdėje, įremiu rankas jam į krūtinę. Kiek nustembu pajutusi kokio ji kietumo.

– Na, jau ne, vyruti. Laikykis nuo manęs atstumo. Kuo didesnio.

Per trumpą sekundės dalį suvokiu, jog negaliu prisileisti Izako, nes kūnas ir protas akivaizdžiai neranda kompromiso. Mintyse nuolat be atvangos sukasi tos pačios praėjusio vakaro akimirkos. Mane liečiančios jo rankos…

Frėja, susimildama…

– Gerai, – iškelia rankas žengdamas atgal du žingsnius. – Neatsakei į klausimą, – primena jis.

– Maniau, kad žinai viską, – nusisuku užsisakyti dar vieno stikliuko.

Vyras ūmai tampa niūrus ir šaltas. Bet ne mano reikalas rūpintis jo emocijomis ir savijauta, nes manosiomis jis nesirūpino. Be sąžinės graužaties įtraukė mane į savo šlykštų žaidimą šantažuodamas, tad neketinu būti maloni ar draugiška.

– Tai ko mane čia pasikvietei? – klausiu išgėrusi trečią stikliuką.

– Juk sakiau, būsi ten kur liepsiu.

– Tai davei komandą ir pažiūrėjai ar šuniukas puikiai dresuotas ir paklus?

– Turiu žinoti, ko galiu iš tavęs tikėtis.

– Aaaa, tai čia paklusnumo egzaminas. – Net pro muzikos bosus girdžiu kaip jis suurzgia.

Greitai susierzini, Izakai. Puiku.

– Tai, kas toliau? – pristoju prie jo. Jis nepatikliai mane nužvelgia. – Juk nemanei, kad sėdėsiu ir ašarosiu visą vakarą.

– Puiku, – taria kildamas iš savo vietos. – Po pusvalandžio turiu susitikimą, todėl važiuosi su manimi. Nesijaudink, niekas tavęs nelies, – paaiškina pamatęs mano baugų žvilgsnį. – Man verslo susitikimas. Tad turėsi elgtis gražiai, sėdėti tyliai ir kantriai laukti.

– Tik tiek?

– Kol kas.

Jis ištiesia man ranką, ketindamas padėti pakilti nuo kėdės, bet aš atsistoju pati ir išdidžiai nužingsniuoju pasiimti savo palto. Lauke prie durų jau laukia juodos spalvos Audi. Pripažinsiu, nelabai išmanau apie automobilius, tik galiu pasakyti, kad atrodo neblogai. Jis atidaro man priekines keleivio dureles, tačiau aš atsisėdu į galą. Prie jo tikrai nesėdėsiu. Izakas netrunka atsisėsti už vairo.

Miestu važiuojame tylėdami. Jaučiu, kaip jis stebi mane pro galinio vaizdo veidrodėlį, norėdamas sugauti mano žvilgsnį, bet aš stebeiliju pro langą. Pro akis plaukia baltu sniego šydu pasislėpęs miesto vaizdas. Nakties dangų pjausto milijonai šviesų, užgožiančių naktinio dangaus magiją ir grožį. Salone groja „Limi – best I ever have“, o mane apima liūdesys. Per vakarienę primelavau mamai, kad nakvosiu pas Karą, nes ji prašė pagalbos ruošiantis kelionei šiam savaitgaliui. Žinau, skamba kvailai, bet nieko geriau nesugalvojau, o meluoti man niekada nesisekė. O tuo labiau, kaip TAI galėčiau paaiškinti?

Automobilis sustoja prie daugiaaukščio pastato. Žemutiniuose aukštuose įsikūrusios įvairios firmos ir agentūros. Apsiginklavę tyla nužingsniuojame į vidų, kur mus pasitinka pastato registratorius. Jiedu su Izaku trumpai pasisveikina. Lipame į liftą, jis paspaudžia aštunto aukšto mygtuką. Nusisuku nuo šalia stovinčio vyro. Prasiveria durys, ir tuo pat metu jo ranka atsiduria man ant juosmens, savininkiškai prisitraukia arčiau. O mane užlieja keistas virpulys. Net per storą palto audinį jaučiu Izako karštį.

– Dar šis tas, – sumurma man į ausį. – Turėsiu tave kažkaip pristatyti, tad leidžiu tau rinktis, kokį vaidmenį nori užimti. – Sustoju apstulbusi, o jis nepaleidžia mano akių savosiomis. Per arti. Gerokai per arti. – Tu juk aktorė, neturėtų būti sunku. Rinkis, – paskatina stumteldamas durų link.

Izakas atidaro duris, įstumdamas mane pirmą. Ir tai visai ne butas, o privatus kazino klubas užimantis pusę aukšto. Viduje pilna žmonių, ir daugiausiai vyrai. Kai kuriuos iš jų atlydėjo sėkmės nešėjos, bent jau jie tuo tiki. Erdvioje patalpoje stovi keliolika stalų su skirtingais lošimais, nuo pokerio iki ruletės. Kiek atokiau įrengtas baras už kurio dirba jaunos padavėjos. Stiklinės vitrinos už jų nukrautos įvairiausiais alkoholiniais gėrimais, kurių kaina ne tokia jau ir žema. Šalia baro yra ir keletas baro staliukų, kur gali tiesiog prisėsti ir paskandinti savo nesėkme ilgai brandinto burbono taurėje. Kitoje patalpos pusėje stovi ilgas ovalios formos stalas su oda trauktomis kėdėmis. Ir dvejos durys. Ši vieta skirta ne iš dešimtinės lošti.  Kol miestas žybsi nuo Kalėdinių lempučių, oras kvepia Kalėdomis, čia tvyro aitrus alkoholio ir tabako tvaikas. Kol vertinu vietą į kurią mane atsitempė, prie mūsų netrunka prisistatyti pora kostiumuotų vyrukų. Izakas paspaudžia jiems rankas.

Tik po to, kai mano palydovas dar stipriau apsiveja mano liemenį, susikaupiau į tai, ko manęs klausia vienas iš vyrų:

– O kas ši panelė? – teiraujasi palyginti mandagus, ir iš pirmo žvilgsnio padėtį turintis tamsiaplaukis vyras mėlynu kostiumu.

– Sesuo, – lepteliu pirmiausiai į galvą šovusią mintį. – Aš Izako sesuo, – pakartoju nuo juosmens atkabindama jo ranką. – Jis leido man rinktis, aš pasirinkau. O tai Izakui labai nepatiko. – Misė, – priduriu. Vyrukas kiek sutrinka išgirdęs vardą.

– Malonu susipažinti.

– Nežinojau, kad Izakas turi seserį, – priduria kitas pusamžis vyras.

Izakas lyg ruošėsi kažką sakyti, bet prasižioju pirmoji:

– Nesenai grįžau iš užsienio. Izakas nelinkęs atvirauti apie savo šeimą, – užsičiaupiu suvokusi, kad labai rizikuoju.

– Kas tiesa, tai tiesa, – pritaria man pirmasis pašnekovas. – Tikiuosi nebus nuobodu, kol mes su tavo broliu tvarkysime reikalus.

– Būkite ramūs, – kalbu jau linksmiau nusiteikusi, matydama kaip bjursta Izako veidas. – Tikrai nenuobodžiausiu. – Baras pilnas, tad liūdėti neketinu.

Vyrukai mandagiai linktelėjo kviesdami Izaką eiti aptarti kažkokių reikalų, bet šis vis trinasi šalia sukandęs dantis.

– Mudu dar pasikalbėsime, – sušnypščia.

– Aha, – šypsausi.

– Frėja… tu…

– Misė, – pakartoju viduje kylant juoko bangai. Net save nustebinau fantazijos gabumais.

– Tu nežinai su kuo prasidedi, – perspėja jis mane.

– Ne, tai tu, – baksteliu rodomuoju pirštu jam į krutinę, – nenutuoki su kuo prasidėjai, – sukuždu prigludusi ganėtinai arti. Mano nosies galiukas nežymiai paliečia jo skruostą.

Izakas trumpam sulaiko kvėpavimą. Nežinau ar iš pykčio, ar dėl mano artumo. Turiu imtis visų įmanomų priemonių, kad išsiaiškinčiau ko jis nori,  ir kaip galėčiau situaciją palenkti į savo pusę.

⸟⸟⸟

Sėdėdama ant aukštos baro kėdės gurkšnoju lengvą rožinės spalvos kokteilį. Paprašiau ko nors lengvo ir ne per daug saldaus. Prie ovalaus stalo sėdintis Izakas su tais vyrukais nė kiek nekreipia į mane dėmesio. Man pasidaro smalsu, kokio pobūdžio šitas susitikimas ir kuo užsiima mano šantažuotojas. Abejoju, kad jis toks kvailas ir suteiktų man informacijos, leidžiančios nukreipti šantažo strėles jo pusėn. Bet panašu, kad tie žmonės ne šiaip eiliniai pažįstami.

Prie manęs prieina vidutinio amžiaus vyras, gan simpatiškos išvaizdos skaisčiai mėlynomis akimis.

– Galiu prisėsti? – pasiteirauja mandagiai.

– Manau taip, – linkteliu.

– Nuobodžiauji?

– Tai taip akivaizdu? – šypteliu pridėdama taurę prie lūpų. Pakėlusi akis sutinku Izako akylų žvilgsnį įsmeigta į mane.

Atmetu plaukus atgal, atidengdama kaklą ir koketiškai pakreipiu galvą į savo pašnekovą, bet nenuleidžiu akių nuo Izako. Jo nuotaika netrunka pasikeisti.

– Aš Benas, – prisistato tiesdamas man ranką.

– Frėja, – atsakau švelniu spustelėjimu.

– Tu čia viena? Nemačiau kada atėjai.

– Ne, su Izaku, – nutaisau nuobodžiaujantį toną. – Jis sėdi ana ten, – parodau ranka.

– Supratau, – nusivylusiai šypteli vyrukas. Jis pasiima barmenės įpiltą gėrimą, kilsteli sveikindamas į mane ir sparčiai nueina.

Lieku apstulbusi, nes nesupratau ką padariau ne taip. Tada pažvelgiu į Izaką, o jo rūškaną miną pakeičia šypsnis.

Pasigailėsi! Prakeikiu jį mintyse.

Po pusvalandžio Izakas palieka savo kompanionus ateidamas pas mane.

– O, brolis, – šypsausi apsvaigusi.

– Galim važiuoti, – sako nekreipdamas dėmesio į mano komentarą.

– Viskas? – klausiu išplėsdama ir taip dideles akis.

– Taip, – linkteli kuo ramiausiai.

– Atsivežei mane tam, kad pasėdėčiau? Rimtai?

– Kiek mačiau, sulaukei draugijos.

– Jo, tik išgirdęs tavo vardą spruko į krūmus, – atkertu akiplėšišku tonu.

Izakas paduoda man mano paltą ir apsivelka savąjį.

– Misė? Kas čia per vardas? – klausia ragindamas paskubėti. Rengdamasi aš tyliai sukikenu

– Džiaukis, kad Hortenzija nepasivadinau.

Uždarydamas paskui mus duris suaimanuoja nepatenkintas. Pats norėjo, tai dabar tegu turisi. Mums belaukiant lifto, Izakas atsistoja man už nugaros, prisiglausdamas kūnu. Nieko nelaukdama pasitraukiu į šoną, bet suklumpu susipynus kojoms. Nereikėjo man gerti to kokteilio. Vyras jau ketino mane apglėbti, kai prieš nosį pagrūmojau pirštu it mažam išdykusiam berniukščiui.

– Bijai būti arti manęs? – klausia žiūrėdamas į mane tiriančiu žvilgsniu.

– Ne bijau, o nenoriu, – atsakau tvirtai, nors viduje žinau, jog jis teisus.

Izakas panosėje sau subamba kažką panašaus į „dar pažiūrėsim“, bet nesu tuo tikra. Gal man tik pasigirdo.

Laikydamasis padoraus atstumo išsiveda jis mane lauk, įsodina į automobilį. Įsitaisau vėl ant galinės sėdynės. Tačiau užtrenkęs paskui save dureles neskuba užvesti variklio. Laukia. Pažvelgiu į jį, o Izakas žiūri į mane per galinio vaizdo veidrodėlį. Tamsių it laukinė naktis akių žvilgsnis mane sukausto. Neleidžia nusigręžti. Trumpą sekundės dalį pajaučiu, kaip nugarą nubėga šiurpuliukai, o tai mane suglumina. Ūmai sukyla pyktis, trokštu čia pat išlipti iš automobilio ir daugiau niekada jo nebematyti.

– Parvežk mane namo, – tarsteliu nusigręždama į šoninį langą. Izakas netrunka pajusti pasikeitusios mano būsenos. Tylėdamas spusteli mygtuką ir variklis suriaumoja.

Nesupratau kas įvyko šį vakarą. Tikrai tikėjausi kažko kito: baisesnio, labiau skaudinančio ar kažko, bet tikrai ne šito. Tad Izako motyvai man tampa dar labiau neaiškus. Gal jis blefavo ir visai neketina daryti to, ką sakė? Tiesiog negaliu suvokti situacijos.

Automobilis sustoja prie mano namo. Viduje džiūgauju, kad buto langai ne į pagrindinės gatvės pusę. Telefono laikrodis rodo ketvirtą ryto. Dar nežinau kaip paaiškinsiu mamai kodėl taip vėlai parsiradau namo, nes juk turėjau miegoti pas draugę. Tačiau daugiau neturiu kur dėtis.

– Sakei, kad Semas tau ne tėvas, – lyg iš niekur Izakas užveda man nemalonią temą.

– Jis vedė mano motiną prieš aštuonerius metus, – atlošiu galvą į sėdynę. Neturiu jėgų priešintis ar kitaip draskyti jam akių. Aš nenoriu namo. Tiesiog…

– O kur tavo tėvas?

– Mirė kai man buvo dvylika.

Izakas ramiai linkteli, taip pat atremia galvą į sėdynę.

– Tu loši? – dabar klausiu aš.

– Ne, nesiveliu į tokius reikalus. Tai liūnas, kuriame labai greitai galima paskęsti.

– O tai ten veikei? Tau priklauso ta vieta?

– Nepriklauso, – atsako jis tik į antrą klausimą.

– Kas tie vyrai? – klausiu toliau.

– Klientai.

– Kokie klientai?

– Frėja… – sustabdo mane Izakas.

– Frėja ką? – atšaunu įsmeigdama į jį akis. – Tikiesi, kad sėdėsiu, tylėsiu ir lauksiu drebėdama? Aš noriu žinoti į ką mane įpainiojai.

– Tu žinosi tiek, kiek tau reikės ir kiek pasakysiu aš.

– Ir kiek tai truks?

Taip noriu pasakyti jam, kad prasmegtų skradžiai žemę, bet ant kortos pastatyta per daug. Negaliu taip rizikuoti.

– Turiu važiuoti, – pagaliau prabyla nutraukdamas tylą ir užveda variklį. Tai ženklas, kad turiu lipti lauk.

– Eik po velnių… – trenkiu durelėmis. Spėju žengti žingsnį, o jis visu greičiu neria į priekį.

Atlošiu galvą, žvelgiu į beribį nakties dangų. Ant veido palengva krenta lengvutės snaigės, ištirpsta palietusios įkaitusią odą.

Ką, po velnių, aš dabar darysiu?

Patyliukais atrakinu namų duris, visur tamsu ir tylu.

Užsirakinu savo kambaryje, susiruošiu miegui ir pasislepiu po antklode. Išgirstu suvibruojant telefoną, bet užmerkiu akis. Šiandien tavęs man jau gana.

 

 

„Žaidimas su ugnimi“ 1 dalis

 

Tik vienas judesys ir kambarys paskęsta tamsoje. Ore pasklinda jo kvepalų aromatas, pažadinantis norą sugerti į save visą jo kvapą. Švelnūs kilimo šereliai šiugžda liečiami basų pėdų. Iš burnos išpūstas karštas oras nudegina kaklo odą tarsi ugnies liežuviai, priverčia užsimerkti tamsiai rudas akis. Jos ilgi šokolado spalvos plaukai laisvai krenta ant nugaros. Nuo pečių lėtai nuslenka juodos šilkinės suknelės petnešėlė atidengdama aksominę krūtinės odą. Audinys glamonėdamas laibą kūną nuslenka klubais žemyn, nugula ant grindų. Nykščiu užkabinęs siaurų kelnaičių kraštą, jis nusmaukia jas žemyn atverdamas nuodėmingus vartus, taip varančius iš jį proto. Pažadinančius laukinį instinktą. Vyras tvirtai suima ją už juosmens ir šiurkščiai parverčia ant nugaros, ant plačios dvigulės lovos, staigiu judesiu užguldamas visu savo kūno svoriu.

„Atsimerk!“, – paliepia griežtu kimiu balsu įeidamas į ją.

⸟⸟⸟

Iki semestro pabaigos liko vos trys savaitės, keturi egzaminai ir pjesės, kurioje gavau pagrindinį vaidmenį, premjera. Aš kartu su draugėmis: garbane Edita ir šviesiaplauke fėja Kara, po šiandienos paskaitų sėdime universiteto kavinėje. Maitindamos organizmą kofeinu, prie šūsnimis lapų nukrauto stalo ruošiamės paskutinio kurso pirmo semestro artėjančiam egzaminui. Kad ir kaip bandyčiau susikaupti, kartas nuo karto žvilgsniu nuklystu už didelio vitrininio kalėdinėmis girliandomis puoštą kavinės langą, į žiemos paltu pasipuošusią gatvę. O su juo kartu nuklysta ir mintys.

Praėjusią naktį mane aplankęs sapnas neišsitrina iš atminties. Lyg vis dar galėčiau užuosti jo kvapą, justi mano kūną liečiančias karštas rankas. O ta mane slegianti jėga… be galimybės pasipriešinti, be troškimo atsispirti. Tik geisti dar. Maldauti.

Prabudau puse trijų nakties ir nebegalėjau užmigti. Buvo keista, lyg tikrovė ir vaizduotė būtų susimaišiusios tarpusavyje ir nesugebėčiau atskirti kas yra kas. Pakilusi iš lovos patikrinau ar vis dar užrakintos kambario durys. Turėjau įsitikinti, jog esu viena.

Likusią nakties dalį praleidau sėdėdama ant palangės, stebėdama debesimis prisidengusį dangų. Viduje ėmė augti liūdesio sėkla. Nežinau, ar dėl to kad sapnas išsisklaidė, ar kad teko grįžti į realybę.

Nušvinta šalia gulintis mano telefonas su įjungtu begarsiu režimu. Mama atsiunčia ketvirtą žinutę iš eilės, mėgindama susitaikyti. Tačiau man nekyla rankos atsakyti. Šią akimirką neturiu jai ką pasakyti. Tiksliau, pagal dabartinę mano būseną žodžiai nepagelbėtų, o tik dar labiau viską pablogintų.

Vakar mudvi susipykome. Eilinį kartą. Kaip ir kas kartą dėl to paties. Kaip visada likau kalta. Šalta. Atžagari. Nedėkinga dukra.

– Ar yra kas namie? – klausia man iš kairės sėdinti Kara stuksendama į medinį stalą. Paremdama smakrą viena ranka pakreipia galvą į šoną ir šviesios sruogos nuslenka ant peties.

– M? – šypteliu plačiau atsimerkdama. Negirdėjau prieš tai buvusio merginų pokalbio. – Ką praleidau?

– Dėstytojas Kreinas užstatė man vaiką, Edita skiriasi su ketvirtuoju vyru, o į žemę nusileido ateiviai, – išpyškina primerkdama akis.

– Nejuokinga, – burbteliu atsilošdama kėdėje.

– Aš sakiau, kad ji nesiklauso, – sako Kara priešais ją sėdinčiai garbanei

– Nekibk prie jos, – Edita stoja mano pusėn.

– Ačiū, – padėkoju pamerkdama draugei akį.

– Apie ką svajojai? – klausia Edita rišdama plaukus į pasišiaušusį kuoduką viršugalvyje.

– Nieko ypatinga.

– Slapukauji, – subara mane Kara sunerdama rankas ant krūtinės. – Ar taip elgiasi tikra draugė?

– Kaip tikra draugė turiu tau pasakyti, kad ateivių nėra, – kreipiu temą man patogesne linkme.

Niekada nemėgau per daug pasakoti apie šeimoje kylančius nesutarimus. Jei pasakyčiau, jos imtų klausinėti. Ir klausimų būtų daugiau nei atsakymų. O meluoti nenoriu.

– Tau pasisekė, kad labai tave myliu, – grūmodama pirštu išpyškina Kara.

– Galėtų pasisekti ir per egzaminus. Jei susimausiu, dekanė Fišer mano svajonę su savo antirekomendacija pritrėkš kaip vaisinę muselę. Tada sudie, Niujorke.

– Sudie, Metropolitano operos teatre, – dainingai priduria Edita kažką piešdama užrašuose, kur turėtų būti egzamino medžiagos konspektas.

– Būtent, – patikinu.

– Nesijaudink, jei per pjeses premjera nesupainiosi žodžių įtikinamai suvaidinsi neištikimą, bet dėl savo šeimos besiaukojančią žmoną, ji tave dar ir pabučiuos, – sako Edita nepakeldama akių.

Kara palinksta į priekį, kad geriau matytų ką piešia Edita. Lapo kampe apsigyvena ilgakojis ateivis išsprogusiomis akimis.

– O jis tikrai nori į tualetą, – sako ji linksėdama galvą. – Turi menininkės gyslelę. – Visos trys kvatodamos atkreipiame į save kitų kavinės lankytojų dėmesį.

Vakarop kavinėje pats studentų pikas. Pasiruošimas egzaminui nukeliauja į antrą planą. Po kavos ant stalo atsiranda desertai. Prie mūsų prieina keli vaikinai iš kitos grupės. Kol merginos šnekučiuojasi pasitelkdamos visą moterišką žavesį, aš tyliai laukiu. Kelis kart apsidairau aplinkui, lyg būčiau stebima. Keistas jausmas perbėga per nugarą.

Mano telefono ekrane iššoka dar vienas naujas pranešimas. Kara kaip tik tuo metu atsisuka ir lyg netyčia perskaito žinutę. Draugė netrunka pastebėti gan greitai slogia tapusią mano nuotaiką.

– Viskas gerai? – teiraujasi prislopintu balsu.

– Negaliu pakęsti, kai jis sukiojasi aplinkui, – lepteliu prieš tai nepagalvojusi. Draugė susimąsto, bet netrukus jos dėmesį patraukia vienas iš vaikinų ir ji pasineria į pokalbį.

Ramybė baigiasi. Ryt po komandiruotės patėvis grįžta namo.

⸟⸟⸟

 

Praėjus trejiems metams po tėčio mirties mama darkart ištekėjo.

Buvo sunkus laikas. Gyvenome pas tėčio seserį, mama dirbo per du darbus, kad galėtų mudvi išlaikyti ir atiduoti tėčio pridarytas skolas. Vieną dieną ji gavo darbo pasiūlymą vienoje marketingo įmonėje, kuris tikrai palengvino finansinę naštą. Tada jiedu ir susipažino. Po neilgai trukusios draugystės iškėlė mažas vestuves. Paskatinta naujojo vyro sutiko kraustytis į Bostoną, o kadangi aš dar mokiausi mokykloje, man buvo leista likti pas tetą iki kol baigsiu vidurinę. Anot mamos, ji norėjo palengva mane pripratinti prie pasikeitusio gyvenimo.

Bet pasikeitė ne tik gyvenimas. Pasikeitė ji. Ne tik išvaizda: ėmė dažytis, madingai rengtis, keisti šukuosenas, avėti aukštakulnius, bet ir vidumi. Tapo reiklesnė. Labiau priekabi. Ir tai su laiku tik stiprėjo. Mudvi nutolome, nustojome kalbėtis. Nustojau sakyti. Nustojau prašyti. Kiekvienas mūsų pokalbis virsdavo ginču. Tad aš atsitraukiau.

– Vakare privalome kur nors išeiti, – vaikinams nuėjus Edita imasi vadovauti. – Žūt būt, reikia prasiblaškyti, nes imu dusti, – delnu pamosikuoja sau prie veido tarsi vėduokle.

– Visada gali išeiti į lauką, – įsiterpiu.

– Negadink nuotaikos, – tamsiaplaukė subara mane. – Ir nemėgink išsisukinėti.

Lyg tai daryčiau savo noru. Bet pasiduodama iškeliu rankas į viršų. Likti namuose noriu mažiausiai.

– Man į galvą šovė puiki idėją, – taria Kara su veide platėjančia šypsena.

Vakaro planuotoja stalo viduryje padeda savo telefoną su atverta mobilia naršykle. Mudvi su Edita palinkstam į priekį pasižiūrėti.

– Kas čia? – klausia garbanė susidomėjusi.

– Tai naktinių klubų sąrašas, – paaiškina Kara. – Viena iš mūsų nežiūrėdama bakstels pirštu į ekraną. Kur pataikys, ten ir eisim.

– Svarbu, kad pro duris pataikytumėm, – nusikvatoja Edita. – Nes kai apšilsim kojas… – cakteli ji liežuviu. Iškėlusi rankas į viršų palinguoja į šonus lyg judėtų pagal muziką.

– Priimamojo? – pasitikslinu juokdamasi. Ten kur yra pašėlusioji Edita, gero nelauk.

– Pasirašot? – Kara laukia atsakymo. Edita net spirga kėdėje, jos žaliose akyse šoka velniūkščiai. Ši sutinka be kalbų ir tada abiejų jų akys įsminga tiesiai į mane.

Dvejoju, ne dėl to, kad nenoriu. Ten kur vakarėliai, ten yra problemos. O jų mano gyvenime ir taip apstu. Rizikuoti savo taip ilgai siektu išsilaisvinimu, ranka pasiekiamu diplomu ir karjera Metropolitano operos teatre būtų daugiau nei kvaila. Bet tikinu save, kad tik šį kartą. Šiek tiek linksmybių. Šokiai. Ir viskas. Tik tiek.

Nors tik išėjus iš ryte namų mane buvo apėmęs jausmas, kad ši diena nebus tokios kaip praėjusios. Tarsi viskas ką daryčiau, kokius sprendimus bepriimčiau, viskas jau buvo nulemta, o aš turėsiu bejėgiškai stebėti viso to rezultatą. Lyg niekas nuo manęs nebepriklausytų. Bet nepaisydama to neužmiegančio nerimo krūtinėje sutinku.

Juk tai tik paprastas vakaras su merginomis, kartoju sau.

Metam monetą, kuriai teks nulemti šio vakaro baigtį. Laimėjusi garbanė cypteli iš džiaugsmo. Edita mankština vienos rankos pirštelius, o kita užsidengia akis. Lengvu judesiu ji perbraukia per ekraną ir beda pirštu į slenkantį sąrašą.

– „Ikona“! – suklykia Kara.

– Šššš! – raminu aš. Į mus netrunka susmigti kavinės lankytojų akys.

– Ar kuri esate ten buvusi? – klausia Edita.

– Ne, – sakau. – Tik girdėjau, kad ten gan populiari vieta. Klubas nedidelis, bet prie įėjimo visada laukia milžiniška eilė.

– Tik ne mums. – Edita šelmiškai nusišypso.

Palieku merginas vienas, o pati grįžtu namo persirengti. Parašau mamai trumpą pranešimą, kad su merginomis turime planų ir negalėsiu vakarieniauti kartu bei grįšiu vėlai.

Išsirenku juodo aksomo trumputę suknelę su gilia iškirpte nugaroje ir skeltuku ties kairia šlaunimi. Ilgus šokolado spalvos plaukus sukeliu aukštai pakaušyje surišdama į uodegą. Tankias ilgas blakstienas paryškinu tušu, lūpas patepu persiko atspalvio dažais, suteikdama joms putlumo. Įsisegu ovalo formos auskarus su akmenukais ir išsirenku juodus odinius ilgaaulius storu padu.

Po pusantros valandos susitinkame Karos namuose. Ji gyvena rytinėje miesto dalyje, erdviame bute per du aukštus. Jos mama pedantė, o namai primena muziejų: pilkai melsvos sienos nukabinėtos įvairiausiomis žymių meno kūrinių reprodukcijomis, ant spintelių ir lentynų pristatyta keisčiausių statulėlių ir kitų daikčiukų pirktų Milane, Paryžiuje ir kituose Europos miestuose.

– Spėju, kad visos dulkės praradusios viltį susikrovė lagaminus ir išsinešdino velniop, – murma Edita sau po nosimi mums lipant į antrame aukšte esantį draugės kambarį. Kumšteliu draugei į ranką. – Aš rimtai… kaip operacinėj… gerai, kad neliepia nusidezinfekuoti prieš įeinant.

– Džiaukis, kad įėjimas nemokamas, – pridedu aš.

Kara niekada neslėpė, kad jos mama sunkaus ir keisto būdo. Tėvas nuolatos dirba ir mažai būna namuose, o dėmesį visada bando kompensuoti kelionėmis ir prabangiomis atostogomis. Laimei, man su jais bendrauti tenka labai retai.

⸟⸟⸟

Edita iš krepšio išsitraukia tris butelius šampano. Ji vilki žalsvą dviejų dalių tamprios medžiagos kostiumėlį, paryškinantį jos smėlio laikrodžio figūrą. Tankios garbanos viliokiškai šokčioja jai vaikštant. Kara įjungia muzikos geresniam nusiteikimui. Per namų garso sistemą skamba „Elvis Drew, Avivian – Not enough“. Pasidabinusi odiniu trumpu sijonu su užtrauktuku priekyje ir sidabro spalvos palaidine rankovėmis iki alkūnių, linguodama klubais prie siauro aukšto veidrodžio kabančio ant sienos tvarkosi plaukus. Ištuštėjus paskutiniam lašui kikendamos ištrūkstame į lauką. Grynas oras pravėdina galvas, o geliantis šaltukas paskatina užsisegti paltus. Be didelio vargo jau sėdime taksi.

Prie klubo įėjimo nusidriekusi ilga paprastų mirtingųjų eilė, į kurios galą esame priverstos stoti ir mes. Pradedu abejoti ar šiandien pavyks patekti į vidų.

Kara tyliai suaimanuoja, nes laukti lauke ir šalti – buvo mažiausiai jaudinanti mintis. Nustojo snigti, o žvarba visai įsismarkavo. Dar labiau įsisiaučiu į savo vilnonį paltą, ant galvos užsitempiu šaliką. Edita be perstojo trina delnais.

– Tikrai neketinu stypsoti eilės gale ir kalenti dantimis, kol išbyrės, – skundžiasi Edita. – Tuoj viską sutvarkysiu. – Ji pasisuka ant kulno ir patraukia įėjimo link.

– Kur eini? Ei?! – Bandau ją sustabdyti, bet iš vidaus sklindančios muzikos garsai sumišę su lauko triukšmu užgožia mano balsą. Slydinėdama su aukštakulniais Edita nukibilkščiuoja sutryptu sniegu kaip koks po automobilio ratais papuolęs žiogas.

– Kur-r ji po-o galais nuė-ėjo? – kalendama dantimis paklausia Kara.

– Nenutuokiu… – Tai geruoju nesibaigs.

Laikas tiksi, eilė nemažėja, o noras linksmintis gan greitai mažta. Jau ketinu traukti mobilųjį ir kviesti taksi, bet pastebiu mūsų link paeinančią Editą. Ji entuziastingai makaluoja rankomis ore bandydama mus prisikviesti. Timpteliu Karą už alkūnės ir susikibusios prasibrauname pro burbančių žmonių eilę.

– Pasakyk, kad nebereikės daugiau šalti, – skundžiasi Kara mums priėjus prie draugės. – Baigiu sustirti!

– Viskas gerai, parūpinau mums staliuką, – Edita koketiškai pamerkia mums akį.

– Ką pridirbai? – suaimanuoju nepatikliai.

Edita įsibrauna tarp manęs ir Karos, įsikimba į parankę ir viliokliškai linguodama klubais praveda mus pro du didelius juodai apsirengsius apsauginius. Prasiveria durys ir ausis užgula žemi muzikos bosai. Prireikia laiko, kol akys apsipranta prie blausaus apšvietimo. Paliekame paltus rūbinėje. Tenka ne juokais pasistengti, kol pavyksta prasibrauti gilyn į vidų pro žmonių grūstį.

Salė ne per didžiausia, tad gerokai nustembu kaip čia visi telpa. Mano venomis pasklidęs alkoholis ir viduje tvyrantis karštis atpalaiduoja. Edita kažką surėkia, tačiau per triukšmą nieko negirdžiu. Purtau galvą, kad nesuprantu ką ji sako. Draugė parodo pirštu į dešiniajame kampe esančius staliukus. Tikriausiai, vienas iš jų dabar yra ir mūsų. Bandau klausti Editos kaip jai pavyko, tačiau mudviem nesiseka susikalbėti. Apsigręžiu Karos link, o ji jau su kažkuo šnekučiuojasi pašonėje. Edita nukulniuoja stalelio link su mano rankine, o aš nusprendžiu nueiti prie baro pasiimti kokteilio.

Užsisakau „Sex on the beach“. Palengva gurkšnodama dairausi po salę. Ritmiškai linguoju klubais mėgaudamasi vakaru. Vis gi, išeiti prasiblaškyti nebuvo tokia jau prasta mintis. Mano taurė nepastebimai ištuštėja. Didžėjus pakeičia dainą ir pasigirsta „Sam Tinnesz – Play with fire“. Pasiduodama muzikai atsiduriu salės viduryje atsiduodama dainos diktuojamam ritmui. Iškeliu rankas virš galvos, klubais siūbuoju į šonus. Akys užsimerkia ir paskęstu akorduose, paleisdama susikaupusią įtampą.

Su priedainiu mano širdis ima daužytis smarkiau. Atlošiu galvą, plaukai kuteną apnuogintą nugaros odą. Staiga šokteli pulsas, kaklą nudegina karštas iškvepiamas oras. Krumpliai atsargiai nuslysta šonais žemyn, karštas delnas nusileidžia ant kairiojo klubo. Kita tvirta ranka apsiveja liemenį. Vyriškų kvepalų su mėtos, žaliųjų obuolių ir citrinos natomis užpildo plaučius. Jo pirštai meistriškai it branginamu instrumentu groja mano kūnu. Puikiai valdydamas savąjį šoka kartu su manimi. Iškėlusi rankas į viršų leidžiu save liesti, priversti liepsnoti. Nugara atsiremiu į tvirtą jo krūtinę. Mudviejų kvėpavimas tampa sunkus ir gilus. Vos tik tarp mūsų netikėtai atsiradus atstumui, grįžteliu atgal pažvelgti į vyrą, privertusi tirpti kiekvieną mano kūno ląstelę. Bet už manęs nieko nėra.

Lieku stovėti nežinioje. Sutrikusi žengteliu atgal. Nėra jokio vyro. Aplink mane masė žmonių, bet nėra to, kuris ką tik buvo šalia. Pasiklydusiu žvilgsniu minioje ieškau bent kokios užuominos ar mane stebinčių akių. Tačiau nieko nerandu. Kelis kartus apsisuku aplink savo ašį, pirštais perbraukiu per plaukus. To negali būti. Buvau tikra, kad jis čia buvo. Galiu prisiekti! Man nepasivaideno!

Grįžtu prie baro, bet šį kartą pasiimu dvi taureles tekilos. Noras šokti dingo. Pamiršau aplink mane besistumdančius žmones ir kurtinantį triukšmą. Viskas atrodė taip tikra. Pirštais paglostau kaklą, kur vyro iškvėptas oras išdegino nematomą žymę.

Nebenoriu čia būti.

Grįžtu prie stalelio, kur sėdi Edita su kažkokiu vaikinu. Matyt, tuo pačiu, kurio dėka galėjome patekti vidun. Šalia draugės guli palikta mano rankinė. Paskubomis čiumpu ją ir neatsisveikinusi dingstu minioje. Prie rūbinės stabteliu patikrinti telefono. Rankinės viduje, šalia mobiliojo pastebiu nedidelį stačiakampio formos baltą popieriaus lapelį, tvarkingai perlenktą pusiau. Širdis krūtinėje ima daužytis kaip pasiutusi. Virpančiais pirštais paimu raštelį, kvepiantį tais pačiais kvepalais.

 

„Revere viešbutis. 02:30 269 kambarys“

 

Apsidairau aplinkui tikėdamasi pamatyti tą paslaptingąjį, bet veltui.

– Man nepasivaideno, – sumurmu sau panosėje. Jis buvo tikras.

Paskubomis įsijungiu miesto žemėlapį, nes nesu tikra kurioje vietoje yra žinutėje paminėtas viešbutis. Tačiau navigacija rodo vos dvi minutes pėsčiomis. Apsivilkusi paltą išneriu laukan. Be perstojo dairausi aplinkui. Krūtinę sukausto baimė ir jaudulys vienu metu. Protas šaukia net nesvarstyti tokios minties, kuo greičiau sėsti į taksi ir važiuoti namo. Bet kojos pačios nuneša mane prie viešbučio durų. Sustojusi prie įėjimo užverčiu galvą į viršų į dvidešimt keturių aukštų pastatą.

–  Frėja, ką, po velnių, tu sugalvojai? – klausiu savęs balsu. Į orą man iš burnos išsiveržia garų kamuolys.

Bet aš jau viduje. Viešbutis turi išskirtinį interjerą. Alsuoja vyriška jėga. Liftu pakylu į antrą aukštą, siauru koridoriumi lėtai einu nurodyto kambario durų link. Pradeda virpėti kiekviena mano kūno ląstelė. Gyvenime nesu iškrėtusi nieko panašaus. Tačiau smalsumas per stiprus, negaliu atsispirti. Man reikia jį pamatyti.

Prieš akis į mane stebeilija reikiamas kambario numeris. Iš kišenės ištraukiu telefoną: ekrane šviečia „02:25“. Kraujagyslėmis pulsuoja adrenalinas. Trumpam užsimerkiu, tada pasuku galvą į veidrodį, kabantį ant sienos netoliese. Prisiminimas apie praėjusios nakties sapną smogia tarsi vandenyno banga. Atrodau beveik taip pat, kaip sapne. Ant raštelio užrašytas laikas atitinka tą, kada prabudau. Plaučiuose man ima stigti oro. Tarsi de javu efektas. Baimė virsta į paniką, kai laikrodis telefone rodo „02:27“. Pažvelgiu lifto pusėn, tada į duris.

Ką aš čia veikiu?

„02:29“

Rizikuoji, Frėja. Per smarkiai! Stipriai užsimerkiu, delsdama priimti sprendimą.

„02:30“

„Atsimerk!” – atmintin sugrįžta jo griežtas sodrus balsas.

 

 

Erika Amber „Žaidimas su ugnimi“

Taip likimas lėmė, kad ketvirtadieniai bus toji diena, kada pagaliau galėsite susipažinti su mano istorijos pirma dalimi, skirta @mrm_klubas projektui “Imbierinė širdelė”, kurį globoja snieguolė @lavisaspell !❄️Pradžia jau kitą savaitę!

“Frėja norėdama bent trumpam pamiršti savo rūpesčius ir artėjančius egzaminus, nuo kurių priklausė jos ateitis, nors ir ne iš kart, tačiau sutinka su draugės pasiūlymu išeiti prasiblaškyti. Vildamasi, jog tai bus paprastas merginų vakaras. Bet su Edita niekas nebūna paprasta. Ar įprasta. Kaip ir burtų keliu išrinktas naktinis klubas ar netikėtai gautas staliukas, kuriame dažniausiai nebūna vietos. Kol draugės šnekučiuojasi, Frėja pradingsta šokių salėje. Paleisdama viduje tunančias emocijas, atiduoda save muzikai. Atiduoda save jam, leisdama karštiems delnams slysti jos kūnu, ilgiems pirštams groti jos aistros instrumentu, pažadinant viduje liepsnas. Mergina apsigręžia norėdama išvysti Jo veidą. Tačiau už nugaros šalia jos nieko nėra. Įskaudinta tikroviškos vaizduotės žaidimų ji susirenka daiktus ir niekam nesakiusi nusprendžia išeiti. Nuotaika linksmintis buvo dingusi. Ketindama išsikviesti taksi, Frėja iš rankinės ruošėsi išsiimti telefoną, ir viduje rado baltos salvos, stačiakampio formos tvarkingai perlenktą lapelį ant kurio dailiai užrašytas viešbučio pavadinimas, laikas ir kambario numeris.”

Trumpai apie mane, kas dar nepažįsta: Esu dviejų romanų “Prisimink, kai išauš rytojus” ir “Melo kaina” autorė, stačia galva pasinėrusi į @begedes_dienorastis inicijuotą su @mrm_klubas projektą. Netikėjau, kad per trumpą laiką galima padaryti tiek daug! Nors visgi laiko pritrūko! P.s. Mamoms jo visada trūksta🤫👩‍👧‍👧

Nekantriai laukiu!!!❄️❤️🥰#imbierinėširdelė2022 #mrmklubas #projektas #rasymas #kuryba #kaledoskitaip #isbandymai