„Kūčių vakarienė keturiems“ 4 dalis

RIČARDAS

Pažvelgiau į save veidrodyje, vaizdelis nedžiugina. Ir reikėjo gi taip. Pavaidinti norėjau, kvailys, gavau kaip reikiant, dar dabar ausyse spengia, o juk turėjau suprasti, kad iš tokio kaip Tomas visko gali tikėtis. Bet ne, susierzinau, kad jiedu drauge išslinko iš Letos miegamojo taip svajingai nusiteikę, kad fantazijai apie knygų skaitymą ar senų nuotraukų žiūrėjimą vietos nebeliko. Lilė nesupyko, vargu, ar moka pykti iš tiesų, bet ir jos mačiau nenudžiugino ta saldi porelė. Ir ko aš čia atėjau, ko tikėjausi, laikas nešdintis. Išeisiu tyliai, neatsisveikinęs, nemėgstu atsisveikinimų, tų kvailų įkalbinėjimų dar pabūti nors pusvalandį, lyg ką pakeistų ta dar viena valanda, tuo labiau, kad niekam aš čia nereikalingas, kaip, beje ir bet kur kitur. Nesuprantu, kaip man pavyksta visus nuteikti prieš save. Per daug gražus ir talentingas. Kurgi ne, kartais atrodo, jog viskas ok klostosi ir esu laukiamas, bet staiga kokia garsiai ne vietoj ištarta mintis ima ir visa tai sugadina. Jei žinotų, kaip aš pats į visa tai reaguoju, greičiausiai patys pasijustų nesmagiai, bet nemoku nuoširdžiai atvirauti, dažniausiai kitiems atrodo, jog vėl maivaus ir vaidinu, nes kaipgi gali nesisekti tokiam mielam pusgalviui, kurio veidas prieš dešimt metų puikavosi reklamose. Tiesą sakant, niekada to nemėgau, o šiuo momentu tai ir netikčiau, kairė akis užtinus ir paraudus, panašu, kad lūpai irgi kliuvo, atsitrenkė į dantis iš vidaus, todėl vis dar jaučiu kraujo skonį burnoje. Gerai dar, kad dantys sveiki, nes tektų vėl skambinti Danai. Puiki odontologė, bet kiekvieną kartą, kai tenka atsidurti jos kėdėje, akyse matau įrašytą viltį, mane tai slegia, nenoriu kaskart nugara jausti neišsipildymų kupiną žvilgsnį. Paslapčia viliuosi, kad vieną kartą pagaliau išvysiu draugišką laimingos moters veidą, ko jai nuoširdžiausiai linkiu, bet ta diena kaip neateina, taip neateina.

Pabandau apsiauti batus, bet susvyruoju ir triukšmingai atsiremiu į sieną, gerai dar, kad nenusiverčiau čia prieškambary, nes tįsočiau kaip koks niekam nereikalingas rąstas. Įdomu, kaip atrodyčiau miręs, bandau įsivaizduoti, baltom kojinėm ( batų nespėjau apsiauti), rankos sunertos ant krūtinės, tik kraujo šiltos srovelės iš nosies betrūksta.

-Bandai nusiplauti?- Tomo balsas pažadina mane iš savo fantazijų ir apsidairęs suprantu, kad vis dar stoviu nerangiai atsirėmęs į sieną su vienu batu rankoje.

-O ką?- klausiu apsimesdamas įžūliu.- Kas nors manęs pasiges?

-Panašu, kad taip.

-Nejuokink. Švęskit be manęs, mano šventė jau baigėsi.

Tomas bando kažką sakyti, bet tuo metu kažkas įnirtingai spaudžia lauko durų skambutį, o kambaryje garsiai trinksi mušamieji, tad girdėti galime tik mudu. Ko jie čia klausosi, net galvą suskausta nuo to dudum dudum.

-Atidaryti?- rikteli Tomas per petį, bet Leta jau stovi už jo nugaros ir stebeilijasi į mane.

-Jis išeina?- klausia Tomo, lyg manęs čia nebūtų, panašu, kad jos akyse staiga tapau kurčnebyliu, kurio klausti bet ko yra beprasmiška.

Leta prasispraudžia pro Tomą ir kairiu petim kliudydama mane mikliai atsiduria prie durų.

-Kas čia?

-Policija, atidarykit, – ramus balsas už durų.

-Čia kažkas iš judviejų pajuokavo?- piktai klausia Leta gręždama žvilgsniu pirma mane, ir tik po to Tomą.

-Kaimynai skundžiasi, kad triukšmaujat,- kiek garsiau rikteli ten už durų.

-Atidaryk, Leta, – prataria Tomas rimtai ir panašu, jog jis vienintelis mūsų kompanijoje žino, kaip reikia elgtis.- Jei čia policija, jie taip paprastai neišeis.

-Labas vakaras, policijos patrulis, kaimynai skundžiasi dėl triukšmo ir įtaria, kad vyko muštynės.

Du policininkai nužvelgia mus visus iš eilės tiriamu žvilgsniu.

-Aš tuoj išjungsiu muziką,- cypteli Lilė ir dingsta kambary.

-Mes labai tyliai klausysimės,- staiga stojusioje tyloje ištaria Leta.

-Sakot, kaimynė paskundė?- klausiu šaižiu balsu.

-Ramybės valandos, – gūžteli pečiais policininkas.

-Tai gal ta, kur norėjo į mūsų vakarėlį, bet nepakvietėm?- staiga pasijutau karingai nusiteikęs, bet tuoj pat susiduriu su smerkiančiais Letos ir Tomo žvilgsniais.

-Alkoholis, narkotikai?-piktai bubena policininkas ir suprantu, kad be reikalo išsižiojau.

Tada Tomas žengteli žingsnį į priekį ir ramiai sako:

-Nieko panašaus, Kūčių vakarienė, taurė vyno o toliau piršlybos.

-Kas kas? Nesupratau,- pralemena policininkas.

-Paprasčiausios piršlybos, žiūrėkit, kad jau esat čia, būsit liudininkai.

Ir aš matau, kaip Tomas priklaupia priešais ką tik iš kambario sugrįžusią Lile, ši žiūri į jį laukiniu žvilgsniu, Leta nepastebimai nusiima kažkokį žiedą nuo piršto ir įbruka Tomui, o šis lyg niekur nieko tiesia žiedą Lilei ir sako ramiu balsu, lyg kasdien būtų tai kartojęs po dešimt kartų:

-Ar sutinki tekėti už manęs?

Lilė rausta, bąla, vėl rausta, šypsosi, kandžioja lūpas, Leta vos laikosi nesukrizenusi, matau kaip ima trūkčioti kairys vokas, ir tada nebeišlaikęs šūkteliu:

-Sutik greičiau, kol neapsigalvojo. Gal dar kas iš jūsų nori pabandyti?- kreipiuosi į policininkus, kurie mindžikuoja vietoje, nebežinodami, ką čia toliau daryti, kompanija lyg ir normali, bet nesuprasi rimtai čia ar kvailioja.- Dar viena laisva liko.

Ir čia išgirstu skambų pliaukštelėjimą o po to pajuntu kaip dega dešinys skruostas. Leta turi smagią ranką, dabar mano veidas atgaus prarastą simetriją.

-Gal jau jūs patys čia išsiaiškinsite, o muzikos klausykitės, nedraudžiama, bet pasistenkite tyliai. Gražių švenčių,- ir abu išeina.

Aš stoviu arčiausiai durų, todėl dar girdžiu dialogą koridoriuje:

-O ką surašysim?

-Ką aš žinau, gal kad durų neatidarė. O girdėjai, ji pasakė taip?

Suprantu, kad likau prieškambaryje vienas. Jei išeisiu dabar, sutikti policininkus didelė tikimybė, jei eisiu į kambarį, panašu, kad dar vienas smūgis garantuotas, bet galiu jau ir nebeištverti. Čia kaip tose pasakose,  į kairę pasuksi-žirgą prarasi, į dešinę pasuksi- galvą padėsi.

-Atsiprašau, – sakau tyliai ir nesižvalgau, nenoriu matyti smerkiančių žvilgsnių.

Tomas ištiesia stiklinę:

-Kalk, tau pravers.

Išgeriu ir apsidairau. Leta stovi atsirėmus į palangę, veidas susimąstęs. Lilės nėra.

-Kur Lilė?- klausiu nuoširdžiai.

-Užsidarė kambary,- bespalviu balsu sako Leta ir nesuprantu gailisi Lilės ar čia ji taip juokauja.

-Ką ten veikia?- klausiu, nes nelabai suprantu.

-Nežinau,- gūžteli pečiais Leta.- Gal verkia…

-Jau vėlu,- nei šiaip nei taip ištaria Tomas,- balius baigtas, einam miegot.

-Kaip tai miegoti?-šūkteliu.- Kur?

-O su juo bus viskas gerai. Teisingai pamoką suprato ir šiaip jis visai nieko bičas,- atsisukęs į Letą aiškiai išsako Tomas, lyg tėvas pamokslą paauglei dukrai ir daugiau nepažvelgęs nei į vieną iš mūsų, tyliai uždaro Lilės kambario duris.

-O čia dabar kas?- klausiu nesuprasdamas iš tikrųjų.- Aš kažką praleidau?

-Nemanai, kad paprastai viską gyvenime praleidi?- sarkastiškai klausia Leta ir ima nervingai vaikštinėti po kambarį pirmyn atgal, oj kaip nekenčiu tokių situacijų.

-Aš galiu išeiti,- sakau netvirtai, nors, atvirai pasakius, kaip tik šito dabar noriu mažiausiai.

Leta tyli, bet nesiliauja zujusi pirmyn – atgal. Darinėju virtuvės spinteles, bet veltui, nieko tinkamo tokiam momentui or su žiburiu nerasi, ot panos, pas mane šaldytuve bent jau alaus visada pora skardinių mėtosi, o čia vien prieskoniai, dribsniai, uogienės, padažai, džiovintos neaiškios kilmės  žolės, siaubas, žodžiu.

III DALIS .TOMAS

Aš tikrai to neplanavau, bet kartais gyvenimas pats pamėtėja tokius sprendimus, kad pačiam nebereikia galvoti. Kai tyliai atidarau Lilės kambario duris, matau, kad ji guli lovoje apsirengus, nes rūbų niekur nematyti, galvą paslėpus po antklode ir sunku atspėti, o gal kartais jau miega ir jokių ašarų čia niekada nebuvo. Tai ir guosti ar teisintis man nebereikia. Jau imu gailėtis savo kvailo poelgio, nes dabar jaučiuosi jau nebe taip įsitikinęs savo sprendimų teisingumu. Bet po antklode Lilė sujuda ir išgirstu šniūrkštelint nosimi, visgi verkia. Oj kaip negerai, bet man palengvėja, nes dabar žinau, ką turiu daryti,

-Nebandyk manęs paliesti,- sušnypščia Lilė, bet labiau gailiai, nei karingai ir man suspaudžia širdį dėl šios mielos ir švelnios merginos, kurią greičiausiai kažkas bus labai stipriai įskaudinęs, o dar aš užtikrintai žinau vieną svarbiausia dalyką, jei moteris sako ką nors su dalelyte „ne“, pavyzdžiui „Neskambink man“ ar ką nors panašaus, tai reiškia visai atvirkščiai, reiškia, kad turi tuojau pat paskambinti. Kiek kartų tai suveikė teisingai, jau nebesuskaičiuočiau, o kodėl taip yra, neverta ir gilintis, galima sakyti, jog tai pati tikriausia moteriško elgesio aksioma.

Aš tyliai įsitaisau šalia Lilės, atsargiai ją apkabinu ir pajutęs, kad jos kūnas nustoja priešintis, atsipalaiduoja ir atsargiai iš lėto vis labiau priglunda prie manęs, jog akimirksniu pranyksta visas mus skyręs atstumas. Naktimis tamsoje mūsų kūnai lengviau susikalba tarpusavyje be žodžių, ar esate tai pastebėję… Bet dar tyliai sušnabždu Lilei į ausį: „O gal ir neblogą dovaną tau atnešė tas Kalėdų senis. Galim dabar patikrinti?“ Lilė sumurma kažką panašaus į pritarimą, bet jau viskas aplinkui tampa nebesvarbu, nes jos kaklo linky jaučiu begalinį švelnumą, kuris persiduoda ir jai vibruojančiomis bangomis, kurios ištirpdo visus barjerus, palikdamos vien geismą ir ritmą, sumišusį su braškių kvapu.

Vėliau Lilė pasislėpusi mano glėbyje lygiai kvėpuoja, o aš jai pasakoju, kaip mes gyvensime. Nes žinau, kad jai reikia daug kalbėti, kitaip nepatikės, kad viskas čia iš tikrųjų ir piršausi rimtai, tik aplinkybės pasitaikė tokios komiškos, kad sunku patikėti, jog viskas vyko iš tikrųjų, bet man, galima pasakyti, pasisekė, nes pasakiau, ką galvoju, bet niekas nesureikšmino, todėl ir nereikia niekam aiškinti, kodėl ir ar taip būna.

 

II DALIS LETA

Ar dabar turiu palikti jį miegoti čia ant sofos? Ar geriau pati įsitaisysiu čia, o šis pusgalvis tegu miega mano kambary. Kvailai jaučiuosi ir nežinau, ką dabar turėčiau daryti.

-Gal turi kokį pledą?- kvailai išsišiepia Rička, baigęs tikrinti spinteles,- susirangysiu prie durų ir saugosiu jūsų miegą.

Pusgalvis, dar erzinasi, vaikštau po kambarį ir nežinau, kaip turėčiau pasielgti. Rausiasi mūsų spintelėse, kvailys, keista, bet dabar tai visai nenervina, pripratau per tą vakarą tai dabar atrodo, kad visi savi namie.

-Tai gal bent tavo vaikystės nuotraukų albumus pavartom, jei jau vakarėlis baigtas ir daugiau užsiimti nėra kuo?- klausia trypčiodamas vietoje, jam aiškiai nejauku, bet išeiti nesiveržia.

-Gerai,- apsisprendžiu staiga,- šampaną, tikiuosi, moki atidaryti?

-Aš asas šioj srity,- atšauna nei nesusimąstęs.

-Mėgsti šampaną?- klausiu, nes negaliu tuo patikėti, bet staiga cinkteli mintis, kokiom aplinkybėm toks playbojus šampę atidarinėja ir susierzinu.

-Nelabai,- prataria susiraukdamas, o tada linksmiau tęsia,- bet moterys mėgsta, ypatingai tos, kur neabejingos tam tikro tipažo vyrams… Teko išmokti, juk negali tam tikrose situacijose nuvilti.

-Čia tu apie šampaną?- klausiu sarkastiškai ir žygiuoju savo kambario link, norės-ateis, jei ne- tai ir menka bėda, o tada galvoje nušvinta vaizdas, to paskutinio vakarėlio, kur kvailiojau atsipalaidavusi, kol neteko bėgti per tarnybinį išėjimą, laimei kažkoks jaunuolis palydėjo ir parodė kur, dar paklausė, ar taksą iškviesti ir ar turiu pinigų, nes dingau skubėdama, palikus rankinę su visais telefonais ir kortelėmis, pasilikti būtų buvę kiek per daug pavojinga, visada žinojau savo ribas, ko noriu ir su kuo nesutiksiu nei už ką, bet gurkštelėjus kokteilio, kurį atnešė tas neva naujasis šou rėmėjas, supratau, kad ne viskas čia gerai, ir mano kiek apdujusiose smegenyse įsijungė raudonas pavojaus signalas, kuris visada išgelbėdavo. „Paskutiniai blaivaus proto likučiai visada įsijungia laiku,“-mėgdavau tais laikais kartoti, bet tai ir yra tikra tiesa.

-O čia tai geras!- nesusivaldžiusi šūktelėjau garsiai.- Tai ten buvai tu?

Rička tyli, matau, kad trūkteli pečiais, bet nieko nesako, net nesišypso.

-Ko tyli?- klausiu susierzinus o po to jau šiltai priduriu.- Norėjau tik padėkoti. Po to vakarėlio užraukiau viską ir dingau iš to biznio. Tas pasaulis ne man.

-Suprantu,- tyliai sako Rička,- man jis irgi nepritiko. Tai kur tas šampanas?

Mes patogiai sugriūnam mano lovoje ir gurkšnodami žiūrim nuotraukas. Negaliu patikėti, kad rodau Ričkai savo albumus ir komentuoju kiekvieną puslapį, o jis klausinėja susidomėjęs, po teisybei, bandau atitolinti tą momentą, kai reiks kažkaip apsispręsti, kas toliau, nes nuotraukų žiūrėjimo iki ryto ištempti nepajėgsiu.

-Tai gal kortom palošiam?- lyg išgirdęs mano mintis klausia Rička ir aš suskumbu ieškoti kortų.- Kaip paauglystėj, užsidegam žvakes ir lošiam iš nusirenginėjimo?

-Ką?- sustingstu su kortų kalade rankoje ir jos netyčia išsprūsta ant grindų, rankoje lieka viena korta ir Rička ją švelniai ištraukia iš rankos.

-Matai- čirvų tūzas,- ištaria tyliai ir pajuntu švelnų lūpų prisilietimą prie dešiniosios ausies.- Aš jau tada buvau tave įsižiūrėjęs, visą vakarėlį sekiojau iš paskos, tik tu nieko nematei tuomet.

-Gaila,- atsidūstu,- matyt, buvau akla. Kiekvienam gali pasitaikyti toks laikinas sielos aklumas.

-Ir širdies taip pat.

Toliau jau nebekalbam nieko, paskubom nusitraukiu rūbus ir apsvaigusioj galvoj šmėsteli mintis apie naujus apatinius stalčiuje, kuriuos patingėjau išsitraukti, juk jokių planų nebuvo ir daugiau jokių minčių nebelieka tik karštas, greitas ritmas, kai abiem norisi vis daugiau, bet staiga krenti į bedugnę ir pasaulis pranyksta, palikdamas tik ugningą spalvų fontaną vietoj savęs.

I DALIS. LILĖ

Kalėdų rytas, virtuvę jau spėjau aptvarkyti, didžiausias sprandinės kepsnys orkaitėje kepa jau šešta valanda, toks lėtas kepimas ilgai ilgai žemesnėje, nei įprasta temperatūroje. Bus nerealiai skanu, dar įmesiu bulvių puselių, o jos apskrus, pasidengs tokia rusva plutele, jūros druska  ir rozmarinai su čiobreliais suteiks ypatingo kvapnumo, o baigiant kepti sumesiu uoginius pomidoriukus… Gaila, Tomas išvažiavo, neteks galimybės suvokti, kokius tobulus šedevrus sugebu pateikti Kalėdų rytą, tiesą sakant jau beveik pietūs, o kol tie susikels gali būti ir ankstyvos vakarienės metas.

Trumpam užsimerkiu ir mano kūną apima ilgesys, ne ne ilgesys, o toks maudžiantis prisiminimų liūnas, tas pojūtis ryte, kai Tomas prisiglaudė apkabindamas iš už nugaros ir man pasirodė, kad jaučiu kiekvieną jo odos milimetrą, jaučiu jį geriau, nei save, kai kiekvienas judesys tobulai paklūsta abiejų ritmui, yra pati tikriausia laimė, kitokio apibūdinimo negaliu sugalvoti… Laimė yra visas tas burbulas aplink mane, o aš jame plūduriuoju, net nebandau suvokti, kas vyksta, bet žinau, kad vyksta iš tikrųjų, be jokios mano valios, savaime mane neša ten, kur ir turiu būti- į saugų uostą. Oi, net virpteliu nuo tų ilgesingų priminimų. Gal ir geriau, kad turėjo išvažiuoti, kalėdinė pasaka baigėsi? Ne, tai tik retorinis klausimas, kuris praskrido mintyse tik iš seno įpročio vis gręžiotis per kairį petį, tikrinant, ar nesivaidena, nes ilgą laiką nebuvo nei minties patikėti, jog man laimė yra reali įmanomybė, kuri ateina va taip iš niekur, be jokių pastangų ar ypatingos priežasteis. Kažkokia neįtikėtinai jauki ramybė apima, kai pagalvoju apie Tomą. Kad tik greičiau sugrįžtų.

-Kaip skaniai kvepia,-  pasigirsta tingiai švelnus Letos balsas.

-Ir tave su šventom Kalėdom! šūkteliu ir apsikabinam stipriai.

-Kur Tomas? Miega?

-Ne, jam paskambino, kažkas ten skubaus ir turėjo išvažiuoti.

-Kaip gaila. O Rička dar miega, – jos balsas įgyja aviečių ledų skonį, tariant „Rička“, jau aš tai iš karto atpažįstu bet kokius tembro skambesius ir visus galiu apibūdinti skoniais, nes kartais net pajuntu tą skonį burnoj, Leta visada juokdavosi iš tokių mano apib8dinimų.

-Tai ką? Aviečių skonio ledai?- klausia šypsodamasi.

-Atspėjai, seniai negirdėtas skonis…

-Tai galim pusvalandį mergaitiškai paplepėti,- sako Leta ir gudriai pamerkia akį.

-Oi, Leta, Leta, pastaruosius keletą metų tik tai ir darėm kas vakarą.

-Tikrai, nepagalvojau. Man atrodo, kad tos piršlybos prasidėjo dėl juoko, bet baigėsi rimtai?

-Net ir neabejok,- ištariu rimtai,- nes jei aš pradėsiu abejoti, tai teks čia sėdėti apsižliumbus savaitę.

-Gerai jau gerai, drauge, nebesukim galvos, lai gyvenimas teka lyg upė ir neša mus ten, kur turime būti.

-Rička, man atrodo, pradžioj nervinosi ir nerado sau vietos,- bandau ką nors sužinoti.

-Gal,- trumpam susimąsto Leta,- o kaip manai, ką galvoja kurjeris, kuris nori mažiausiai dešimties vaikų? Tau nepanašu į paaugliškas fantazijas?

-Man ne, – trumpam susimąstau, prisiminus mūsų su Rička pokalbį vonioje,- o tu tikrai manai, kad jis kurjeris?

-Nežinau.

-O tau tai svarbu?

– Man svarbu tik vienas laikas – esamasis, kurį apibūdina vienas žodis – dabar.

-Palauk, juk yra visagalis googlas,- ir tuoj pat imuosi telefono.- Kokia jo pavardė, tuoj prisiminsiu.

Rička nutraukia mano paieškas pasirodęs tarpduryje, akimirksniu kišu telefoną į kišenę, nes bus nesmagu, jei supras, kad paslapčia ieškom informacijos apie jį. O jis lyg niekur nieko apkabina Letą per pečius ir švelniai pabučiuoja jos plaukus. Net šiurpuliukai nugara nubėga, rodos, viskas kambaryje įsielektrina ir ima žiežirbuoti net nuo menkiausio kvėptelėjimo.

-Klausykit, gal judu dar pasnauskit valandžiukę, bet lygiai šešioliktą valandą turit būti nusiprausę ir tvarkingai apsirengę prie šventiškai paruošto stalo, nes tada prasidės tikros Kalėdos.

-O Tomas?- pasiteirauja Leta.

-Žadėjo būti.

-Bet bent jau baltos mišrainės mums pusryčiams galima?- klausia Rička, nutaisęs vaikišką miną.

-Galima galima, ir mišrainės, ir silkės ir auselių,- sakau kraudama visas išvardintas gėrybes į didelę baltą lėkštę,- o dabar marš iš čia, vis vien iš judviejų virtuvėje jokios naudos.

-O kava?- miaukteli Leta, bet aš ją kone išstumiu už durų.

-Apsieisit vieną rytą ir be kavos.

Pagaliau likus viena įsitaisau prie lango su dideliu puodu kvapnios kavos ir šypsausi pati sau žiūrėdama į sniegą. Tai bent Kalėdos šį kartą. Kad tik Tomas suspėtų grįžti laiku, nes kepsnys bus nerealus!

PABAIGA

Asta Jolanta Miškinytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Įžiebk manyje šviesą“ 4 dalis

Eligija:

Kelionė į nežinią. Ji tęsiasi visą amžinybę. Autobusas taip lėtai juda pirmyn. Kiekviena akimirka svarbi, nes mažajam Steponui gresia pavojus.

Nuo to laiko, kai įlipome į autobusą, nepaleidžiu Dimitrijaus rankos. Kūnas virpa nuo beribės baimės, tačiau mes kartu. Tai labai daug reiškia.

Bijau. Išvykau visiškai nepasiruošusi. Nuo įtampos pradeda pykinti ir svaigti galva. Dar labiau išsigąstu dėl tokios savo būsenos. Jeigu man pasidarys bloga autobuse, šios gėdos neatsikratysiu visą gyvenimą. Ar dar toli? Nebeištversiu. Baimė priverčia nutraukti ilgai trukusią tylą.

– Kur mes važiuojame?– pasilenkusi tyliai paklausiu.

Dimitrijus pabunda tartum iš sapno. Vyras nepaguodžia manęs. Kelionė tolima, teks persėsti. Dar labiau įsitempiu. Prieš įsėsdama į autobusą, nepagalvojau apie savo būklę, tačiau dabar per vėlu. Dimitrijus pastebi, kad man blogai, todėl pradeda kalbėti pirma į galvą šovusia tema. Tyliai šnekučiuojamės apie Kalėdas, mėgstamiausias dovanas, gražiausias akimirkas. Nė pati nepastebiu, kaip tai padeda nukreipti mintis kita linkme ir pamiršti savo būseną. Taip pasiekiame Kauną ir išlipame iš autobuso.

Grįžta realybės pojūtis, o kartu ir baimė. Svetimas miestas, nepažįstama aplinka – tai siaubingai gąsdina. Noriu viską mesti ir susiradusi artimiausią autobusą namo tuoj pat grįžti. Padariau pačią didžiausią kvailystę.

Pradeda deginti skrandį. Apima blogumas. Suprantu, kad galiu bet kurią akimirką apsivemti. Kūną pasiglemžus silpnumui, pagriebiu Dimitrijaus ranką taip nebyliai prašydama pagalbos. Vyras palydi mane iki tualeto.

Nieko nelaukusi, užsitrenkiu kabinoje ir atpilu pusryčius. Kūną apima šaltis ir silpnumas. Apglėbiu save rankomis, neleisdama sau suklupti ant purvinų plytelių. Girdžiu kažkokius balsus, tačiau puikiai žinau, kad jie skirti ne man. Dabar beprotiškai norėčiau būti namuose. Pagalvojus, kad laukia tolima kelionė, apima blogumas. Palinkstu link klozeto ir pradeda kosėti, tačiau iš burnos neišsiveržia joks skystis. Pakeliu galvą ir atsiremiu į netvirtą kabinos sienelę. Niekas kitas taip negąsdina, kaip mintis, kad namai toli. Akyse temsta, kūną pasiglemžia drebulys. Nė pati nepastebiu, kaip susmunka ant plytelių.

* * *

Pojūčiai atšipę, o kūnas tartum sušalęs į ledą. Baisu atsimerkti. Baisu pasitikti savo lemtį. Girdžiu balsus, tačiau neatpažįstu jų. Man labai baisu.

Pasiryžusi atsimerkiu ir po akimirkos suprantu, kad esu greitosios pagalbos automobilyje. Priešais save išvystu pažįstamą veidą. Tai Dimitrijus. Jis atrodo susirūpinęs. Medikai, pastebėję, kad atsipeikėjau, pradeda klausinėti apie savijautą. Duoda atsigerti vandens.

Apima gėda. Negaliu patikėti, kad vėl viską sugadinau. Dimitrijus skuba, jo vaikui gresia pavojus, o aš jį sugaišinau. Jau noriu žiotis sakyti, kad paliktų mane, tačiau vyras, tartum perskaitęs mano mintis, užbėga už akių:

– Turi labiau savimi rūpintis. Tau reikia grįžti namo.

Papurtau galvą. Nenoriu skirtis. Gydytojai manęs pasiteirauja, ar toli gyvenu. Pasakiusi, kad laukia tolima kelionė autobusu, pasiūlo dar palūkėti. Specialistai pataria nueiti pas šeimos gydytoją ir pasidaryti tyrimus. Sutinku su viskuo, ką jie sako.

Vis dar graužia skrandį, tačiau bent jau nepykina. Jaučiuos išsekusi, kankina silpnumas. Mintis, kad namai toli vėl gąsdina. Dimitrijus, lyg nujausdamas, paima mane už rankos ir padrąsindamas šypteli. Tai, kad jis čia su manimi, daug reiškia.

– Tu turi skubėti. Man viskas bus gerai.– sakau.

– Paliksiu tau savo numerį.

Paduodu jam savo telefoną ir jis įveda naują adresatą. Tada nuskuba į autobusą. Palydžiu jį akis, mintyse linkėdama sėkmės ir vildamasi, kad Dimitrijui pavyks rasti sūnelį.

Po kiek laiko pagerėjus padėkoju medikams už pagalbą ir atsargiai nupėdinu link bilietų kasos. Artimiausias reisas po penkiolikos minučių, todėl įsitaisau autobusų stoties viduje ir mėginu ramiai kvėpuoti. Aš greitai būsiu namuose. Viskas bus gerai.

Praeiviai vis keičiasi, sėda į autobusus, judančius skirtingomis kryptimis. Kiek daug skirtingų pasaulių čia susijungia.

* * *

Namuose jau seniai buvo taip tylu ir pirmą kartą man tai nebepatinka. Viduje nemaloniai vėsu, nes ryte neužkūriau krosnies, todėl tipenu atgal į lauką. Atsinešu malkų ir tvarkingai jas sudedu šalia krosnies. Įžiebus ugnį virtuvė įgauna daugiau jaukumo, tačiau man kažko trūksta.

Nejučia įžengiu į kambarį, kuriame paskutiniu metu gyveno Dimitrijus. Randu jį sujauktą, atrodo, kad vyras vis dar čia. Paslaptingai tylu. Trūksta kūdikio krykštavimo. Suspaudžia širdį, kad tik mažyliui nebūtų nieko blogo nutikę.

Aš lauksiu jų sugrįžtant. Bent tikiuosi, kad jie grįš.

Slegia krūtinę. Neprisiverčiu pradėti dirbti, nors jau atsilieku nuo grafiko. Taip noriu viską mesti. Į galvą šauna beprotiška mintis išeiti iš darbo. Tai išgąsdina. Negaliu taip neapgalvotai elgtis. Manyje vyksta nuožmi kova. Žinau, kad noriu gyventi kitaip…

Staiga kyla stiprus vėjas ir netikėtai atsiveria svetainės langas. Apėmus išgąsčiui atsistoju ir pribėgusi mėginu jį uždaryti, bet kažkodėl nepavyksta to padaryti, lyg kokia nematoma jėga man kliudytų. Priešinuosi.

Staiga į kambarį įeina Zina ir ramiai priėjusi uždaro langą. Kelias akimirkas stoviu apstulbusi, manydama, kad man vaidenasi.

– Buvo neužrakinta,– pasako.

Tik palinguoju galva žvelgdama į langą, man pasirodo, kad lauke kažkas prabėga ir pasislepia už artimiausio medžio.

Zina:

Dabar aš žinau tiesą, tačiau nuo to nepalengvėjo.

Tą vakarą nenorėjau jo klausytis, bet vyras buvo atkaklus, todėl teko išgirsti kiekvieną smulkmeną.

Viktoras savo pasakojimą pradėjo nuo tos dienos, kai mudu išsiskyrėme.

– Zinočka, tai buvo pati tamsiausia diena mano gyvenime. Tu vienintelė numalšinai mano širdyje siaučiantį chaosą bent trumpam. Tą darganotą rudenio popietę žlugo visos viltys. Aš tikėjau, kad tu esi mano išsigelbėjimas.– vyro balsas sudrebėjo.

 Nemaniau, kad aš jam buvau tokia svarbi. Širdį pervėrė skausmas, nors prabėgo šitiek metų.

Jis pastebėjo, kad man sunku ir paėmė už rankos. Susenęs kūnas prisipildė šilumos. Mūsų žvilgsniai susitiko ir buvau pasiryžusi išgirsti kiekvieną jo žodį.

Vyras įsitempė, tačiau tęsė savo pasakojimą. Po mūsų išsiskyrimo, praėjus gal šešiems mėnesiams, jis sužinojo, kad žmona laukiasi antro vaikelio. Vyras meldėsi, kad tai tik būtų mergaitė, tačiau ultragarsas parodė berniuką. Likau nesupratusi, todėl paprašiau paaiškinti, kodėl jis taip nenorėjo sūnaus.

Tai didelė paslaptis, bet Viktoras ryžosi man ją atskleisti.

– Tai sena mūsų giminės galia, perduodama iš karto į kartą per vyrišką liniją, tačiau sulaukus sūnaus tėvas netenka dalies galių, o jas visiškai praranda ties trečiąja karta. Kai sužinojau, kad mano žmona laukiasi sūnaus, neslėpsiu mėginau jį nužudyti, kol jis buvo dar jos įsčiose. Nepavyko. Moteris buvo daug protingesnė nei atrodė ir vieną naktį su savo motina pabėgo. Bėgo metai, netekau dalies galių ir troškau jas susigrąžinti, po ketverių metų man pavyko rasti žmoną ir sūnų.– jis stabtelėjo ir man užėmė kvapą.

Kambaryje pasidarė šalčiau, tačiau nenorėdama nutraukti mūsų pokalbio, likau sėdėti.

– Kas buvo toliau? Nieko nebeslėpk.– sakau.

Viktoras pažvelgė man tiesiai į akis ir tarė:

 – Nežadėjau nieko slėpti nuo tavęs, Zinočka. Tačiau nelengva tuos įvykius man nusakyti… Aš puikiai žinojau, kad ji gins savo vaiką, todėl nužudžiau ją. Kiekvieną vakarą ji eidavo prie ežero, todėl vieno saulėlydžio metu viską užbaigiau. Pasirodžiau priešais ir pasakiau, kad noriu mūsų sūnaus. Moteris nepasidavė, todėl įmečiau ją į ežero gilumą, o pats nuplukdęs palikau valtį viduryje vandens telkinio, kad žmonės manytų, kad Medauskienė iškrito ir paskendo.– viską drąsiai pripažino ir pasijaučiau nesaugi, tačiau kartu tai sužadino mano aršiąją pusę.

– Ir viskas dėl ko? Kažkokios galios?– mano balse nuskambėjo panieka.

Įsivyravo tyla. Viktoro veide susimetė gilesnės raukšlės. Jis tylėjo, nesiruošdamas man atsakyti. Kilo daug klausimų. Išsigandau dėl savo gyvasties. Kodėl Viktoras taip manimi pasitikėjo? Tikriausiai tikėjosi, kad jam padėsiu įvykdyti nedoras užmačias, tačiau nežadėjau prasidėti su velniu.

– Zinočka, tai ne šiaip galia, o mano savastis. Be jos aš niekas…– jo balse išgirdau liūdesį.

Norėjau kažką pasakyti, tačiau nežinojau ką, todėl sėdėjau sučiaupusi lūpas, žvelgdama pro langą į snieguotą naktį.

– Kodėl tada nenužudei Dimitrijaus?– paklausiau ir vyras nusuko akis.

– Tai nesvarbu. Dovanojau jam tą galią, bet tuos metus veltui nesėdėjau, aš tobulinau turimas savo galias ir išmokau naujų dalykų. Kai sužinojau, kad Dimitrijaus žmona laukiasi anūko, supratau, negalintis leisti jam gimti, nes taip prarasiu dar dalį galių. Užtraukiau marčiai mirtį, tikėdamasis, kad neišgyvens ir vaikas, tačiau įvyko neįtikėtinas dalykas. Praktikuotas prakeiksmas nesuveikė.

Nusispjoviau per kairį petį du kartus. Priešais mane sėdėjo tikrų tikriausias velnias. Neturėjau kur bėgti, nes buvau sutepta jo letenų.

– Nujaučiu, kad būsi kažką nedoro sugalvojęs.– pastebėjau.

Viktoras paėmė mane už rankos ir pažvelgė tiesiai į akis. Puikiai pažinojau tą žvilgsnį.

– Puikiai žinai, ką privalau padaryti, ir tu man padėsi.– pareiškė, taip versdamas mane sustingti.

Nurijau susikaupusį seilių gumulą. Nujaučiau, kad Viktoras ruošėsi nužudyti mažąjį Steponą. Tikrai nežadėjau prisidėti prie šio niekingo plano, todėl papurčiau galvą.

– Aš to nedarysiu.– griežtai atsisakiau.

Vyras atsistojo ir nužingsniavo prie durų.

– Dar susitiksime.– atsisukęs nusijuokė ir pradingo.

Dabar matant Eligijos liūdną veidą, mane apima graužatis. Prisiminusi tą pokalbį, gailiuosi, kad nesiryžau visko papasakoti Dimitrijui, kad nesugebėjau apsaugoti vaikelio, pasirodžius Viktorui. Vyras jį atėmė iš mano rankų ir pranyko. Jis puikiai žinojo, kad neišduosiu jo, nes vis dar myliu. Nesuprantu, kaip galiu mylėti tokį žmogų…

Stoviu prie lango ir žvelgiu į tolį. Jaučiu, kad jis čia buvo. Atėjau pačiu laiku. Eligijos veidas paraudęs. Ji sugrįžo viena. Dimitrijus nežinia, kur yra, tačiau spėju, kad ieško ne ten, kur reikia. Kiekviena minutė svarbi. Turiu apsispręsti. Skaudančia širdimi pasirenku teisybės pusę ir atsisukusi Eligijai tariu:

– Aš žinau, kur Dimitrijaus sūnelis.

Mergina sustingsta. Kelias minutes į mane žiopso, o paskui iš jos burnos išsiveržia nerišlus klausimas:

– Kaip? Iš kur?

Sugriebiu ją už rankos.

– Tai visai nesvarbu,– sakau, pasiryžusi viską ištaisyti,– nėra laiko.

Tai buvo mūsų vieta. Apie ją daugiau niekas nežinojo. Kiekvieną kartą su nekantrumu traukdavau į seną, apleistą medžiotojų namelį, kuriame vos tilpo nedidelis gultas, įtaisytas Viktoro mūsų meilės nuotykiams.

Miško keliai vingiuoti ir apgaulingi, tačiau per ilgą laiką išmokau atrasti kelią ir galėjau žygiuoti net užsimerkusi. Kai pasirodydavau, Viktoras dažniausiai jau būdavo namelio viduje. Iškišdavo galvą pro nedidelį langelį ir pamodavo man, o aš paspartindavau žingsnį ir nevikriai užsiropšdavau aukštyn. Vyras, vos man įsiveržus į vidų, puldavo karštai bučiuoti mano veidą, o tada paguldydavo, pats užsiropšdamas ant viršaus. Po tuo kūnu aimanuodavau, kaisdavau nuo beribio malonumo. Tai buvo mūsų vieta. Tik mūsų.

Dabar einu tuo taku vedama visai kitokių jausmų. Manyje siaučia viesulas, kuris naikina viską, kas išsilikę. Aš turiu peržengti per save, o tai skausminga.

Miške ne visur snieguota, kai kur plyti žaluma. Nemaloniai krapnoja, dėl ko prisidengiu galvą gobtuvu. Eligija nedrąsiai seka paskui. Kelią randu nesunkiai, nes niekada nepamiršau šios vietos. Kartas nuo karto užklysdavau į ją, skęsdavau senuose prisiminimuose. Tik į seną namelį nesiryždavau ropštis.

Liko visai nedaug. Stabteliu ir sulaikau kvapą. Jis tikrai turi būti čia. Pirmą kartą išduosiu Viktorą, tačiau negaliu leisti, kad mano meilė pražudytų nekaltą vaikelį.

Tolumoje išvystu neryškius medžiotojų namelio kontūrus. Sukaupusi visas jėgas paspartinu žingsnį. Per šią kelionę mudvi su Eligija nepasakėme viena kitai nei žodžio. Niekam iki šiol nedrįsau papasakoti apie savo nuodėmę, išskyrus kunigui, todėl abejoju, ar dabar ryšiuosi viską atskleisti. Svarbiausia, išgelbėti mažylį, o visa kita tegu pražūva.

Tyliai prisėliname prie namelio. Medinė lūšna stovi ant netvirtų konstrukcijų, medis jau netekęs savo spalvos, tapęs pilku, o ant jo puikuojasi samanos.

Iš namelio vidaus sklinda silpnas verksmas ir mano širdis pradeda smarkiau daužytis. Eligija puola pirmoji lipti netvirtomis kopėčiomis. Jos drąsa nustebina. Mergina atlapoja sutrešusias duris, taip įsiverždamas į vidų. Mano nuostabai, Viktoro čia nėra. Tik vienas kūdikis. Eligija puola prie jo ir paėmusi į rankas glaudžia prie savęs. Nerangiai užsiropščiu ir įžengiu į namelio vidų. Apima senų dienų prisiminimai. Čia jau nebėra to gulto, ant kurio patyriau karščiausias akimirkas. Prie nedidelio langelio testovi suolas. Suimu save į rankas.

Viktoras – bailys, paliko vaikelį sušalti, mirti lėta mirtimi. Visa laimė, kad vaikas šiltai aprengtas. Nežinia, kada jis čia jį atnešė, tačiau viliuosi, kad dar ne per vėlu. Per kūną perbėga šiurpas ir suprantu, kad reikia verčiau dingti. Noriu tai pasakyti Eligijai, tačiau nespėjus ištarti šių žodžių kažkas smarkiai trinkteli durimis ir priešais save išvystu Viktoro veidą. Jis neperskaitomas, tačiau akyse įsižiebia pykčio ugnelės. Aš jį išdaviau ir vyras tai puikiai suvokia.

Eligija savo glėbyje tvirčiau suspaudžia vaiką ir pasitraukia į toliausią namelio kampą. Čia nedaug vietos, todėl Viktoras stovi ties durų stakta.

– Niekur nepabėgsite.– nusijuokia.

Mano galvoje gimsta planas. Nieko nesvarsčiusi, netikėtai puolu prie Viktoro ir stipriai jį pastumiu. Vyras, to nesitikėjęs, neišlaiko pusiausvyros ir krenta žemyn. Išgirstu, kaip jo kūnas bumbteli ant žemės. Suspaudžia širdį.

– Bėk.– atsigręžusi sakau Eligijai ir toji paklausiusi manęs ropščiasi žemyn.

Aš nedrąsiai iškišu galvą pro duris ir pamatau Viktorą netoliese namelio. Jis guli paslikas ant žemės, o tie jo galva sniegas kruvinas. Skubiai nulipu žemyn ir pribėgu prie vyro. Suprantu, kad ši vieta akmenuota. Paliečiu jo galvą, iš kurios sunkiasi šiltas kraujas. Viduje kažkas miršta. Aš kelias akimirkas sėdžiu be žado, o tada netikėtai pravirkstu ir apglėbiu jo kūną.

Eligija:

Bėgu mišku, po striuke glausdama mažylį. Beprotiškai bijau, kad jis sušalo. Dar niekada taip stipriai dėl nieko nebijojau. Tačiau ši baimė kitokia, ji verčia mane kovoti. Nežinau, iš kur atsiranda tiek jėgų. Jau beveik nejaučiu kojų, tačiau nepasiduodu. Bėgu, sekdama pėdsakus, kol pagaliau pavyksta pasiekti kaimą. Tada per pusnis brendu iki savo namo. Pasiekusi jį skubiai, įbėgu į vidų ir užtrenkiu duris.

– Mažiuk, ar tau viskas gerai?– su didele baime apžiūriu vaiką.

Jis atrodo sveikas. Tiesia į mane rankytes, muistydamasis. Nepaleidžiu Stepono iš savo glėbio, bijodama, kad galiu jį prarasti.

Tik po akimirkos suprantu, kad turiu paskambinti Dimitrijui. Drebančiais pirštais susirandu jo kontaktą ir paspaudžiu skambinti. Po kelių signalų vyras atsiliepia ir aš jam skubiai papasakoju viską, kas visai neseniai įvyko. Jis per daug neklausinėja, tik pasako, kad nusipirks artimiausią bilietą ir grįš, bet tai užtruks. Atsakomybė apsaugoti mažąjį Steponą tenka man.

Vos tik baigus pokalbį, kažkas pradeda daužyti į duris. Apima baimė. Nedrąsiai prie jų prislenku ir pažvelgiu pro akutę. Pamačiusi Zina, atrakinu ir įsileidžiu ją. Moteris atrodo prastai: jos rankos kraujuotos, veidas be žado.

– Aš jį nužudžiau.– teištaria.

– Ar jūs tikra?

Zina purto galvą. Tada pažvelgia į savo kraujuotus delnus.

– Aš dėl nieko nesu tikra. Pastūmiau jį…

Pasiūlau jai atsisėsti ir atnešu vandens. Nepaleidžiu iš rankų Stepono, todėl suktis sunku.

– Kas jus siejo?– nedrąsiai pasiteirauju.

Zina tyli, spoksodama priešais save. Suprantu, kad senė nieko nepasakos. Leidžiu jai atsikvėpti. Pati įsitaisau ant sofos ir stebiu, kaip greitai temsta. Artėjantis tamsus metas mane gąsdina. Laukimo valandos slenka beprotiškai lėtai. Visą laiką kambaryje vyrauja tyla. Zina tik kartas nuo karto tyliai kažką panosėje burbteli.

Laikrodžiui mušant šeštą valandą vakaro, pasigirsta beldimas ir aš nueinu patikrinti, kas ten. Išvydusi suvargusį Dimitrijų, mano veide atsiranda šypsena. Skubiai jį įsileidžiu puldama į glėbį. Tėvas pamato savo sūnelį ir iš karto jį paima. Jo akyse pasirodo ašaros. Šypsausi stebėdama juos. Po tiek laiko esu nepaprastai laiminga. Vyras grįžteli į mane ir šypsodamasis taria:

– Aš nepamiršiu, ką tu padarei dėl mūsų.

Mano skruostus išmuša raudonis. Tik po akimirkos prisiminu vargšę Zina, kurios dėka vaikelį pavyko išgelbėti.

– Reikia dėkoti Zinai.– pasakau.

– O kur ji?– paklausia Dimitrijus.

Parodau link svetainės. Sugrįžusi vėl randu moteriškę tokios pačios būsenos. Ji jau kelias valandas tyli, spoksodama priešais save. Vyras perduoda man vaiką, o pats atsitupia prie kaimynės.

– Jūs tiek daug dėl manęs padarėte. Tai neįkainojama.– švelniai sako ir Zina pakelia ašarotas akis.

– Aš pažinojau tavo tėvą.– nedrąsiai pripažįsta.– Mudu buvome meilužiai. Mylėjau jį nuoširdžiai.

Šie žodžiai nustebina, sugriauna tos Zinos paveikslą, kurį buvau susikūrusi per daugybę metų. Senutė pasižymėjo ypatingu pamaldumu ir konservatyviomis nuostatomis, todėl toks jos gyvenimo vingis priverčia į ją pažvelgti kitaip.

Dimitrijus kelias akimirkas tyli. Tikriausiai mąsto. Paprastai sūnus iškeiktų tėvo meilužę, tačiau taip neįvyksta.

– Jums reikėjo daug ryžto,– ištaria jis,– tik jo dėka mano vaikas sveikas ir gyvas.

– Bet man atrodo, kad aš jį užmušiau!– sušunka Zina.– Beprotiškai jį mylėjau!

Kambaryje stoja nejauki tyla. Vyras, atsigręžęs į mane, pasiūlo paruošti Zinai lovą ir leisti nakvoti čia. Nedvejodama imuosi šio pavedimo. Pakloju buvusiame mamos kambaryje. Esu tikra, kad ji neprieštarautų. Tada užkaičiu vandens, o jam užvirus, nuplaunu kraują nuo Zinos rankų. Senutė į nieką nereaguoja. Palydžiu ją į kambarį ir paguldau. Palieku, tikėdamasi, kad bent kiek pamiegos.

– Siaubinga diena.– giliai atsidususi pasakau.– Jaučiu, neužmigsiu.

Dimitrijus prieina prie manęs su mažuoju Steponu ir paima mane už rankos. Vėl nuoširdžiai padėkoja už viską. Taip sėdime gerą pusvalandį nejaukioje tyloje.

– Gali miegoti pas mane. Na, būtų drąsiau ir saugiau.– pasiūlo.

Plūsteli karščio banga. Jaučiu, kaip vėl nuraustu.

– Nieko, nebus. Pažadu.– skubiai priduria, pasijautęs nesmagiai.

Palinguoju galva ir mudu patraukiame į jo kambarį. Steponą paguldome į seną lopšį, kurį radau palėpėje ir išvalius jis kol kas mažyliui tinka.

Patys nedrąsiai atsigulame į lovą kuo toliau nuo vienas kito. Užsimerkiu ir prieš akis lekia visi šiandienos įvykiai. Kūną apima baimė. Atsimerkiu. Nors kambarys jau skendi visiškoje tamsoje, taip jaučiuosi geriau. Apsiverčiu ant kito šono.

Netikėtai pajaučiu prisilietimą prie rankos. Dimitrijus prisislenka arčiau manęs. Nors tamsoje nematau vyro veido, jaučiu padažnėjusį jo alsavimą. Noriu, paklausti, ką tai reiškia, tačiau nespėjus šiems žodžiams išsiveržti, jis randa tamsoje paskendusį mano veidą ir pajaučiu jo karštas lūpas ties savosiomis. Tirpstu bučinyje. Kai atsitraukiame, Dimitrijaus rankos keliauja mano kūnu, stabtelėdamos prie iškilesnių formų. Sulaikau kvėpavimą, o paskui giliai iškvėpiu. Pajaučiu, kaip vyras kilsteli mano palaidinės kraštą ir jo ranka užlenda po rūbu, keliaudama aukštyn link krūtinės. Kelias minutes mėgaujuosi švelniomis glamonėmis. Vyrui suspaudus mano krūtį, išleidžiu gilų atodūsį. Kūnas kaista, leidžiuosi nešama pasroviui, per daug negalvodama. Galiausiai liekame nuogi. Esame ištroškę. Skęstu jo glėbyje, nagais įsikimbu į vyro nugarą, kai jis skverbiasi į mane. Pamirštu apie viską pasaulyje. Jaučiuosi lyg nešiojama bangų, kol galiausiai pasiekiu uostą.

Kai viskas baigiasi, smarkiai šnopuodami gulime šalia, mėgaudamiesi vienas kito šiluma. Kambarys tampa jaukesnis. Jaučiuosi maloniai išsekusi. Nė pati nepastebiu, kaip mane pasiglemžia miegas.

 

Aš bėgu tolyn, negailėdama kojų. Šaltas vėjas pučia man tiesiai į veidą. Miškas nesibaigia. Girdžiu tolumoje prislopintus balsus. Jie mane vejasi. Nežinau, kur slėptis. Bėgu tolyn. Prieš mano akis atsiveria raistas. Kelias akimirkas žvelgiu į medžiais ir krūmais apaugusią pelkę. Žengiu žingsnį ir mano koja įsminga į žemę. Pajaučiu kažkokią ranką, traukiančią mane gilyn. Noriu sušukti, tačiau nesugebu. Smingu vis giliau, kol mano akyse nelieka šviesos.

Čia tamsu, tačiau aš gyva. Girdžiu kažkokius žingsnius ir savo vardą. Kažkas įžiebia žibintą ir išvystu ilgą tunelį. Einu tolyn juo, pasišviesdama kelią. Virš mano galvos kažkas trata, bilda. Byra žemės gabaliukai, kad net išsigąstu, jog mane užgrius. Vėl girdžiu savo vardą, tačiau nieko nematau.

Staiga pasigirsta traukinio švilpimas ir aš suvokiu esanti ant bėgių. Jo šviesos spigina man tiesiai į veidą. Iš gerklės išsiveržia riksmas.

 

Pabundu išpilta šalto prakaito ir sunkiai šnopuodama. Staiga suprantu esanti ne viena ir ne savo lovoje. Jau prašvitę, Dimitrijus rūpestingai mane stebi. Grįžta nakties prisiminimai ir suvokiu, kad mudu vis dar nuogi.

– Ar viskas gerai?– pasiteirauja.

– Taip, tik sapnavau košmarą.– sakau, negalėdama pamiršti sapno detalių.

– Papasakosi?– klausia.

Papurtau galvą, nes visai nenoriu to prisiminti. Apima labai negera nuojauta.

– Gailiesi dėl vakar?– pasiteirauja Dimitrijus.

Išvystu jo rūpestingas akis. Tai sušildo mano širdį.

– Ne,– užtikrintai sakau,– man buvo gera.

Vyras šypteli. Atsakau jam tuo pačiu. Pasiekusi naktinį staliuką, paimu telefoną ir patikrinu, kiek valandų. Beveik aštunta ryto, laikas keltis, ruoštis dirbti. Kažkodėl taip nenoriu.

– Neatrodai laiminga.– pastebi.

– Tai dėl darbo.– prisipažįstu.

Vyras paima mane už rankos. Nukrenta dalis apkloto, apnuogindama mano krūtis. Dimitrijaus akys sminga ten. Įkaistu. Pradedu galvoti apie savo netobulumą. Kita ranka skubiai prisidengiu.

– O kas dėl jo?– pakėlęs akis pasitikslina.

– Nežinau…– nedrįstu pasakyti tiesos.

– Turi būti priežastis.– neatstoja.

Kelias akimirkas mintyse galvoju, kad norėčiau viską pakeisti.

– Noriu mesti darbą, bet to negaliu padaryti.– išpyškinu.

– Kodėl?– nustemba.

– Nes pasirinkau neteisingai, o dabar ne laikas kažką keisti.

Pasilenkusi siekiu savo palaidinės, besimėtančios ant žemės, tačiau Dimitrijus įtraukia mane atgal į lovą ir užgula. Jo veidas atsiduria taip arti manojo. Nors vakar mudu buvome susilieję lyg natos, tačiau šviesoje šie pojūčiai atrodo nauji.

Mūsų lūpos susiliečia ir aš trokštu patirti daugiau. Jis bučiuoja mano kaklą, leisdamasis žemyn link krūtų. Pasiekus jas, pradeda čiupti. Tyliai suaimanuoju, pajautusi malonumą. Nenoriu, kad jis sustotų. Vyras, tartum išgirsta mano mintis, ir dar kelias minutes žaidžia su mano krūtimis. Vėliau jo rankos keliauja žemyn, pasiekdamas jautriausią vietą. Dimitrijaus pirštai suteikia naują potyrį. Leidžiuosi į nepatirtus nuotykių kalnelius. Niekada neįtariau, kad taip gali būti gera. Kai užkopiu, į kalną kūnas maloniai virpa ir aš išleidžiu gilų atodūsį. Dimitrijus patraukia ranką ir pabučiuoja man į kaktą.

Nors ir kaip nenoriu keltis, atsikeliu ir nueinu dirbti. Pirmiausia, patikrindama, kaip laikosi Zina. Moteris atrodo prastai, tikriausiai nemiegojo visą naktį. Ji padėkoja už svetingumą ir patraukia namo.

* * *

Ateina Kūčių vakaras. Visą dieną sukiojomės virtuvėje. Paruošėme lygiai dvylika patiekalų. Sutemus, pradedame dėlioti stalą. Tai mano mėgstamiausia šventė. Zina kruopščiai nuvalo lėkštes. Mes ją pasikvietėme švęsti drauge, nes senutės vaikai neatvažiavo. Moteris atrodo nuliūdusi, tačiau nežinome tikrosios širdgėlos priežasties.

Uždegu keturias žvakes advento vainike. Kambarį užlieja maloni šviesa. Į svetainę iš virtuvės atnešėme didesnį stalą, kad tilptų visas maistas. Dailiai viską išdėliojame ir atsisėdame prie stalo. Šią naktį viskas kitaip. Priešais mane sėdinčių žmonių veidai kaip niekada atrodo mąslūs. Nuo žvakių liepsnų šoka paslaptingi šešėliai. Kadangi Zina vyriausia, ji sukalba padėkos maldą, palaimina vaišes ir laužia kalėdaitį. Laužome vieni kitų paplotėlius, linkėdami vienas kitam visko, ko geriausio. Paskui sėdame prie stalo ir pradedame vakarieniauti.

Skendime tyloje, tačiau ta tyla tokia maloni širdžiai. Mano ir Dimitrijaus žvilgsniai susitinka ir pasidaliname vienas su kitu šypsniais. Vyras rankose turi vaikelį, dėl ko jam nepatogu valgyti, todėl pasisiūlau palaikyti Steponą. Mažasis berniukas miega, todėl leidžiu jam mėgautis ramybe.

Zina pradeda pasakoti apie Kūčių tradicijas, kaip jas švęsdavo tėvų namuose. Pasakojimas toks įdomus, kad net vieną akimirką pasijaučiu atsidūrusi tose akimirkose. Malonūs pašnekesiai tęsiasi dar kurį laiką. Niekas neskuba pakilti nuo stalo. Kambaryje maloniai šilta.

Staiga šalimais lango praslenka tartum koks šešėlis ir kažkas subildena. Mano kūną nukrečia šiurpas. Visi, esantys kambaryje, nutyla ir įdėmiai žvelgia pro langą. Zina atsistoja ir prislenka prie jo.

– Kas ten?– nedrąsiai paklausiu.

– Panašu, kad vėjas.– jos balse išgirstu nusivylimą.– Tik vėjas.

Mudu su Dimitrijumi atsistojame ir prieiname prie lango. Nuo žvakių krentančiuose atspindžiuose išvystame snaigių sūkurius. Panašu, kad prisnigo! Širdį užlieja toks džiugesys. Aš visai, kaip mažas vaikas, suploju rankomis, o tada puolu ant kaklo Dimitrijui ir karštai jį pabučiuoju. Vyro akyse šviečia švelnumas. Jis pataiso mano plaukų sruoga ir šypteli.

– Prašau, nenustok šypsokis, kad ir kas bebus, nenustok.– šie žodžiai išsiveržia iš širdies.

– Jeigu tik tu būsi manimi.– taria vyras ir priglaudžia mane prie savęs.

– Noriu būti su tavimi. Tikrai noriu.– prisipažįstu ir mano akys prisipildo nuoširdžių ašarų.

– Nebijok, mes viską įveiksime drauge.– sako, įspėdamas mano mintis.

Tik palinguoju galva ir priglaudžiu galvą prie jo tvirtos krūtinės. Jis mano tvirtovė. Manęs čia niekas nenuskriaus.

 

 

„Meilė devyniaragė“ 4 dalis

Runa

 

Ar aš tikrai tai padarysiu?

Dar kartą atidžiai patikrinu savo atvaizdą veidrodyje. Blizgantys (ačiū mūsų žaliosios raganos Rūtos vaistažolių nuovirams) juodi plaukai surišti į elegantišką kuodą, raudona, nuo liemens iki žemės platėjanti suknia. Kuklus makiažas, nors ir toks man yra neįprastas ir juodojo turmalino – Šerlo akmens papuošalai – du nedideli kabantys akmenėliai ausyse, vėrinys, užpildantis plačią iškirptę ir apyrankė. Juodasis turmalinas – galingas mineralas, teikiantis apsaugą ir nešantis sėkmę, ypač bendraujant su kitais žmonėmis. Sėkmės man tikrai prireiks.

Šiandien gruodžio dvidešimt penktoji, Kalėdos.

Aš ruošiuosi į Benedikto įmonės, Techie Trickster, organizuojamą šventinį vakarą.

Benedikto nemačiau nuo Elnio devyniaragio šventės, keturias dienas jis nebuvo atėjęs, neskambino, nerašė žinučių. Mano namuose staiga tapo neįprastai tuščia. Kaip jis vos per savaitę sugebėjo tapti tokiu svarbiu, kai aš visada žinojau, kad nieko iš to neišeis?

Tačiau aš pasinaudosiu jo paliktu kvietimu į kalėdinę puotą, tik ne tam, kad jį pamatyčiau ar su juo susitaikyčiau (bent jau save bandau tuo įtikinti). Mano tikslas didesnis  – bandysiu įkalbėti visus tuos susirinkusius ambicingus verslininkus ir prasisiekėlius politikus, kad verta išsaugoti šventą senovinę vietą, kurios sergėtoja esu. Laukia tikrai sunki užduotėlė – įtikinti, kad vietoje milijoninį pelną nešančios gamyklos reikia palikti ore tvyrančią magiją. Magiją, kurios jie net nejaučia ir kurios įrodymų, kaip pažymėjo Benediktas, mes neturime.

Noriu suklykti iš nevilties. Kaip, kodėl, po velniais, jie nemato, kas yra po pat nosimi, kas taip akivaizdu?!

Kai pasidalinau savo planu su Kristina, ji tik liūdnai palingavo galva.

– Tai neįmanoma, Runa, jų neperkalbėsi. Pinigai kalba garsiau. Reikia su tuo susitaikyti.

Bet aš negaliu. Bandysiu kovoti iki pat galo, dėsiu visas pastangas, padarysiu, ko tik prireiks. Jeigu nepavyks…

Ne, negaliu įsileisti net tokios minties į savo galvą, tačiau neatmetu galimybės prisirakinti prie akmens ant mūsų šventos kalvelės ir stovėti ten, kai atvažiuos buldozeriai.

Pasiimu vakarinę delninukę, į maišelį įsidedu aukštakulnius batelius. Juk neklamposiu su jais po sniegą! Užsimetu paltuką, įsispiriu į aukštus žieminius batus.

Ir išsikviečiu uberį.

Miesto pakraštyje esantis didžiulis viešbutis ir kelis hektarus apimantis viešbučio parkas apšviesti milijonais šventinių švieselių. Automobiliai, netgi limuzinai, suka prie didžiųjų durų vienas paskui kitą, minia pasitempusių durininkų pasitinka svečius, besibūriuojantys žurnalistai gaudo nuotraukas, išsipustę garsenybės plačiai šypsodamiesi apsimeta, kad nejaučia gnybiančio šalčio ir kad tai yra nuostabiausias vakaras jų gyvenime.

Tačiau aplinka taip pasakiškai papuošta, šventinė nuotaika tvyro ore ir mano krūtinę sukutena jaudulys.

Purkšteliu pati sau.

Ne švęsti čia atėjau. Atėjau kovoti už tai, kas man brangu.

Išsiropščiu iš automobilio ir patraukiu prie įėjimo. Čia jau sveikinasi taip pat malonūs, tačiau įspūdingo sudėjimo vyrukai. Apsaugininkai. Nusišypsojusi čia madinga dantis rodančia šypsena parodau kvietimą ir svarstau, ar nebus Benediktas atskiru potvarkiu įsakęs manęs neįleisti?

Apsaugininkas maloniai palinki gero vakaro ir man pasidaro liūdna. Greičiausiai didysis bosas pamiršo mane tą pačią akimirką, kai išvijo mūsų raganišką ratelį iš savo teritorijos. Jaučiuosi absurdiškai liūdėdama dėl to, kad man neuždrausta čia įeiti. Veikiausiai jis nė košmare nebūtų susapnavęs tokio mano poelgio.

Tai visai nesvarbu, nes aš čia esu ne dėl Benedikto. Jei reikės, eisiu nuo vieno ratelio prie kito, pasakodama, kaip svarbu perkelti gamyklos statybas į kitą vietą.

Rūbinėje persiaunu bateliais, ištiesinu pečius ir, apsimetusi, kad turiu visišką teisę čia būti, keliauju į didžiąją salę, iš kurios girdisi muzika. Nuostabi krištolinė styginių kvarteto muzika. Pasimėgauju garsais ir šventiška prabanga. Jeigu aš gyvenime susitelkiu į kitus dalykus, dar nereiškia, kad negaliu pasigrožėti brangiai sukurta pasaka. Juo labiau, kad pati jaučiuosi esanti pati tikriausia pelenė – įsmukusi ten, kur man akivaizdžiai ne vieta.

Oi!

Skubiai užlendu augalotam svečiui už nugaros. Salės gilumoje, apsirengęs juodu smokingu ir pasitempęs, Benediktas sveikinasi ir bendrauja su svečiais, atlikdamas šeimininko vaidmenį. Turiu būti labai atsargi, kad jis manęs nepastebėtų, nes mano vakarėlis pasibaigs labai greitai.

Stengiuosi laikytis už nugarų, arčiau sienos, tačiau tuo pačiu visą laiką stebiu, kaip jis šypsosi, spaudžia rankas, kažką sako moterims ir šios, net griežčiausiai atrodančios pagyvenę damos, rausta ir kikena.

Negaliu patikėti, kad tai tas pats vyras, kuris kepė man kiaušinienę, sėdėjo palinkęs ir susivėlęs prie mano kompiuterio ištisas valandas, protarpiais paglostydamas šalia įsitaisiusią Hekatę ir netgi nakvojo ant išsėdėtos nepatogios mano sofos.

Gal jis turi brolį dvynį?

Suleidžiu nagus sau į delną. Tvardykis, Runa, po paraliais, kitaip apsižliumbsi, susigadinsi makiažą ir viskas baigsis. Kaip, o Didžioji Motina, aš sugebėjau šitaip įsipainioti per tokį trumpą laiką? Burtai ir ne kitaip, ir pati esu kalta, kad tąsyk, per Ilges, nesustabdžiau savo motinos ir viso mūsų pakvaišusio rato.

Ir vis tiek nenuleisdama akių stebiu, kas šį vakarą yra Benedikto pora. Tačiau nors aplink jį sukasi daug nuostabiai gražių moterų, neatrodo, kad kažkuri gautų išskirtinį dėmesį.

Benediktas nuolat tikrina savo telefoną, gal tai reiškia, kad jo laukiama dama dar tik atvyksta?

– Runa! Vis dėlto atėjai, – Kristinos balsas dirbtinai džiaugsmingas.

– Atėjau, – šypteliu. – manau, kad bus geriau, jei apsimesi, jog manęs nematei.

Nenoriu pridaryti jai problemų. Kristina nepritariančiai papurto galvą, tačiau aš paraginu.

– Eik! Prašau…

– Nekvailiok, padėsiu tau.

Ir Kristina su savo vyru pradeda vedžioti mane nuo grupelės prie grupelės. Jiedu sveikinasi, o aš pasakoju apie įmonės nupirktą sklypą, kuriame yra senovinė šventvietė. Ir kiekvieną kartą stebiu, kaip veidai iš susidomėjusių tampa sutrikę ir suirzę. Niekas šią šventinę dieną nenori klausytis apie sklypus, o kalbėdama apie šventas žemes šiems verslo ir politikos rykliams atrodau kaip pakvaišėlė.

Kai Kristina įsitraukia į pokalbį su Vilniaus savivaldybės atstovu, aš toliau keliauju viena. Užkalbinu vieną stovinčią pagyvenusią ponią ir ši mandagiai klausosi. Padrąsinančiai klausinėja. O kažkuriuo momentu pradeda klausinėti pati.

– Kuo sakėte, esate vardu?

– Runa.

– Koks retas vardas. Pasakykite, Runa, kuo užsiimate? Nesu jūsų mačiusi.

– Aš.. turiu nedidelę parduotuvėlę.

– Kuo ten prekiaujate?

– Hmm… įvairiais suvenyrais.

– Ir kuo tai susiję su kompiuteriais? Kas jus pakvietė į šį vakarą?

Moteris žiūri į mane griežtu viršininko žvilgsniu ir staiga suprantu, jog pakliuvau.

– Atsiprašau, aš jau eisiu…

Tačiau ponia stveria mane už riešo.

– Kas jus pakvietė? Aš esu ta, kuri sudarinėjo svečių sąrašą. Jūsų, Runa, jame nebuvo. Taigi, atėjote kaip kažkieno pora. Kieno?

– Joana, koks puikus vakaras! – jauna mergina užkalbina mano tardytoją, ši paleidžia mano ranką ir aš sprunku į minią. Po poros minučių atsisukusi matau, kaip Joana, kietai sučiaupusi lūpas iriasi link išėjimo. Oi, ne, ji eina prie apsaugininkų! Greičiausiai, pranešti apie įsibrovėlę, trukdančią svečiams linksmintis.

Staiga muzika nutyla. Visi lyg pagal komandą atsisuka į salės priekį. Ant neaukštos scenos pasirodo vakaro vedėjas, kalba apie puikų vakarą, Kalėdų stebuklą, dovanas ir dėkoja šventės organizatoriams. Ir kviečia generalinį direktorių Benediktą Juodį tarti sveikinimo žodį. Visų galvos pasisuka į salės vidurį ir ten stovintis Benediktas, jausdamas visų akis, plačiai nusišypso ir pradeda eiti link scenos.

Aš, sprukdama nuo griežtosios Joanos, atsidūriau priekyje salės ir esu arčiau scenos, nei Benediktas. Matau atsargiai po minią besidairančias aukštas apsaugininkų galvas ir suprantu, kad tai vienintelis mano šansas.

Paskubomis žengiu ant scenos, imu mikrofoną iš nustėrusio vedėjo rankos ir atsisuku į minią.

Velnias, koks didelis būrys brangiais vakariniais drabužiais apsirengusių žmonių! Ir visų akys įsmeigtos į mane. Benedikto šypsena dingsta, žingsnis sulėtėja.

Nuryju seiles. Turi vos kelias sekundes, Runa, nestypsok!

– Umm, labas vakaras, – pradedu. – Sveikinu visus su Kalėdom. Ir noriu pasakyti… Techie Trickster yra puiki jauna įmonė. Jūs galite žiūrėti plačiau, būti pasaulyje pokyčiu. Manau, jums visiems yra svarbu eiti į priekį ir kartu išsaugoti istoriją, gamtą, parodyti pavyzdį ir kitiems. – Benediktas jau visai arti scenos, apsaugininkai taip pat, jie nenuleidžia akių nuo manęs ir iriasi per minią vis sparčiau, todėl aš pradedu kalbėti greitakalbe. Suprantu, kad vos po kelių sekundžių būsiu nutempta nuo scenos ir išmesta į sniego pusnį. – Turiu galvoje tą žemę, kurioje Techie Trickster ketina statyti gamyklą. Toje vietoje yra senovinė šventvietė, kurią labai svarbu išsaugoti, juo labiau, kad ten visos technologijos nuolat… – Benediktas stovi šalia ir tiesia ranką į mikrofoną. – ges ir neveiks, – sušnabždu ir atiduodu mikrofoną.

Du apsaugininkai pasiruošę užšokti ant scenos, tačiau Benediktas žvilgsniu juos sustabdo. Apkabina mane per liemenį ir atsisuka į žmones.

– Labas vakaras visiems, – su juoku balse ištaria. Kas jam, vardan Perkūno, juokinga? – Dėkoju, Runa, kad išgelbėjai mane nuo nejaukiausio momento ir pradėjai kalbą, – mirkteli Benediktas, o žmonės trumpai nusijuokia, nelabai suprasdami, kas vyksta. – Taigi, aš ir mano nekantrioji sužadėtinė Runa sveikiname visus susirinkusius su gražiausia metų švente. Ir nors suprantu, kad tokį vakarą visai nesinori galvoti apie reikalus, tačiau Runa yra tokia didelė gamtos ir Lietuvos istorijos mylėtoja, kad nepaprastai džiaugiasi visai neseniai sužinotais faktais ir nekantrauja jais su visais pasidalinti. – Matau, kad žmonės, išgirdę žodį „sužadėtinė“ stovi prasižioję iš nuostabos. Išsižioję apsaugininkai delikačiai traukiasi nuo scenos, Kristina kaltinančiai žiūri į mane, piktoji Joana į Benediktą. Aš taip taip pat iš nuostabos negaliu užčiaupti burnos ir sutelkti minčių. Galiausiai nusprendžiu, kad tai buvo Benedikto triukas, kad išvengtų viešo skandalo dėl įsibrovėlės. O tada jo žodžiai nustebina dar labiau. – Nepriklausomi tyrėjai Techie Trikster įsigytame žemės sklype surado papuošalų liekanų ir molinių šukių, kurie galimai yra tūkstančių metų senumo. Taip pat viename iš ten esančių ąžuolų rastas į raudonąją knygą įrašytas niūriaspalvis auksavabalis. Taigi, gamyklos statybos ten jokiu būdu negalimos. Tačiau jau yra numatyta dar patogesnė gamyklai vieta…

– Ką? – sušnabždu ir Benediktas nuveria mane žvilgsniu, įsakančiu užsičiaupti.

– Oi, užsimiršau, plačiau šią temą aptarsime po švenčių, prie susirinkimų stalo, šypsosi žmonėms Benediktas. – O dabar…

Man ausyse spengia ir aš nebegirdžiu Benedikto kalbos pabaigos, suprantu, kad standartiškai dėkoja visiems susirinkusiems ir linki smagaus vakkaro. Jaučiu tik tvirtai apkabinusią ranką. Žmonės paploja, Benediktas vedasi mane nuo scenos, vėl pasigirsta muzika.

– Ar tai tiesa? – spirgu ir nekantrumo ir jaudulio.

– Pašokim, – Benediktas ištiesia ranką ir aš žengiu į jo glėbį. Tik jam pradėjus mane lėtai sukti po salę, suprantu, kad tai dar vienas jo gudrus ėjimas. Visi tie, kurie nekantrauja išklausinėti apie iš dangaus nukritusius sužadėtinę, iškasenas ir auksavabalius, dabar turi palaukti. Benediktas tyli ir aš noriu rėkti ir trepsėti kojomis.

– Ar tai tiesa? – pakartoju pikčiau.

– Kuri dalis?

Suurzgiu ir Benediktas šypteli, nors ir matau, kad jis įsiutęs.

– Apie iškasenas ir vabalą.

– Gryniausia tiesa, – mudu judame šokio žingsniu tolyn nuo scenos.

– Kaip tu sužinojai?

– Tavo mama patarė nusamdyti archeologus, nes valstybė tam neskyrė lėšų.

– Mano mama?! Ir tu sutikai?

– Tai man kainavo mažiau ir padėjo išvengti daugybės problemų, kaip būtų buvę, jei būtume pradėję ten statybas, – gūžtelėjo Benediktas.

– Mama man nieko nesakė apie tokius radinius.

– Tyrimų rezultatus sužinojau vos prieš pusvalandį. Viskas buvo užsukta maksimaliu greičiu, mokslininkai dirbo net per šventes. O anksčiau profesorė tikriausiai nenorėjo sužadinti tau vilčių.

Nuneriu akis ir bukai spoksau į platų vyrišką petį. Nenorėjo žadinti vilčių. Greičiausiai tai tiesa, tiek dėl šventvietės, tiek dėl paties Benedikto, kuris apie viską kalbėjosi su mano mama, bet ne su manimi.

– Ačiū, Benediktai. Atsiprašau už įsibrovimą. Aš jau eisiu. – Sustoju melodijai nepasibaigus, tačiau jis manęs nepaleidžia.

– Mes turim pasikalbėti, – niūriai sako.

– Neįsivaizduoju, apie ką. Mes jau viską pasakėme.

– Runa! – jo balsas įspėjantis. – Parvešiu tave.

– Juk tavo šventinis vakaras! Turi pasilikti.

– Jei liksiu, užpuls visi iš karto, reikalaudami paaiškinimų.

Jis teisus, greičiausiai jam nebūtų labai linksma visą vakarą aiškintis ir teisintis ir aš jaučiu sąžinės graužatį, kad sugadinau jam Kalėdas.

Mudu paskubom einam prie rūbinės. Paskui mus pasuka keli žmonės su ryžtingais veidais ir pasukęs koridoriumi už kampo, Benediktas įstumia mane į pirmą pasitaikiusį tamsų kambarėlį. Atrodo, kad tai viešbučio vaikų kampelis – grindys išklotos minkštu kilimu, kampe stovi mažas staliukas su mažomis kėdutėmis ir žaislų lentyna. Daiktų kontūrai įžiūrimi dėl lauke esančios lempos.

– Benediktai… – pradedu. Jis stumteli mane prie sienos ir pats prisiploja prie manęs visu kūnu. O dievai, koks jis aukštas, o krūtinė po juodu smokingu kieta lyg uola.

Kilsteliu veidą aukštyn ir jo lūpos priglunda bučiniui. Platūs šilti delnai suima mano skruostus, o lūpos ir liežuvis šoka aistringą tango. Šitas bučinys visai kitoks, nei tada mano virtuvėje. Tada buvo švelnus, viliojantis, o dabar esu glėbyje vyro, kuris ryžtingai pasiima, ko nori. Jo pirštai nuslysta kaklu ir nuogais pečiais, šiek tiek padvejoję perbraukia krūtis, liečia, matuoja, kol suranda pro ploną suknelės audinį aiškiai jaučiamas viršūnėles. Jos tokios jautrios, kad švelnūs prisilietimai mane kankina ir erzina, kelia dilgsėjimą jautriausiose vietose, norą gauti daugiau, stipriau. Gauti viską.

Dejonė ištrūksta man iš gerklės tiesiai į jo lūpas ir aš dar stipriau priglundu artyn, tačiau Benediktas atsitraukia. Tik dabar išgirstu už durų balsus, kurie tolsta.

Nieko nesuprantu. Ar bučinys taip pat buvo tik apgaulė, strategija, kaip išsisukti iš situacijos? Ar jis manęs geidžia, ar tiesiog pyksta ir nori nubausti?

Noriu paklausti, tačiau jis užbėga už akių.

– Nieko nesakyk. – Ir ima rengtis švarką.

Susikryžiuoju rankas ant krūtinės, norėdama atsitverti nuo jo ir nuslopinti glamonių sukeltą maudulį. Kad jį kur galas!

– Neatsiprašinėsiu už bučinį, – tyliai pareiškia. – Galėjau arba pabučiuoti, arba pasmaugti. Manyk, kad tau pasisekė.

Ir nelaukdamas mano reakcijos išsitraukia iš kelnių kišenės telefoną, spusteli numerį.

– Tautvydai, privaryk mano automobilį prie įėjimo ir pažiūrėk, ar fojė nėra daug žmonių?

Benediktas apgaubia mane savo švarku. Drabužis šiltas ir kvepia savininku.

– Neturim laiko pasiimti paltų, turėsim važiuoti taip.

– Gal tu gali pasilikti? – Jeigu jis liks, mane mažiau grauš sąžinė.

Jis atsidūsta.

– Čia susirinkę žurnalistai, politikai, galų gale Techie Trikster akcininkai ir investuotojai. Tai, ką mudu pasakėm ant scenos, sukels nemažą šurmulį, o aš dar nežinau visų atsakymų. Turiu viską gerai apgalvoti, todėl bus paprasčiau kol kas klausimų išvengti. Ne visi gerai sureaguos į tai, kad iš karto neatsakysiu.

Kaltė nesmagiu drebuliu užgula man krūtinę.

– Jeigu judu su mano mama nebūtumėte slapukavę… – pradedu, tačiau supypsi Benedikto telefonas ir jis manęs nesiklauso. Perskaito žinutę ir apglėbia mano pečius.

– Einam, reikia paskubėti.

Laimei, išėję iš vaikų kambario nieko nesutinkame. Nors viešbučio fojė pilnas žmonių, tačiau tai aptarnaujantis personalas, svečių čia nėra. Paskubomis išeinam į lauką ir sėdam į veikiančiu varikliu paliktą Benedikto automobilį. Nieko nelaukęs jis išvairuoja iš viešbučio teritorijos.

Benediktas vairuodamas tyli, per radiją groja kalėdinė muzika, o aš jį stebiu nesivaržydama. Dabar jis parveš mane namo ir, greičiausiai, daugiau niekada nenorės matyti, todėl galiu atsižiūrėti. Neapgaudinėju savęs, kad bučinys kažką reiškė, numanau, kad mieliau būtų mane aprėkęs. Tačiau aplinkui buvo žmonių ir jis pasirinko tokį būdą susitvardyti.

Kai galiausiai atitraukiu akis nuo vairuotojo į kelią, sutrinku. Automobilis privažiuoja prie senamiesčio pakraštyje esančio modernaus daugiabučio garažo. Benediktas kažką spusteli, garažo vartai prasiveria ir mes įvažiuojame į vidų.

Benediktas pajunta mano klausiantį žvilgsnį.

– Aš čia gyvenu.

Kylame liftu į vienuoliktą aukštą. Ir pagaliau galiu patenkinti savo smalsumą ir apžiūrėti Benedikto namus, kaip jis apžiūrinėjo manuosius.

Didesnio skirtumo tarp mudviejų būstų negalėtų būti. Jei mano namelyje kambariai nedideli, baldai seni ir yra daug gėlių, įvairių niekučių ir spalvotų pagalvėlių, tai šis butas labai erdvus, pro didžiulius langus matosi visas senamiestis su Gedimino pilimi, baldai modernūs ir tvarka čia ideali. Dabar pat galėtum kviestis fotografą iš kokio interjero žurnalo. Viskas pilka. Daugybė pilkų atspalvių, nerūdijančio plieno metalo ir stiklo.

– Ar čia yra ir raudonas kambarys? – bandau pajuokauti.

– Raudonas? – Benediktas nesupranta.

– Kaip iš penkiasdešimties pilkų atspalvių… – bandau paaiškinti. – Nekreipk dėmesio.

– Žinau, kad mano namams trūksta jaukumo, – sako Benediktas. – Tai erzina, juk samdžiau geriausius interjero dizainerius. Tik pabuvęs pas tave supratau, kodėl man nelabai norisi būti savo namuose.

Einam į buto gilumą. Erdvėje, kuri panaši į svetainę, yra kai kas, kas gadina bendrą pilkumą.

Kampe stovi nedidelė kalėdinė eglė vazone, papuošta keliais sidabriniais burbulais. O prie ultra modernaus juodos geležies židinio kabo dvi raudonos kalėdinės kojinės su prisegtais rašteliais. Ant vienos iš tų kojinių raštelis sako „Benediktas“. O ant kitos – „Runa“.

Spoksau į savo vardą nustėrusi. Kokia tikimybė, kad Benediktas pažįsta dar vieną Runą? Tokia pat maža, kaip ir ta, kad ši kojinė skirta man. Namuose, kuriuose nesu buvusi ir tikrai neplanavau užsukti per Kalėdas.

Atsisuku į Benediktą.

– Ką visa tai reiškia?

– Eglutę ir kojines padėjau čia prieš pora dienų.

Jis prieina arčiau, veidas įsitempęs. Nekantrauju išgirsti atsakymą, tačiau ir negaliu galvoti, kad su baltais marškiniais ir juoda varlyte, stilingai sutvarkyta barzdele ir sušiauštais plaukais jis atrodo panašus į čipendeilų grupės šokėją.

Runa, susikaupk!

– Kodėl tavo namuose yra kojinė su mano vardu?

– Todėl, kad joje yra kai kas, skirta tau.

– Nesitarėm, kad pas tave užsuksiu.

– Ketinau pas tave važiuoti pasibaigus formaliajai vakarėlio daliai.

– Juk Kalėdos, galėjau turėti kitų planų.

– Tavo mama sakė, kad greičiausiai neturėsi. Kad paprastai per Kalėdinius pusryčius apsilankai pas ją, per pietus pas senelius. Ir tikėjausi, kad vakarą praleisi namuose. Su Hekate. Ir su manimi.

– Kalbėjai su mano mama, o pas mane ištisas dienas nesirodei, neskambinai. – Noriu nusikąsti liežuvį, nes nuskambėjau kaip priekabi mergina.

Benediktas šypteli.

– Buvo daug veiklos su ta jūsų šventviete. Surasti mokslininkus, gamtininkus, techniką vos ne per parą nėra paprasta. Profesorė perkratė visus savo ryšius, aš savuosius, skyriau dideles lėšas. Nes statybos buvo suplanuotos labai greitai, nepaisant, kad žiema.

– Kodėl? Juk nenorėjai nieko girdėti. Kas pakeitė tavo nuomonę?

Benediktas pasitrina kaktą.

– Elnias su sumautais devyniais ragais, – sumurma. – Nesvarbu, kas pakeitė. Šiandien Kalėdos. Ar nenorėtum apžiūrėti savo kojinės?

Elnias su sumautais devyniais ragais? Nieko nesuprantu. Gal toje kojinėje bus paaiškinimas? Bent jau užuomina? Šį vakarą Benediktas elgiasi visiškai nenuspėjamai.

Nukabinu didelę raudoną kalėdinę kojinę su savo vardu nuo kabliuko. Ji atrodo tuščia. Įkišu ranką gilyn. Ne, netuščia. Išsitraukiu mažą raudonu aksomu aptrauktą dėžutę. Laikau ją ant delno ir spoksau į pakvaišusį vyrą priešais save.

Jis paima dėžutę, atidaro ir parodo man žiedą.

– Runa, tekėk už manęs.

Gal jis vis dar veikiamas tų kerų? Arba šaiposi iš manęs. Jeigu šaiposi… Tačiau jo veidas rimtas.

– Tu juokiesi iš manęs? – išspaudžiu.

– Kaip pasipiršimas su tokio dydžio deimantu gali būti pasišaipymas? – susiraukia jis.

– Benediktai, mes pažįstami tik savaitę!

– Kartais tu tiesiog žinai ir abejonių nekyla, – ramiai pakartoja mano pačios žodžius, sakytus jam prieš keturias dienas, o aš jaučiu, kaip mano akys prisipildo ašarų ir visai ne iš džiaugsmo. Jo veidas surimtėja. – Runa, nenorėjau tavęs nuliūdinti! Jeigu dabar nenori, aš pasipiršiu po mėnesio. Arba po metų, per kitas Kalėdas, ką manai? Galiu įdėti tą dėžutę atgal į kojinę ir ji gali ten būti metus. Arba du. Kiek tu norėsi. Tačiau mano apsisprendimo tai nepakeis.

Ašaros jau rieda mano skruostais ir aš užsidengiu veidą delnais.

– Turiu tau kai ką prisipažinti. Aš tave užkerėjau! Tu elgiesi kaip nesavas, nes tai kerų poveikis! – nuleidžiu delnus ir pasižiūriu į jį ir man plyšta širdis.

Benediktas stebi mane neįskaitomu veidu.

– Kaip užkerėjai?

Purtau galvą ir dar labiau ašaroju.

– Man taip gėda.

Benediktas susiraukia.

– Sugirdei man kokio užpilo? Su mėnesinių krauju?

– Iš kur ištraukei tokia baisybes? – nusipurtau.

– Nežinau, gal kokiam nors filme girdėjau. Jei ne tai, ką turėjai galvoje?

– Mes atlikome ritualą ir ten paprašėme dievų, kad atsiųstų man meilę, – jaučiu, kaip mano skruostai liepsnoja iš nesmagumo. – Ir tada atsiradai tu.

Benediktas išsišiepia.

– Tada galima sakyti, kad aš esu dievų dovana tau! Ar žinai, kad nemandagu nepriimti dovanos? Dievai įsižeis.

Jaučiu, kaip mano burna prasižioja iš nuostabos ir aš visiškai neturiu, ką atsakyti. Koks pasipūtėliškas, arogantiškas, piktinantis pasitikėjimas savimi! Dievų dovana jis mat! Kad tik nebūtų.

O gal?

Prikandu lūpą.

– Benediktai, aš rimtai. Esu ragana.

– Aha, jau supratau, – gūžteli jis.

– Ir mano mama ragana. Esame šventosios ritualinės vietos sergėtojos, jau daug šimtmečių mano giminės moterys ją saugo. Man buvo taip baisu, kad būtent mano saugojimo laikotarpiu ją prarasime, – sudejuoju.

– Neprarasite, – ramina jis. – Tavo mama…

Delninukė, sidabrinės grandinėlės dirželiu permesta per mano petį ima vibruoti ir Benediktas nutyla. Dar neišsiėmusi telefono žinau, kas skambina, juk labai aiškiai paminėjom ją pokalbyje.

– Mama? – atsiliepiu.

– Runa, dukrele, tu ne namuose.

– Ne, – purtau galvą, nors ji manęs nemato. – Ar žinai, su mūsų altoriumi viskas gerai, mes jo neprarasime!

– Jaučiau tai, – ramiai atsako mama. Ir laukia, nes žino, kad turiu dar kai ką pasakyti. Ar kas nutuokia, kaip nepatogu turėti mamą, kuri viską nujaučia?

– Mama, Benediktas prašo manęs tapti jo žmona.

– Jis visada buvo mano protingiausias studentas, – mama nė kiek nenustebusi. Ar žinote, kaip erzina turėti mamą, kurios niekuo nenustebinsi?

Išgirdusi mamos atsakymą tik pavartau akis, o Benediktas išsišiepia. Ar jau tik man vienai liko dar trupinėlis sveiko proto?

– Sako, kad jis man dievų dovana, – sausai priduriu.

Mama atsidūsta, o paskui netikėtai raganiškai sukikena.

– Ir įžūliausias.

Pateisindamas šį apibūdinimą Benediktas čia pat apžioja mano lūpas bučiniu ir aš vos spėju nuspausti išjungimo mygtuką telefone.

Benediktas bučiuoja neskubėdamas, lyg tam turėtume visą amžinybę, tačiau taip saldžiai ir karštai, lyg būtų to bučinio laukęs labai ilgai. Gal net visą savo gyvenimą. Ir aš suprantu, kad galiu palikti žiedą su deimantu kojinėje, bet per kitas Kalėdas, o gal dar kitas, atsakymas bus tas pats.

Atsitraukiu nuo bučinio ir žiūriu į patamsėjusias nuo aistros mėlynas akis.

– Juk Kalėdos. Ar nenori apžiūrėti savo kojinės? – pasiūlau.

Žinoma, jis nustemba. Greičiausiai nieko ten neįdėjo, kas dėtų dovaną sau? Todėl aš nukabinu jo kojinę, įkišu ten ranką ir ištraukiu mažą šiaudinį elniuką su iš raudonos vilnos suveltu kamuoliuku raguose – tokių elniukų daugybė mano namuose ir parduotuvėje. Ištiesiu jį Benediktui ir šis šypsodamasis paima suvenyrą ir pareigingai apžiūri.

Ant raudonos elniuko saulytės baltais siūlais įveltas žodelis TAIP.

Benediktas aikteli ir pakelia akis į mane.

– Taip, – šypsausi pro ašaras.

– Kaip tu tai padarei? – suraukia kaktą Benediktas, tačiau tuojau pat numoja ranka. – Nesvarbu. Tiesiog teks prie to priprasti.

Pastato elniuką ant židinio atbrailos ir vėl apkabina mane amžinybę truksiančiam bučiniui.

 

Dėkoju visiems, buvusiems kartu su Runa ir Benediktu ir linkiu gražių žiemos saulėgrįžos švenčių!

„Neleisk man sušalti“ 4 dalis

Už naują pradžią

Erikas

Nors stengiuosi to neparodyti, meniu nurodytos kainos šiek tiek išmuša iš vėžių, jaučiu kaip akiniai ir vėl pradeda rasoti. Panašu, kad už mūsų vakarienę teks pakloti apvalią sumelę. Akimis ieškau pigiausio patiekalo, tačiau šiame restorane net menkutis užkandis kainuoja dvylika eurų. Bijau net sužinoti, kiek šitie lupikautojai nori už steiką. Faktas kaip blynas – su mano mylima kebabine nepalyginsi.

Mintyse skaičiuodamas, kur galėsiu pasispausti, turbūt labai juokingai suraukiu kaktą, nes Adela šypteli ir, tarsi atspėjusi mano mintis, palinkusi sukužda:

– Už savo patiekalus sumokėsiu pati, žinau, kad kainos čia truputį kandžiojasi. Tačiau šis restoranas man kelia daug sentimentų.

– Nejuokauk. Aš pasirūpinsiu sąskaita, – tariu neva lengvabūdiškai prunkštelėjęs ir, atsilošęs kėdėje lyg koks šeichas, išpučiu krūtinę.

– Primygtinai reikalauju, – nesmagiai pasimuisto Adela. – Nebenoriu būti skolinga jokiam vyrui ir nesvarbu, ar tai brangi kelionė, ar sąskaita už vakarienę.

– Na, jeigu taip, mokėkim per pusę.

– Sutarta, – pagaliau jos įsitempusiame veide atsiranda šypsena.

Turiu pripažinti, maistas čia – puikus, tad pasigardžiuodamas sušlamščiu viską iki paskutinio trupinėlio, tuo pralinksmindamas Adelą. Ši elegantiškai kramsnoja keptų burokėlių salotas su ožkos sūriu, cikorija ir apelsinais. Akivaizdu, kad juodaplaukė šioje aplinkoje jaučiasi lyg namuose, net padavėjai į ją kreipiasi vardu. O kai mums ant staliuko atkeliauja dvi vyno taurės ir desertas nuo virtuvės šefo, pasidaro aišku, kad Adela čia – ypatingas svečias.

Sutikusi mano klausiamą žvilgsnį paaiškina:

– Šio restorano savininkas – mano tėčio geriausias draugas, tad visuomet sutinka svetingai. Jis man padėjo įkurti savo konditerijos versliuką, davė daug naudingų patarimų… – staiga vyno taurę laikanti Adelos ranka suvirpa, matau kaip jos akys ima blizgėti.

Drąsindamas paliečiu jos riešą ir mergina liūdnai šypteli.

– Gali iš naujo atidaryti savo kepyklėlę. Galbūt ne tokią, kokią turėjai, gal truputį mažesnę, bet tau tikrai pavyks. Esi talentinga konditerė ir privalai užsiimti širdžiai miela veikla.

– Tikrai taip manai? – pakelia į mane akis, kuriose šviečia viltis.

– Kaip gyvą matai! Nesu valgęs skanesnių sviestinių sausainių.

– Tu labai mielas, Erikai…

– Sakau gryniausią tiesą. Tavo gardėsiai patinka žmonėms, pati matei kaip visi gyrė ir prašė dar vieno gabalėlio.

– Juk dauguma jų buvo benamiai…

– Manai, vargingai gyvenantys žmonės neturi skonio receptorių?

– Tu teisus, – atsidūsta. – Gal ir reikės pabandyti iš naujo…

– Ne gal, o būtinai! Išgerkim už naują pradžią! – šį kartą mūsų prigludusios taurės iškilmingai dzingteli.

– Mes ir vėl geriam, – vis dar su ašarom akyse nusijuokia Adela.

 

Adela

Berniukų kovos

Kai, sumokėję už sąskaitą, maloniai besišnekučiuodami pakylam nuo staliuko, Erikas paslaugiai atneša mano kailinius. Vakaras buvo tobulas: gardus maistas, puiki draugija ir naujai įsižiebusi viltis atgaivinti savo verslą. Kai nusikvatojusi iš dar vieno Eriko juokelio, pakėliau akis, pro restorano duris įžengė keli vyriškiai, tarp kurių pastebėjau Arną.

Šis iškart grėsmingai atsidūrė prie pat manęs ir paniekinamai sušnypštė pro sukąstus dantis:

– O tu greita. Vos spėjai susirinkti daiktus iš mano namų, jau radai kitą auką, – bjauriai išsišiepia, vertinamai nužvelgdamas Eriką.

– Arnai, nereikia, – ištariu bespalviu balsu. Geros nuotaikos neliko nė ženklo, širdis ima pašėlusiai daužytis krūtinėje.

– Žmogau, nekelk problemų, – Erikas žengia Arno link, savo kūnu užstodamas mane nuo buvusiojo.

– Jeigu ši kalė tavęs dar nenugręžė, tai neabejotinai tą padarys, – erzinančiai nusikvatoja Arnas ir jau apsisuka eiti.

– Rink žodžius! – sugriaudi Eriko balsas ir aš net krūpteliu. Restorano lankytojai imi šnabždėtis.

Arnas atsisuka ir su visažinio šypsena priartėjęs prie Eriko patapšnoja jam per petį.

– Ramiau, seniuk, aš tik perspėju. Šiai barakudai rūpi aukščiausios klasės žaisliukai. Ji tave išsunks kaip citriną, net nespėsi mirktelėti.

Matau, kaip įsitempia Eriko pečiai, jo delnai  susigniaužia į kumščius. Šviesiaplaukis nusipurto Arno ranką ir jau visiškai susivaldęs ištaria:

– Primink, kiek jūs buvote kartu? Penkerius metus? – Bemat Arno šypsenėlę keičia sutrikimas. – Ir per tiek laiko nesugebėjai pažinti Adelos? Savo išradingumo stoką bandei kompensuoti pinigais? Apgailėtina, seniuk, – matau, kaip buvusiojo veidas tiesiog suliepsnoja iš pykčio, žandikaulis įsitempia. – Tai aš tave noriu perspėti – dar vienas žodis ir sumalsiu tavo snukį, nepaisydamas šios vietos etiketo.

Arnas grėsmingai dėbteli į mane, tada į Eriką ir nieko daugiau nesakęs prisėda prie jo laukiančių kolegų, kurie akivaizdžiai nesitikėjo tokios baigties.

– Einam iš čia, – švelniai suėmęs už alkūnės išsiveda mane lauk. Aš vis dar be žado, virpu visu kūnu. Negaliu patikėti, jog švelnus ir mielas Erikas pastatė Arną į vietą. Čia tai bent…

– Tu visa drebi, einam iki mano automobilio, parvešiu tave, – Erikas švelniai mane apglėbia per pečius.

Jaučiu tokią gėdą, kad jam teko visa tai pamatyti ir giliai viduje kirbančią baimę.

– Arnas nepaliks visko taip, jis gali mėginti su tavimi susidoroti, – sušnabždu, nurydama sukilusias ašaras.

– Nurimk, nieko jis man nepadarys, dar ne tokių esu matęs.

– Man labai gaila, kad vakaras taip baigėsi. Atleisk, Erikai… – nuleidžiu akis žemyn ir noriu prasmegti skradžiai į žemę.

Vaikinas stabteli, atsuka veidu į save ir kilsteli mano smakrą taip, kad mūsų akys susitiktų.

– Neatsiprašinėk dėl savo šikniaus buvusiojo. Vakaras nuostabus, nes priešais mane stovi tu.

Išspaudžiu liūdną šypsnį.

– Beje, dėl išradingumo stokos, pataikei kaip pirštu į akį, jei supranti, apie ką aš…

Erikas kimiai nusijuokia ir paskandina mane savo saugiame glėbyje.

 

Gamtos apsauga

Erikas

Liko vos dvi dienos iki Kalėdų, tad darbo stoka negaliu skųstis, mūsų paviljonas tiesiog tapo mugės epicentru. Keli žmonės net teiravosi ar prekiaujame  sausainiais, mat buvo girdėję apie nuostabaus skonio gardėsius. Reikės perduoti Adelai, jog pelnytai gali savimi didžiuotis.

Džiaugiuosi, kad man pavyko ją paskatinti pasikalbėti su tėvais ir paprašyti jų pagalbos. Net neabejoju, mergina atsistos ant kojų ir viską sėkmingai pradės nuo pradžių.

Per šurmuliuojančius žmonių balsus vos išgirstu skambantį mobilųjį. Šūkteliu broliui, kad trumpam mane pavaduotų, ir ieškodamas tylesnės vietos, atsiliepiu.

– Klausau.

– Sveikas, tikriausiai sutrukdžiau tau dirbti, – Adelos balsas toks mielas, kad norėčiau dabar pat ją išbučiuoti.

– Sveika, tu man niekada netrukdai, – šypsausi į ragelį kaip koks kvailys.

– Rytoj Kūčios, važiuosiu pas tėvus į sodybą, tačiau prieš išvykdama noriu atsidėkoti draugei už tai, kad priėmė mane ir…

– Palauk truputėlį, – prastai girdžiu, tad užsidengiu vieną ausį ir bandau apeiti besigrūdančius žmones.

– Klausau tavęs.

– Draugė su vyru tikri darboholikai, jie dar nepasipuošę namų, tad  pamaniau, prieš išvykdama padarysiu jiems staigmeną.

– Ir kuo galiu būti naudingas?

– Gal padėtum parsigabenti gyvą eglutę? Papuošimų jau nupirkau.

– Bus padaryta! Kaip tik žinau, kur yra gražių žaliaskarių. Užsuksiu tavęs po… – dirsteliu į telefono ekraną, – geros valandos.

– Nuostabu! Tikiuosi, nepridariau tau rūpesčių, tikriausiai turi marias darbo, – Adelos balse girdžiu kaltę.

– Viskas gerai, Edvinas pasikvietė padirbėti savo merginą. Tie balandėliai susitvarkys ir be manęs.

– Tuomet lauksiu.

– Apsirenk šiltai.

– Erikai… – nusikvatoja Adela.

– Aš rimtai. Lauk manęs, iki!

Net neišgirdęs atsakymo padedu ragelį ir nuskubu prie vingiuojančios pirkėjų eilės.

Po valandos su trupučiu, su Adela jau sėdime automobilyje. Lauke pusto. Šiais metais dangus dosniai dalina snaiges, kurios lyg praplyšusi pūkinė antklodė dengia viską, kiek akys aprėpia: tankius miškus, plynus laukus, namų stogus ir bažnyčių smailes.

Šį kartą Adela paklausė mano patarimo ir apsirengė paprasta stora striuke bei šiltais neperšlampamais batais. Mūvėjo savo baltas pirštines ir ant galvos buvo užsimaukšlinusi kepurę. Visą kelią užsidegusi pasakojo, kokių gražių žaisliukų rado eglutei papuošti ir net neišleido tam krūvos pinigų. Parduotuvės prieš pat Kalėdas skelbia išpardavimą. Man buvo taip malonu klausytis jos balso, matyti, kokia ji atsipalaidavusi ir laiminga. Juodaplaukė kaip tik pasakojo, kokį pyragą žada nusivežti pas tėvus, kai užgesinau variklį ir mašina truktelėjusi sustojo pamiškėje.

– Nagi, eime ieškoti eglutės, – nubraukiau nuo Adelos skruosto sruogelę plaukų ir ji, regis, tik dabar suprato, kur esanti.

– Tu gal juokauji? – išpūtė akis dairydamasi per langą, už kurio plytėjo tylūs apsnigti medžiai.

– Nukirsim tik vieną. Čia yra net keli jauni atžalynai, tad tik praretinsim mišką, – nusijuokiu bandydamas išskaidyti pakibusią įtampą.

– Juk mus gali patikrinti inspektoriai iš gamtos apsaugos! Negi negirdėjai, kokias baudas jie skiria už savavališką eglučių kirtimą?

– Nebūk juokinga, šitam miške nė gyvos dvasios, negi nematai, – toks Adelos susirūpinimas man kelia šypseną.

– Gamtos apsaugos inspektoriai važinėja su nežymėtu džipu ir tikrina vairuotojų bagažines, o tada laukia menki juokai…

– Kvailiuke, čia niekas neatvažiuos, būk rami, – baksteliu jos mielą nosytę ir paraginu lipti iš automobilio.

– Aš tave perspėjau… – išlipusi baigščiai apsidairo ir įsiklauso į spengiančią tylą. Girdėti tik vėjas, sūkuriuojantis eglių viršūnėse.

Išsitraukiu iš bagažinės rankinį pjūkliuką, ir suimu vis dar bailiai besidairančios Adelos ranką.

– Eime, reikės įsukti į kitą takelį, paskubėkim kol dar nesutemo.

– Dar niekada nesu vykdžiusi nusikaltimo, – Adela nužvelgia pjūklo ašmenis ir aukštai kilnodama kojas kėblina per sniegą. Be mūsų paliekamų pėdų, pastebim ir kelis stirnų pėdsakus. Nuo šakos strykteli voverė ir mikliai įsliuogia į aukštą pušies viršūnę.

– Kalbi taip, lyg ketintume kažką nužudyti, – nusijuokiu pasilenkdamas, kad pralysčiau pro tankias eglės šakas.

– Ar nebūtų buvę paprasčiau nuvažiuoti į prekybos centrą? – mergina nespėja linktelti į šoną ir gauna su snieguota šakele per veidą. – Po galais! Ar dar toli? – suirzusi stabteli ir sukryžiuoja rankas ant krūtinės.

– Tuomet nebūtų jokio įdomumo! Nagi, pakvėpuok grynu oru, pažiūrėk kaip gražiai sninga…

– Mhm, per tą sumautą sniegą jau nebematau, kur einu, – suburba sau po nosim.

– Štai čia, – mosteliu ranka į proskyną, kurioje žaliuoja daugybė jaunų eglučių. – Rinkis kurią nori.

– Man vis dar nepatinka ši mintis…

– Gal šią?  Dydis kaip tik: šakos tankios ir viršūnė tiesiai nuaugusi, – nupurtau nuo eglutės storą sniego rūbą.

– Pjauk greičiau ir varom! – neramiai sutrypčioja Adela, nepatikliai dairydamasi į šalis.

– Gerai jau gerai, pikčiurna,– juokais kepšteliu Adelą, tačiau ši pokštauti visai nenusiteikusi.

Vos atsitūpęs priglaudžiu rankinį pjūkliuką prie eglės kamieno, pasigirsta per sniegą atriedančio automobilio garsas.

– Gamtosaugininkai! – baikščiai suspinga Adela ir taip trukteli mane už rankos, kad vos nepametu įrankio. – Bėgam!

 

Netikėtas bučinys

Adela

Taip ir galvojau, kad tai bloga mintis, labai labai bloga mintis! Bėgdama pusnynais iš visų jėgų tempiu klupinėjantį Eriką. Viena mano ranka siaubingai šąla, tad suprantu, jog kažkur pamečiau pirštinę. Visai netoli mūsų atviroje įvažoje sustoja juodas džipas.

– O ką aš tau sakiau! – priekaištingai sušnypščiu ir staiga trukteliu Eriko ranką žemyn. – Gulam! Jie mus pamatys!

Plumpteliu ant pilvo, kartu nusitempdama ir Eriką. Šis vis dar laiko rankoje nusikaltimo įrankį. Kad jį kur velnias. Nors iš sutrikusio veido galiu spėti, jog jau nemano, kad eglutės kirtimas toks šaunus nuotykis.

– Mesk tą gelžgalį, po galais! Tu mus išduosi!

– Negaliu, – išpučia akis Erikas, – tai mano tėčio gerasis pjūklas. Jeigu pamesiu, nusuks man galvą!

Aš tau tuoj pati nusuksiu galvą – prabėga mintis.

Greičiausiai dabar ramiai sau kraučiausi lagaminą kelionei į Paryžių. O ką aš veikiu? Guliu pusny ir slepiuosi nuo gamtos inspektorių!

– Ššš! Tyliau! – Uždengiu vaikino burną savo sniegu aplipusia pirštine, o kitą, jau spėjusią suledėti ranką, nesėkmingai bandau įsibrukti į kišenę. Gulim suglaudę galvas ant šaltos žemės, o kadagio šaka siaubingai duria man į užpakalį.

Iš džipo niekas nelipa, variklio negesina, tad dar tikiuosi, jog ims ir nuvažiuos. Darosi siaubingai šalta, nors ir jaučiu Eriko kūno šilumą. Jis pusiau užgulęs mane, kad tilptume pasislėpti po retu spygliuočio krūmu. Kai stengdamasi net kvėpuoti tyliai, stebeiliju į stovintį  automobilį, Erikas ir vėl prabyla:

– Žinojai, kad vos šeši žmonės iš tūkstančio turi tokį akių pigmentą kaip tavo, vadinamą heterochromija?

– Erikai, tu dabar baisiai nelaiku demonstruoji savo oftalmologijos žinias, – beveik suaimanuoju.

– Kodėl ne laiku?.. Kol ta porelė džipe pasimylės, mes taip pat galim šiuo tuo užsiimti… – pirštais perbraukia mano sušalusį skruostą.

– Ką?! – beveik rikteliu iš nuostabos išplėsdama akis. – Tai čia ne gamtos apsauga? – netekusi žado bandau stotis, tačiau Erikas net nekrusteli. Jis sukikena ir palinksta mano lūpų link. – Ir tu visą laiką žinojai?! – piktai nustumiu jo veidą, o šis linksmuolis tik kvailai šypsosi.

Pasipiktinusi atsistoju ir net trepteliu koja. Atsigręžusi pamatau linguojantį į šalis džipą, kurio langai iškalbingai užrasoję.

– Kvailys! – gana stipriai stumteliu Eriką. Šis, išmetęs iš rankų taip saugomą pjūklą, sugriebia mane ir prisitraukęs įžūliai įsisiurbia į lūpas.

Mano kūnu vienu metu nuvilnija tūkstančiai šiurpuliukų. Iš pradžių dar keliskart trinkteliu jam per nugarą, bandydama išsivaduoti iš tvirto glėbio, tačiau galiausiai pasiduodu ir atsakau į bučinį. Erikas vos atsitraukia ir tankiai alsuodamas sušnabžda:

– Kai pyksti, tu dar gražesnė nei visada…

Man nespėjus net žioptelėti, priglunda ir vėl.

Epilogas

Negalėčiau teigti, kad tai romantiškiausia vieta, kurioje man yra tekę bučiuotis, tačiau ir skųstis negaliu – Erikas tiesiog fantastiškas.

Mus pastebėjusi aistringoji porelė paskubomis išvažiavo, nespėjo net langai dorai nudžiūti. Vis dar tyliai snigo. Nusprendėme nerizikuoti ir šventinę eglutę parsivežti iš prekybos centro.

– Ką planuoji veikti per Kalėdas? – pasiteiravau kai žingsniavome automobilio link. – Mano tėvai, kaip ir kasmet, keps antį su bruknių padažu. Pirštelius galima apsilaižyti. Nujaučiu, kad tau patiktų mūsų sodyba…

– Atsinešiu vyno, – stabtelėjęs atsisuka ir įdėmiai mane nužvelgia. – O tu ir vėl panaši į ledo gabalėlį, – pakėlęs mano paraudusią ranką priglunda prie jos karštomis lūpomis. Tuomet nusimauna savo megztas vilnones pirštines ir atkiša jas man tardamas:

– Niekada neleisiu tau sušalti…

– Skamba kaip pažadas.

– Taip ir yra.

 

PABAIGA

„Padėjėja Kalėdoms“ 4 dalis

Devanas

Vos pagalvojęs, kad netrukus Greisė išvyks iš šių namų, man širdį suspausdavo liūdesys. Kaip ją sulaikyti? Ką padaryti, kad ji čia liktų ilgiau? Kiekvieną rytą atidarydamas savo kambario duris paslapčia tikėjausi, kad pro jas vėl įgrius Greisė. Tik šįkart elgčiausi visiškai kitaip – nepaleisčiau jos taip paprastai, mėgaučiausi kiekvienu jos kūno centimetru…

Planas nusivežti Greisę į priemiestyje esantį nedidelį restoranėlį, kuriame man visada patikdavo apsilankyti, užgimė jau kur kas seniau, todėl Greisei sutikus, jaudinausi ir stengiausi suplanuoti kiekvieną akimirką.

Rezervavau ne tik stalelį ir trijų patiekalų degustaciją, bet užsakiau ir kelis smuikininkus, kurie mums vakarieniaujant suteiks nepaprastai malonų ausiai foną.

Pasipuošęs juodu kostiumu, baltais marškiniais, pasikvepinęs ir nusiblizginęs batus, nusileidau į garažą, kur net negalvodamas sėdau į ne tokį praktišką, bet neabejotinai mėgstamiausią Ferrari automobilį. Juo nebuvau važinėjęsis nuo pat išsiskyrimo su Vinde. Su malonumu pasukau raktelį ir užkūriau galingą variklį. Ach, kaip gera ir vėl jausti gyvenimo malonumą. Iš garažo išsukau į kiemą, kur nekantraudamas laukiau Greisės.

Netrukus ant laiptelių pasirodė ir ji. Greisė.

– Jaučiuosi kaip tikrame pasimatyme, – įlipdama užtrenkė dureles ir nusijuokė.

– Bet mes juk ir esame tikrame pasimatyme, – mirktelėjau jai.

Automobilio vidus sumišo nuo mano ir Greisės kvepalų. Švelnus ir stiprus aromatai pynėsi tarpusavyje ir šoko subtilų bei gardų tango. Norėjau tapti tuo aromatu, kad galėčiau būti kuo arčiau Greisės kūno, jos odos. Nerūpestingi pašnekesiai, greitis, linksmai besiplaikstančios snaigės pripildė vakarą jaukumu. Pirmą kartą visiškai negalvojau apie Vindę.

Viskas buvo tobula: atidarytos automobilio durelės prie restorano, kad Greisė išliptų, prabangi restorano aplinka, maloniai gomuriu slystantis maistas, aromatai, paslaugūs ir profesionalūs padavėjai, smuikų melodijos, šypsenos ir kalbos, pereinančios nuo nerūpestingumo iki kraują kaitinančių dviprasmybių. Jaučiausi taip, tarsi pažinočiau Greisę jau labai seniai, su ja buvo paprasta ir gera, jaučiau, kada galiu pasisakyti aštriau, kada reikėtų pristabdyti, o kada tiesiog nutilti jaukiai, viską apjungiančiai tylai.

– Nenoriu, kad šis vakaras baigtųsi, – važiuojant link namų patogiai įsitaisiusi ant sėdynės svajingai užsimerkė Greisė.

– Sakyk, ką norėtum nuveikti – pasistengsiu išpildyti tavo norus, – aš taip pat troškau, kad šis vakaras tęstųsi.

– O gal… – nutęsė Greisė, – Padarykime kai ką visiškai įprasto?

– Pavyzdžiui… pasibučiuokime? – žaismingai palinkau link Greisės ir nekaltai šyptelėjo.

– Ghmghm… – užsikosėjo Greisė, – Gal pradžioje pažiūrėkime drauge kokį nors filmą?

– Filmą? – kiek susimąstęs atsitraukiau aš, – Kodėl gi ne? – gūžtelėjau pečiais, – Jei filmas, tai filmas!

-SSSSS-

Greisė

Kino teatro aikštelėje Devanas atidarydamas man automobilio dureles padarė juokingą reveransą ir džiaugsmingai ištiesė ranką:

– Prašom, mano miela paukštyte, šiandien visi tavo norai lai pildosi!

Aš juokdamasi įsikibau į ištiestą jo ranką ir švytinti iš laimės drauge su Devanu pajudėjau link kino teatro.

– Greise! – išgirdau už nugaros, – Greise, ar čia tu?

Mano kūną akimirksniu nukrėtė siaubas. Lėtai atsisukau ir pirmiausia, ką išvydau, tai tas milžiniškas, mane sutraiškyti galinčias rankas. Priešais mus stovėjo Gilbertas.

– Labas, Greise, – jis man šyptelėjo.

Negalėjau tuo patikėti! Vos prieš pora dienų šaukė į telefono ragelį, kad aš jam nereikalinga, kad viską pamiršo, kad nieko tarp mūsų ir nebuvo, o dabar lyg niekur nieko šypsosi ir pats pirmas kalbina mane.

– Labas, Gilbertai, – trūkčiojančiu balsu pasisveikinau.

– Vadinasi, spauda rašo tiesą? – jis metė klaidžiojantį žvilgsnį link Devano, o jo šnervės pastebimai išsiplėtė.

Ką man jam atsakyti? Aiškintis, kad tai netiesa? O galbūt pameluoti? Net neabejojau, kad Devanas būtų greitai įsisukęs į tą žaidimą.

– Gilbertai, juk tu sakei, kad tau aš nebeįdomi, – susiraukiau, – Tad koks skirtumas, ką kas apie mane rašo ar kalba.

– Oho! – Gilberto veidą iškreipė neslepiamas pyktis, – Kai taip, tai verkei apie meilę man, naudojaisi visu mano geru, o dabar net paprastą pokalbį sunku palaikyti?

– Ar jis rimtai? Ką tik pats suokė, kad neturi su manimi ką kalbėti, o dabar it bitė prie medaus limpa ir neatstoja!

– Nepyk, – viena ranka apkabindamas mane įsiterpė į mūsų pokalbį Devanas, – Bet mes skubame į filmą, – ir truktelėjo mane link įėjimo į kino teatrą.

– Greise! – man pavymui šūktelėjo Gilbertas, – Aš labai daug galvojau apie mus. Tenoriu, kad žinotum, jog noriu pabandyti iš naujo.

Šie žodžiai trenkė mane it žaibą. Tūkstančiai minčių ir prisiminimų perkošė mane kiaurai nuo galvos iki kojų. Ir tų prisiminimų būta visokių, ne tik juodų, bet ir labai gražių. Ar užkasti viską ir pamiršti? Versti naują lapą? O galbūt verta stengtis dėl santykių. Juk ne vienas psichologas sako, kad neišspręstos problemos persekioja ir kituose santykiuose. Jei kažkuriame santykių etape neišsprendei tam tikro rebuso, tai ir kituose santykiuose tas rebusas privers viską nutraukti. Tad… Gal vis dėlto man lemta būti su Gilbertu, galbūt svajonės už jo ištekėti vis dar gali išsipildyti?

– Klausyk, vaikine, – dar stipriau mane suspaudė Devanas, – Tavo laikas jau praėjo, palik Greisę ramybėje ir leisk jai gyventi toliau.

– Kas tu toks, – sugriežė dantimis Gilbertas ir suspaudė tą didžiulį savo kumštį, – Kad lįstum tarp manęs ir mano sužadėtinės?

– O kas tu manaisi esąs? – stumtelėjo mane už savęs Devanas, – Taip su mergina pasielgti, kaip tu, gali tik…

– Liaukitės! – surikau iš visų jėgų, – Abu jūs, liaukitės, prašau!

– Greise, – bandė vėl prie savęs priglausti mane Devanas, – Jis tavęs nevertas, nejau tu dar svarstysi galimybę būti vėl kartu su juo?

– Aš nežinau! – šaukiau iš visų plaučių, – Palikit mane ramybėj. Šiuo metu nenoriu nei su vienu iš jūsų būti! Pešatės dėl manęs it dėl kokio daikto – kas kurį nugalės, tam ir atiteksiu. Ne. To nebus, – kuo daugiau šaukiau, tuo labiau siutau ir tuo labiau troškau išnykti iš čia.

Iš pradžių lėtai žengiau atatupsta nuo jų, paskui apsisukau ir vis greičiau ir greičiau pasileidau tekina link gatvės. Nei karto neatsisukau. Girdėjau, kaip kažką bandė pasakyti Gilbertas, kaip kvietė Devanas, bet man jų abiejų jau buvo gana.

Aš turėjau apsispręsti. Apsispręsti, ar vis dar noriu būti su Gilbertu, su vaikinu, kuris ligi šiol vienintelis karaliavo mano širdy. Tačiau negalėjau atmesti ir to, kad jis su manimi elgėsi negarbingai. Dažnai jo veiksmai prieštaravo meilės prisipažinimams. Atsitraukimas nuo santykių su Gilbertu privertė mane perkratyti viską, kas lig tol įvyko, pradėjau pastebėti signalus, kuriuos anksčiau ignoruodavau. Ir tie signalai nieko gero man nežadėjo.

Anksčiau man atrodė, kad su Gilbertu esu saugi. Kad su juo esu užtikrinta dėl ateities. Kas su juo viskas paprasta ir aišku. Kartais sukirbėdavo mintis, jog norėtųsi kokios nors, bent nedidelės kibirkšties santykiuose, bet ramybė dėl ateities viską užglaistydavo. Tačiau pastarieji įvykiai sujaukė mano gyvenimą. Gilbertas atsiskleidė visu gražumu. Jam buvo nė motais, kad likau plika basa. Jis neparodė nė trupučio rūpesčio. Ar gi galėjau pasitikėti tokiu žmogumi?

Devanas… Štai jis turėjo tą man taip trūkstamą kibirkštį. Netgi ne vieną, o gausybę jų. Šalia jo mano širdis imdavo plakti tankiau, šypsena nedingdavo nuo veido, o kūnas… o kūnas norėdavo tiesiog lipte sulipti su juo. Bet ar tai meilė? Ir ar Devanas iš vis ką nors man jaučia? Galbūt aš esu tik atgaiva po išsiskyrimo su Vinde? Kas bus, kai jis ir pats tai supras? Be to, kad ką nors man jaučia, Devanas niekuomet nesakė.

Ir po galais! Kodėl po vienų santykių iškart turiu stačia galva kristi į kitus? Galbūt man pačiai praverstų pirmiausiai susivokti savyje, o paskui kažką rinktis arba ne. Eina velniop tie vyrai! Vietoj atpalaiduojančio filmo, dabar lekiu tekina nežinia kur.

Mano mintis pertraukė skambantis telefonas palto kišenėje. Kad galėčiau įžiūrėti, kas skambina, sulėtinau žingsnį ir telefono ekrane išvydau Karolinos vardą.

– Kur tu? Man ką tik skambino Devanas? Kas ten atsitiko? – be sustojimo pyškino vieną klausimą po kito ji.

– Karolina, ačiū Dievui, čia tu, – atsidusau, – Gal galėtum atvažiuoti mane pasiimti?

– Aš jau automobilyje, tik pasakyk, kur man važiuoti, – tai buvo viskas, ką šiuo metu norėjau girdėti.

-SSSSS-

Greisė

Kalėdų rytas išaušo nuostabiai baltas ir šaltas. Kaip iš pasakos. Kaip iš kalėdinių atvirukų. Ternerių namus su Karolina išpuošėme nuo lubų iki žemės, nuo vidaus iki lauko sienų. Lemputės, girliandos, žaisliukai. Dieną prieš Kalėdas Tomas su Liza partįsė didžiulę eglę, kurią visi kartu puošėm. Kiekvieną dieną po egle atsirasdavo vis daugiau ir daugiau dovanų. Po vieną dovanėlę padėjau ir aš. Karolinai nupirkau online dekoratorių ir švenčių organizavimo mokymus. Ji puikiai tvarkėsi ir taip, bet žinojau, kad kursai jai labai patiks. Lizai apsilankymą SPA centre, Tomui kaklaraištį, ponui Maiklui kalėdinį megztinį, o Devanui… Devanui po eglute padėjau du bilietus į kino teatrą.

Kalėdų rytą su mumis nebuvo tik Devano. Po mano pabėgimo iš kino teatro aikštelės, aš daugiau jo nebesutikau. Jam netikėtai prireikė atsidurti vienoje iš savo įmonių. Įtariau, kad greičiausiai Devano išvykimas susijęs su anuo vakaru prie kino teatro. Ar turėjau jam paskambinti? Parašyti? Ką turėčiau jam pasakyti? Grįžk? Čia tavo šeima, čia tavo vieta? Dėl to, kad Devano nėra per šventes, jaučiausi labai prastai – juk tai jis turi būti su savo šeima, o ne aš. Užsiminus apie tai Karolinai, ji man daugiau neleido kalbėti šia tema.

– Tu man reikalinga čia. Ir taškas, – nutraukė visus mano svaičiojimus ji, – Devanas grįš. Aš jį pažįstu. Ir jis nėra bailys, kuris bėgtų nuo problemų. Matyt, iš tiesų kažkas rimta nutiko įmonėje.

Daugiau su ja nebesiginčijau, bet mano nuotaika buvo subjurusi. Net kai leidausi į apačią kalėdinių pusryčių, neprisiverčiau nusišypsoti. Iš vakaro su Karolina užmarinavome žąsį, prikimšom ją persikais ir džiovintais vaisiais. Leidžiantis žemyn dar iš tolo mane pasitiko malonus kepamos paukštienos aromatas. Visi šventiškai pasipuošę, it viena bendra šeima susėdome už stalo ir ramiai, neskubėdami ragavome įvairiausius patiekalus, užsigerdami išraiškingo skonio vynu.

Stebėjau sėdinčius už stalo. Labiausiai mano širdį džiugino Tomo ir Lizos suartėjimas. Jie it įsimylėjėliai glaustėsi vienas prie kito, planavo kelionę po Naujųjų metų, kūrė planus persikelti į didesnius namus. Karolina atrodė atsipalaidavusi – visi pasiruošimo darbai tėčio šventei buvo atlikti, beliko sulaukti Naujųjų metų.

– Ar artimiausiomis dienomis aš tau dar būsiu reikalinga? – pasiteiravau Karolinos, kuri persisotinusi stumdė maisto gabalėlius lėkštėje.

– Dabar pagalbos reikės tik Naujųjų metų išvakarėse ir per pačią šventę, – Karolina sukluso, – Tik negalvok manęs palikti!

– Ne, ne, – nusijuokiau, – Aš tiesiog norėčiau šiandien išvykti pas savo mamą. Vis dėl to šventės, – kiek patylėjusi pridūriau, – Grįšiu prieš pono Maiklo jubiliejų.

Ji kurį laiką įtemptai tyrinėjo mano veidą, bet galiausiai atlyžo ir pastūmė lėkštę nuo savęs:

– Žinoma, kad gali. Juk Kalėdos šeimos šventė. Ir nors tu man kaip sesė, – nuoširdžiai nusišypsojo, – Ir labai liūdna čia bus be tavęs, bet puikiai suprantu tavo norą šventes praleisti su mama.

– Ačiū, – su palengvėjimu atsidusau.

– Kada išvyksi? – pasiteiravo manęs ponas Maiklas.

– Jei leisite, – atsikrenkščiau, – Tuomet tuoj pat einu krautis daiktus ir išvykstu.

– Gerai, – pono Maiklas atsistojo nuo stalo, – Tik prieš tai eikime išpakuoti dovanų, – jis šypsojosi man taip žaviai, kaip tik maži vaikai, tikintys Kalėdų stebuklu, moka šypsotis.

Karolina užleido populiarias kalėdines dainas, kurios iškart bent viena nedidele padala man kilstelėjo nuotaiką. Nuostabu, ką gali muzika! Šiugždantis dovanų popierius, padėkos, juokas ir ta artuma – ar aš kada nors turėjau tokias šiltas ir kupinas artimųjų meilės Kalėdas?

Su mama gyvenome skurdžiai, dažniausiai dovanodavome viena kitai savo rankų padarytas dovanas: nuotraukų rėmelius, piešinius, megztas kojines, keptą pyragą ir pan. Kalėdas su mama man buvo gera prisiminti, bet joms trūko to didelėms šeimoms būdingo bruzdesio, šurmulio, jaukumo. Mūsų su mama Kalėdos būdavo labai vienišos.

Kalėdos su Gilbertu… Skanūs pietūs, kuriuos aš viena ruošdavau, gamindavau, vėliau suplukusi ir pavargusi sėsdavau prie stalo. Sulaukdavau priekaištų, kad nesusitvarkiusi, nepasipuošusi… Apsikeisdavome dovanomis, kurias jau iš anksto žinodavome, nes būdavome vienas kitam pasisakę, ko norime. Pasivaikščiodavome prie namų esančiame parke, kur vaikai ar porelės čiuožinėdavo pačiūžomis, gurkšnodavome karštą šokoladą, grįžę vakare išgerdavome karšto raudono vyno, pažiūrėdavome filmą ir viskas užsibaigdavo meilės naktimi. Tik dabar geriau pagalvojus, dažniausiai visą darbą atlikdavau aš, o jis mėgavosi procesu.

Kitą Kalėdų dieną su Gilbertu lėkdavome pasveikinti mano mamos, paskui jo tėvų. Antra Kalėdų diena ištirpdavo it sniegas pavasarį. Kartą jam pasiūliau, kad antrą Kalėdų dieną galėtume abiejų tėvus pasikviesti pas save, bet tai nesulaukė jo pritarimo. Priešingai, jis įsiuto, ėmė šaukti, kad dar ne laikas supažindinti tėvus ir kad sugalvojau didžiausią nesąmonę. Dabar puikiai supratau, kad Gilbertas jau labai seniai žinojo, jog manęs niekuomet neves. Būtent todėl ir nenorėjo supažindinti mūsų tėvų.

Kraudama daiktus galvojau, kad šios Kalėdos visiškai kitokios. Gyvenu su svetimais žmonėmis, kurie man yra artimesni nei tikri giminės. Per šias Kalėdas turėjau pradžiuginti mamą, pranešdama apie vestuves, bet dabar nuliūdinsiu su žinia apie skyrybas.

Sėdant į automobilį, kuriuo primygtinai reikalavo kad važiuočiau ponas Maiklas, Karolina įdavė man dar ir lauktuvių mamai – Kalėdinio pyrago gabalą. Susigraudinau, kad ji parodė tokį rūpestį jai visiškai svetimu žmogumi. Kažin, ar po visų švenčių, kai mano darbas bus baigtas pas Ternerius, mes liksime draugėmis? O gal mūsų draugystė ims ir nutrūks it niekada ir nebuvus?

Su liūdesiu palikau Ternerių namus ir išsukau į kelią, kur laukė liūdnos Kalėdos, su dar liūdnesne mama.

-SSSSS-

Greisė

Mama mane pasitiko neįprastai gausiu stalu, pasipuošusi ir su plačia šypsena. Raudonai padažytos lūpos prie raudonos megztos suknelės jai labai tiko. Įteikusi dovanas ir lauktuves aš smalsiai sužiurau į neatpažįstamai pasikeitusią mamą.

– Greise, – ar mano mama ką tik nuraudo? – Šiandien prie mūsų prisijungs dar vienas žmogus, jei tu nieko prieš? – mama nedrįso pažvelgti man į akis.

– Su mumis dar kažkas vakarieniaus? – išpūčiau akis, nes tikėjausi bet ko, tik ne to.

Kaip tik tuomet išgirdau beldimą į duris ir nieko nelaukus jas atidariau. Tarpduryje stovėjo vidutinio ūgio, pusamžis vyras. Prie jo tuoj pat prišoko mano mama, timptelėjo jį vidun ir užšovė duris. Jos skruostai degė sveiku raudoniu, akys blizgėjo. Mano mama atrodė laiminga. Kas čia dedasi?

– Tai Kevinas, – nedrąsiai palinko link jo, – Kevinai, tai mano dukra Greisė.

Kalėdinė vakarienė praėjo kaip niekada iki šiol, kupina juoko, įdomių kalbų ir… šiokio tokio šeimyninio bruzdesio. Kevinas su mano mama vis tyčiom ar netyčiom susiliesdavo, keitėsi tik jiems abiem suprantamais žvilgsniais ir juokeliais. Man buvo be galo gera matyti tokią pasikeitusią, atgijusią savo mamą, tai buvo pati nuostabiausia Kalėdinė dovana.

Kevinui išėjus, prisliūkinau prie indus plaunančios ir kažką linksmai sau niūniuojančios mamos, ir apkabinau ją per liemenį.

– Tai sakai Kevinas, a? – nusijuokiau.

– Aš norėjau tau apie jį papasakoti anksčiau, – užsuko vandenį mama, – Tik… nežinojau, kaip tu reaguosi.

– Mama! – šūktelėjau, – O kaip aš turėčiau reaguoti? Aš be galo džiaugiuosi matydama, kaip tu… kaip tu tiesiog skraidai iš laimės!

– Tikrai? – ji atrodė sutrikusi, – Tu visada būdavai tokia rimta, kad aš bijojau, jog tu nesuprasi manęs.

– O ko čia nesuprasti? – dar tvirčiau prisispaudžiau prie mamos, – Tu nusipelnei meilės, mama.

– Ačiū tau, dukra, – atrodė, kad jai nuo pečių nukrito sunki našta, – Mane taip slėgė, jog negaliu tau papasakoti apie Keviną…

Kiek vėliau, jau apsitvarkiusios, atsigulėm į vieną lovą priešais televizorių, įsijungėm kalėdinį romantinį filmą ir gerdamos karštą vyną tiesiog mėgavomės vakaru.

– O kur Gilbertas? – pastirau nuo mamos klausimo, – Greise, matau, kad kažkas negerai, gali man pasipasakoti. Aš taip pat trokštu, kad tu būtum laiminga.

Visą šį laiką aš taip troškau prisiglausti prie ko nors, kas nesmerkia, neteisia, kam rūpiu ir kas besąlygiškai mane myli. Pagaliau visą savo susikaupusią širdgėlą galėjau išlieti mamai. Pasakojau, verkiau ir juokiausi. Mama klausėsi manęs, verkė ir juokėsi drauge, kol paryčiais, nuvargusios užmigom viena šalia kitos.

-SSSSS-

Greisė

Tos kelios dienos iki Naujųjų metų praskriejo it viena diena. Nenoromis įlipau į automobilį, bet širdyje man buvo ramu – mano mama laiminga, Kevinas atrodo, ją taip pat myli, ja rūpinasi, ko daugiau galėčiau norėti?

– Greise, – atsisveikinant apkabino mane mama, – Pasakysiu banaliai, bet meilės reikaluose reikėtų ne proto, o širdies klausytis. Ji tave atves pas tą, kuris apdovanos tave meile. O protas… Jis gali tik apskaičiuoti, pritaikyti tikimybių teorijas, bet nebūtinai pataikyti.

– Och, – sunkiai atsidusau, – Visa bėda ir yra tame, kad nesuprantu tos širdies, galbūt net negirdžiu jos.

– O tu dažniau pasielk spontaniškai, kol dar mintys nespėjo sustabdyti tavęs, – šyptelėjo man mama, – Ir pamatysi, kaip išgirsi, ką dainuoja tavo gera širdelė.

– Ačiū , mam, – susigraudinau, – Tikiuosi, greitu metu galėsiu pranešti gerų žinių.

– Aš tau to labai linkiu, – mama pamojo man ranka, kai užkūriau automobilį.

Važiuojant link Ternerių namų, ant kitos sėdynės sužibo telefonas. Paėmiau jį į rankas, viena ranka laikydama vairą. Žinutė. Žinutė nuo Gilberto: „Kalėdos be tavęs nebuvo Kalėdos. Naujieji be tavęs taip pat nebus man šventė. Pasiilgau tavęs, mano Greise. Gal galime susitikti?“

Gal tikrai Gilbertas pasikarščiavo ir dabar gailisi? Suprato, kad vis dėl to aš jam daug reiškiu? Tik kažkodėl jaučiau, kad jei ir suprato, tai suprato gerokai per vėlai. Stebėjau kelią ir mąsčiau, ar turėčiau su Gilbertu susitikti? Galbūt pasielgti taip pat, kaip jis su manimi ir pasiųsti jį į visas keturias pasaulio puses? Bet aš žinojau, kokį tai skausmą sukelia, kokią skylę atveria širdyje, todėl žiūrėdama į kelią greitai brūkštelėjau: „Gerai. Šiandien, po valandos, mūsų kavinėje.“ Netrukus gavau patvirtinimą: „Būsiu“.

Žengdama į kavinę, kurioje paskutinį kartą lankiausi, kai išsiskyriau su Gilbertu, mąsčiau, ar elgiuosi teisingai. Ilgai dairytis neteko, Gilbertas jau buvo viduje ir mojo man savo didžiulėmis rankomis.

– Ačiū, kad sutikai su manimi susitikti, – ranka mostelėjo į kėdę, priešais jį.

– Daug laiko neturiu, Gilbertai, – atsisėdau į nurodytą kėdę nenusiėmusi nei palto, nei kepurės.

– Gal kavos? Karšto šokolado?

– Ne, – nuo pečių nusimečiau sau šalia kojų kuprinę, – Neturiu tam laiko. Sakyk, ko norėjai.

– Juk puikiai pati supranti, – sugavo mano ranką Gilbertas, o bandant man ją ištraukti, skaudžiai suspaudė, – Greise, liaukis! – jo balso tonas kilo, – Juk ir tu mane myli. Taip, aš neteisingai su tavimi pasielgiau, bet tu pati to prisiprašei.

– Oho, – vis bandydama ištraukti ranką šūktelėjau aš, – Tavo atsiprašymas tiesiog nuoširdumo pavyzdys! Net atsiprašydamas sugebi visą kaltę suversti man, – jo pirštai vis labiau gniaužėsi, man jau nebejuokingai skaudėjo plaštaką, – Gilbertai, paleisk, man skauda.

– Ir man, Greise, – suurzgė jis, – Ir man skauda. Aš negaliu net pagalvoti, kad tu man nebepriklausai. Tu man reikalinga. Aš tave myliu. Tu privalai grįžti.

– Ar čia meilė? – iš skausmo susiraukiau aš, – Pats ką tik pasakei, kad aš tau reikalinga. O kodėl reikalinga? Dėl švarių namų, vakarienių? Išlygintų drabužių? Tam gali susirasti namų tvarkytoją ir mokėti jai pinigus. Bet taip, visa tai aš dariau nemokamai, – man šiaip ne taip pavykus ištraukti savo delną iš jo atgrubusių bukų pirštų, jis tuoj pat sučiupo mane už riešo ir suspaudė jį it replėmis.

– Ai, – suspigau taip, kad atsisuko aplink sėdėję žmonės, – Gilbertai, skauda, paleisk.

– Paleisiu, jei tuoj pat važiuosi pas mane, – truktelėjo mano ranką į save taip, kad ir aš visa persisvėriau per stalą, – Į mūsų namus.

– Nevažiuosiu! – piktai atšoviau jam, stengdamasi išsivaduoti, – O gal tu čia taip užtroškai, nes pamatei mane su kitu, a? – Gilbertas pastebimai išbalo ir aš supratau, kad pataikiau tiesiai į dešimtuką, – Tai žinokis, kad tą kitą aš pamilau. Su juo jaučiuosi taip, kaip su tavimi nė karto nebuvau jautusi!

– Galvok, ką šneki, antraip aš neatsakysiu už pasekmes, – gerkliniu balsu prikišęs veidą prie pat manojo subliuvo Gilbertas.

Aš jo tokio niekuomet nebuvau mačiusi. Aš jo išsigandau. Nejau Gilbertas galėtų mane nuskriausti?

– Oooo! – pasigirdo spigus balsas, – Kaip čia tu… Greise, tiesa?

Kažkam prisiartinus prie mūsų staliuko, Gilbertas nenoromis paleido mane. Atsisukusi išvydau tobulą Vindės veidelį! Tikriausiai jai iš šono atrodė, kad aš su Gilbertu meiliai glaustausi nosimi ir švelniai laikomės rankytėmis…

– Tai vis dėlto su Devanu man surengėte spektaklį aną vakarą, taip? – ji akivaizdžiai buvo patenkinta, – Puiku! Tik noriu perspėti – daugiau tokių cirkų nekrėsk, nes Devano širdis priklauso man. Susidėjusi su Metu padariau didžiulę klaidą, bet ėmiausi visų priemonių, kad ją ištaisyčiau ir susigrąžinčiau Devaną. Todėl būk gerutė, – šį kartą atidengti jos dantys atrodė it plėšrūno, – Nebesimaišyk man po kojomis, jei nenori, kad sutrypčiau.

Nors man labai nepatiko, ką kalba Vindė ir kuo ji man grasina, bet tai buvo puiki proga kuo greičiau sprukti nuo Gilberto. Aš jo neatpažinau ir baiminausi, kad prieš mane gali panaudoti tas milžiniškas bjaurias savo rankas.

– Vinde, nesijaudink dėl manęs, – stryktelėjau nuo kėdės, kuo tolyn nuo Gilberto, – O su Devanu aiškinkit dviese, – tai pasakiusi, it voverė smukau tarp žmonių, pro duris ir tekina pasileidau link automobilio.

-SSSSS-

Greisė

Vis dėlto grįžti pas Ternerius buvo gera. Jaučiausi taip lyg grįžčiau į laukiančius savo namus. Rytoj su Karolina mes padarysime visiems nuostabią šventę! Laukė daug darbo, bet tai buvo vienas malonumas.

Buvo jau vėlu, nei viename lange nedegė šviesa, tikriausiai visi miegojo. Pradėjau raustis kišenėse ieškodama rakto, tačiau jo neradau, nei palto kišenėse, nei kurpinėje, nei automobilio daiktadėžėje. Ot velniava! Nejau aš jo nepasiėmiau? Ir kaip tyčia, dar ėjau susitikti su sužvėrėjusiu Gilbertu, kuris mane užlaikė. Jei ne jis, tikriausiai dar būčiau radusi bent vieną namiškį nemiegantį.

Sukdama galvą, kaip įeiti, prisiminiau savo pirmąją naktį šiuose namuose. Pasukau už kampo, kur aną naktį užklupau Devaną ropščiantis per langą. Galbūt ir šį kartą langas nebus uždarytas? Pasilipusi ant gėlių vazono stengiausi tyliai stumtelėti langą. Mano laimei, jis lengvai atsidarė, tik visa bėda, kad ten užlipti, buvo ką veikti.

Šoktelėjau nuo vazono, keliais įsirėmiau į sieną ir iš visų jėgų bandžiau save pritraukti. Šiaip ne taip pavyko persisverti ir aš jau beveik beveik viduje. Jaučiau, kaip nuo pastangų nugarą išpylė prakaitas, persisvėrusi bandžiau rankomis pasiekti grindis, tik staiga! Kažkas truktelėjo mane už kojų ir persvėrė atgal į lauką. Neišlaikiusi pusiausvyros ėmiau kristi atbula, bet mano nuostabai, nežnektelėjau visu ūgiu ant žemės, o minkštai nusileidau į šiltą glėbį.

– Kur ropštiesi, mano raganiška vagiliuke? – valiūkiška Devano šypsena išsklaidė mano išgąstį.

– Devanai, ką čia išdarinėji? – nusijuokiau.

– Šįkart nepaleisiu tavęs, – kerinti jo šypsena ir tviskančios akys mane kvietė. Nuotykiui. Meilei. Aistrai. Pažinimui.

Lėtai krentant snaigėms mūsų lūpos susiliejo į saldų, šlapią ir trokštantį bučinį. Nuo garuojančių mūsų kūnų snaigės tirpo dar ore ir nusileisdavo lašelių pavidalu.

– Ne per Kalėdas, – šiek tiek atsitraukęs nuo manęs jis prabilo žemu balsu, – Kaip tau buvo žadėjęs buvęs tavo vaikinas, bet per Naujus metus, mes paskelbsime apie tai, kad esame pora. Viso pasaulio spauda apie tai rašys ir liudys šią žinią, – Devanas saldžiai man nusišypsojo, – Tikriausiai beveik taip, kaip tavo svajonėse.

– Geriau, – užsimerkusi atsidusau, – Tūkstančius kartų geriau nei mano svajonėse.

Ir mūsų lūpos vėl susiliejo į karščiu alsuojantį bučinį. Spėjau dar pagalvoti apie Vindės perspėjimą, jog vėl ketina imtis Devano, bet šią akimirką galėjau galvoti tik apie tas saldžias, minkštai besiglaudžiančias lūpas ir svaiginantį aromatą. Apie visa kita dar bus laiko pagalvoti. Dabar svarbi tik ši lėta, užburianti akimirka, kuri verčia mus svajingai suktis it tas aplink mus sklandančias snaiges.

„Kalėdų feniksas“ 4 dalis

Nebyliu abiejų sutarimu Kasparas jau keletą dienų gyveno Eglės bute. Ji išeidavo anksti ryte ir grįždavo tik po vakarienės Betanijoje. Nors gruodis vis dar nepanėšėjo į žiemą ir atrodė, kad Kalėdos bus nykios ir pilkos, paskutiniosiomis laukimo dienomis iškrito pirmosios snaigės. Joanitų varpai pasveikino sniegą galingais skambiais varpų dūžiais ir viskas nejučiomis pasikeitė. Kažkur iki tol prašapusi šventinė nuotaika užliejo visą Antakalnį. Prisiminus pernykštes Kalėdas, Kasparą nukrėtė šiurpas, tačiau nykūs prisiminimai ėmė atrodyti tarsi slogus sapnas. Nuvijęs šalin niūrias mintis, susiruošė susitikti su vienu geriausių jo paveikslų agentu, nes šiuo metu žūtbūt reikėjo pinigų. Negalima gyventi šios merginos bute, lyg niekur nieko. Vienas dalykas jam nedavė ramybės. Aną rytą po pirmos Eglės bute praleistos nakties išėjęs lauk, jis nerado prie durų iš vakaro palikto neįgaliojo vežimėlio. Tarsi jis būtų  kiaurai žemę prasmegęs. Artėjant Kalėdoms norėjo grąžinti skolas, nes jautėsi skolingas dviem moterims. Tai, kuri jam padėjo išgyventi tuos pragaro metus bunkeryje ir kitai, kuri pati to nežinodama padėjo jam sugrįžti į realų gyvenimą. Kasparas apsivilko striukę ir išėjęs į lauką pajuto ant veido ir blakstienų išdykaujančių snaigių šokį. Jį apėmė nenusakomas džiaugsmas, lyg pirmąkart išvydus šį baltą purų iš dangaus besileidžiantį stebuklą, viską aplink užklojantį baltu perregimu šydu. Kaip vaikas ėmė suktis aplink save ištiesęs rankas į šalis, nes gyvenimas ėmė rodytis beveik gražus. Visur jį lydėjusią pilką spalvą šią, varpų skambesiu padabintą akimirką, nejučiomis pakeitė balta. Jis pabandė čiūžtelėti ant tako, tačiau ką tik iškritusi sniego marška dar buvo tokia plona, kad iškart suiro, palikdama nuogą pilką pėdsaką.
Kasparas skubėjo, nes vidurdienį tikėjosi rasti jį Neringos viešbučio restorane. Dažnai ten pietaudavo kartu, aptardami paveikslų pardavimo reikalus ir užsakymus. Jo kišenėse vis dar švilpavo vėjai ir tas žmogus vienintelis galėjo padėti nedelsiant, tik pirmiausia reikėjo jį surasti. Nei telefono, nei kontaktų neturėjo. Snaigėms plevenant ore pėsčiomis nuskubėjo į miestą. Kaip ir buvo numatęs, prie to paties staliuko kaip visada sėdėjo žilstelėjęs patrauklus vyriškis su keletu jam nepažįstamų žmonių. Būrelis smagiai betarpiškai bendravo, nuo jų stalo skambantis juokas kartas nuo karto užliedavo visą restoraną.
– Kasparas Betingis! – su didžiule nuostaba balse šūktelėjo vyras, vos pažinęs dailininką, užsiauginusį vešlią barzdą. – Tai bent staigmena! Jau manėme, kad dingai be žinios.
– Buvau išvykęs, bet grįžau. Turiu šį tą, kas, tikiuosi, tave sudomins, Robertai, – spausdamas visiems rankas kalbėjo Kasparas.
– Labai įdomu, būtinai įvertinsime. O dabar prisijunk, reikia atšvęsti tavo sugrįžimą, – primygtinai pasiūlė Robertas, rodydamas vietą tiesiai priešais save.
Papietavę Roberto kompanionai išsiskirstė, palikdami jį su Kasparu, nes vyrams reikėjo aptarti asmeninius reikalus. Kasparas ištraukė savo naktinį šedevrą iš aplanko ir atsuko tiesiai į Robertą, užstodamas save nuo jo ir tuo pačiu nematydamas persimainiusio nuo išgąsčio ir kartu susižavėjimo Roberto veido. Netekęs žado, vyriškis ilgai tylėjo ir Kasparas ėmė nerimauti, ar tik nebus apsikvailinęs, rodydamas naktį paskubomis iškeptą pirmą blyną po tokios ilgos pertraukos. Patraukęs paveikslą į šalį, klausiamai žvelgė į Robertą. Šis atsitokėjęs prabilo:
– Nors pats buvai prapuolęs, bet tavo įgūdžiai niekur nedingo. Vyruti, jis tobulas! Kiek nori?
Kasparas negalėjo patikėti tokia sėkme, tačiau nė vienu veido raumenėliu neišsidavė.
– Kaip ir anksčiau, būčiau linkęs pasitikėti tavim, Robertai. Siųlyk kainą. Esi senas vilkas, geriau už mane žinai šiandieninę rinką.
– Taip, tu teisus, puikiai žinau dabartinę situaciją. Galiu duoti tau du su puse tūkstančio. Dabar pat. Jeigu sutinki, paspaudžiam rankas ir tai bus greičiausias mūsų sandėris.
– Kaip pasakysi, Robertai. Man tinka, – tai pasakęs Kasparas staiga suvokė, kad nenori skirtis su šiuo paveikslu. Bet nuraminęs save, kad kitą galės nutapyti ne vogčiomis, nurimusia širdimi paėmė pinigus, kuriuos Robertas lyg niekur nieko ištraukė iš savo storos piniginės ir penkiomis rausvomis penkišimtinėmis pamojavo jam prieš pat nosį.
– Tikiuosi, greitai vėl pasimatysime, kai atneši man dar vieną šedevrą. Aukcionuose tavęs senokai nebuvo, reikės užpildyti laiko padarytas spragas.
– Žinoma, kol kas neplanuoju niekur išvykti. Linksmų Kalėdų, Robertai!
Vyrai nedelsdami išsiskyrė, kiekvienas išsinešdamas iš šio susitikimo dviprasmiškus jausmus. Patenkintas įvykusiu sandėriu Kasparas ėmė planuoti pirkinius, bet jo neapleido mintis, kad Robertas kažką nuslėpė. Kainą pasakė tiesiog iš oro, ničnieko nepakomentavo apie patį paveikslą ir net nepasidomėjo, kas toji moteris paveiksle. Iš tiesų tai ir nėra tobulas portretas. Galėtum joje įžvelgti bet kurią panašių bruožų moterį. Bet žinant, koks Robertas būdavo žingeidus ir norėdavo apie paveislus sužinoti visas įmanomas smulkmenas, toks jo elgesys sukėlė nemenką įtarimą. Kamuojamas įtarimus keliančių minčių, Kasparas žingsniavo Gedimino prospektu ir jam šovė mintis padaryti Eglei staigmeną. Pirmiausia jis užėjo į Telia saloną ir nusipirko septintą iPhone‘ą iškart su abonementu, nes po tokios sėkmės su pirmu paveikslu tikėjosi, kad fortūna ir toliau seks jam iš paskos kaip ištikimas šuo. Eglės telefono numerį buvo įsidėmėjęs iš Betanijoje kabančios vietinių skelbimų lentos. Nors seniai buvo laikęs rankose išmanųjį, gana greitai sumaigė sms: „Labas, 13.30 susitinkam prie Katedros varpinės K.“ Davė jai pusvalandį ir tikėjosi, kad planas pavyks.

Robertas nešėsi paveikslą ir vis dar negalėjo atsitokėti. Pirmas įspūdis išvertė jį iš koto. Jis pamatė Eglę. Tą mergaičiukę, kurią buvo be proto įsimylėjęs kaip koks mažvaikis ir galvodavo apie ją, dulkindamas jos motiną bei visas kitas, jo kelyje pasitaikiusias moteris. Vis tik paklausti Kasparo neišdrįso. Bijojo teigiamo atsakymo. Vėliau kuo ilgiau žiūrėjo į portretą, tuo labiau įsitikino, o gal tik bandė save įtikinti, kad vis dėlto tai ne ji. Tiesa, labai panaši, bet ar maža Vilniuje garbanotų tamsiaplaukių? O gal net ir ne Vilniuje, bala žino, kur jis nutapė šį paveikslą. Nieko neklausinėjo, nes patirtas pirminis šokas tiesiog sukaustė žandikaulį. Ir tuo pačiu pamėtėjo genialią mintį. Juk Kalėdos – stebuklų metas. 

Perskaičiusi sms Eglė nesumojo, kas jai rašo. Bet neturėjo laiko ilgai mąstyti, nes iš Dailės akademijos nukulniuoti iki Katedros aikštės prireiks mažų mažiausiai dešimties minučių. Be to, ji nebuvo pasiruošusi netikėtai ištikusiam sniegui, kuris įdienojus vis stiprėjo ir karts nuo karto pūstelėjus vėjeliui sukosi lengvais verpetais. Jos batų padai buvo lygūs ir slidūs, tad eiti reikėjo itin atsargiai. „K“ jos jau laukė prie varpinės ir ji iš tolo pamatė žvilgančias mėlynas akis bei aukštai iškeltą, jai mojančią ranką. Kasparas priėjo artyn ir laikydamas už pečių pabučiavo į skruostą.
– Šiandien mano gimimo diena, – pasakė visišką nesąmonę, bet tai buvo ir absoliuti tiesa, nes nuo šios dienos jis tikėjosi atsispirti ir žengti atgal į gyvenimą tvirtai abiem kojomis. – Noriu tave nusivesti į pačią gražiausią vietelę Vilniuje, kurios niekas nežino, tik aš.
– Geras! Kodėl anksčiau nepasakei? Sveikinu.. – sutriko Eglė.
– Ei, nesinervink, aš tik pajuokavau, – nuoširdžiai šypsodamasis, piršto galiuku perbraukė jos įraudusią nosį. – Bet tu sušalusi, geriau eikime į kavinę. – Jis apsisuko aplink besižvalgydamas ir akys užkliuvo už šventiškai išpuošto, šviečiančiomis girliandomis mirgančio viešbučio įėjimo. – Į Kempinski! Nusivesiu tave į prabangiausią restoraną Vilniaus širdyje.
– Kas tau šiandien pasidarė? – Eglė nesuprato, bet ir nenorėjo gilintis. Šis vyras jai vis labiau ir labiau krito į širdį, o jausmas, kad pažįsta jį daugelį gyvenimų tik stiprėjo. Jo artumas, kai paėmęs už rankos nusivedė per šurmuliuojančią Katedros aikštę link pėsčiųjų perėjos, kėlė nenusakomą virpulį. Suvalgę desertą ir išgėrę kavos, jie išėjo į šaltį ir netikėtai pamatė gražųjį šunį. Šįkart Kasparas pašaukė jį vardu ir pudelis pasišokinėdamas pasileido jo link. Pavadėlis įsitempė, tačiau šeimininkas taip pat pasuko jų pusėn.
– Sveikas, Princai, – Kasparas įnirtingai pakedeno šuns kaklą ir paglostė paausius. – Ši graži mergina svajoja pasišildyti rankas tavo garbanose, ar sutinki?
Jis ištiesė Eglės ranką link šuns, labindamasis su naujuoju jo šeimininku.
– Atleiskite, aš turėjau tokį patį šunį. Jo vardas buvo Princas. Deja, įvyko nelaimingas atsitikimas ir negalėjau jo prižiūrėti.
Eglė pirmąkart glostė nuostabiai grakštų karališkąjį pudelį, o šis stovėjo kaip įbestas ir juos abu uostinėjo. Šuns šeimininkas pernelyg nesileido į kalbas, tik prasitarė, kad šį šunį įsigijo prieš gerus pusantrų metų. To užteko, kad pasitvirtintų Kasparo įsitikinimas. Tai Viktorijos šuo. Tai jų Princas, kuris dabar gyvena geruose namuose su gerais žmonėmis. Jis nežuvo, nes buvo išgelbėtas. Ir netapo valkata, nes geri žmonės jį priglaudė. Ar jis pats būtų šokęs paskui Princą ant pavasarinio eižėjančio ledo? Ar Viktorija būtų šokusi ant ledo paskui jį? Viena jam šią akimirką tapo aišku – jis šoktų paskui Eglę į ugnį ir į vandenį. Padarytų dėl jos viską, kas būtų jo jėgoms. Jis tuo įsitikinęs visu šimtu procentų. Ši mergina, tokia jauna ir gležna, jau kurį laiką jį traukia. Tik yra vienas dalykas, neleidžiantis pasiduoti šiai traukai – jis nesijaučia jos vertas.
Ilgai nelaukęs šuns šeimininkas nusivedė Princą tolyn. Princas išdidžiai apsuko ratą aplink tūkstančiais baltų lempelių nutviekstą miesto eglę. Švelniai sūkuriuojant šventinę nuotaiką atskraidinusiam pirmajam sniegui, Kalėdų miestelyje šurmuliavo žmonės. Aplink juos sklandė viliojantys karšto vyno ir šviežiai kepamų spurgyčių bei vaflių kvapai. Niekučių ir maisto prekių kioskeliai iš tolo viliojo spalvotomis girliandomis. Kasparas tarsi užhipnotizuotas stebėjo už baltų medinių namelių pasislepiantį Princą ir vėl išnyrantį kiek tolėliau, kartu su šeimininku pasukantį ištaigingų Valdovų rūmų link. Šuo ėjo neatsisukdamas ir nesidairydamas. Rodės, jis žinojo savo kelią. Nuo šiol jis kitas. Tiesiog kitoks. Kasparas suprato tai kaip ženklą, nes kaip tik tą akimirką Eglė patempė jį už rankovės ir išvadavo iš hipnotizuojančių minčių srauto.
– Egle, turiu kai ką padaryti, – nedrąsiai pratarė nežiūrėdamas jai į akis. – Tikriausiai turėčiau tai atlikti vienas. Tik nesu tikras, ar sugebėsiu.
Eglė tylomis pažvelgė į jį klausiamu žvilgsniu.
– Ar galėtum kartu su manimi nuvažiuoti į Rokantiškių kapines?
Eglė linktelėjo netarusi nė žodžio.
Kasparas nežinojo, kur tiksliai buvo jos kapas. Bergždžiai bandė prisiminti Roko pasakotas nuorodas, kurių tuo metu pusiau nesiklausė, nes neleido sau pripažinti fakto, kad jo mylima moteris guli kažkur po žeme. Net ne moteris, o jos pelenai. Princas parodė, jog atėjo laikas atsisveikinti, ko iki šiol taip ir nebuvo padaręs. Gerą valandą abu klaidžiojo po kairįjį kapinių kraštą, kuriame turėtų būti antkapis su iškaltu Viktorijos vardu. Beveik praradę viltį, sužvarbę nuo vis labiau kylančio vėjo, jie ruošėsi nutraukti paieškas. Tačiau paėjėjusi labiau į dešinę, Eglė užtiko balto marmuro paminklą su šalia ištikimai sėdinčiu baltu nedideliu angelu. Šūktelėjusi pamojo Kasparui prieiti arčiau, o pati pasitraukė į šalį. Nenorėjo jam trukdyti tokią akimirką. Nuo šalčio kalendama dantimis iš tolo stebėjo Kasparą, iš pradžių stovintį, paskui atsitupiantį prie korėta sniego drobe uždengto kapo. Lėtai, tarsi glostydamas, jis perbraukė ranka paminklo paviršiuje esančias raides. Tada ilgai žiūrėjo į angelą, saugantį jos poilsio vietą.
– Žinau, kad tavęs čia nėra, – tyliai sukuždėjo. – Bet kol nepamačiau šios vietos, tol negalėjau iki galo visko suvokti. Amžinai gyvensi mano širdyje, Viktorija. Atsiprašau, kad neleidau tau išeiti. Įsivaizdavau, jog kalbi su manimi, kvieti mane, bet dabar suprantu, kad tai tebuvo mano fantazijos. Niekaip negalėjau tavęs paleisti. Buvau taip į tave įsikibęs, tu buvai mano gyvenimas. Savojo neturėjau. Bet dabar matau, kad vis tiek reikės jį gyventi, savo gyvenimą. Kiekvienas turime savo kelią ir niekas kitas juo nenueis, tik mes patys. Skrisk, būk laisva!
Kasparo skruostais sruvo ašaros. Iki pat šios akimirkos buvusios užšaldytos į ledą, jos pagaliau gavo leidimą atitirpti ir riedėjo vydamos viena kitą, atrasdamos kelią į laisvę ir išlaisvindamos jį patį iš liūdesio ir skausmo liūno. Dar kiek pastovėjęs jis apsižvalgė, paraudusiomis akimis ieškodamas Eglės. Merginos, kuri palydėjo jį į šią ne itin jaukią vietą ir padėjo jam galutinai susitaikyti su praeitimi. Praeities nepakeisi. Rytojau keliai nežinomi. Yra tik ši akimirka ir šią akimirką jis jautėsi dėkingas, kad yra ne vienas. Priėjęs apkabino Eglę per pečius ir jie protekine nubėgo prie taxi, kurį ji ką tik buvo iškvietusi.
– Nemoku apsakyti, koks esu tau dėkingas, – laikydamas už rankos ir žiūrėdamas tiesiai į akis tarė Kasparas. Sėdėdami ant galinės sėdynės jie buvo taip arti vienas kito. Eglė prisiglaudė prie jo peties, užsimerkė ir tik stipriau suspaudė jam ranką, kad nesuskystų ir nepabučiuotų. Rodės, kas čia tokio būtų vienas bučinys. Bet kažkokia nematoma jėga ją sulaikė. Jei tik norėtų, pabučiuotų pats. Tylėdami, paskendę kiekvienas savo apmąstymuose, jau visiškai sutemus jie grįžo namo. Kasparas visą vakarą buvo tylus. Mielai būtų ją apkabinęs, nes artumas sėdint susiglaudus automobilyje teikė malonų saugumo jausmą. Tačiau neišdrįso. Ji ką tik žiūrėjo į jį, raudantį prie buvusios merginos kapo. Kiekvienas su savo norais ir mintimis pasiliko kas sau, nors abu norėjo to paties.

Gruodžio 23 dieną, prieš pat Kūčias, Kasparas pasišovė padėti Betanijos savanoriams ir kartu dalinti kalėdinius dovanų krepšelius, kad šventės nors trumpam užeitų ir į vargstančiųjų namus. Pokštaudami ir slysčiodami ant vis storėjančio sniego kilimo, jie nuskubėjo link šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Prie Betanijos jau būriavosi įvairaus plauko žmonės. Senjorai, socialiai remtinos šeimos su atžalomis, vaikų namus palikę, ką tik pilnametystės sulaukę jaunuoliai, nerandantys vietos svetimame, beveik nepažįstamame pasaulyje, bedarbiai, benamiai, retai kada prasiblaivantys girtuokliai. Jau ryte buvo išsirikiavusi ilgiausia eilė, o prieš akis dar visa diena. Eglė ėmė baimintis, kad jų paruošto tūkstančio vienetų neužteks. Salės grindys mirgėjo nuo įvairiaspalvių dovanų krepšelių, pripildytų negendančiais produktais ir ant viršaus sudėtais skanėstais: šokoladais, mandarinais, virėjos Redos kartu su kitomis savanorėmis virtais džemais bei ilgai brandinto kalėdinio pyrago gabalėliais. Tarp daugybės žmonių Kasparo niekas nepastebėjo, o ir tikriausiai nebūtų pažinę. Jis spėjo apsilankyti kirpykloje, kur kirpėja smarkiai patrumpino jo ilgai nekirptus, keliose vietose į kaltūnus  susivėlusius plaukus. Dabar buvo susirišęs trumpą uodegytę ir po apsilankymo Akropolyje apsirengęs firminiais drabužiais. Trumpai kirpta barzdelė derėjo prie surištų tamsių plaukų. Nepaisant to, dar visai ką tik jis buvo vienas iš šios, išmaldos prašyti susirinkusios minios. Vienas iš šių nemylimų, niekam nereikalingų žmonių, netekusių vilties, namų, šeimos, pinigų, ne gyvenančių, o tiesiog egzistuojančių šiame pasaulyje. Gyvendamas su Viktorija jis jų nepastebėdavo. Jie būdavo tarsi nematomi. Bet atgamindamas praėjusio savo gyvenimo prisiminimus, suvokė, jog vis dėlto matydavo juos besišlaistančius gatvėje, stoviniuojančius prie parduotuvių, klūpančius prie bažnyčių, tik nekreipdavo jokio dėmesio. Vieni apsvaigę šlaistydavosi pakampėmis, kiti su atkišta ranka laukdavo, kad įmestum monetą. Jis niekada jiems nieko neduodavo. Galvodavo, jog patys kalti, kad nesugeba susitvarkyti gyvenimo. Po savo patyrimo ėmė galvoti šiek tiek kitaip. Ėmė žiūrėti į juos kitomis akimis. Nedvejodamas pilstė karštą arbatą ir dalino laukiantiems eilėje, nes netikėtai užklupęs šaltis rausvino skruostus ir žnaibė nosis. Vaikams liepdavo ištiesti ranką ir iš už ausies ištraukdavo euro ar dviejų monetą. Kol kas negalėjo per daug išlaidauti, nes pats buvo vos pradėjęs stovėti ant kojų, kurios bet kurią akimirką gali sulinkti, kaip ką tik gimusio veršiuko.

Po ilgos ir varginančios dienos Kasparas ir Eglė grįžo kaip reikiant nusivarę nuo kojų. O dar labiau išvargę psichologiškai. Ne taip lengva matyti tiek daug vargstančių žmonių. Kad ir kaip stengtumeisi sukurti jiems šventę, akimirkai džiugesiu nutviekstuose jų veiduose vis tiek gyvena nusivylimas ir liūdesys. Euforijos akimirka tokia trumpa ir trapi, nes po jos vėl tenka sugrįžti į kasdienybę, kurioje daugelį iš jų pasitinka nerimas, neviltis, tuštuma ir skurdas.
Tačiau Kasparas jautėsi pakylėtas. Jis turėjo kur sugrįžti. Eglės namuose buvo šilta ir jauku. Svetainėje spingsėjo šiaudiniais žaisliukais ir šiltos gelsvos spalvos lempelių girlianda padabinta nedidukė eglutė. Vos įžengusi pro duris, ji įjungė patefoną ir namus užliejo tylūs grigališkojo choralo garsai. Nė vienas iš jų nebūtų norėjęs murkdytis tradiciniuose linksmuose kalėdinių dainų labirintuose. Tyra tarsi žvaigždžių šviesa, ramybe užliejanti širdį grigališkojo choralo giesmė kūrė mistišką nuotaiką, kurios apsuptyje netrukus turės gimti Kalėdų kūdikėlis.
Vonios kambaryje Kasparas ruošė Eglei staigmeną, kai, sudrumsdamas palaimingą ramybę, šaižiai sučirškė durų skambutis. Nė vienas nelaukė svečių, tad Eglė pažvelgė pro durų akutę. Apšviestame koridoriuje nesimatė nieko daugiau, tik milžiniška raudonų rožių puokštė, užstojanti jas laikantį žmogų. Eglė dievino gėles, nors nepasakysi, kad dažnai jų gaudavo, neskaitant gimtadienių ar kokių nors kitų ypatingų progų. Išsišiepusi iki ausų ji atrakino duris ir plačiai jas atvėrė. Iš lėto atitraukdamas gėles nuo veido. Pasirodė vyriškis, kurio sukelto skausmo ji manėsi atsikračiusi visiems laikams. Šią akimirką tas skausmas ir pažeminimas sugrįžo visu smarkumu. Eglė stovėjo kaip įbesta ir negalėjo pratarti nė žodžio. Užtai jis be galo maloniu balsu ėmė jos atsiprašinėti už padarytą skriaudą. Sakėsi atnešęs raudonų rožių puokštę kaip atsiprašymo ženklą, nes negali taip ilgai tverti su slegiančia kalte. Kasdien galvoja apie ją ir savo nelemtą poelgį, sukėlusį jai tiek daug neigiamų emocijų. Atsipeikėjusi Eglė tepratarė:
– Sakai, neigiamų emocijų? Tu sugriovei mano gyvenimą, sutrypei pasitikėjimą. Mylėjau tave kaip tikrą tėvą, Robertai! Dieve mano, aš tave tiesiog dievinau! Buvai toks supratingas, teisingas, kantrus. Ir viskas akimirksniu pavirto pelenais!
– Prisiimu visą kaltę ir atsakomybę už savo veiksmus. Nuoširdžiai dėl to gailiuosi, Egle. Eglute, net neįsivaizduoji kaip gailiuosi! Bet negaliu pakeisti to, kas įvyko, tik pagaliau išdrįsau pažvelgti tau į akis ir atsiprašyti.
– Deja, bet nieko negaliu pakeisti ir aš. Atleisti? Vien dėl savęs pačios jau seniai nelaikau savyje neapykantos tau, nes ji tik žlugdė mane ir tempė į prarają. Bet užmiršti to neįmanoma. Ši dėmė persekios mane visą likusį gyvenimą ir tu tik priminsi man ją. Nenoriu tavęs matyti, Robertai. Keliauk savais keliais ir pasistenk daugiau niekada nekirsti manojo.
– Ačiū tau, Eglute, ačiū, –  iš tiesų susijaudinęs, kalbėjo vyras. – Dar kai ką tau turiu. Juk Kalėdos. Tikiuosi, priimsi…
Jis paėmė prie sienos pastatytą drobę, kurios Eglė iki šiol nebuvo pastebėjusi. Gavau iš vieno žymaus dailininko. Pamaniau, na, kad ji tokia panaši į tave, ši moteris paveiksle.
Tuo tarpu išgirdęs žmonių balsus ir baigęs skustis, iš vonios išėjo Kasparas. Visi trys sužiuro vienas į kitą, o tada šešios akys nukrypo į moters portretą. Eglė išsižiojo iš nuostabos, išvydusi iš jos nuosavo vonios kambario išėjusį nepažįstamą vyriškį, glotniu, švariai nuskustu veidu, kurį iškart pažino ir staiga prisiminė, kur buvo jį mačiusi, bet dar labiau nustebo paveiksle pamačiusi save. Kasparas spoksojo į Robertą, laikantį rankose praėjusią naktį nutapytą Eglės portretą, negalėdamas suprasti, kaip ir kodėl jis čia atsidūrė. Robertas žiūrėjo į juos abu buku žvilgsniu, supratęs, kokią nesąmonę ką tik iškrėtė. Pirmoji iš trijų atsitokėjo Eglė.
– Tai tu, vadinasi, esi Kasparas Betingis. Štai kur kažkada buvau tave mačiusi. Žymusis dailininkas, Roberto numylėtinis. Kaip galėjau taip ilgai nesusivokti? – pati savimi stebėjosi mergina ir tarsi sau murmėjo jautrumą praradusiu metaliniu balsu. – Įsibrovei į mano namus, pasinaudojai mano svetingumu ir neatsiklausęs mane nutapei. Bet to nebuvo gana. Pardavei paveikslą prievartautojui. Ką gi, sveikinu. Staigmena pavyko. O dabar abu galite nešdintis. Daugiau neturiu jums ką pasakyti.

– Egle, aš ne… juk aš nežinojau, kad tai jis! Neturėjau žalio supratimo, kad judu su Robertu… Atsiprašau, nereikėjo man tavęs piešti! Bet ranka pati vedė teptuką. Nes tu esi mano mintyse ir širdyje. Visada pasikliauju savo ranka, ji pati klajoja drobės paviršiumi, aš negaliu jai priešintis. Tik taip gimsta mano kūriniai. Aš tikras kvailys, nenorėjau parduoti šio paveikslo, bet man reikėjo pinigų, juk žinai.
Eglė nesiklausė. Nieko nenorėjo girdėti. Nekreipė dėmesio nei į vieną jos namų prieangyje stovintį vyrą. Nuėjusi į svetainę atsisėdo ant žydro, didelėmis spalvotomis gėlėmis išdailinto fotelio, stovinčio priešais Kalėdų eglutę ir paskendo jos skleidžiamoje šviesoje, apsuptoje švelniai tai aukštyn, tai žemyn banguojančios grigališkojo choralo melodijos.

Kiekvienas dėl savų priežasčių netverdami savo kailyje, abu vyrai išėjo į lauką. Kasparas vos susitvardė netrenkęs Robertui į jo išpuoselėtą marmūzę. Iš paskutiniųjų laikė suspaustus kumščius, nagus vos ne iki kraujo suleidęs į delnus.
– Tai tu, pasirodo, nepilnamečių tvirkintojas, didysis meno mylėtojau, –  iškošė pro sukąstus dantis. – Nedrįsk daugiau rodytis man akyse ir artintis prie Eglės, nes kitą kartą už savo veiksmus neatsakysiu.
– Tai tikras nesusipratimas, – bandė teisintis Robertas, pats suvokdamas, kad bet kokie jo žodžiai neturi reikšmės. Persibraukė ranka neklusnius plaukus ir pabrukęs uodegą, tarsi laukan išmestas šuo, nuėjo link savo automobilio. Užsirūkęs pastovėjo kurį laiką, žvelgdamas į didžiulius, kadaise jo paties pirkto buto langus. Riebiai nusispjovęs, stipriau nei įprastai užtrenkė Lexus‘o dureles ir nurūko siaura Rimšos gatvele, prieš išsukant į Grybo gatvę iš įsiūčio žviegdamas stabdžiais.

Kasparas nežinojo, ko griebtis. Puikiai suprato nuvylęs Eglę. Nenorėjo palikti jos vienos, bet negalėjo ir grįžti. Vėl tapo benamiu. Tik būti benamiu su tuščiomis kišenėmis kas kita, nei turėti jose šlamančių ir galėti susimokėti bent jau už viešbučio kambarį šiąnakt. Gatvėje miegoti jam nereikės. Bėda ta, kad kuo toliau, tuo labiau jis ėmė trokšti miegoti šalia Eglės. O dar geriau – kartu su ja. Beklaidžiodamas tamsiu, kur ne kur apšviestu, įvairiomis šviesų skulptūromis papuoštu Sapiegų parku, Kasparas krūptelėjo nuo tamsios žmogystos prisilietimo.
– Jolanta! Išgąsdinai mane! Ką čia veiki tokiu metu?
– To paties galėčiau paklausti ir tavęs, – klausimu į klausimą atsakė Geroji Samarietė. – Neįtikėtina, kaip greit pasikeitei. Sekiau tave. Susikukavai su gražiausia ir maloniausia Betanijos savanore. Ką ten, kur jau. Aš gi, matai, svaičiojau apie tave. Sakyčiau, netgi buvau įsimylėjusi. Bent jau turėjau dėl ko gyventi.
– Nekalbėk taip, tu ir be manęs turi dėl ko gyventi, – Kasparas nukreipė kalbą. – Vadinasi, tu paėmei neįgaliojo vežimėlį, paliktą prie Eglės namų?
– Paėmiau. Ir kvailiui aišku, kad tau jis nereikalingas. Prakaliau jį. Visai neblogai užsidirbau, – pasigyrė Jolanta.
– Esu tau be galo dėkingas už tai, kad visą tą laiką manimi rūpinaisi. Sakau nuoširdžiai. Ir norėčiau už tai atsidėkoti, tik kol kas neišmanau, kaip.
– Taip, kaip man reikia, neatsidėkosi. O kitaip nereikia.
– Galėčiau duoti tau pinigų ar padėti susirasti darbą, kai tik pats tvirčiau atsistosiu ant kojų.
– Tai pas mus nebegrįši? O aš, žinok, nenoriu niekur eiti. Ir dirbti nenoriu. Ir tavo pinigų man nereikia. Na, gal tik truputį. Juk Kalėdos. Geresnis kąsnelis, skanesnis gurkšnelis tikrai praverstų.

Supratęs užuominą, Kasparas išsitraukė iš kišenės šimtą eurų ir padavė moteriai. Puikiausiai žinojo, kam tie pinigai bus panaudoti, bet nieko negalėjo pakeisti. Jautėsi jai dėkingas ir iš visos širdies palinkėjo laimės. Kiekvienas laimę suranda savaip, kiekvienam laimė reiškia skirtingus dalykus. Palinkėję vienas kitam linksmų Kalėdų, jie atsisveikino ir Kasparas patraukė senamiesčio link. Naktį praleido neramiai miegodamas ir blaškydamasis, dažnai atsibusdamas ir neiškart suvokdamas esąs Tilto viešbutyje. Jam sapnavosi pilnas šikšnosparnių bunkeris, Eglės butas, kartu su Viktorija nuomotas jaukus lizdelis. Per vieną naktį pabuvojo daugelyje vietų, sapnavo daugybę veidų. Vienas veidas keitė kitą, Viktorija virto Egle, toji persimainė į Robertą, galiausiai į sapną įsiveržė Jolanta, pavirsdama į studijų draugą Roką. Visi jie kvietė jį. Rodėsi, kad neišturės ir persiplėš per pusę. Prabudęs Kasparas jautėsi esąs ne ten, kur norėtų būti ir nutarė padaryti viską, kad ten atsirastų.

Kūčių rytą Eglė nerado sau vietos. Sukiojo tarp pirštų Kasparui skirtą medinių karoliukų apyrankę ir meditavo, klausydamasi mylimo Stingo. Šiandien Kūčios, o ji vienui viena. Jei būtų turėjusi ūpo, būtų tikrai ką nors sugalvojusi, bet nieko nenorėjo matyti. Nieko, išskyrus Kasparą, kurį pati vakar išprašė lauk. Viską apgalvojusi ir apsvarsčiusi suprato, kad įvyko kvailas nesusipratimas. Ir vėlgi, jei ne Robertas, nieko panašaus nebūtų įvykę. Kada jis pats būtų prisipažinęs, kas toks yra iš tiesų? Ji iki vakar vakaro taip ir nežinojo jo pavardės, nei kad jis dailininkas, o juo labiau, kad būtent tas žymusis dailininkas. Portretas buvo puikus. Žiūrėjo į jį ir matė nuostabiai gražią moterį. Net sunku patikėti, kad tai iš tiesų ji. Bent jau jis matė ją tokią. Graži ji buvo žvelgiant jo akimis. Eglė atsistojo prie veidrodžio ir ėmė save apžiūrinėti.
– Aš tave myliu, – tyliai sukuždėjo savo atvaizdui.
– Aš tave myliu, – nusišypsojusi pakartojo garsiau.
– Aš tave myliu! – sušuko ir ėmė juoktis. – Taip, taip, taip, aš tave myliu! Tu graži, tu tobula! Aš tobula! Aš esu Dievo kūrinys, o Dievas nesukūrė nieko netobulo!
Netikėtai apimta euforijos Eglė puolė tvarkyti namus. Nuo visų paviršių nuvalė dulkes, išsiurbė ir išplovė grindis, pakeitė patalynę. Dainuodama kartu su Stingu seniai atmintinai išmoktas dainas, sukosi virtuvėje ir minkė mielinę tešlą. Negalėjo pakęsti parduotuvinių kūčiukų. Kepdavo juos kartu su močiute ir mama. Gyvenimas nestovi vietoje ir nuolat keičiasi. Šįkart iškeps juos pati viena. Internetas pilnas receptų, o kūčiukų receptas paprastas kaip du kart du. Ant rankos vis dar buvo užsisegusi Kasparui skirtą apyrankę. Rytas prabėgo neįtikėtinai greit. Apsitvarkiusi popiet ji nukurnėjo į Joanitus. Pusvalandį pabuvusi angelų apsuptyje ir galutinai atsigavusi po vakarykščio akibrokšto, pajutusi alkį pakilo iš medinio suolo. Bažnyčios tarpduryje išvydo Kasparą, rankose laikantį maišelį su geriausiais Vilniuje „Narushi” sušiais.
– Šiandien pasninkas, o aš nieko geriau nesugalvojau, – teisindamasis atkišo jai pilną sušių krepšį. – Buvau prie tavo durų, bet niekas neįleido. Nebuvau tikras, kad čia tave rasiu. Surizikavau.

Eglė šypsojosi nušviesta taip anksti besileidžiančios gruodžio saulės. Jos pragiedrėjusi nuotaika derėjo prie ką tik rausvai užsiliepsnojusio dangaus, apsiautusio sidabrinį banyčios kupolą. Širdis daužėsi it pašėlusi, nors nustebusi nebuvo. Nujautė, jog jis ateis. Ir tikėjosi. Ir laukė. Įsikibusi jam į parankę, iš laimės linkstančiais keliais ir iš lėto rimstančia širdimi, patraukė namų link.
Pavakarieniavę švariuose jaukiuose namuose abu prisiminė, kad taip ir neiškepė vakar planuotų imbierinių sausainių. Eglė su mielu noru perleido Kasparui virtuvės šefo pareigas. Tačiau net ir kalėdinė prijuostė jo neapsaugojo. Visas miltuotas nuo galvos iki kojų minkė, mėtė ir kočiojo tešlą, o Eglė spaudė iš jos širdelių formos sausainius.
Vos tik pašauti į orkaitę ir pradėję kepti, sausainiai ėmė skleisti saldų cinamono ir imbiero aromatą. Kasparas apkabino Eglę, atsistojęs už jos nugaros. Pasilenkęs priglaudė veidą prie jos garbanų ir šiltai kvėpavo į kaklą. Eglė stovėjo, uždėjusi ant jo rankų savo rankas, bijodama net krustelėti ir suardyti jųdviejų magišką ratą. Norėjo sustabdyti šią stebuklingą akimirką. Jautėsi tarsi feniksas, pakilęs iš pelenų, atgimęs ir pasiruošęs naujam gyvenimui. Kasparas palengva ją atsuko į save ir plaštakomis suėmė jos veidą, nykščiais glostydamas skruostus. Eglė žiūrėjo jam tiesiai į bedugnes tarsi vandenynas akis ir su jauduliu pasitiko artėjančias lūpas. Jis buvo neapsakomai švelnus. Jie skanavo vienas kitą su begaliniu pasimėgavimu, neslėpdami jaudinančio virpulio, vis labiau ir labiau įsiskverbiančio į kūnus ir mintis. Kasparas pakėlė Eglę ir nunešė į miegamąjį. Pamatęs išgąstingą jos žvilgsnį, iš lėto, neskubėdamas ėmė rengti jos drabužius. Vieną po kitos atsagstė palaidinės sagutes, o prasegtą sijoną švelniai paleido kristi ant grindų. Įgudusiais pirštais atsegė nėriniuotą liemenėlę. Užkišęs nykščius už kelnaičių, palengva nutraukė jas žemyn. Eglė stovėjo priešais jį visiškai nuoga. Kasparas paguldė ją ant lovos ir neliesdamas gėrėjosi liekna talija, tvirtomis blauzdomis, minkštomis šlaunimis ir riestu užpakaliuku, iškiliomis, kaip du persikai pūpsančiomis krūtimis, ant kurių švelniai krito banguojančios garbanos. Mergina buvo tobulo grožio įsikūnijimas. Kasparas bedugnėmis akimis gėrė jos jaunatvišką grožį.
– Ar galiu?
Be žodžių supratusi jo klausimą, Eglė linktelėjo. Jis paėmė lapą popieriaus ir pieštuką, brūkštelėjo keletą lengvų štrichų ir po kelių minučių tarė:
– Čia tau. Mano Kalėdų dovana.
Susidrovėjusi Eglė žvelgė į aktą, kurio herojė buvo ji pati. Niekada nebuvo pozavusi, o juo labiau nuoga. Tačiau visa širdimi jautė, kad šiam vyrui nori atsiduoti. Dar nežinojo, ar sugebės, bet troškimas nustelbė baimę ir įplieskė norą bent pabandyti. Kasparas buvo neapsakomai švelnus ir lėtas. Glostė ir bučiavo jos nuogą kūną. Užliūliuota dar nepatirtų jausmų bangos, Eglė atsipalaidavo ir nesipriešindama leido ją mylėti.
Kalėdų rytą juos pažadino Joanitų varpai. Skambūs ir galingi dūžiai skelbė gimimą. Tąnakt gimė ne tik kūdikis. Iš naujo gimė du žmonės, vienas kitame atradę šviesą ir ramybę. Nusiėmusi pačios suvertą medinių karoliukų apyrankę, Eglė užsegė ją Kasparui ant riešo. Jis pabučiavo abi jos rankas, lūpomis palietė akis, kaktą ir skruostus, su beužsidegančiu geismu įsisiurbė į drėgnas praviras lūpas, o rankos ėmė ieškoti visų beprotiškai gundančių apvalumų.
Kalėdų išvakarėse iškeptos imbierinės širdelės tysojo praviroje orkaitėje nepelnytai užmirštos ir, skleisdamos viliojantį aromatą, laukė geresnių laikų.

 

 

„Kalėdos Piktavilkiuose“ 4 dalis

Stebuklai prasideda

Mėta

– Vyno gersi? – klausiu tiesdama Džiugui taurę, kai grįžtame namo ir įsitaisome svetainėje prie eglutės.

Džiugas neužtikrintai paima tuščią  taurę.

– Kokio?

– Labai gero naminio vyno, – patikinu jį. Matydama jo įtarų žvilgsnį dar priduriu, – Angelės gamintas.

– O ko nors kitko turi? – taria suraukdamas nosį.

– Irgi Angelės gaminta.

– O tai kokie mano pasirinkimai? – nusijuokia.

– Gersi ar negersi?

– Galvą labai skaudės?

– Žinoma! – nedvejodama patikinu.

– Pilk, – galiausiai pasiduodamas atkiša taurę ir aš įpilu jau atsinešto vyno.

Gulim abu susiglaudę tiesiog ant grindų po mirgančia eglute. Prisinešėme kalnus pagalvių, įsisukome į šiltą pledą. Virtuvėje krosnyje spragsi ugnis šildydama liuptuką ir visą patalpą.

– Tu tokia miela pasidarai, kai išgeri to keisto Angelės vyno, – šypsosi jis. Nubraukia pirštais man nuo veido plaukus ir ūmai surimtėjęs priglaudžia lūpas prie mano lūpų. Trumpam užmerkiu akis. Viduje viskas sudreba.

– Ką mes darome? – paklausiu pašnibždomis jam į tiesiai į burną.

– Neketinu tavęs įskaudinti.

– Tu to nežinai, – paprieštarauju ir Džiugas mane stipriai priglaudžia prie savęs tiesiog apkabindamas. Ir man taip gera, ir saugu jo glėbyje. Panardinu veidą į jo kaklą, įkvepiu.

– Visada tavimi rūpinausi ir tai niekada nepasikeis, – taria jis.

Šiek tiek atsitraukiu į jį pažvelgdama:

– Ar tada, kai Deividui pagražinai veidą, taip pat buvo tavo rūpesčio apraiškos?

– Kas yra Deividas?

– Gugis.

– Aaaaa, – nutęsia prisimindamas, o tada smalsiai įsižiūri į mane, – O iš kur tu žinai?

– Šiandien paprašė, kad tau padėkočiau už tai.

Džiugas garsiai nusijuokia.

– Matai, koks aš geras?

– Bet kodėl, Džiugai?

Trukteli pečiais ir neatsako. Paėmęs mano taurę, įpila dar vyno, papildo ir savąją. Stato butelį atgal ant grindų.

– Tai kodėl tu vis dar vyro neturi? – teiraujasi akivaizdžiai keisdamas temą.

– Žinok ir pati nesuprantu, – neva pasipiktinusi pliaukšteliu sau per kelį, – nes aš juk tokia faina, toookia faina! O vis dar viena. – pakeliu į jį besišypsantį veidą, – nepagalvojai, kad gal kažkas su manim pačia negerai?

Džiugas surimtėja, kilsteli pirštu man smakrą ir mano lūpos pačios prasiveria.

– Gal tu tiesiog laukei manęs? – paklausia kimtelėjusiu balsu ir palenkęs galvą pabučiuoja šį kartą daug įžūlesniu bučiniu. Mano širdis. Mano vargšė širdis! Plakasi kaip paukštė į šonkaulių grotas, mosuoja pašėlus sparnais. Kraujas tirštėja gyslose. Apglėbiu ranka jo sprandą, dar  prisitraukiu arčiau. Kai Džiugas, sumurkęs į burną, dar pagilina bučinį, Kalėdinis garvežys stuburu nugarma žemyn tiesiai man į tarpkojį ir sučiūčiuoja!

– Man atrodo, mes darome klaidą, – sušnabždu, nė neketindama sustoti.

– Gali būt, – pritaria jis, – bet vis tiek noriu.

Ugnis. Naktis. Jo virpantys pirštai, braukiantys mano plaukais. Trūkčiojančiai įkvepiu. Kas bus?

Jaučiu, kaip Džiugo širdis pradeda greičiau plakti, ir tik dabar suprantu savo galią jam.

 

Džiugas

Su kiekvienu širdies dūžiu ugnis plečiasi krūtinėje. Su kiekvienu prisilietimu kraujas tirštėja gyslose ir vis labiau įžūlėja mano pirštai.

– Mėta! – dusteliu jai į burną ir vėl liežuviu apsiveju jos liežuvį. Vis negana ir vis maža! Jos skonio, jos kvapo. JOS!

Tiriu aksominę, šiltą burną, įkvėpdamas tiesiai iš jos plaučių. Abiem rankomis kildamas nuo krūtinės aukštyn kaklu suimu jos visą galvą į savo kietus delnus, panardindamas į plaukus pirštus, ir pagaliau net su drėgnu pokštelėjimu atsiplėšiu nuo jos lūpų. Abu sunkiai gaudom kvapą. Žiūriu į nustebusias ir padūmavusias akis. Matau, kaip siaurėja ir plečiasi lėliukės, mėgindamos susifokusuoti.

Plaukai išsitaršę, lūpos paburkę nuo mano bučinių, skruostai dega.

Viešpatie, tokia ji dar gražesnė!

Liežuviu persibraukiu apatinę lūpą, mėgindamas nurinkti likusį jos skonį nuo savo burnos.

– Jei dabar manęs nesustabdysi, aš už save neatsakau, – pasakau sau pačiam neatpažįstamu balsu.

Akyse šmėsteli kažkokia laukinė ugnis ir ji nuleidžia žvilgsnį į prasegtą mano marškinių apykaklę.

Mėta ištiesusi rankas priglaudžia plaštakas prie mano krūtinės. Stebėdama jų kelią braukia aukštyn abiem delnais suimdama pečius ir sugniauždama juos pirštais įsikerta nagais. Aš net suurzgiu. Priėmęs tai kaip paskatinimą, vėl apkabinu Mėtą. Mano papilvėj plūsteli elektra ir persimeta į klyną, skausmingai pripildydama kotą kraujo iki paties galiuko. Apgraibomis nugaroje atitraukiu užtrauktuką ir lėtai nutraukiu jos suknelę.

Kokia ji graži – nepaliauju žavėtis.

– Pati prisiprašei, – dusteliu jai į burną pasilenkdamas. Dar spėju sugauti įžūlią šypseną, blykstelėjusią jos lūpose.

– Kur liemenuko atsegimas? – ūmai išsigąstu.

– Priekyje, – paaiškina ji, tada sušnabžda man į burną, – Prezer… Prezerva…

– Galinėje kišenėje.

Abiem delnais sugriebęs už sėdmenų, kilsteliu merginą, užsimesdamas sau ant klubų ir ji apsiveja mano liemenį kojomis, kulnimis įsirausdama į nugarą. Nepaleisdamas iš glėbio guldau ją ant nugaros.

Aistra nuneša mus pašėlusiu greičiu. Nė pats nepajutau, kada likome nuogut nuogutėliai. Mėta murma ir dejuoja po manimi, kol bučiniais nusileidžiu žemyn. Apsukęs liežuviu aplink bambą atsitiesiu. Nuryju seiles susikaupusias burnoje nužvelgdamas jos kūną apšviestą mirksinčių kalėdinių lempučių.

– Su  Šventėm! – pasveikinu mus abu vėl pasilenkdamas, o Mėta šlaunimis užspaudžia man ausis.

Mylėjomės kaip laukiniai. Išsitrynė ribos, kur baigiasi mano kūnas ir kur prasideda jos. Užvertus galvą, ji išdejuoja mano vardą į naktį, aš bučiniais nusėju jos kaklą, jausdamas balso vibracijas. Kai pagaliau viskas nurimsta, gulime abu apsikabinę vienas kito glėbyje. Pro eglės šakas mirksi kalėdinė girlianda. Ištiesęs ranką pasiekiu telefoną ir padarau pirmąją mūsų bendrą nuotrauką.

– Ką čia darai? – suraukusi nosį teiraujasi ji, – nusprendei, kad pats geriausias metas pradėti fotografuotis, kai abu gulim nuogais pasturgaliais? Po eglute!

Nusijuokiu.

– O kuo bloga ši akimirka? Įsimintinus momentus reikia fiksuoti iš karto.

– Oi, tu, – meiliai pasitrina skruostu į mano krūtinę. – nebūčiau pagalvojusi, kad tu toks romantiškas.

Aš? Romantiškas? Tada akys užkliūva už dviejų degančių žvakių ant nenukraustyto stalo.

– Kaip manai, netrukdėme užklydusioms dvasioms puotauti?

 

Po mišių

Džiugas

Ūmai pasigirsta į kiemą įvažiuojančio automobilio garsas ir baltos šviesos apšviečia kambarį.

– Vajezus! Jau grįžo kažkas! – Mėta įsitempia. – Viskas Džiugai, tu turi išnykti.

– Tai kas čia tokio, – mėginu ją nuraminti, bučiuodamas petį. – Pasakysim, kad filmą žiūrėjome.

Mergina pašoka:

– Tu gal Angelės nežinai? Iš vakaro su manimi pažiūrėjęs televizorių, ryte atsikelsi ženotas!

– Perdedi, – burbteliu, užsitempdamas trumpikes ir pradedu rinktis rūbus.

Mėta pro ausis praleidžia mano komentarą ir, surinkusi likusius išmėtytus drabužius, grūda mane į savo kambarį.

– Persigalvojai ir dabar slėpsi mane po lova? – viltingai paklausiu pakilnodamas abu antakius ir besirengdamas marškinius.

– Ne, – nukerta jau atidarydama langą, – Šok. – Sukomanduoja griežtai.

Aš net garsiai susijuokiu. Jau šita pokštininkė.

– Džiugai, aš rimtai, –  ūmai pagrasina ji ir mano linksmumas dingsta.

Man nė nespėjus sureaguoti, mergina per langą išmeta likusius mano drabužius drauge su batas. Lieku tik su apatiniais, marškiniais ir viena kojine.

Matydamas, kad ji nė kiek nejuokauja, galiausiai pasiduodu. Kai jau sėdžiu ant palangės, tikėdamasis kad vis dėl to persigalvos, ji pripuolusi abiem delnais apglėbia mano veidą ir stipriai įsisiurbia į lūpas, – Nepyk, – sušnabžda į burną, o tuomet stumteli ir aš išsiverčiu.

– Aaaaaaa, – šūkteliu nukritęs.

– Vajėzus, ar koja lūžo? – sunerimus iškiša galvą pasižiūrėti.

– Nelūžo, – burbteliu piktai, – agrasto krūmas.

Vos išgirdus atsakymą, ji iškart užsidaro langą ir aš nakties tamsoje lieku vienas. Krentant blankiai šviesai pro langą, mėginu susirinkti drabužius. Jau buvau įkišęs koją į vieną kelnių klešnę, kai išgirstu dainuojant:

Pragėriau aš kelnes, ir kam man jų reik,

Galiu pas mergelę be kelnių nueit.

O ne… Atsisuku ir matau išsišiepusį Aloyzą.

– Ne ne ne, – nusišaipo jis pamėgdžiodamas mane, – nieko tarp mūsų nėra, ji man tik draugė, beveik kaip sesuo, – toliau vaiposi Aloyzas. Pakraipo galvą, – jei ji tau kaip sesuo, tai aš kviečiu socialinius darbuotojus, – susijuokia krūtininiu juoku iš savo paties pokšto.

– Aloyzai, – kreipiuosi taip griežtai, kaip galiu, besisagstydamas kelnių diržą. – ignoruok. – Tik tiek tesugebu pasakyti basas mindžiukuodamas po geliantį sniegą ir mėgindamas įsispirti į batus. Velniai nematė, užteks ir vienos kojinės. Vyrui turbūt manęs pagailsta, nes jis liaujasi šaipytis. Pakėlęs striukę dar kresteli ir paduoda.

– Ačiū, – burbteliu paimdamas.

– Tai kuriam iš judviejų labiau silpna buvo? – vėl nesusilaikęs nusišaipo. – Labai gražų pamokslą kunigėlis skaitė, beje, ai, bet jūsų turbūt vis tiek gražesnės mišios buvo.

Ignoruodamas jo komentarus, patraukiu per girgždantį sniegą link namų, Aloyzas, girdžiu, taip pat neatsilieka.

– Klausyk, – vėl kreipiasi smagiai ir iš tono suprantu, pasakys vėl kažką absurdiško, – Jei tavo tėvas su Mėtos močiute, tai dabar ta mergina tau tikrai beveik kaip sesuo.

Atsirado

Džiugas

Juoda naktis. Suktinė tarp pirštų, dar ir tą nuo studentavimo laikų susiradau. Ant stalo karšta arbata. Sėdžiu lauko pavėsinėje apsižergęs suolą. Priglaudžiu prie lūpų pirštus, įtraukiu dūmą, sulaikau plaučiuose ir pavartęs jį burnoje, baltais kamuoliais išleidžiu į tamsą.

Mėta, Mėta, Mėta… Mintyse vėl ir vėl išgyvenu mūsų patirtą aistrą. Negaliu ir pats patikėti, tuo kas tarp mūsų nutiko. Aš užaugau kartu su ja! Ir kas dabar bus? Jau Aloyzas žino. Kas bus, kai tėvas sužinos? O sužinos!

Staiga sujuda šešėlis tamsoje ir aš net krūpteliu.

Jam artėjant, suprantu, kad tai šuo, ir atpažįstu Moškytę! Ji nuolankiai prigulus prie žemės sėlina manęs link. Matau, kaip suka uodegą. Nuleidusi ausis lyg atsiprašydama, lyg maldaudama žvelgia į mane. Prieinu prie jos, pritupiu, ištiesiu ranką. Prislinkęs šuniukas baksteli šlapia nosimi į ištiestą delną, bruka savo snukį po plaštaka, kad paglostyčiau.

– Moškyte, senute, tai kur tu dingus buvai? Kaip dėl tavęs visi nerimavo.

Šuniukas nuolankiai liežuviu vis bando lyžtelėti mano pirštus, priekinėmis letenėlėmis atsirėmusi man į koją be perstojo trepsi vietoje, vizgindama uodega.

– Ar bent įsivaizduoji, kaip visi apsidžiaugs?

Kilstelėjęs ranką, užtraukiu paskutinį dūmą ir užgesinu. Atsistodamas pakeliu šuniuką, įvertinu jos menką svorį ir, priglaudęs prie savęs, nešuosi į vidų.

Kalėdos

Rytas

Mėta

Pabundu išgirdusi šurmuliuojančių moterų balsus. Veido raumenis skauda –  turbūt ir miegojau besišypsodama. Visą kūną maudžia nuo vakarykščių potyrių. Svajingai atsidūstu. Na ir Kalėdos! Nuotaikos nesugadina netgi mintys apie grįžimą į darbą. Apie tai pagalvosiu vėliau. Užsimetu chalatą ir išėjusi iš kambario, randu  Angelę su mama virtuvėje geriančias kavą. Abi jaukiai kažką šnekučiuojasi. O man širdyje taip šilta ir gera – pagaliau tikros Kalėdos. Priėjusi prie stalo, sėdu drauge su jomis ir padedu mamai ant peties galvą. Pažvelgusi pro langą šypteliu – kaip ir reikėjo tikėtis, Kalėdų rytą besmegenis atsikėlė vis dėlto su papais. Tikra stebuklų naktis.

Mama paglosto man skruostą.

– Vakar jau miegojai, kai grįžome, nenorėjau žadinti. Kaip jautiesi šiandien?

Melagis melavo, per tiltą važiavo…

– Geriau, – ir neišsiplėsdama pasidarau kavos.

Diena įsibėgėja. Pasiraitojusios rankoves, bet su šypsena ir su muzika, ruošiame vėlyvus Kalėdų pusryčius. Tuoj visi ir susirinks. O mano krūtinėje audros šėlsta, tuoj Džiugas ateis. Ką jis pasakys? Kaip elgsis? Kaip aš pati turėčiau elgtis šalia jo???

Artėjant vidurdieniui, į kiemą įrieda automobilis. Liepa, mano sesė su naujuoju draugu atvažiavo, vakar kūčias pas jo šeimą valgė. Angelė apsidžiaugusi meta pašluostę ir išlekia į kiemą pasitikti kitos anūkės. Tuoj ateis Adomaičiai, apsistoję pas Vilkelius. Patiko man ta Nojaus Elzė. Iš jos žvilgsnio jau aišku, kad pašėlus mergiotė.

Nė nespėju apsidairyti, kai pilna troba priguža žmonių.

– Padėkit tortą kur šaltai, – sukomanduoja Adomaitienė.

– Aš tai kopūstų sriubos norėčiau, – pasiprašo Aloyzas ir už tai gauna nuo Irenos niuksą.

Leo smalsiai suka ratus apie dovanas po eglute, o man prisiminus, ką mes vakar ten su Džiugu po ja išdarinėjome, užsidega skruostai.

Namuose vėl suirutė, vėl skamba juokas.

– Štai mūsų didelė graži disfunkcinė šeima, – šypteliu, kai greta manęs prieina mama.

– Ką jau čia šneki, – paprieštarauja ji. – Normali ta mūsų šeima.

– Taip mama, tu buvai puikus tėtis.

Mama nusijuokia:

– O tu galvoji, pas kitus viskas tik gerai?

Neatsakau. Juk visko būna.

Vėl girdžiu, kaip prasiveria lauko durys ir nė galvos nepasuku. Ūmai  išgirstu žemą Jono balsą:

– Žiūrėk Angele, – pašaukia, – ką mes tau turim, – ir visi atsisukam.

Jonas stovi su Džiugu tarpduryje, mano širdis jį išvydus šokteli. O tada Jono glėbyje pamatau, iš raudono pledo kokono, išlindusį juodą smalsų snukutį kataraktos užtrauktomis akimis.

– Moškytė, – cypteli Angelė ir viską metusi pripuola prie Jono jau su ašaromis besiritančiomis skruostais. Apglėbia delnais jo veidą, prisitraukia ir visiems stebint įspaudžia bučinį tiesiai į lūpas. Plėšte išplėšusi šuniuką jam iš rankų glaudžia, prie krūtinės siūbuoja, o Moškytė, kiek rožinis liežuviukas siekia, nulaižo visą Angelės veidą.

Pirmą kartą visi vienu metu nutyla. Tik fone Mikutavičius dainuoja Nuo kalėdų iki naujų, tiek daug reikalų.

– Tai gerai, kad ne aš tą šunį atnešiau, – burbteli Džiugas, nusirengdamas striukę ir tie, kas pirmi atitoko, tyliai nusijuokia.

O tada ir vėl: bruzdesys, džiaugsmas, kad grįžo Moškytė, kad sveika gyva, tik sukūdus. Ir, žinoma, klausimai. Kas čia dabar vyksta tarp Angelės ir kaimyno???

 

Vėlyvi kalėdų pusryčiai

Džiugas

Mėta atrodo nuostabiai. Jos akyse atsispindi Kalėdų žiburiai ir praėjusi naktis. Noriu pripulti ir ją apkabinti. Noriu ją visą išbučiuot. Noriu… Pajuntu, kad paskutinis noras atsiliepia mano kelnėse. Nukreipiu žvilgsnį į ištaigingai padengtą stalą. Pakeltais antakiais nužvelgiu maistą ir aš jau  vėl apsirijęs.

Galiausiai Mėta, turbūt gelbėdama savo šelmę močiutę, pakviečia visus prie stalo. Kažkas laido pokštus. Kažkas bumba, kad dar viena mišrainė neišmaišyta.

– Vajėzus, – vos atsisėdus vėl iš vietos pašoka Angelė, – gi gražuolę lydeką pamiršau.

Tėvas išpučia krūtinę ir pasisiūlo pats atnešti iš kamaros. Vėl matau, kaip šeima susižvalgo ir norisi net nusijuokti. Rainių vyrai geriausias Piktavilkių mergas nunešė. Truputį nustembu, kai šalia manęs lyg niekur nieko atsisėda Mėta. Kūnas sušyla nuo jos artumo, bet tada sugaunu įdėmų Aloyzo žvilgsnį ir ištiestą ranką, kurią jau mėginau uždėti Mėtai ant šlaunies – pasilaikau sau. Linksmas, tai linksmas tas Aloyzas, bet niekada negali žinoti. Čia juk jo šeimos moterys. O aš su tėvu – kaip du lapinai vištidėje. Tada baimingai prisimenu, kad Aloyzas dar ir medžiotojas!

Pamažu vėl įsisiūbuoja kalėdiškos nuotaikos ir visi pradeda brazdinti įrankiais.

– Rankioji iš mano lėkštes? – ūmai nustembu pamatęs svetimą šakutę savo lėkštėje.

– Ne, – nekaltai atsako Mėta, – tik grybukus.

– Ir manai, kad tai teisingas atsakymas? – besijuokdamas teiraujuosi aš, ir jos akys išdykėliškai žybteli.

– Tu juk vis tiek jų nemėgsti.

Net nesusimąstydamas po stalu ištiesiu ranką ir pagaliau ją uždedu ant Mėtos kojos švelniai spusteldamas. Kaip gera taip sėdėti šalia jos. Liesti jos kūną.

– Kokią frazę galima pasakyti prie stalo ir lovoj, kuri tiktų abiejose situacijose? – garsiau paklausia Liepa.

– Jau tu čia interneto bajerių prisigaudei, – juokiasi Mėta.

– Ar rankas plovei? – pabando Irena.

– Tu su tom savo neplautom rankom, – burbteli Aloyzas, tada atsisuka į Liepos draugą ir paaiškina, – ligoninėj dirba.

– Norėčiau pakartot, – šelmiškai pasiūlo Nojus.

– Kų jūs ce dartės šnekat? – pasibaisėjus įsiterpia Angelė, – ir dar prie stalo?

– Angele, sugalvok ir tu kokį, – paragina Elzė.

– Nu cik jau, cik jau, – juokiasi namų šeimininkė, nugerdama gurkšnį iš taurės ir kai visi mažiausiai tikisi lepteli, – ale koks dzidelis vėdaras.

Mėta užspringsta kąsniu.

– Močiute!

Liepa net cypia besijuokdama.

– Nu kų močiute, kų močiute, pacys ir pradėjot.

Kol visi leipsta juokais, akivaizdžiai nepritardama Adomaitienė atsistoja.

– Jau gal einam žiūrėti, ką senis po egle atnešė, nes jei taip ir toliau – visi liksit be dovanų, – pagrasina.

Agnius tik akis užverčia.

– Kas vėl padovanojo Anzelminai medicinos enciklopediją? – paėmusi pirmą dovaną, iškart pradeda bumbėti. Visus kaltinamai nužvelgia akimis. – Gi ji ką perskaito, tuo serga. Paskutinį kartą bandė išsigydyti šienligę. Žiemą! Tai buvo paprasta sloga.

Aloyzas tvardydamasis nuleidžia akis, kiti prapliumpa juoku. Adomaitienė nepritariamai kietai sučiaupia lūpas ir vėl pasilenkia po eglute.

– Kam čia? Paėmusi dėžutę paskaito ir rūsčia išraiška pasiunčia toliau per rankas. Kai kalnas spalvotų dėžučių išdalintas, erelišku žvilgsniu nužvelgia visus šiugždenančius pakavimo popierių, kai susitinka mūsų žvilgsniai. Nesmagiai krenkšteli:

– Džiugai, – apgailestaudama skėsteli rankom, – nepyk, bet žinok, tau nieko nebuvo.

– Džiugas buvo blogas berniukas šiemet, – vypteli Aloyzas.

Leo išgąstingai pakelia galvą.

– Aš savo dovaną jau anksčiau išpakavau, – šypteliu meiliai pažvelgdamas į Mėtą, kuri pakelia į mane akis ir vėl nuleidusi toliau vaidina susidomėjusią savo dovana. Matydamas, kaip skaistus raudonis plyksteli skruostuose, nesusilaikęs dar plačiau išsišiepiu.

– Beje, aš kai ką turiu šiems namams, – atsistoja besišypsodamas mano tėvas. Visi susidomėje suklūsta. Jonas lėtai kiša ranką į švarko kišenę ir išsitraukia nosinaitę. Ją atidengia ir pakelia medinę juodo šuniuko skulptūrėlę ant siauro kaspino. – Moškytė, – paaiškina Angelei ir priėjęs prie eglutės ją pakabina tarp kitų žaisliukų. – Juk sakei šiems metams žaisliuko neturi.

 

Mėta

Visi su taurėmis rankose išsibarsto po trobą kas kur. Džiugas su vaikinais, matau, kitame kambaryje jungia naująjį Angelės karaokės aparatą. Buvo visų bendra dovana.

Stebiu, kaip Nojus besikalbėdamas su Aloyzu, nesąmoningai žaidžia Elzės pirštais. Pakelia jos ranką sau prie veido, laiko priglaudęs. Prieš kažką atsakydamas, pabučiuoja krumplius, nuleidžia ir kalba toliau.

Aš taip pat to noriu! Kad mane taip glostytų ir laikytų apkabinęs, kad nejučia ieškotų mano rankos ir glaustų prie lūpų. Aš taip pat noriu būti mylima. Pažvelgiu į Džiugą ir sugaunu jo akis, regis kiaurai skaitančias mane, tokiu intymiu momentu. Nenusigręžiu. Tegul žino.

Džiugo žvilgsnis smalsus ir kartu atviras. Lyg klausiantis, lyg siūlantis kažką.

Visą savo vaikystę mylėjau tą berniuką, kuris niekada nepastebėdavo manęs. Kaip jis pats sakė, pas jį jau visur plaukai žėlė, o aš dar su lėlėmis žaidžiau. Tačiau aš jau seniai ne ta susižavėjusi mergaitė, kuri net draugėmis nepasitikėjo tiek, kad prisipažintų apie savo meilę.

Pakabinki, pakabinki

Džiugas

Už lango vos pradėjo temti. Muzika – visu garsu. Kas per šeimynėlė! Įsijautusi Elzė drauge su Biplan per naująją karaoke sistemą traukia seną  Kardiofono dainą:

Pakabinki pakabinki, kur jūsų rankos? Ant kalėdinės eglutės, negirdžiu jūsų balsų, baltą baltą nosinaitę nusišluostyti akims, ir dabar visi kartu, – vėl paragina savo publiką, – pakabinki pakabinki…

– Pašėlus mergina ta tavo Elzė, – nusijuokiu, stebėdamas ją pro plačiai atlapotas kito kambario duris.

Nojus besišypsodamas tik galvą papurto:

– Tu nė pusės nežinai, – o tada, be žodžių įdavęs man savo taurę, plačiais žingsniais nueina pas ją, apkabina ir, įspaudęs bučinį į skruostą, palinksta drauge prie mikrofono.

Stebuklingą vėrinėlį Arčibaldo vaizdinių. Kaip per ledą bėga pelės

 

Stebiu, kaip Angelė su tėvu išeina šokti. Dar nė pats nežinau, kaip jaučiuosi dėl jo ir Mėtos močiutės santykių. Turbūt ne man už juos priiminėti sprendimus. Ūmai išgirstu tylų balsą prie ausies:

Baltą baltą nosinaitę nusišluostyti akims, – pakartoja visai ne pagal melodiją Mėta iš nugaros. Apeidama į priekį, kažką įgrūda į mano švarko viršutinę kišenę.

Susidomėjęs stebiu, ką ji ten daro. Ištraukusi mažą, baltą, nėriniuotą kraštelį dar pataiso formą. Man net akys ant kaktos iššoka, kai suprantu kas ten.

– Po paraliais! – Išgąstingai apsidairau, ar niekas nemato, ir staigiai ištraukęs grūdu jos kelnaites į džinsų kišenę. – Ką darai?

– Kas? Išsigandai? – paklausia įžūliai, – mažytė dovanėlė atsisveikinimui. Kad dar ilgam atsimintum šias Kalėdas.

Suimu jos ranką, vis dar gulinčią man ant krūtinės. Suspaudžiu pirštais. Įdėmiai įsižiūriu į akis matydamas jose pats save.

– Patikėk, aš jų turbūt visą gyvenimą nepamiršiu, – patikinu ją.

Mėta tik liūdnai šypteli ir ištraukusi delną patraukia į linksmybių sūkurį.

– Ar pagalvojai apie studijas?

Mėta stabteli.

– Mhm… – numykia kažkaip neaiškiai.

– Išsiųsk paraišką egzaminų perlaikymui.

– O kas tada? – įsižiūri įdėmiai man į akis

– O tai jau rytojaus problema.

– Aš rytoj išvažiuoju.

Mano retorišką atsakymą ji labai greitai paverčia nieko vertu. Neišvengiamo atsisveikinimo nuojauta šaltais gniaužtais suspaudžia krūtinę.

– Nuvešiu tave į oro uostą, – pasisiūlau galvodamas apie dar bent kelias valandas šalia jos.

– Nereikia Džiugai.

– Einam šokt.

– Ne, – taria apatiškai ir vėl apsisuka.

Nueinant sugriebiu jos delną ir staigiai trukteliu į save. Mėta paklusniai susisuka į mano glėbį ir švelniai glustelėjęs ją vėl išvynioju per ištiestą ranką. Tada suokalbiškai šypteliu. Uždedu rankas jai ant liemens, ji apglėbia mano pečius ir 1 – 2 – 3 polkos žingsneliu, smagiai besisukdami tarp žmonių pasileidžiam taip per visus kambarius. Išsitaršo Mėtos plaukai, įkaista skruostai, juokiasi garsiai žiūrėdama į mane. 1– 2 – 3 Galva apsisuka, širdis daužosi, mes lekiam, kaip pasiutę nesustodami ir vis sukamės, sukamės, sukamės. 1 – 2 – 3.

Ir aš žinau, kad ši linksma mergina, mano glėbyje, kurią aš pažįstu didesnę dalį savo gyvenimo… Kad ji…

Aš nenoriu jos taip paleisti.

Kai galiausiai pavargstame, sustojam ir apsikabiname. Sunkiai kvėpuojame, širdys daužosi. Lėtai linguojame visai ne pagal ritmą. Nenoriu, kad tai baigtųsi jau rytoj jai išvažiavus. Nenoriu, kad tai būtų tik Kalėdų nuotykis. Kiekvienas atostogas vis laukdavau, kada važiuosime į Piktavilkius, nes žinojau, kad pamatysiu ją čia. Su metais tų atostogų vis retėjo, kol visai pasibaigė.

– Meilė ateina ne tada, kada jos laukiame, – sušnabždu, jai į ausį, – Meilė ateina ne tada, kada mes manome, kad esame tam pasiruošę. Meile ateina savo laiku ir savo pavidalu.

– Džiugai, nereikia, – tyliai paprašo Mėta ir pajuntu, kaip ji dar stipriau suspaudžia mane pirštais, lyg tai būtų paskutinis mūsų atsisveikinimas.

– Aš visą vaikystę pratampiau savo meilę už kasų. – Ji ūmai pakelia akis. – Aš savo meilę nustūmiau iš beržo viršūnės į upę, kur ji buvo užsilipusi tik pažiūrėti, ar labai baisu. – šypteliu prisimindamas ir jausdamasis dėl to kaltas, – Tai kaip ji spiegė krisdama visi supratom, kad buvo tikrai baisu. Kai prieš jai išneriant, pirma išplaukė jos liemenėlė, išsigandęs ir pats šokau žemyn gelbėti. – Mėtos akys sudrėksta, kai ji pradeda suprasti ką sakau. – Tada pas ją pradėjo važinėti Bernai, – su pasibjaurėjimu iškošiu paskutinį žodį, – ir prasidėjo vakarėliai! Kurie mane dar labiau varydavo iš proto, – ji pro ašaras nusijuokia, – Bet po visų šitų mūsų nuotykių, man prireikė dar kiek metų, kad atpažinčiau, jog tai tu Mėta. Kad tai tu mano meilė. Visada ja buvai.

Žiūriu į dideles, nustebusias ir drėgnas Mėtos akis, žvelgiančias turbūt tiesiai į mano sielą. Sąmonė vis dar nesuvokia, kas vyksta, bet kūnas pats kaip magneto traukiamas veržiasi į ja! Ir pagaliau! Atrodo, net atsikvepiu lengviau.

Štai ji. Moteris, kurią myliu. Ir kurią visada mylėjau. Jos akys vis labiau drėksta, apatinė lūpa dreba. Ją stebint čia prieš mane, kūnas nubunda.

Ūmai Mėta atsispiria ir užšoka ant manęs, apsikabindama kojomis ir rankomis, ir turbūt visa širdimi.

Antra Kalėdų diena

Pirtis

Džiugas

Šiadien pažadėjau nuvežti Mėtą į Vilnių, bet per naktį tiek prisnigo, kad neišvažiuosiu. Reikia pirma tą sniegą nukasti.

Širdyje taip gera, po tiek metų pagaliau suprasti ir išsakyti savo jausmus. Bet tuo pat taip skaudu dėl laukiančio atsisveikinimo. Prisiekiu sau, kad šį kartą nepaleisiu jos kaip tada, po mūsų pirmo bučinio bažnyčios kieme. Tik ką daryti? Kaip išlaukti? Turėsiu pats dažnai skraidyti pas ją, pažiūrėsim, kaip sekasi, o tada…

Kol atsikasu išvažiavimą į gatvę, visas net iškaistu. Įdomu, ar jau nuvalyti keliai? Jei visas kelias toks užpustytas, Mėta nori nenori, privalės likti čia. Patenkintas vypteliu, o gal specialiai užklimpti kur nors pamiškėje? Mintis man pasirodo net labai priimtina.

Grįžus į trobą tėvas iš karto nudžiugina.

– Kaip tai nėra šilto vandens? – klausiu keldamas balsą.

Jis skėsteli rankomis.

– Taip va ir nėra. Reik žiūrėt, kas boileriui nutiko.

– Aš neturiu tam laiko, pažadėjau Mėtą į Vilnių nuvežti, man reikia išsimaudyti ir ruoštis.

– Tai mačiau, jau anksti ryte Angelės pirtis rūksta. Eik ten ir maudykis. Tik malkų nusinešk.

Sunkiai klampoju per girgždantį sniegą su kiekvienu žingsniu iki blauzdos įsmigdamas į pusnį. Tiek prisnigę jau seniai nebuvo.

Priėjęs prie pirties laisva ranka patraukiu duris ir, nestodamas priepirtyje, žengiu į vidų, kur mane maloniai nustebina karštas aksominis garas.

– Močiute, čia tu? – nuo gulto pasigirsta Mėtos balsas, o man prieš akis suboluoja blankiai apšviestas jos kūnas.

– Dar paklausk, kodėl mano akys tokios didelės, – pasiūlau aš ir Mėta pašokusi atsisėda ant gulto.

– Ką čia veiki?

– Nusipraust atėjau, – metu glėbį malkų prie pečiaus ir atsitiesiu geriau į ją įsižiūrėdamas. Ji taip pat smalsiai žvelgia į mane. Nesidengia. Ir man taip smagu pasidaro, kad nėra tos gėdos tarp mūsų, kaip tarp nepažįstamųjų.

– Jau kad tu čia, bent nuplauk man nugarą tada, – išdykėliškai pasiūlo ji.

– Su malonumu, – plačiai išsišiepiu ir nueinu nusirengti.

Sėdim abu ant aukštų gultų. Mano akys nevalingai krypsta į nuogą Mėtos kūną. Matau, kaip ji mane taip pat vis nužvelgia. Atmintyje nuolat šmėžuoja Kūčių naktis.

– Daug galvojau šiąnakt, – prisipažįstu jai.

– Aš taip pat, – šypteli mergina.

Kurį laiką tylim abu. Noriu kai ką pasakyti, bet žodžių nerandu. Ūmai ji taria:

– Išsiunčiau prašymą perlaikyti egzaminus ir perspėjau naująją menedžerę, kad išeinu iš darbo.

Man iš nuostabos antakiai šoka iki plaukų augimo linijos.

– Tai po pusės metų važiuosim atsiimti diplomo?

– Tikrai taip! – turbūt daugiau pačiai sau, nei man patvirtina Mėta.

– Dabar svarbiausia, kad baigtum mokslus, – paraginu ją. – Kas tas pusė metų? – pasakau ir pats netikiu. – Bus daugybė video pokalbių ir sekso telefonu, – guodžiu pats save. – Kaip nors ištempsim.

Mėta žybteli akimis ir nusijuokia.

– Neprivalau eiti į paskaitas, turiu tik atvykti į egzamino perlaikymą ir į diplominio darbo konsultacijas. Ir tada, žinoma, į gynimą.

– Tai tu neprivalai gyventi Anglijoje? – neužtikrintai paklausiu aš.

– Kalbėjau su Nojumi, sakė padės įsidarbinti čia Lietuvoje. Jie bendradarbiauja su daugybe kraštovaizdžio dizaino įmonių. Pradžiai asistente, o po to bus matyt.

– Tai jei jau grįžti į Lietuvą,  – man net adrenalinas sukyla iš džiaugsmo, – gali kraustytis gyventi pas mane!

– Papasakok plačiau, – šelmiškai besišypsodama paragina Mėta.

Pats netikėdamas, tuo ką siūlau, delnu pasibrūžinu sprandą.

– Pradžiai laikinai, – krenkšteliu, – o po to žiūrėsim.

Ji įtariai dursto mane žvilgsniu.

– Laikinai, sakai? Gal žinai iki kada?

– Tokiam neribotam laikinumui, – nusišypsau. Prisitraukiu prie savęs tą šelmę ir nutildau nepatogius klausimus bučiniu.

Po metų.

Kalėdos Piktavilkiuose

Džiugas

– Tai pagaliau atvažiavot, – burbteli Angelė pasitikdama mus tarpduryje. Aplink kojas trepsi, net cypdama iš meilės Moškytė.

– Buvom pas Džiugo mamą, pas ją kūčių vakarienę valgėme, – pasiteisina Mėta.

– Kūčią valgyti reikia su savo šeima, – papriekaištauja močiutė. Sugavus mano klausiantį žvilgsnį ignoruoja.

Mėta pavarto akis.

– Tai Piktavilkiuose pernai valgėm.

– Pernai nesiskaito.

Prunkšteliu ir neprieštarauju.

Priėjęs tėvas pirma apsikabina Mėtą, o po to mane.

– Mėta tiek užsakymų turi, kad tuoj išvis niekur nevažiuosime, – besididžiuodamas apglėbiu ją per pečius.

Mėta šypsosi, akys blizga. Laimingas žmogus esu. Kasmetinis šventinis klegesys šildo krūtinę. Puikus maistas, šeima ir patys brangiausi čia su manimi. Ko dar reikia?

Po šventinių pietų visi sukritę kas kur šnekučiuojasi. Fone groja kalėdinė muzika.

– Su Kalėdom! Su Kalėdom visus! – šeima kelia ne pirmą tostą, sveikina vieni kitus.

– Tai ką iškrėsi šįkart, vaikine? – pašaipiai klausia Aloyzas.

Tik kilsteliu vieną lūpų kampą ir nesileidžiu į kalbas.

Adomaitienė jau kuičiasi po dovanas, kai staiga pasigirsta aiktelėjimas!

– Šito dar ryte nebuvo, kas ant eglutės pakabino jaunavedžių porelę?

Angelė susigriebia už širdies. Jonas nejaukiai nunarina galvą. Tada visi smalsiai atsisuka į mane, o aš besiklaupdamas ant vieno kelio išsitraukiu iš švarko kišenės pilką dėžutę.

– Mėta…

– Sekancis tu, – pašnibždomis Angelė įspėja mano tėvą.

„Mylėjau tave anksčiau“ 4 dalis

ILGAI IR LAIMINGAI?..

 

Bėgau per savo degantį miestą, o mano akys buvo pilnos ašarų. Ugnies, dūmų, degančių kūnų ir mirties tvaikas užpildė mano plaučius, vos sugebėjau įkvėpti nenusikosėjusi.

Mano ilga balta vestuvinė suknelė buvo aptaškyta krauju, nežinojau, kieno tai kraujas ir man nerūpėjo. Klupau ir vėl stojausi, bet bėgau tolyn nesustodama.

Nesigręžiojau į pilį, savo buvusius namus, kurių bokštai jau buvo sugriuvę, o ją pačią supo šiurpi tamsa. Neplevėsavo baltos mano giminės vėliavos su mūsų šeimos herbu – auksinės spalvos rože ir kalaviju.

 

Prabėgau pro savo kadaise ištikimus pavaldinius, bet atrodė, kad jie manęs beveik nepastebėjo, skubėjo link pilies, tarsi būtų apimti transo.

Sustojau tik akimirkai, kad nusimesčiau purvu aplipusius aukštakulnius ir toliau bėgau basomis. Plaučiai degė, o kojos šaukė, kad sustočiau pailsėti, bet atsisakiau šios minties. Nenorėjau ilsėtis, kol degantis miestas liks toli už nugaros ir pagaliau būsiu saugi.

Tolumoje pamačiau rūku aptrauktus miškus, jie tarsi ragino bėgti greičiau, kad pasiekčiau saugią vietą ir ten pradingčiau. Su kiekvienu žingsniu jie vis labiau artėjo.

Mano protas šaukė grįžti atgal, tačiau nesugebėjau.

Praplėšiau akis ir supratau, jog viskas ką mačiau, tebuvo sapnas. Lengviau atsikvėpiau ir atsisėdau, mano žvilgsnis užkliuvo už baltos spalvos vestuvinės suknelės, kuria buvo apvilktas medinis manekenas.

Šūdas.

Šiandien mano vestuvės ir aš nežinojau, ar buvau joms pasiruošusi. Nelaukiau šios dienos nuo pat tada, kai tėvas man apie jas pasakė, bet ši diena atėjo. Norėjau aš to, ar ne.

Praėjo jau dvi dienos po to, kai su Kilianu pasiekėme Ferino karalystės sostinę ir tai buvo paskutinis kartas, kai mačiau drakonų karaliaus sūnų. Jis net neatsisveikino ir nė nenumaniau, kas Kilianui galėjo atsitikti. Spėliojau ir sukau galvą, bandžiau klausti kitų pilies gyventojų, tačiau niekas negalėjo man atsakyti. O šiandien buvo ta diena, kai turėjau ištekėti už karaliaus Alastairo. Jaučiausi tarsi narve uždarytas paukštelis, negalintis ištrūkti.

Vėl pažvelgiau į nėriniais puoštą suknelę. Vos man atvykus, geriausios karalystės siuvėjos mane išmatavo ir greitai ją pasiuvo, negailėdamos nei savo laiko, nei jėgų. Kad ir kokia nuostabi buvo suknelė, žinojau, jog laimės ji man nesuteiks. Nes tekėsiu už žmogaus, kurio nemylėjau ir beveik nepažinojau.

Karalius Alastairas buvo man tikrai malonus, mačiau, jog stengėsi sudaryti gerą įspūdį apie save. Stebint jį iš šalies, buvo galima pamanyti, kad jis tikrai nebuvo toks, kaip apie jį mėgo kalbėti už šios karalystės ribų. Jis tikrai buvo už mane žymiai vyresnis, galbūt net daugiau nei dvidešimčia metų, bet nežinantiems galėjo pasirodyti tikrai jaunesnis. Tvirtas ir aukštas, jis nepriminė kitų karalysčių, jau pagyvenusių valdovų. Plaukai buvo vis dar vešlūs ir tamsūs, šaltas žvilgsnis vis dar žvitrus, bet pastebėjau, kad Kilianas jo bruožų neturėjo. Greičiausiai buvo panašesnis į savo motiną.

Visi rūmai ruošėsi vestuvėms. Visos menės ir visi kambariai aidėjo nuo balsų, bet aš norėjau tik tylos ir ramybės. Tačiau žinojau, kad jos šiandien nebus.

Virtuvėje plušo virėjos, gamindamos visą galybę skaniausių patiekalų, kuriais bus vaišinami visi susirinkę svečiai. Kurių nė vieno nepažinojau. Norėjau kaukti nesavu balsu, kad mano tėvas ir sesuo negalėjo dalyvauti. Ir kodėl šios dvi progos buvo sudėtos į vieną dieną? Man visa tai ėmė netekti prasmės ir norėjau, kad viskas kuo greičiau pasibaigtų.

Spoksodama į vestuvinę suknelę, negalėjau sulaikyti virpulio kažkur giliai kūne. Viskas, čia mano pasaka baigiasi ir prasidės tikras košmaras.

Netrukus į mano kambarį atėjo karalius Alastairas ir pasiteiravo, ar viskas gerai ir ar man patiko suknelė.

– Ji nuostabi, – atsakiau. Ji tikrai man patiko, tik žmogus, už kurio turiu ištekėti, buvo ne tas, kurio būčiau norėjusi. Jis linktelėjo. Priėjo prie manęs, bandė meilikauti, bet nusigręžiau apsimesdama, kad to nepastebėjau. Vien mintis, kad jis mane palies, vimdė, ką jau kalbėti apie tai, kad šiąnakt turėsiu praleisti naktį su juo.

– Šiandien tapsi mano žmona, Evanora, – pasakė jis. – Žinau, kad viskas vyksta tik dėl mano susitarimo su savo tėvu, kad Magnusas išgelbėtų skurdžią Jedos karalystę, bet pasistenk būti gera. Ir kai ateis laikas, privalėsi atlikti savo pareigas.

Po kiek laiko jis išėjo, leidamas man susiruošti. Tačiau net nekilo ranka paimti suknelės. Po velnių, šiandien mano gimtadienis, tačiau jis bus visiškai sugadintas.

Vestuvių apeigos turėjo būti po kelių valandų, tad turėjau laiko nusiraminti ir pagaliau susitaikyti su savo lemtimi. Tarnaitės paruošė man vonią, pripildė ją kvapniausiais ir brangiausiais aliejais, tad tik įlipusi, beveik iš karto atsipalaidavau. Tačiau vis dar negalėjau iš minčių išmesti Kiliano ir kartu su juo praleisto laiko. Nejaugi viskas taip ir liks? Turėsiu pamiršti, kas tarp mūsų įvyko ir ignoruoti tai, kad mes vienas kitą mylėjom?

Vestuvinė suknelė tikrai buvo labai graži ir tiko man kaip nulieta. Kai atsistojau prie veidrodžio, net nustebau, kad taip gerai atrodžiau. Šyptelėjau. Būčiau norėjusi, jog Kilianas dabar būtų galėjęs mane pamatyti… Atsidusau.

Tarnaitė uždėjo man nuometą, prisegė šiltą apsiaustą, kad nesušalčiau, nes vestuvių apeigos turėjo vykti lauke. Bent jau pirmoji dalis. Vėliau buvo planuojama persikelti į pagrindinę pilies menę, kuri jau buvo paruošta šventei.

Prie vestuvinių apeigų aukuro ėjom dviese. Visas mano kūnas drebėjo, sunkiai galėjau suvaldyti baimę, tačiau karalius Alastairas to nematė. Aplinkui būriavosi daugybė žmonių, visų jų žvilgsniai buvo nukreipti tiesiai į mus ir tuo metu norėjau skradžiai žemę prasmegti. Prie liepsnojančio  aukuro mus pasitiko vyriausiasis krivis. Laikas.

Beveik neprisiminiau, kokius priesaikos žodžius turėjau pasakyti. Jie vis tiek šioje situacijoje neturėjo prasmės. Jaučiausi tarsi apimta keistos apatijos, niekas nebuvo svarbu. Troškau kuo greičiau pradingti iš šios vietos. Ne taip įsivaizdavau savo vestuves. Tekėti turėjau už mylimo žmogaus, o visa tai buvo tik pasityčiojimas.

Apeigoms pasibaigus, vis dar jaučiausi apdujusi. Visi aplinkui plojo ir džiaugėsi, o aš viduje miriau, nežinojau, ar sugebėsiu atlaikyti visą šventę. Karalius Alastairas pakvietė mane šokiui, kol grojo muzikantai ir visi kiti linksminosi bei dainavo. Lėtai sukomės lengvu muzikos ritmu, kai staiga mano sąmonė aptemo.

***

Vos tik atmerkiau akis, širdis iš siaubo beveik iššoko iš krūtinės. Virš manęs palinkęs buvo pusnuogis karalius Alastairas. Aš gulėjau ant savo lovos, taip pat beveik nuoga, vestuvinė suknelė voliojosi ant grindų.

Iš siaubo net surikau, bet jis greitai uždengė mano burną ranka, kad daugiau negalėčiau išleisti nė garso. Ėmiau akimis maldauti pasigailėjimo, tačiau bergždžiai. Karalius prisitraukė mane prie savęs ir sušnabždėjo:

– Nežiūrėk į mane kaip į kvailą, Evanora. Tu dabar esi mano žmona ir galiu su tavimi daryti ką panorėjęs… O šiąnakt bus mūsų pirmoji naktis, nori tu to ar nenori.

Karštligiškai papurčiau galvą, bet to nepakako, kad jis persigalvotų. Drakonų karalius stipriai prispaudė mane keliais, o jo rankos ėmė liesti kiekvieną mano kūno centimetrą. Bandžiau šaukti ir iš visų jėgų stengiausi prieš jį kovoti, bet tai buvo beprasmiška.

Pajutau pasibjaurėjimą, kai jis nusileido žemyn, dantimis bandydamas sugriebti mano beveik apnuogintą spenelį. Įsidrasinusi smogiau jam alkūne į šonkaulius ir jam kiek atsitraukus, sprukau nuo lovos. Pasiėmiau vienintelį drabužį, kurį radau ir nubėgau į vonios kambarį. Girdėjau, kaip miegamajame nusikvatojo drakonų karalius. Jis tikrai buvo nenormalus. Užrakinusi duris stengiausi suvaldyti ašaras ir kvėpavimą, kad nepasidarytų bloga.

– Visą naktį ten nesėdėsi, – išgirdau tylų Alastairo balsą. – Vis tiek turėsi išlįsti, o tada… Mes pratęsime tai, ką jau pradėjome.

Buvau tikra, kad vestuvių apeigų metu buvau apsvaiginta. Niekaip kitaip negalėjau paaiškinti netikėto sąmonės praradimo. Sunkiai galėjau suvaldyti ašaras. Nejaugi jis ketino mane išniekinti, kol buvau be sąmonės?

Mintys karštligiškai sukosi galvoje, privalėjau kažką daryti, tačiau net neįsivaizdavau ką.

Pažvelgiau pro nedidelį langelį, tačiau greitai supratau, kad pabėgti nepavyks. Buvome pernelyg aukštai, galėjau net užsimušti, bandydama nusikabaroti žemyn, tad šią mintį greitai atmečiau.

Išgirdau beldimą į duris. Karalius Alastairas nekantravo, tačiau aš jokiais būdais nesiruošiau su juo praleisti nakties. Atrodė, jog geriau nusižudyčiau, kaip kartą jau buvau padariusi ankstesniame gyvenime, nei leisčiau tam įvykti.

– Evanora, girdi? – prakalbo, vėl belsdamas. – Žinau, kad mane girdi. Jeigu neatliksi savo, kaip žmonos, pareigos, Jedos karalystės laukia galas. Supratai?

Mano širdis sudrebėjo, bet neketinau pasiduoti.

– Jeigu sunaikinsi mano tėvo karalystę, manęs juo labiau negausi, – atkirtau.

Girdėjau, kaip jis vaikščiojo pirmyn atgal po kambarį ir keikėsi, netikėtai kažkas dužo ir nuslydusi siena žemyn, užsidengiau rankomis ausis. Mano gimtadienis neturėjo būti toks. Mano vestuvės tokios irgi neturėjo būti.

Stojo tyla. Atsistojusi pridėjau ausį prie durų, bandydama miegamąjame ką nors išgirsti, tačiau buvo tylu. Beveik be garso atrakinau vonios kambario duris ir žvilgtelėjau, karaliaus Alastairo niekur nesimatė. Greitai išbėgau iš vonios kambario svajojau kuo greičiau iš čia dingti.

Apsivilkusi drabužius, išbėgau iš kambario. Privalėjau surasti Kilianą.

Tarsi vaiduoklis blaškiausi po rūmus, tačiau drakonų karaliaus sūnaus niekur taip ir nepavyko surasti. Bijojau, kad karalius Alastairas pastebės, jog nebebuvau vonios kambaryje ir taip pat ims manęs ieškoti. Slapstydamasi šešėliuose, netrukus išslinkau į vidinį rūmų kiemą ir naudodamasi proga, jog sargybiniai girti miegojo, išbėgau pro nesaugomus vartus, tiesiai į tamsą bei šaltį. Susisupau į apsiaustą ir pasukau nežinoma kryptimi. Žinojau, kad karalius Alastairas manęs ieškos ir greičiausiai suras, bet neketinau jam leisti daryti su manimi ką norėjo. Privalėjau nepasiduoti. Turėjau surasti mylimąjį, kad galėčiau jam parodyti mūsų prisiminimus, kurių jis, kaip ir aš, buvo netekęs.

Ėjau per sniegą ir gailėjausi savęs, vos įstengiau sutvardyti ašaras. Nesupratau, kur galėjo dingti drakonų karaliaus sūnus, kodėl jo nebuvo vestuvėse, kodėl nepasirodė prieš jas? Supratau, kad galbūt nenorėjo viso šito farso matyti, bet galėjo vis tiek kaip nors sureaguoti, ar bent mane aplankyti ir pasakyti, kad viskas buvo gerai. Nežinia smaugė labiau nei faktas, kad bet kokiu atveju Kilianui aš nepriklausysiu, kad mano likimas buvo likti su karaliumi Alastairu.

Priešais pamačiusi apleistą pašiūrę, įsmukau vidun ir įsitaisiau ant šieno. Buvo šalta ir abejojau, kad galėsiu užmigti, bet čia buvo geriau, nei leisti naktį su vyru, kurio nemylėjau ir tikriausiai niekada nemylėsiu. Mano širdis priklausė Kilianui, ne tik šiame gyvenime, bet ir ankstesniame. Vis dar bandžiau suvokti tai, ką mačiau prieš kelias dienas, norėjau tikėti, kad viskas buvo tiesa, o ne mano fantazijos vaisius. Nes tai tikrai reiškė, jog Kilianą pažinojau anksčiau, kad jau mylėjau jį anksčiau, nei susipažinome čia, šiame gyvenime.

***

Atsikėlusi rytą sėdėjau ant šieno kupetos ir žiūrėjau į savo rankas, bandydama suvokti, kokią magiją pažadinau. Žinojau, kad ją turėjau, galėjau mintimis pajudinti daiktus, kaip tada, kai Kiliano kalaviju nudėjau Kuagotą. Taip pat galėjau gydyti, bet man buvo įdomu, ką dar galėjau padaryti. Iš prisiminimų, kuriuos regėjau, suvokiau, kad ankstesniame gyvenime buvau ragana, galėjau naudotis burtais ir užkeikimais, vieną jų buvau panaudojusi ant savęs ir Kiliano. Tiksliai nežinojau, kaip viskas veikė, turėjau išsiaiškinti.

Išlindusi iš pašiūrės, ketinau ieškoti drakonų karaliaus sūnaus. Turėjau viską jam papasakoti ar kaip nors parodyti, kad jis prisimintų, kaip ir aš. Užsidėjusi gobtuvą, kad paslėpčiau savo veidą ir manęs niekas neatpažintų, patraukiau link miesto centro, tikėdamasi ką nors išgirsti iš žmonių. Karaliaus žmona dingo, visi turėjo manęs ieškoti, vis dėlto, ištekėjusi už Alastairo, tapau Ferino karalystės valdove. Nesvarbu, kaip pats karalius su manimi elgėsi.

Miestas buvo keistai tuščias, bet iš kelių atsitiktinių praeivių nugirdau, jog manęs tikrai ieškojo. Praeiviai tyliai šnabždėjosi, jog kažkas nutiko pilyje, apie ką buvo draudžiama kalbėti. Nesupratau kam toks slaptumas, tačiau turėjau sužinoti. Priėjusi prie grupelės žmonių, atsistojau kiek atokiau, klausydamasi jų pokalbio.

– Kaip manot, tiesa, kad karalius Alastairas?… – klausė vienas, neužbaigdamas sakinio, dėl to dar labiau susidomėjau.

– Tikriausiai vėl tik gandai, – tarė šalia jo stovinti moteris. Ji pasitaisė savo apsiaustą. – Bet nesistebėčiau, jeigu jį tikrai kas nors būtų užlenkęs…

– Ša, kaip tu gali taip kalbėti? – nutraukė ją vyras.

– Aišku, kad galiu! – atšovė ji. – Pati savo akimis mačiau, kaip jie išvedė ir uždarė į kalėjimą vieną iš Alastairo sūnų. Sakė, jog tai jo darbas… Tad gal visa tai ir tiesa.

Bandžiau suvokti tai, ką išgirdau, mano protas dar negalėjo priimti tokio fakto.

– Atsiprašau, – priėjusi kreipiausi į moterį, o ji įsmeigė savo žvilgsnį į mane. – Jūs norite pasakyti, kad karalius Alastairas – negyvas?

– Tokios kalbos, – atsakė ji. – Ir tai padarė vienas jų sūnų, Kilianas Herensugea.

Mano širdis nusirito į kulnus. Troškau kuo greičiau dingti iš šios vietos. Tai netrukus ir padariau, tačiau ėjau neilgai. Visas kūnas drebėjo, suklupau ant kelių. Jaučiau, kaip viskas ėmė slysti iš rankų.

Negalėjau patikėti, kad Kilianas būtų galėjęs nužudyti savo tėvą. Tai buvo nesuvokiama. Netikėjau, kad jis būtų galėjęs sau leisti taip susigadinti gyvenimą, juk dabar, už karaliaus nužudymą, jo laukė mirties bausmė. Negalėjau to leisti. Privalėjau sugrįžti į pilį ir susitikti su Kilianu, kol dar nebuvo per vėlu. Turėjau viską sužinoti iš jo paties.

Vos tik pasiekiau pilį, mane sulaikė rūmų sargybiniai. Jie atpažino mane kaip karaliaus Alastairo naująją žmoną ir praleido vidun, bet net nespėjau pasiekti savo kambario, kai buvau sustabdyta. Priešais mane išdygo gyva Alastairo kopija ir aš net atsitraukiau per kelis žingsnius. Jis buvo žymiai jaunesnis už karalių, bet atrodė toks pat stiprus ir atgrasus. Evartas. Prisiminiau jo vardą, nors dar niekad nebuvome susitikę, nes jis net nedalyvavo vestuvėse. Žinojau tik tai, kad buvo tikra karaliaus Alastairo kopija.

– Manei, kad taip lengvai gali čia visur slampinėti, niekieno nepastebėta? – nemandagiai paklausė, o aš susiraukiau. Man visiškai nepatiko jo tonas. – Kur buvai išėjusi?

– Į miestą, – trumpai atsakiau. – Neturiu niekam atsiskaityti kur einu ir ką darau.

Jis kvailai išsiviepė.

– Kur buvai naktį? Kodėl išėjai ir palikai mano tėvą vieną?

Greitai perpratau, ką jis norėjo išgirsti, tačiau neketinau pasiduoti provokacijai.

– Žinau viską apie tave ir Kilianą, – paniekinančiai tėškė nesulaukęs mano atsakymo ir griebė man už rankos. Bandžiau išsivaduoti, bet jis tik prisitraukė mane arčiau savęs.

– Nesuprantu apie ką tu kalbi, – atšoviau, jaučiau savo gyslomis tekančią magiją, bet stengiausi valdytis. Čia buvo ne vieta ir ne laikas pratrūkti.

– Už mano tėvo nugaros surezgėt sąmokslą ir Kilianas jį nužudė, – sušnypštė ir man nespėjus paprieštarauti, nutempė mane į mano kambarį. Tik tada paleido ranką. Skaudėjo. Numaniau, kad liks mėlynė.

– Netiesa!

– Tai tu taip sakai. Visi kiti patikės mano versija.

Pasibaisėjusi spoksojau į žmogų, kuris stovėjo priešais mane. Dar ne iki galo supratau jo kėslus, bet staiga atėjo suvokimas. Nejaugi jis galėjo nužudyti karalių Alastairą? Ir norėjo tuo apkaltinti savo brolį Kilianą?

– Ko tu sieki? – paklausiau, jis vos vos šyptelėjo. Priėjo arčiau, bet aš atsitraukiau per žingsnį. Jaučiau grėsmę, sklindančią nuo šio vyro, žinojau, kad turėjau būti atsargi.

– O tau dar neaišku? Kai mirė mūsų tėvas, dabar sostas gali priklausyti bet kuriam iš mūsų. Su Laramiu bėdų nekils, su juo jau susitvarkyta, bet Kilianas… Be kovos jis nepasiduos.

– Ką jam padarei? – vėl paklausiau pasibaisėjusi, kiek įtūžio ir pykčio jautėsi Evarto balse.

– Kol kas nieko. Bet… kadangi paskleidžiau gandą, kad jis nužudė mūsų tėvą… Jo laukia mirties bausmė.

– Bet juk tu jį nužudei, – pasakiau. Jis atrodė visiškai nenustebęs, tad supratau, kad atspėjau teisingai. Tikėjau, kad Kilianas niekada nebūtų to padaręs.

– Ketinau nužudyti jus abu, – tarė. – Bet tu pradingai. O dabar… yra kaip yra.

Neturėjau kur trauktis. Jis stovėjo priešais mane, o aš beveik prie pat kambario sienos. Supratau, kad jeigu nieko nedarysiu, mane ištiks Alastairo likimas. Pati to visiškai nenorėdama buvau įpainiota į drakonų šeimos intrigas, kurias supratau ne visai iki galo.

Jo rankoje sublizgo durklo ašmenys ir aš visiškai prisispaudžiau prie sienos. Neturėjau kur trauktis. Jis užsimojo smūgiui, tačiau man pavyko pasinaudoti magija. Jausdama šilumą savo pirštų galiukuose, sustiprinau magijos srautą kaip tada, kai išgydžiau Kilianą ir energijos srautas nubloškė Evartą ant žemės, ašmenims nespėjus manęs pasiekti.

– Ragana, – sušnypštė jis ir pašoko nuo grindų. – Sargyba!

Ilgai netruko, kol kambaryje pasirodė sargybiniai. Atrodė, jog jie tik ir laukė, kol Evartas juos pakvies.

– Išveskit ją, – paliepė Kiliano brolis. – Ji prisidėjo prie karaliaus Alastairo nužudymo.

Bandžiau priešintis, bet viskas nuėjo perniek. Nebegalėjau pasinaudoti magija, tad mane greitai nutempė į rūmų požemius. Galvoje pašėlusiai skriejo mintys, turėjau išsivaduoti, kad padėčiau Kilianui ištrūkti, tačiau pamačiusi vaikiną kameroje, prieš kurios grotas pastatė mane, kol ištrauks tinkamą raktą ir atrakins duris, sustingau, negalėdama net pajudėti.

Kilianas sėdėjo ant gulto surakintas ir sužeistas. Net nesupratau, ką tie niekšai jam buvo padarę.

Vos tik durys man už nugaros užsitrenkė, puoliau prie jo ir lūpomis paliečiau jo lūpas. Kilianas ranka apglėbė mano liemenį ir prispaudė, atsakė į mano bučinį.

– Ką jie tau padarė? – pagaliau atsitraukusi paklausiau. Bandžiau susikaupti, turėjau kuo greičiau jį išgydyti, tačiau nepavyko.

– Nusiramink, – paprašė jis. – Čia ne vien mano kraujas.

Mano pirštai sustingo prie jo.

– Kieno dar?

– Evarto. Tik savo žaizdas jis greičiausiai jau išsigydė.

Galiausiai nusiraminusi sugebėjau išgydyti Kilianą, jis atrodė tikrai dėkingas.

– Kur tu buvai visą šį laiką? – paklausiau. – Nedalyvavai mano vestuvėse, nieko man nepasakęs kažkur pradingai…

– Mano tėvas kažkaip sužinojo, kad mes vienas kitą įsimylėjom, – pasakė jis. – Po to, kai tave atgabenau į Magestalą, jis mane pasikvietė ir viską išklojo. Pyko ant manęs, kad nuviliojau jo būsimą žmoną, ir kad nesugadinčiau visos šventės, jis liepė mane uždaryti į kalėjimą. Todėl ir negalėjau dalyvauti…

– Bet jis net neužsiminė apie tai, kad žinojo apie mus, – pasakiau.

– Tikriausiai nemanė, kad viskas taip pasisuks. Galvojo, kad jeigu mane uždarys, galės turėti tave… Nežinau, kas tiksliai ten atsitiko, bet kažkas mane išleido iš kameros, tada aš slapčia patekau į rūmus ir pasiekiau jūsų kambarį. Ir radau ten savo tėvo lavoną. Akimirką pamaniau, kad tai tavo darbas, nors nenorėjau tuo tikėti… Bet kai beveik iš karto ten pasirodė mano vyresnysis brolis, ėmiau įtarti, kad tai jo darbas.

– Tai Evarto darbas, jis prisipažino, – tariau. – Jis man pasakė, kad ketino nužudyti ir mane, tačiau manęs nerado. Vėliau kėsinosi į mane, bet sugebėjau apsiginti. Tada uždarė čia…

– Viskas bus gerai, – jis prispaudė mane prie savęs, kiek tik leido grandinės ant rankų, ir man pavyko kažkiek nusiraminti. – Mes iš čia ištrūksim. Kaip nors.

Jis buvo toks užtikrintas, jog mums pavyks, kad net aš patikėjau. Tereikėjo sugalvoti kaip tai padaryti.

Staiga man dingtelėjo, kad per visą šią sumaištį buvau pamiršusi savo tikslą – parodyti Kilianui mūsų bendrus prisiminimus iš ankstesnio gyvenimo.

– Turiu tau kai ką pasakyti, – vėl prabilau ir Kilianas sukluso. – Pameni, sakiau, jog tave sapnavau dar tada, kai nebuvom susipažinę?

Jis linktelėjo galva.

– Žinoma, kad prisimenu. Sakiau, kad tai tik sutapimas…

– Ne, tai nėra tik sutapimas, – papurčiau galvą. – Tą dieną, kai mus užpuolė Kuagotas, atsibudo ne tik mano magija. Nutiko dar kai kas.

Giliai įkvėpiau oro į plaučius. Nežinojau, kaip jam tai pasakyti, galbūt būtų buvę lengviau parodyti, tik nežinojau, ar man pavyks.

– Noriu pasakyti, kad mes tikrai buvom pažįstami ankstesniame gyvenime.

– Evanora…

– Leisk man pasakyti iki galo, – pertraukiau ir Kilianas supratingai linktelėjo. – Vos tik tave pamačiau, supratau, kad tu man pažįstamas. Nors tai atrodė neįmanoma, nes tave mačiau pirmą kartą. Bet kuo toliau, tuo labiau ėmiau suprasti, kad neišsigalvojau. Sapnai, kuriuose tave matydavau, vis kartojosi, o tą dieną, kai atsibudo mano magija, pamačiau ir prisiminimus, kuriuos buvau praradusi. Pabandysiu juos parodyti ir tau.

Jausdama magiją savo pirštų galiukuose, pridėjau juos Kilianui prie kaktos ir pasiunčiau viską, ką tą dieną mačiau, tiesiai į jo pasąmonę. Praėjo kelios akimirkos, kol vaikinas susivokė, kad tai, ką sakiau, nebuvo kažkokios fantazijos.

Mačiau, kaip pasikeitė vaikino žvilgsnis, kai atitraukiau pirštus.

– Bet… kaip tai įmanoma? – paklausė. – Kad mes atgimėm čia? Šitame pasaulyje?

– Kai tu mirei, – pradėjau aiškinti. – Aš užkeikiau mus abu, kad po mirties mes vėl galėtume rasti vienas kitą kitame gyvenime. Auka buvo didelė… Pati taip pat turėjau mirti. Bet aš paaukojau viską, vardan mūsų… Vardan to, ką vienas kitam jautėm ir jaučiam dabar.

Kilianas kurį laiką tylėjo, nepratarė nė žodžio.

– Ką darysime? – vėl prabilau, jaučiau, kaip akyse ėmė kauptis ašaros. – Tau numatyta mirties bausmė, o manęs tavo brolis taip pat nepasigailės… Neketinu dar kartą tavęs prarasti. Nes nežinau, ar vėl sugebėčiau mums uždėti šį užkeikimą.

– Nieko panašaus daryti nereikės. Galbūt… Šį kartą mums pavyks išsisukti nuo šios lemties vėl būti atskirtiems.

Linktelėjau, stengdamasi nuvyti blogas mintis į šalį. Jaučiau, kad šį kartą viskas bus kitaip.

Staiga išgirdau link mūsų artėjančius žingsnius, Kilianas pasuko galvą į jų pusę ir susiraukė, pamatęs ateinantį savo vyresnįjį brolį. Evartas sustojo prie pat mūsų kameros ir paniekinančiu žvilgsniu mus abu nužvelgė.

– Aš persigalvojau, – metė žodžius. – Turėsi kautis su manimi. Mirties bausmė lengviausias ir paprasčiausias būdas, o aš noriu, kad tu kentėtum. Pats noriu nurėžti tau galvą. Ir tavo ragana tau negalės padėti.

Jis jau pasisuko eiti, bet, kažką prisiminęs, atbulas grįžo kelis žingsnius atgal, išsišiepė iki ausų.

– Laimėjęs gaus raganą dovanų. Garantuoju, aš mėgausiuos kiekviena su ja praleista minute.

Kilianas stipriai suspaudė kumščius, o Evartas po akimirkos pasišalino iš požemių.

– Tas pašlemėkas… – ištarė pro sukąstus dantis. – Jis žino, kad esu silpnesnis, ir tuo naudojasi…

– Kilianai, tu sugebėsi jam pasipriešinti, – tariau užtikrinta. – Tu turi dėl ko kovoti. Meilė pati stipriausia egzistuojanti magija…

– Labai noriu tuo tikėti, Evanora, bet nesu tikras, kad man pavyks… Tai bus žūtbūtinė kova, dėl Ferino karalystės sosto ir dėl tavęs.

Negalėjau suprasti, kodėl viskas taip pasisuko. Nenorėjau prarasti Kiliano, tačiau kai jį išsivedė rūmų sargybiniai ir kameroje likau viena, suvokiau, jog vėl galėjau jį prarasti. Susmukau ant šaltų kameros grindų, verkiau, iki kraujo kumščiais daužiau sienas, bet žinojau, kad tai nepadės. Turėjau ir pati ko nors imtis, bet iš nevilties galėjau tik keikti mūsų apgailėtiną likimą. Jaučiausi tokia bejėgė, kad norėjosi pranykti, bet negalėjau nuvilti Kiliano. Mūsų likimas nepasikartos, turėjau dėl to pasistengti. Pirmiausia man reikėjo kaip nors ištrūkti iš šios vietos.

Pakilau nuo žemės ir priėjau prie grotų. Rankomis įsikibau į metalinius virbus mąstydama, ką galėčiau padaryti. Mano magija čia nebuvo labai efektyvi, kol dar nemokėjau tinkamai jos kontroliuoti, bet buvau tikra, kad ką nors vis tiek sugebėsiu. Netikėtai, kitoje kameroje priešais, po gultu, pamačiau kažką blizgant ir man pasirodė, jog tai buvo plaukų segtukas.

Man tik reikėjo jį pasiekti.

Pritūpiau ir kuriam laikui įsmeigiau žvilgsnį į nedidelį metalinį daiktą. Su juo būčiau sugebėjusi atrakinti kameros spyną ir iš čia dingti, tačiau segtukas nepajudėjo iš vietos. Tačiau tikrai neketinau pasiduoti, nes laiko buvo vis mažiau. Privalėjau bent jau palaikyti Kilianą kovoje, jeigu kitaip į visa tai nepavyks įsiterpti.

– Nagi, – tariau. – Pajudėk nors truputį, po velnių.

Su Kiliano kalaviju tada, kai persmeigiau mus užpuolusį monstrą, buvo paprasčiau. Galbūt todėl, kad reikėjo greitai veikti, nes būčiau pražuvusi? Stengiausi susikaupti, bet mintis, kad Evartas nužudys Kilianą, blaškė. Galiausiai pasidaviau, pečiai nusviro. Norėjau verkti, po galais, kas aš per ragana, jeigu nesugebėjau apsaugoti savo mylimojo?

Kelis kartus giliai įkvėpiau ir iškvėpiau oro, užmerkiau akis, bandydama įsivaizduoti, kaip plaukų segtukas pajuda iš vietos ir įskrenda tiesiai į mano delną. Atmerkiau akis, mano žvilgsnis vėl įsmigo į mažą daiktą, kuris gulėjo po gultu. Ir kai jau norėjau vėl pasiduoti, pagaliau pamačiau, kaip segtukas pajudėjo iš vietos. Skausmingai lėtai, bet pajudėjo.

Lengviau atsikvėpiau tik tada, kai segtuką galėjau pasiekti ranka. Paėmusi jį, pakilau nuo žemės ir ėmiausi spynos, nebuvo lengva, bet po kurio laiko išgirdau trakštelėjimą ir pergalingai šyptelėjau. Atvėriau kameros duris ir nieko nelaukdama išbėgau iš požemių. Manęs niekas nesustabdė. Tikriausiai visi sargybiniai stebėjo Kiliano ir Evarto kovą, kuri, numaniau, jau buvo prasidėjusi.

Mane pasitiko vėjas ir sniegas, tačiau tai ignoruodama, ėmiau ieškoti vietos, kurioje galėjo vykti kova, bet ilgai ieškoti neteko. Išbėgusi į vidinį pilies kiemą danguje pamačiau du drakonus. Net neabejojau, tai tikrai buvo Kilianas ir Evartas. Kova vyko pagrindinėje miesto aikštėje, tad nieko nelaukdama išbėgau pro vartus ir nesustodama skuodžiau per miestą, aikštės link, vis pakeldama galvą į viršų, norėdama įsitikinti, kad Kilianas buvo sveikas.

Dar niekada nebuvau mačiusi gyvo drakono, bet vos tik atsidūriau pagrindinėje miesto aikštėje, man užgniaužė kvapą. Sustojau kaip įbesta, bandydama suvokti, ar juodasis drakonas žalia spalva blyksinčiais žvynais, tikrai buvo Kilianas. Žinojau, kad tai jis. Ir jis gerai gavo į kaulus.

Prasibroviau pro žmonių minią ir atsidūriau tiesiai po dviem besikaunančiais drakonais. Mačiau, kaip didysis, raudonasis drakonas apdegino Kiliano sparną, bet tas nepasidavė ir kovojo toliau. Bandė išvengti kiekvieno savo brolio puolimo, bet ne visada pavykdavo. Bandė pulti pats, mačiau, kaip dantimis grybžtelėjo Evarto priekinę leteną ir šis garsiai bei piktai suriaumojo.

Staiga minios keliamas triukšmas nuslopo. Norėjau, kad Kilianas mane išgirstų, troškau, kad jis išgirstų mano mintis, mano paskatinimą ir pajustų meilę, kurią jam jaučiau.

Kilianai, tu gali. Tu sugebėsi, nes aš čia. Aš tave matau. Tu privalai mane išgirsti.

Mylėjau tave vieną kartą, mylėjau tave du kartus.

Aš mylėjau tave ankstesniame gyvenime…

Pažįstu tavo balsą, pažįstu tavo akis…

Tu persekioji mane sapnuose naktimis…

O, mano meile, mes ir vėl susitiksim.

Mes visada susitinkam…

Mūsų dviems sieloms lemta būti kartu,

Tu ir aš, iki amžinybės…

 

Mylėjau tave vieną kartą, mylėjau tave du kartus.

Aš mylėjau tave ankstesniame gyvenime…

Ir kai aš mirsiu, tiesiog nepamiršk,

Aš mylėsiu tave kitame gyvenime…

 

Žodžiai tarsi užkeikimas skambėjo mano galvoje ir aš vis juos kartojau. Jie skambėjo kaip daina, žodžiai liejosi ir pynėsi, bet aš nesustojau. Buvau tikra, kad ir Kilianas juos girdėjo savo mintyse.

Vėl pakėliau galvą į drakonus. Jie vienu metu vienas į kitą paleido ugnies pliūpsnius ir supratau, jog tai buvo paskutinis smūgis. Tas, kuris pralaimės, mirs, o tas, kuris laimės, gaus mane ir Ferino karalystę.

Kiliano vardas užstrigo gerklėje, kai pamačiau, jog po ugnies pliūpsnių abu drakonai ėmė kristi žemyn. Žmonės supanikavę traukėsi, o aš ėmiau bėgti link mylimojo. Ašaros tekėjo skruostais. Broviausi per žmones tikėdamasi, kad Kilianas išgyvens, kad jam viskas bus gerai, bet kai jis su trenksmu rėžėsi į žemę, mano viltis darėsi vis silpnesnė. Netrukus į žemę priešingoje pusėje rėžėsi ir Evartas.

Kai pagaliau pasiekiau Kilianą, jis buvo atvirtęs į žmogų ir vos kvėpavo. Suklupau, ėmiau tikrinti, ar stipriai buvo sužeistas. Atrodė gerokai apsvilęs, iš žaizdų sunkėsi kraujas ir nežinojau, ar čia padės mano magija.

Netikėtai keli sargybiniai atskubėjo prie mūsų ir paskelbė, kad princas Evartas mirė kovoje su Kilianu. Man taip atlėgo, kad nežinojau kur dėtis, dar stipriau pravirkau ir įsikniaubiau vaikinui į krūtinę.

– Kodėl tu verki? – paklausė jis ir paglostė man galvą. – Juk aš laimėjau.

Balsas buvo nusilpęs, bet džiaugiausi, kad Kilianas išgyveno. Nežinau, ką būčiau dariusi, jeigu būtų pralaimėjęs broliui.

– Ačiū, – padėkojo jis ir nustebusi įsispoksojai į mylimąjį. – Tavo žodžiai man padėjo nepasiduoti.

– Tai tu… Girdėjai?

Kilianas linktelėjo ir vos vos šyptelėjo, netrukus padėjau jam atsistoti, kai netikėtai vaikinas suėmė man už liemens ir karštai įsisiurbė į lūpas.

Viskas buvo baigta. Jam pavyko.

Mums pavyko.

***

Praėjo kelios dienos po Kiliano kovos su broliu, jis jau buvo spėjęs atsigauti, o ir mano magija čia neblogai pagelbėjo. Miestas ruošėsi Naujųjų metų sutikimui, visur buvo iškabinėti įvairiaspalviai žibintai ir jautėsi ta tikra šventiška nuotaika. Per visus tuos įvykius buvau ir pamiršusi, jog šie metai ėjo į pabaigą ir turėjo ateiti kiti. Norėjau tikėti, kad kiti metai bus geresni nei šie, o mums tenkantys iššūkiai – mažesni.

Įėjau į kambarį, vilkėdama vien ploną raudonos spalvos chalatą. Buvau ką tik išsimaudžiusi, o oda švelniai drėgna ir kvepianti. Geismas, be jokio įspėjimo, nukrėtė kūną, vos tik pamačiau Kilianą. Protas dar  priešinosi, bet kūnas jau seniai buvo nustojęs tai daryti.

Žinojau, kad Kilianas neatsispirs, nuo manęs neatitraukdamas akių, lėtai priėjo.

Įspraudžiau vieną pėdą tarp jo pėdų ir truputį pasistiebusi, įsitvėriau Kiliano kaklo, įsisiurbiau lūpomis kvapą gniaužiančiam bučiniui. Mūsų bučiniai, kaip tobulai derančios natos, vibravo visu mano kūnu, ir pažadino kiekvieną nervų galūnėlę, glamonės palengva įgavo pagreitį.

Kiliano pirštai buvo mano plaukuose, o mūsų lūpos atsiskyrė tik tada, kai abiems pritrūko kvapo. Jo karštas kvėpavimas kaitino jautrią mano odą. Visu kūnu prisispaudžiau prie jo. Pagavęs mano žvilgsnį, Kilianas sugriebė man už sėdmenų ir prisispaudė dar arčiau.

Mūsų lūpos ir rankos nenuilstamai judėjo, lyg tyrinėtume vienas kitą, lyg bandytume įsidėmėti kiekvieną kūno centimetrą, kad iš naujo vienas kitą atrastume. Liežuviai susipynė vėl ir vėl. Švelniai krimstelėjau jam apatinę lūpą ir atsitraukiau. Jis klausiamai žvelgė į mane, o aš sugriebiau jam už rankos ir ėmiau vestis į lovą.

Tačiau mums nespėjus jos pasiekti, atėjo tarnaitė, kad padėtų mums susiruošti šventei. Nepatenkinta kažką suburbėjau po nosimi, o Kilianas nusijuokė ir prisispaudė prie manęs.

– Vėliau galėsime pratęsti, – sukuždėjo ir aš linktelėjau.

Jis atrodė visiškai kitoks po to, kai susigrąžino ankstesnio gyvenimo prisiminimus. Atrodė laimingesnis, jo pečių nebeslėgė bėdos bei nesutarimai su tėvu. Ir nors mums abiems tenkanti Ferino karalystės valdovų našta atrodė gana didelė, žinojom, kad susitvarkysim.

Jau buvo tamsu, o miestas žibėjo ir mirgėjo nuo šviesų. Stovėdama šalia Kiliano ir kitų, laukiau, kol galėsime paleisti dangaus žibintus. Netrukus kartu uždegėm žvakę ir stebėjom, kaip popierinis žibintas pakilo į dangų. Šimtai tokių nuklojo dangų ir pati jaučiausi pakylėta.

Viskas bus gerai. Šį kartą viskas bus kitaip.

PABAIGA.

„Sandoris. Pažadėtoji girios valdovui“ 4 dalis

12.

Emai išėjus, iškart nuėjau pas gyvulius. Jau prie jų pripratau ir mielai glosčiau avis ir kalbinau žąsis, nebeerzino nei kvapas, nei mėšlo mėžimas. Neramino tik Kakariokas. Vargšas gaidys manęs vengė ir bėgo kriokdamas bei mosikuodamas sparnais, tarsi išvydęs patį velnią (na, ar bent alkaną lapę). Grįžusi Kordelija mane užmuš, nes iš karto supras, kad kažkas nutiko jos gaidžiui, kuris daugiau nebegieda.

Darbas padėjo užsimiršti, bet mintys vis tiek maišėsi. Tiek daug klausimų, tiek daug neaiškumų ir abejonių. Negalėjau suprasti, kas mane apsėdo. Kodėl taip lengvai prisileidau tuos du vyrus? Fėjūnas… Net pati iki galo negaliu patikėti, kad iš tikrųjų glamžiausi su juo ant virtuvinio stalo. Ko jam iš manęs reikia? O jei visos tos pasakos apie blogas fėjas yra tiesa? O Kreigas… Tas vyras, jo statusas, valdžia ir galia svaigino, o išvaizda tiesiog magnetizavo. Bet kas visų svarbiausia – jis žmogus. Negalėjau suvokti, kuris iš šių dviejų vyrų man patinka labiau, nes šalia abiejų tampu bevale kvaile ir jie abu priverčia mano kūną dainuoti, jų geisti. Visgi Kreigas atrodė patikimesnis variantas, o juodaplaukis – tik jausminga intrigėlė, jaudinanti egzotika, kuri tiesiog neturi logiško paaiškinimo.

Tačiau nuotaika subjuro, nes iš Emos sužinojau, kad Kreigas išskridęs į Londoną. Pasijutau menka ir nesvarbi. Jei būčiau jam rūpėjusi ir jei jis rimtai galvotų apie mus, būtų pranešęs, kad išvyksta. Todėl nutariau pasivaikščioti ir išvėdinti galvą. Nepramintu, užsnigtu takeliu pėdinau link pakrantės. Vėjo ošimas ir bangų garsas išvaikė liūdnas mintis. Be tikslo tiesiog ėjau apsnigtu pakrantės ruožu į niekur. Atrodė, kad galvoje buvo tuščia ir nė šešėlio minčių. Nežinia iš kur kilo noras užlipti ant skardžio ir iš toli pamatyti neaprėpiamus vandens plotus. Pakilusi pastovėjau valandėlę ir kai jau pasisukau eiti, pajutau vėl pralekiant keistus oro gūsius, kaip tada miške. Paspartinau žingsnį, bet vėl girdėjau šnabždesius.

– Svetima. Svetima. Svetima. 

Pajutau stiprų stumtelėjimą iš nugaros ir susvirduliavusi, suklupau ant sniego. Pasigirdo piktas moteriškas juokas, bet nemačiau iš kur jis sklinda. Bandžiau atsistoti, bet ir vėl buvau parklupdyta nematomos jėgos.

– Niekam tikusi mergiotė! – prašnypštė moteriškas balsas. Prieš mane pasirodė aukštos ir nepaprastai gražios baltaplaukės merginos pavidalas. Jos veidas buvo griežtas ir šaltas. Kai priartėjusi ji čiupo mane už plaukų ir kilstelėjo, kad žiūrėčiau tiesiai į jos balkšvas akis, pamačiau smailias ausis ir iltis. Kad ir kaip skaudėjo, bet nė necyptelėjau, kas ją suerzino dar labiau. – Hesarionas mano! Manai, gali varžyti su manimi, mergše? – iškošė, beveik šiepdama dantis, kaip vilkė.

– Nesuprantu, apie ką kalbi, – ištariau dirbtinai ramiu balsu, nors širdis daužėsi it pamišusi.

– Nesupranti? – Griebė mane už gerklės ir suleidusi nagus į jautrią kaklo odą, viena ranka pakėlė į orą. Buvau šokiruota jos jėgos, bet mane daug labiau gąsdino neadekvatus fėjūnės  elgesys. – Aš tau tuoj nusuksiu sprandą, arba nurausiu tą niekam tikusią galvą nuo laibo kaklelio ir numesiu nuo skardžio paukščiams sulesti.

Ji ėmė piktai juoktis stebėdama, kaip bejėgiškai spardausi ore kojomis ir bandau išsivaduoti iš jos gniaužtų. Fėjūnė ėmė eiti skardžio link, nešdama mane į pražūtį. Bandžiau rėkti ir nagais draskyti jos ranką, bet ji į nieką nereagavo paveikta savo neaiškios neapykantos man.

– Risterida! – išgirdau pažįstamą, bet neįprastai griežtą ir tūžmingą juodaplaukio balsą.

Fėjūnė mane tuoj pat paleido ir pribėgusi prie jo, puolė ant kelių.

– Mano valdove! Hesarionai… – beveik verkdama, fėjūnė klūpojo įsikabinusi pirštais į juodaplaukio koją. – Atleisk man… Bet ji… Negi tu pasirinksi ją, bet ne mane?

Grubiai ištrūkęs iš Risteridos gniaužtų, jis praėjo nė nepažvelgęs į ją, tarsi jos čia nė nebūtų, lyg bausdamas šaltu ignoravimu. Raudodama, ji perliejo mane neapykantos kupinu žvilgsniu ir pranyko tarsi rūkas.

Fėjūnas priėjo prie manęs ir rūpestingai pakėlė ant rankų. Aš nesipriešinau, o tik stipriau įsikibusi, prigludau prie jo. Padėjusi galvą ant krūtinės leidausi nešama, nes vis dar drebėjau po patirto šoko. Maniau, kad ta pamišėlė mane tikrai numes nuo skardžio. Tikriausiai taip ir nutiktų, jei jis nebūtų pasirodęs laiku.

– Tavo vardas Hesarionas? – paklausiau priglausdama sušalusią nosį jam prie kaklo. Jis kvepėjo šerkšnotu mišku ir tas kvapas mane ramino.

– Taip. Malonu, kad paklausei…

– O tu taip ir neprisistatei…

Nė nepastebėjau, kaip greitai fėjūnas atnešė mane namo. Tikriausiai buvau apsnūdusi po patirto streso. Atrodė, kad jis nė nepristigo oro ir mano svoris jo nesuvargino. Pasodinęs mane ant sofos, trumpam pasišalino ir grįžo nešinas drėgnu rankšluosčiu. Hesarionas priklaupė šalia manęs ir atsargiai pridėjęs šaltą rankšluostį man prie kaklo, ėmė švelniai vilgyti ir valyti kruvinas nagų žymes.

– Ai, ai! – beveik sušnypščiau įsikabindama į jo ranką.

– Atleisk…

– Ar ji tavo mergina? Na, tavo moteris? – suskubau paklausti ir virpančia širdimi laukiau atsakymo.

– Ne, ji nėra mano moteris, – pasakė žvelgdamas man į akis.

– Tada kodėl ji rėkė, kad tu esi jos, kad palikčiau tave ir vos nenumetė nuo skardžio? – beveik išrėkiau tvardydama ašaras ir slėpdama drėgnas akis.

– Nežinau, ką ji prisigalvojo. Žinau vieną – man labai gaila dėl to, kas nutiko.

– Jei jųdviejų niekas nesietų, ji taip nesielgtų… – pati nesupratau, kodėl burbtelėjau tuos žodžius.

– Ar tu pavyduliauji? – paklausė patenkintai šyptelėjęs.

– Pff, dar ko! Juk aiškiai pasakiau, kad man patinka kitas.

– Sprendžiant iš to, kaip bučiavai mane…

– Net nepradėk! Tai buvo tiesiog… Net nežinau… Matyt hormonų audros. Jaučiasi vieniša, o tada pasirodei tu – visas toks paslaptingas, antgamtiškas, gražus, pavojingas, bet… švelnus… Ir nežinau…

– Tai aš tau gražus? – tarė priartėdamas prie mano veido. Aš neatsitraukiau, o mano išdavikiškas žvilgsnis sustingo ties jo putliomis lūpomis. Nurijusi seiles laukiau bučinio, bet Hesarionas tiesiog patraukė plaukų sruogą ir nuvalė kruvinas žymes nuo mano kaklo. Tada atsistojo ir uždengė mano kelius pledu. – Užkursiu židinį, sušilsi.

Jis išėjo į lauką, bet po akimirkos grįžo nešinas pintine pilna malkų. Tada bet kaip jas sumetė į židinį. Norėjau jam pasakyti, kad taip paprastai jis neužkurs stambių malkų, bet jis, ištiesęs ranką delnu į viršų, parodė tikrą magiją, kurią išvydusi aiktelėjau. Hesariono delne atsirado mėlyna liepsna, kurią jis paleido tiesiai į židinį. Jau po akimirkos malkos liepsnojo karšta ugnimi.

– Nieko sau! – sušukau neslėpdama nuostabos. – Kaip tu tai padarei?

– Aš dar ne tokių dalykų moku, Agata. Ar parodyti? – jo balsas nuskambėjo viliojančiai, priversdamas mane išrausti nuo mano pačios pašėlusių minčių.

– Ar gali dar truputį pabūti su manimi? Nenoriu likti viena, – išdrįsau paprašyti, iš jaudulio krapštydama nagų odeles.

Jis nustebusiai pažvelgė į mane. Patvirtindama, kad jis išgirdo teisingai, pasislinkau palikdama jam vietos ant sofos. Fėjūnas atsisėdo šalia.

– Ar galiu? – paklausiau, bet nelaukdama atsakymo, priglaudžiau dekoratyvinę pagalvę jam prie šlaunies ir padėjau galvą. Pajutau, kaip iš netikėtumo jis virptelėjo, bet jau po akimirkos švelniai pirštais braukė per mano plaukus.

Šalia jo buvo taip ramu ir gera, šalia jo jaučiausi taip, lyg būčiau namie. Už akių užkliuvo krepšyje tebestovinti dar nepapuošta eglutė. Pamaniau, kad būtų taip smagu, ją papuošti kartu, bet nuvijau tą mintį. Bijojau, kad jis vėl supyks dėl to kirsto medžio. Bet ramybės man nedavė kitas klausimas.

– Kodėl? – pradėjau nedrąsiai. – Kodėl man pasirodei savo fėjišku pavidalu? – paklausiau neslėpdama smalsumo. – Ir kur tu gyveni? Kaip apskritai fėjos gyvena? Aš tiesiog nesuprantu, nes man tu atrodai kaip žmogus, bent jau kol nepasikeičia tavo akys. Na, dar tos ausys, iltys…

– Kiek daug klausimų, – nusijuokė. Gailėjausi, kad gulėdama jam kelių, negaliu matyti akių ar veido išraiškos. – Norėjau, kad žinotum, kas aš išties esu. Be to, įsiutau pamatęs, kad nukirtai eglę, todėl norėjau pagąsdinti ir paerzinti. Gyvename mes panašiai kaip ir jūs, tik kitoje pusėje.

– Ką reiškia kitoje pusėje? Miške?

– Ir taip, ir ne. – Jis susimąstė tarsi rinkdamas man suprantamesnius žodžius. – Mūsų pasaulius skiria riba ir tik aukščiausio rango fėjūnai gali keliauti tarp dviejų pasaulių lygmenų.  Tačiau per Jolę – per Žiemos saulėgrįžos mėnesį – ši riba beveik pranyksta ir mes galime be didelių pastangų ateiti į žmonių pasaulį. Dalis fėjūnų, užaugusių tarp žmonių, taip ir gyvena jūsų pasaulyje, tarsi būtų žmonės. Pasitaiko, kad vaikai būna sukeičiami ir žmonės nei neįtarią visą gyvenimą auginę ne savo vaiką, o fėjinuką. Kartais nevaisingos poros išmaldauja sandorio ir jiems yra dovanojamas mūsų vaikas, kurį jie augina kaip savo.

Klausiausi ir negalėjau patikėti tuo, ką pasakojo Hesarionas.

– Bet kam jums žmonių vaikai? Ar ir moteris grobiate, kaip man sakė Ema?

– Nuo seno mes tobuliname mūsų geną, kam kuo puikiausiai tinka žmonės. Jūsų moterys yra gražios ir mums patrauklios, todėl fėjūnai grobia ir žmonių moteris. Sudaromos santuokos, gimdomi vaikai. Pasitaiko, kad pačios moterys prašosi būti priimamos gyventi tarp mūsų.

Jo pasakojimas mane šiurpino, bet norėjau sužinoti daugiau. Norėjau sužinoti apie jį.

– Ar manai, kad grobti žmones ir sukeitinėti vaikus yra normalu? – tariau atsisėsdama ir žvelgdama į jį.

– Mes taip gyvename nuo neatmetamų laikų. Tokios tradicijos ir tokie ryšiai buvo nuo seno plėtojami su žmonėmis.

– Tradicijos? Ryšiai? Kas gali puoselėti tokias tradicijas?

– Mūsų valdovas ir karalius jas tęsia, kaip prieš tai darė ir kiti valdovai.

– Koks barbaras turėtų būti jūsų karalius, kad grobtų moteris ir vaikus! – irzau ir neslėpiau savo nusistatymo dėl tokių dalykų.

Hesarionas pasimuistė. Tikriausiai jis nebenorėjo tęsti šios temos, bet aš negalėjau sustoti. Turėjau sužinoti.

– Kam tavo karalius grobia moteris?

– Kad padarytų nuotakomis. Jos tampa žmonomis kilmingiems fėjūnams, gimdo vaikus.

Širdis ėmė pašėlusiai plakti krūtinėje. Bloga nuojauta apnuodijo kūną, o šalia manęs sėdinti fėjūnas mechaniškai atsakinėjo į klausimus nė nepakeldamas akių į mane.

– Pasakyk man tiesą, kodėl pasirodei man? Ko tau iš manęs reikia ir kam buvo skirtas visas tas vilionių cirkas?

Akyse ėmė kauptis ašaros. Staiga man viskas tapo aišku, bet norėjau tai išgirsti iš jo lūpų.

– Tavo tėvas. Jis sudarė sandorį su fėjūnų valdovu ir pažadėjo jam atiduoti į nuotakas savo dukterį.

– Ką? Mano tėvas taip nepasielgtų!

Pašokau nuo sofos ir ėmiau blaškytis po kambarį. Nors viskas nuskambėjo neįtikinamai, bet tai buvo paaiškinimas, kodėl motina išsivežė manė į Lietuvą, kodėl neleido bendrauti su tėvo gimine ar grįžti į Airiją.

– Agata, nuo savo lemties nepabėgsi.

– Aš šios lemties nesirinkau!

– Bet ji pasirinko tave. Šis sandoris turi magišką galią ir tu negali jo nutraukti, užginčyti ar pasipriešinti. Lemtis vis tiek tave susiras. Tu priklausai fėjūnų valdovui, kaip ir jis priklauso tau.

Hesarionas pakilo ir raminančiai bandė suimti mane per pečius, bet nustūmiau jį nuo savęs.

– Agata…

– Nenoriu nieko girdėti, – pasakiau beveik suurgzdama ir parodžiau ranka į duris. – Išeik! Perduok savo valdovui, karaliui, ar kas jis ten jums yra, kad aš nesutinku ir verčiau mirsiu nei būsiu jo nuotaka. Ne mano tai sandoris ir aš neketinu jo pildyti, nes savo likimą kursiu pati, laisva valia. Dabar išeik ir daugiau niekada nebegrįžk!

Hasarionas liūdnai pažvelgė į mane ir tarsi dar kažką norėjo pasakyti, bet susilaikė ir klusniai išėjo. Užtrenkiau paskui jį duris, užsirakinau ant visų spynų ir atsirėmusi nugara į duris susmukau ant grindų ir ėmiau raudoti.

13.

 

Praverkiau visą naktį. Kažkodėl jaučiausi blogiau nei tada, kai užtikau Dominyką barškinant mano geriausią draugę. Sopėjo širdį ir jaučiausi išduoda, apgauta ir įskaudinta. Nors beveik nepažinojau Hesariono, to prakeikto fėjūno, bet jaučiau jam neapsakomą artumą ir trauką, kuri nebuvo vien aistra ir noras turėti, išragauti gražų kūną. Tai buvo kažkas daugiau, ko negalėjau paaiškinti, ko iki šiol nebuvau patyrusi. Jam jaučiau keistą švelnumą ir ryšį, kuris subyrėjo į šipulius. Man buvo skaudu nuo minties, kad jis tik žaidė su manimi, savotiškai norėjo paruošti prieš atiduodamas savo valdovui. O aš kvailė pirmiau laiko prisifantazavau.

Nusiprausi po dušu pasijutau geriau. Vanduo puikiai nuplauna ne tik nuoskaudas, bet ir ašaras. Nuotaika nuo pačio ryto buvo subjurusi. Norėjau paskambinti Emai ir pasiūlyti mergaitiškai prasiblaškyti, bet telefono ekrane pamačiau tris praleistus skambučius. Visi buvo nuo Kreigo.

– Eik, velniop!

Supykusi mečiau telefoną ant lovos. Po kelių minučių pasigirdo skambutis į duris ir lengvas beldimas. Tarpduryje stovėjo Kreigas, laikantis glėbį raudonų rožių.

– Ar galiu įeiti? – pramurkė. – Žinau, kad pyksti, bet leisk pasiaiškinti. Prašau.

– Turi penkias minutes, – tariau irzliai, praleisdama blondiną.

– Agata, žinau, kad derėjo pranešti, bet turėjau skubiai išskristi į Londoną.

– Jau žinau, – pasakiau sunerdama rankas ant krūtinės.

– Pasiilgau tavęs.

– Jei būtum pasiilgęs, tai būtum ir paskambinęs. Kiek aš skolinga už elektrikų darbą?

– Agata, prašau…

– Viskas gerai, – tariau šaltai. – Mudu pažįstami vos kelias dienas, todėl neturiu teisės iš tavęs ko nors reikalauti ar tikėtis.

Kreigas padėjo rožės ant kavos staliuko ir priėjęs pabandė mane pabučiuoti, bet aš atšlijau.

– Agata… – irzliai atsiduso ir pirštais suspaudė tarpą tarp akių. – Buvau Londone. Mano mama susirgo. Mečiau viską ir išvykau. Atsiprašau, kad nepagalvojau apie tave, bet tokią akimirką, man ne romantiški santykiai buvo galvoje. Bet grįžau ir pirmas dalykas, kurį padariau – atėjau pas tave.

Jo žodžiai ištirpdė ledą mano širdyje, sukeldami užuojautą ir gailestį. Man pasidarė gėda dėl savo elgesio.

– Kaip jaučiasi tavo mama? – pasiteiravau.

– Ačiū. Jau geriau.

Kreigas vėl žengtelėjo arčiau ir paėmė mano ranką į savo delnus. Šįkart jo neatstūmiau.

– Ar man atleista?

– Hmm, net nežinau, nežinau, – tariau žaismingai.

Jis nusijuokė ir prisitraukęs suspaudė mane glėbyje.

– Kad tu žinotum, kaip tavęs pasiilgau.

Buvo malonu žinoti, kad jam manęs trūko. Vien faktas, kad toks vyras, kaip Kreigas, manimi domisi kėlė mano ego iki padebesių. Bet ar jo pasiilgau ir aš? Buvau pernelyg emociškai išsunkta, kad ką nors išvis jausčiau. Stovėjau įsikniaubusi į jo krūtinę ir jaučiausi tokia tuščia.

– Labai gražios rožės. Ačiū, – tariau kiek per liūdnai.

– Agata, ar viskas gerai?

– Gal išvažiuokime kur nors? – pasiūliau, nes nenorėjau pabėgti nuo šio miestelio bent trumpam.

Kreigas atsivežė mane į Belfastą. Šiaurės Airijos sostinė mirgėjo nuo kalėdinių papuošimų, girliandų ir lempučių, o rotušės aikštėje buvo įsikūrusi didžiulė kalėdinė mugė. Čia virė tikras šventinis gyvenimas, visur buvo gausu žmonių ir net sėdint automobilyje buvo girdėti muzikos, žmonių balsų ir juoko aidesys. Per visą kelionę neištariau beveik nė žodžio, tik pritariamai įterpdavau vieną kitą sakinį ar palinksėdavau galva. Vairuodamas Kreigas laikė mane už rankos, nykščiu glostydamas odą. Buvo malonu, bet negalėjau suprasti savęs, kodėl nebejaučiu tos laimės jam esant šalia. Dėl savo prastos nuotaikos ir abejingumo pasiteisinau jam, o gal labiau sau, siaubingai plyštančia galva. Jis pasiūlė grįžti, bet aš paprieštaravau, sakydama, kad man būtina prasiblaškyti. Jis patenkintas pritraukė mano ranką sau prie lūpų ir pabučiavo. Šyptelėjusi jam, stebėjau langų valytuvus, įnirtingai braukiančius į šonus drebiantį sniegą.

Kai atvažiavome, jau buvo sutemę, todėl šventinė nuotaika tarp visų lempučių pasijuto dar labiau. Senos kalėdinės dainos kaip mat išvaikė niūrias mintis ir širdyje pasėjo lengvumo ir laimės jauseną. Žvalgiausi į visas puses bijodama praleisti bent menkiausią detalę, palapinę ar dekoraciją. Norėjau šį vaizdą ir jausmą ilgam išsisaugoti atmintyje. Lietuvoje nebuvau mačiusi tokių didelių ir iškilmingų kalėdinių mugių. Ši buvo panašai į ištisą Kalėdų miestelį, o ne paprastą mugę su palapinėmis aplink eglę. Dar niekada neteko sutikti tiek jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių persirengusių elfais su žaliai dryžuotomis kojinėmis, raudonais Kalėdų senio švarkais ar mirgančiais lankeliais su smailiomis fėjiškomis ausimis.

Grožėjausi viskuo kaip mažas vaikas. Nesusilaikiau ir paglosčiau elnius, kurių čia buvo visas aptvaras. Kreigas nupirko morkų, kuriomis šerdama elnius kelis kartus sucypiau, kai šie dantimis grybštelėjo delną. Jis juokėsi iš mano bailumo, o aš didžiavausi savo drąsa. Iki atvažiavimo čia, vengiau gyvūnų, bijojau net kačių, o dabar – glostau avis, iš ranku šeriu elnius ir be baimės vaikau vištas.

Apėję didžiąją dalį palapinių, sustojome prie taiklumo stendo, kur už kamuoliuku numuštus kėglius, gali gauti pliušinį žaislą arba lankelį. Kreigas pasigyrė galintis lengvai vienu metimu numušti visus taikinius.

– Netikiu, kad pataikysi, – tyčia paerzinau.

– Meti man iššūkį? – tarė žaismingai kilstelėjęs antakį. – Stebėk!

Nė nesupratau kaip, bet Kreigas tikrai numušė visus kėglius vienu metimu. Patenkintas išvydęs mano nuostabą, jis žaismingai mirktelėjo ir pardavėjo paprašė lankelio su smailiomis, fėjiškomis ausimis. Vyras uždėjo langelį man ant galvos ir paspaudė mygtuką, kad imtų mirguliuoti spalvotos lemputės.

– O tau tinka.

– Kas tinka? – perklausiau nesuprasdama, ką jis turi galvoje.

– Smailios ausytės, – sumurkė pabučiuodamas man į kaktą. – Su jomis atrodai labai miela ir seksuali.

Nervingai nusijuokiau vietoje atsakymo. Atmintyje iškilo smailios Hesariono ausys. Man taip norėjosi kam nors pasakyti, išsikalbėti apie tai, ką mačiau ir ką sužinojau. Bet ką Kreigas apie mane pagalvotų, jei pasakyčiau, kad mačiau tikrą fėjūną? Ne tik mačiau, bet ir bučiavausi su juo ant virtuvinio stalo, kai jis liūdėjo prie sergančios motinos lovos. Išraudau prisiminusi tą artumo akimirką. Kažkodėl pasijutau prasikaltusi ir norėdama nuo baltaplaukio nuslėpti šiuos jausmus, nusitempiau jį prie paviljono su imbieriniais sausainiais. Išsirinkau širdelės formos sausainį aplietą balta ir žalia glazūra. Norėjau pavaišinti ir Kreigą, bet jis atsisakė. Sunėręs mūsų pirštus, jis netikėtinai nusitempė mane neaiškia kryptimi, vos man spėjus susimokėti. Jau visai netrukus supratau, kur mane vedasi. Beveik iš nuostabos pravėrusi burną, iš apačios žvelgiau į didžiulį, baltomis lemputėmis išpuoštą apžvalgos bokštą. Susimokėję įšokome vidun ir stebėjome, kaip lėtai apžvalgos ratas pradeda kilti, atverdamas pasakiško grožio apsnigto ir mirguliuojančio nuo šviesų miesto panoramą.

Kreigas prisitraukė mane apglėbdamas per pečius. Tai buvo tokia jauki ir romantiška akimirka, už kurią jaučiausi jam dėkinga. Prigludau lūpomis prie jo lūpų ir mudu ištirpome švelniame bučinyje.

– Žinai, aš papasakojau tėvams apie tave.

– Ką? Kodėl? Ką tu jiems pasakei? – sutrikusiu ėmiau beveik mikčioti.

– Pasakiau, kad sutikau ypatingą merginą.

– Kreigai… – švelniai ištariau jo vardą, nes daugiau nežinojau ką pasakyti ir delnu paliečiau vyro skruostą.

– Pasakiau, kad sutikau moterį su kuria galėčiau praleisti visą savo gyvenimą.

Aš įsitempiau. Smegenys tarsi atsijungė ir aš nežinojau, kaip turėčiau sureaguoti į jo žodžius, kurie, viena vertus, buvo malonūs ir glostantys savimeilę, bet kita vertus – mane išgąsdino.

Jis paėmė mano rankas ir, laikydamas jas savo delnuose, pabučiavo.

– Agata… Man atrodo, kad aš tave įsimyliu.

Aš sustingau. Norėjosi perklausti, ką jis pasakė ir ką turėjo minty. Tačiau buvau visiškai tikra, kad išgirdau būtent tai, ką jis ir pasakė. Man nepasirodė, tai ne fantazija. Šis seksualus, charizmatiškas ir nepadoriai turtingas vyras man ką tik beveik prisipažino meilėje. Kojos suglebo tarsi želatina ir aš nespėjau pagauti nuo kelių nučiuožiančią imbierinę širdelę, kuri įkrito kažkur į pusnį. Man apsvaigo galva ir viskas, ką girdėjau, tai fone grojusią  Wham! „Last christmas“ dainą.

 

Atgal važiavome tylėdami. Tačiau tyla buvo jauki. Pasakiau Kreigui, kad jis man labai patinka, bet dar nesu tikra dėl jausmų. Atvirai pasakiau, kad nežinau, ar tai, ką jam jaučiu, yra meilė. Regis, jį šis atsakymas visai tenkino. Džiaugiausi nesulaukusi spaudimo ar įsižeidusios reakcijos.

Visą kelią namo prasnaudžiau, atrėmusi galvą į automobilio langą. Privažiavus namus, vyras pažadino mane švelniai glostydamas plaukus. Man prasibudinus, jis  pradarė automobilio dureles ir palydėjo iki namo durų. Stovėjome po blausia lauko apšvietimo lempa, o ant mūsų krito stambios snaigės.

Atsisveikindama ir padėkodama už puikiai praleistą vakarą pabučiavau jį. Kreigas prisišliejo prie manęs arčiau ir bandė liežuviu įsiprašyti į mano burną, reikalaudamas gilesnio, aistringesnio bučinio. Bet aš atsitraukiau ir meiliai pabučiavau jo nosies galiuką.

– Atleisk, – tariau nusukdama akis, – bet jaučiuosi labai pavargusi. Eisiu miegoti.

– Suprantu, – tarė pabučiuodamas man kaktą. – Dvidešimtą dieną mano dvare bus rengiamas kalėdinis vakarėlis. Žinai, suknelės, kaukės, šokiai ir daug šampano. Noriu, kad būtum mano pora. Ar sutinki?

– Žinoma, Kreigai, mielai, – nusišypsojau ir palinkėdama labos nakties įėjau į tamsius, tuščius namus.

14.

 

Miegamajame ant lovos radau prabangiai atrodančią dėžę. Joje gulėjo nepaprasto grožio, smaragdo žalumo aksomo suknelė – ilgomis rankovėmis ir pabrėžianti visus kūno linkius. Šalia gulėjo juoda nėriniuota kaukė ir dėžutė su prabangiu smaragdų vėriniu. Aiktelėjau iš nuostabos išvydusi tokį grožį ir kaip užburta pirštais liečiau tviskančius brangakmenis. Radau ir ranka rašytą raštelį:

„Mano karalienės verta suknelė. Noriu pamatyti tave su ja per Jolę.“

Dieną prieš vakarėlį, Ema panikuodama kuitėsi mano miegamajame. Ji persimatavo visas savo turimas sukneles po kelis kartus ir niekaip negalėjo apsispręsti, su kuria turėtų pasirodyti, kad suviliotų Koliną. Draugė stresavo ir grasino nebeisianti į tą vakarėlį, o aš buvau laiminga, kad Kreigas pakvietė ir ją. Kad ir kaip bumbėtų ir kibtų prie savo išvaizdos, ieškodama netobulumų, mačiau, kad jos akys spindėjo iš laimės vien nuo minties, kad galės būti vienoje patalpoje su Kolinu. O jei labai pasiseks – jai net pavyks jį pašokdinti.

Galiausiai Ema pasipuošė ilga juoda suknele, platėjančia nuo liemens. Suknelė buvo atvira, be, rankovių ir pabrėžė jos ilgą ir laibą kaklą, dailią raktikaulių liniją. Aš apsivilkau žalią suknelę, kurią man tobulai parinko Kreigas. Ji tiesiog gulte nugulė ant mano kūno, tarsi būtų pasiūta pagal individualų užsakymą, prieš tai išmatavus kiekvieną mano kūno centimetrą. Ant kaklo, šalia plačios iškirptės, puikavosi smaragdų vėrinys, o kraujo raudonumo lūpdažiu padažytos lūpos atrodė nuodėmingai goslios, jausmingos ir puikiai tiko prie žalių atspalvių. Stovėdama prie veidrodžio lengvai sugarbanojau plaukus ir susukau juos į laisvą, žemą kuodą, leisdama kelioms sruogoms koketiškai išsitaršyti. Dar niekada neatrodžiau tokia graži. Dar niekada nejaučiau galinti taip atrodyti. Vyšnaitė ant torto – nėrinių kaukė, kurią užsirišau ant akių.

Aštuntą valandą vakaro mūsų pasiimti privažiavo dar vienas prabangus Kreigo automobilis. Tačiau nei jo, nei Kolino nebuvo, o mums dureles atidaryti prišoko jau žilstelėjęs vairuotojas.

Kelionė neprailgo ir po dešimties minučių, laimingos ir susikibusios rankomis, mudvi su Ema žengėme į didžiulę vilos salę marmuro grindimis ir masyviais raižytais laiptais, apstatytais įmantriomis kalėdinėmis kompozicijomis ir antikinio stiliaus statulomis. Salės centre puikavosi tikriausiai prabangiausiai išpuošta mano kada nors matyta egle. Ema, jau buvo pratusi prie šių namų, o man viskas buvo pirmą kartą ir aš negalėjau atsigėrėti jų prabanga ir išskirtinumu.

Ilgai dairytis neteko, nes jau po akimirkos prie mūsų priėjo Kreigas. Paskui jį, kiek atsilikęs, prisliūkino ir Kolinas. Abu vyrai atrodė pritrenkiančiai, apsivilkę stilingais kostiumais. Ema iškart ėmėsi iniciatyvos ir nusitempė rimtuolį į kitą salės galą.

– Atrodai, pasakiškai, – neslėpdamas susižavėjimo ir geismo ištarė Kreigas.

– Kaip karaliaus verta karalienė? – žaismingai paklausiau.

Kreigas trumpai šyptelėjo, susimąstė, bet nieko nepasakė. Atkišęs parankę nusivedė į salės vidurį arčiau eglės.

– Ar patinka? Stengiausi dėl tavęs, – pasakė rodydamas į puošnų medį.

– Ji nuostabi. Gražiausia eglė, kurią kada buvau mačiusi.

– Džiaugiuosi, kad tau patinka. Mačiau kokią varganą eglutę pasistatei namuose. Todėl norėjau nudžiuginti tikra, šventine egle.

Kažkodėl jo žodžiai mane nuliūdino. Nepaisant to, kaip ši eglė atsirado mano namuose, ji man labai patiko. Tegul neprabangi ir papuošta tik lemputėmis, bet ji buvo mano.

Kreigas, nepastebėjęs mano susimąstymo, nusivedė į salės vidurį, o muzikai pasikeitus, ėmė sukti greito valso ritmu. Nors nemokėjau žingsnelių, bet atrodė, kad jo vedama esu besvorė ir sklendžiu ore, pirštų galiukais nesiekdama žemės. Jausmas buvo svaiginantis, jis mane suko dar ir dar, laikydamas tvirtame glėbyje. Apsvaigusi ir laiminga, mačiau kaip į salės vidurį išėjo ir kitos poros, kurios taip pat sukosi valso ritmu.

Kreigas pasilenkė ir lūpomis perbraukė mano kaklą. Valdingai ir kiek grubokai prisitraukęs prie savęs, jis pabučiavo man į ausį ir sukuždėjo taip jausmingai, kad visu kūnu perbėgo malonus šiurpas:

– Agata, noriu, kad būtum mano…

Jis vėl keliavo lūpomis per mano kaklą, kartais vos krimstelėdamas ar lyžteldamas. Suvokiau, kad tikriausiai į mus žiūri žmonės, bet man tai nerūpėjo. Viskas, ko aš norėjau, atsiduoti Kreigo valiai.

– Būk mano, – vėl pakartojo, godžiai įsisiurbdamas į lupas ir liežuviu prasibraudamas man į burną. Jis aistringai ir nekantriai mane bučiavo, ragaudamas ir mėgaudamasis skoniu, spausdamas prie savęs ir vos leisdamas įkvėpti oro.

– Kaip aš tavęs pasiilgau, Agata. Noriu tavęs, mano meile, – šnabždėjo man į burną, o aš svaigau nuo jo žodžių saldumo, kurį jutau tekant mano visu kūnu, venomis, užvaldant kiekvieną neuroną, kiekvieną ląstelę.

Tada Kreigas nekantraudamas paėmė mane už rankos ir norėjo išsivesti iš salės, bet pasigirdo kurtinantis bildesys ir mudu sustingę prie laiptų atsisukome. Sunkios, medžio masyvo durys su trenksmu prasivėrė į visas puses, lyg būtų audros talžomos laibos langinės. Tarpdury pasirodė vyriškas siluetas. Tai buvo fėjūnas, kurio varno juodumo plaukus puošė plona aukso karūna. Jis tvirtais ir agresyviais žingsniais artėjo prie mūsų.

– Kreigai, Kreigai… Ir ką tu darai su mano nuotaka? – pasigirdo rūstus balsas, primenantis žvėries urzgimą.

15.

Žvelgiau į Hesarioną, negalėdama patikėti tuo, ką mačiau. Prieš mane stovėjo didingas valdovas, kurio galvą puošė karūna. Jis nebuvo paprastas fėjūnas, kaip maniau iš pradžių. Su panieka veide nužvelgęs Kreigą, jis dirbtinai nusijuokė šiepdamas dantis.  Jis  atvirai pasirodė savo fėjiška forma, nesislėpdamas ir nebijodamas vakarėlyje susirinkusių žmonių. Įėjo kaip tikras valdovas, plevėsuodamas ir grindimis vilkdamas apsiausto kraštus, kurio apykaklę puošė juodas kailis. Jo galia, karališka laikysena, pasitikėjimas savimi ir gaivališko pirmapradiškumo aura, baugino bet ir kėlė pagarbą, traukė ir hipnotizavo. Žiūrėjau į jį neatitraukdama akių ir negalėdama suprasti, ką reiškia šis pasirodymas ir elgesys.

– Matau, surengei neblogą spektaklį, – tarė fėjūnas suplodamas delnais. Pajutau, kaip Kreigas, stovintis šalia manęs, susigūžia. Tuo tarpu Hesarionas mostelėjo riešu ir visi salėje buvę žmonės išnyko, tiesiog išgaravo. Sustingę stovėti salės gale liko tik Kolinas ir Ema. – Savo menkomis iliuzijomis gali apkvailinti ją, bet ne mane, – tarė akivaizdžiai pašiepdamas mano palydovo sugebėjimus.

Negalėjau suprasti, kaip ir kur dingo žmonės, kodėl Kreigas tiesiog tyli ir ką reiškia toks Hesariono elgesys?

Tuo tarpu fėjūnas niekur neskubėjo ir laikė mus įtampoje. Apėjęs salę tarsi plėšrus grobuonis apsupęs savo auką ir nužvelgęs kalėdinę eglę, vėl atsisuko į mus. Mostelėjęs riešu į mano pusę, jis gudriai nusišypsojo ir pajudindamas dviem pirštasis, tarsi nematomais siūlais, prisitraukė mane į savo glėbį. Pati nesupratau, kaip taip lengvai ir greitai, tiesiog nučiuožiau pas jį per marmuro grindis. Vos susiglaudusi su juo,  pajutau, kaip prieš tai mano protą gaubusi migla prasisklaidė ir aš vėl atgavau valią.

– Agata, juk prašiau nenusiimti pakabuko, – tarė švelniai, surakinęs glėbyje. Kumščiu trenkiau Hesarionui į krūtinę ir pabandžiau atsitraukti, bet jis apglėbė mane per liemenį ir vėl prisitraukė prie savęs. Pažvelgęs žaismingai erzinančiu žvilgsniu, begėdiškai atvirai nužvelgė mano iškirptę. – Suknelė ir vėrinys tau puikiai tinka. Atrodo būtent taip, kaip ir įsivaizdavau.

Sustingau suvokusi, kad suknelė buvo ne Kreigo, o jo dovana. Dabar tapo aišku, ką reiškė tie žodžiai raštelyje. Žiūrėjau į fėjūnų valdovą užvertusi galvą ir bandžiau sugalvoti, ką pasakyti ir kaip jam įgelti, bet niekas neatėjo į galvą. Tuo tarpu jis visą savo dėmesį sutelkė į Kreigą, nepaleisdamas manęs iš glėbio. Pastebėjau, kaip šešėliai perbėgo jo šaltai gražiu veidu, kuris vėl tapo plėšrus.

– Pakeistinuk, vis dar drįsti akiplėšiškai stovėti savo valdovo akivaizdoje?

Šie žodžiai tarsi ledo peiliais susmigo man į krūtinę. Nenorėjau tuo patikėti, tiesiog nenorėjau. Bet tada atsiminiau tuos kartus, kai akies krašteliu pastebėdavau pasikeitusias, gyvsidabrį primenančias Kreigo akis.

Stebėjau, kaip sukandęs dantis, nuleidęs galvą ir akis, Kreigas lėtai klaupėsi ant kelių. Gniauždamas kumščius prie šlaunų, jis sunkiai tvardė pažeminimo kartėlį.

– Pakeistinuk, ar papasakojai Agatai, kas tu iš tiesu esi? – Hesarionas mostelėjo ranka, tarsi būtų nuėmęs magišką šydą, ir Kreigas įgavo fėjišką pavidalą.

Aš sustingau, krutinę suspaudė ir akyse ėmė kauptis ašaros. Kažkodėl jaučiausi išduoda ir neverta pasitikėjimo, jei Kreigas neprisipažino esąs fėjūnas. Jis klūpėjo prieš mus nuleidęs galvą, bet vos pakėlęs akis, bandė pagauti mano drėgną žvilgsnį.

– Agata, aš norėjau pasakyti…

– Bet nepasakei, – įsiterpė Hesarionas. – Dar nepasakei ir to, kad norėjai ją apgaule suvilioti. Naudojai prieš ją magiją, kad greičiau priverstum į save įsimylėti ir per Žiemos saulėgrįžos šventę, be jos sutikimo, norėjai atlikti fėjiškų vedybų ritualą.

– Kreigai, ar tai tiesa? – suvapėjau pusbalsiu.

Jis tylėjo.

– Agata, tu esi pažadėta man. Tavo tėvas krauju sudarė sandorį, kurio nepanaikinsi. Mudu esame surišti amžiams. Tu priklausai man, o aš priklausau tau. O jis norėjo tavimi pasinaudoti tik tam, kad liktų žmonių pasaulyje ir toliau gyventų kaip žmogus, nes per daug įprato prie visos prabangos ir jūsų pasaulio malonumų.

– Nieko nesuprantu, kas čia vyksta! – sušukau išsivadavusi iš Heksariono glėbio. – Kam jums manęs reikia? Aš ne žaislas, aš gyvas žmogus. Aš nepriklausau nei vienam iš jūsų, o tik sau! Kreigai, ar tai, ką jis sako yra tiesa? Atsakyk! – sušukau.

– Agata…

– Pasakyk man! – beveik urzgiau iš įniršio.

– Taip, tai tiesa, – tarė liūdnai atsidusęs. – Bent jau buvo iki tol, kol tave pažinau. Norėjau pasinaudoti tavimi, bet galiausiai pamilau. Agata, aš nemeluoju.

– Kam tau reikia nuotakos? Kas per apeigos ir kodėl?

– Kreigas yra pakeistinukas, – įsiterpė Hesarionas. – Jo tėvai, labai turtingi žmonės, kurie niekaip negalėjo susilaukti vaikų. Jie lankėsi pas gydytojus, išleido dideles sumas, galiausiai meldė dievų, kad atsiųstų jiems vaiką. Dievai jų neišgirdo, bet išgirdo fėjos. Jo tėvai sudarė sandorį ir jiems buvo padovanotas fėjų vaikas – Kreigas. Jis užaugo tarp žmonių, prabangoje ir apsuptas įtėvių meilės. Tačiau pakeistinukas, iki trisdešimtojo gimtadienio neapsivedęs su žmonių moterimi, privalo grįžti atgal į fėjūnų žemes. Tad Kreigas, pagal fėjų amžių, dar yra visiškas jauniklis, – akivaizdžiai besimėgaudamas Kreigo pažeidžiamumu, pasakojo fėjūnų karalius. – Žinoma, nei jis, nei jo įtėviai nenorėjo jo paleisti, todėl sugalvojo planą. Agata, ar niekada nesusimąstei, kodėl tavo teta taip įnirtingai ir atkakliai užsigeidė tave pamatyti, atsivilioti čia ir vėliau pati išvažiavo? Tikrai manai, kad ji taip stengėsi dėl pulkelio avių ir staiga pasiilgo dukterėčios? Ne… Jai gerai sumokėjo ir ji be sąžinės graužaties tave pardavė Kreigui. Net tavo lėktuvo bilietai buvo apmokėti iš jų pinigų. Kordelija išdavė ne tik tave, bet ir mane. Ak, taip – kad mes esame fėjūnai, ji tai irgi žinojo.

– Agata, prašau. Patikėk, aš tave tikrai pamilau… Nenorėjau, neplanavau, bet pamilau.

Man visko atrodė per daug. Per sunku. Per skaudu. Tramdyti jausmai išsiveržė sūriomis ašaromis.

– Aš tau niekada neatleisiu už šį melą ir tai, kad naudojai prieš mane apžavus! Kad atėmei iš manęs valią, kad apžavėjai ir privertei jaustis įsimylėjusia.

– Pakeistinuk, – irzliai tarė Hesarionas, – drįsti man girdint, kalbėti apie meilę mano moteriai?

– Aš nesu tavo moteris! Niekada ja nebūsiu, ar girdi mane! Prakeiktas kaimas, prakeiti fėjūnai!

Blaškiausi susiėmusi rankomis galvą ir nenorėjau tikėti, kad visi man artimi žmonės mane išdavė.

– Agata, ne ant manęs turėtumei pykti. Aš nuo pat pradžių buvau tau atviras. Daviau apsaugą nuo mūsų apžavų, pasakiau, kas esu. Nieko neslėpiau.

– Tu nepasakei, kad ir esi tas fėjų karalius, kuriam buvau pažadėta, – išrėkiau prilėkusi prie jo. Norėjau jam trenkti, daužyti, mušti, kad jam skaudėtų taip pat, kaip dabar skauda ir man.

– Tu nenorėjai manęs klausyti ir išvijai iš namų. Nors aš tavęs neapgavau. Nebandžiau tavimi pasinaudoti, nors ir turiu tam visas teises.

Priėjau prie jo ir ėmiau rėkti, kad jam nepriklausau, kad aš nesutinku ir man nerūpi, kas ir ką nulėmė už mane. Šaukiau nerišlius žodžius ir badžiau pirštu jam į krūtinę, įrodinėdama savo tiesas. Hesarionas suėmė mano pirštą ranką, bet aš akimoju jį išplėšiau ir atsitraukiau. Degiau pykčiu, kuris nebetilpo mano kūne.

– Mudu surišti, Agata. Patinka tau tai ar ne, bet šio sandorio neatšauksi. Anksčiau ar vėliau būtume susitikę, sandorio magija mus atvestų vienas pas kitą, – tarsi su nuoskauda balse, ramiai tarė Hesarionas. – O gal tau labiau patinka tas jauniklis, kuris dėl savo laivės buvo pasiryžęs tave apgaule paimti į žmonas? Kuris kaip užstatą už savo laivsę būtų atidavęs fėjoms jųdviejų pirmagimį? Ar jo tu nori? – vėl irzliai prakošė pro dantis.

– Agata, neklausyk jo. Aš nežinau… Tiek toli negalvojau… Žinojau vieną, noriu tavęs. Noriu tavęs sau ir man net nerūpėjo, kad nusižengiu visoms taisyklėms ir bandau tave nuvilioti nuo savo karaliaus. Juk žinau, kad ir tu man kažką jauti.

– Aš nežinau, ką aš jaučiu. Visi tie jausmai ir norai buvo netikri, jie buvo ne mano.

Neiškentęs, Kreigas atsistojo ir puolė prie manęs, bandydamas paimti už rankos. Tačiau Hesarionas buvo greitesnis ir tam sutrukdė. Dviejų pirštų mostų jis pakėlė Kreigą į orą ir irgi prisitraukė prie savęs tarsi skudurinę lėlę.

– Tu tikrai esi kvailas, jei manai, kad leisiu tau prie jos artintis, – prakošė. – Tu išdavei savo karalių, parodei nepagarbą, kėsinaisi į tai, kad man pažadėta ir išniekinai šventąją priesaiką. Už tai tavęs laukia mirtis.

Po jo žodžių mane pervėrė baimės dūris. Nežinojau, ką jaučiu Kreigui, bet jis nebuvo man svetimas ir nenorėjau jo mirties. Todėl puoliau prie Hesariono ir įsikibau į jo ištiestą ranką, kuria valdė Kreigą.

– Ne, meldžiu, nedaryk to, – maldavau. – Prašau, nežudyk jo!

Hesarioną mano prašymas pasigailėti Kreigo nepradžiugino.

– O ką man už tai pažadėsi? – nusijuokė.

Man jau buvo visko gana. Gana fėjūnų, gana paslapčių, dramų ir išdavysčių.

– Eikite jūs visi velniop! – išspjoviau žodžius ir pasileidau bėgti pro praviras duris į tamsą ir sniegą.

16.

Bėgau sniegu klupinėdama pusnyse. Pro akis užtraukusias ašaras ir ant laukų gulančią miglą nemačiau nei kur bėgu, nei suvokiau, ką darau. Norėjau tiesiog pabėgti nuo tų dviejų vyrų, kurie buvo net ne žmonės. O gal norėjau pabėgti nuo savo jausmų ir fakto, kad ir vėl, vos patikėjusi laime, buvau išduoda. Bet bateliuose slystančios šlapios pėdos mane padarė nerangią ir lėtą. Susinervinusi ir keiksnodamasi nusiėmiau aukštakulnius ir šveičiau juos į sniegą. Basomis pasileidau pievomis ir kenčiau šaltį, kuris vis intensyviau kandžiojo man padus, pranykdamas iki pat kaulų. Tikėjausi nukirsti kampą, greitai pasiekti namus ir susikrovus lagaminą grįžti atgal į Lietuvą – kuo toliau nuo šios vietos.

Pasigirdo Hesariono balsas. Jis kvietė mane vardu, šaukė, prašė sustoti. Bet aš bėgau į priekį, retkarčiais atsigręždama, bet pro tirštą, baltą rūką nieko nemačiau. Tada jis netikėtai atsirado prieš mane. Aš pasileidau į kitą pusę.

– Agata! – piktai suriko. – Nustok kvailioti, tai pavojinga! Tu susirgsi.

Tarsi aš jam rūpėčiau. Tarsi jam rūpėtų kažkas daugiau, nei tas nelemtas sandoris. Akimirkai pralėkė mintis, kad tyčia norėčiau susirgti. Kad jis pasijaustu kaltas. Ar jis jaustųsi kaltas?

– Agata! Priekyje skardis! Atsar…

Išgirdau jį šaukiant, bet jau buvo per vėlu. Pajutau, kaip mano koja slystelėjo ir praradau pusiausvyrą. Mačiau, kaip iš rūko išnyra Hesariono ranka, bandanti mane pagauti, bet aš jau kritau į beveidę, baltą nesvarumo prarają. Užsimerkiau ir susitaikiau. Ir jau maniau, kad skruostu rieda mano paskutinioji ašara, kai pajutau pažystamą glėbį, apgaubiantį mane. Hesarionas šoko nuo skardžio paskui mane ir pagavęs, surakino tvirtame glėbyje. Tą nesvarumo akimirką atrodė, kad laikas ir pasaulis sustojo. Nesupratau, kas vyksta ir instinktyviai įsikibau į fėjūną, panardindama galvą į jo krūtinę. Nenorėjau atsimerkti, nenorėjau žinoti, kas nutiko. Viskas, ko man reikėjo, tai tik  dar truputį pasimėgauti jo kūno šiluma ir tuo saugumo jausmu, kuris priminė namus. Ašaros riedėjo pačios ir pasikūkčiodama aš negalėjau nustoti verkti.

– Agata… – ištarė mano vardą taip švelniai, kad aš prisiverčiau pakelti į jį akis. – Dabar tu saugi, – pasakė glostydamas man plaukus ir bučiniu nusausino ašaras.

Tik po kurio laiko suvokiau, kad mudu buvome paplūdimyje. Hesarionas sėdėjo ant apsnigto smėlio, o mane laikė užsikėlęs sau ant kelių ir šildė apgobęs savo apsiaustu. Norėjau pykti, verkti, mušti, apšaukti, bet dar labiau norėjau jį pabučiuoti, kaip tada – mano virtuvėje.

– Agata… – tarė taip švelniai žiūrėdamas savo balkšvomis akimis, kad atrodė, manyje ištirpo visas ledas ir kažkur išgaravo pyktis. – Tu nesi tiesiog sandoris. Tu esi didžiausia likimo dovana ir brangiausia ką turiu. Jei tu tik žinotum, kiek ilgai aš tavęs laukiau. Pripažįstu, mano charakteris tikrai nėra tobulas, bet aš norėjau, kad priimtum mane tokį, koks esu – su smailiomis ausimis ar be jų, su karūna ant galvos, ar paprastą fėjūną, paprastą mylintį vyrą. Norėjau, kad po visu tuo fasadu pamatytum tikrąjį mane.

Šią akimirką protas atsisakė mąstyti ir galvoti, kas bus toliau. Norėjau būti čia ir dabar. Žinojau, kad galbūt ateityje pasigailėsiu, bet dabar norėjau tik vieno – pabučiuoti. Giliai, aistringai ir tarsi pirmą kartą, lyg daugiau neegzistuotų nieko, o būtume tik jis ir aš.

„Žaidimas su ugnimi“ 4 dalis

– Mano mieloji, gražioji, Frėja, – tarsi murkdamas Semas ištaria žodžius. Kūnu užstodamas duris, atbula ranka užrakina spyną, o raktą įsikiša į kelnių kišenę. – Jau ėmiau nerimauti, kad nepasirodysi, – sako grėsmingai artėdamas.

Prieš akis didžiausia mano baimė. Tenka skausmingai suvokti, kad pakliuvau į spąstus iš kurių pasprukti galimybės beveik nėra. Iš pirmo žvilgsnio langas aklinai uždarytas. Šokdama iš trečio aukšto neapsieičiau be lūžių, bet tai ne taip blogai, kaip būti liečiamai to tipo. Dar lieka menka galimybė atgauti raktą. Delne gniaužiu telefoną, vildamasi, kad Izakas ko nors imsis ir ištrauks mane iš čia. Laiku. Jis turi spėti laiku.

Esu priversta pasitikėti vyrų, sudaužiusiu mano gyvenimą į šipulius.

– Kur mama? – klausiu drebančiu iš baimės balsu. – Kodėl pas tave jos mobilusis?

– Ji ramiai ilsisi namuose, kol mudu, – jis suima plaukų sruogą ir nubraukia ją atgal, pirštais perbraukia nugara žemyn, – pasikalbėsime. – Patėvis nenuleisdamas nuo manęs akių iš rankų paima telefoną, tada numeta jį ant žemės.

Atsitraukiu per kelis žingsnius į šoną, bet dėl baldų vietos nedaug. Sėdmenimis atsitrenkiu į komodą. Slenku palei kraštą vengdama kontakto, tačiau Semui toks žaidimas patinka. Jo veidą iškreipia grobuoniškas šypsnis, paklaikusiomis akimis nužvelgia mane nuo galvos iki kojų.

– Tu tokia graži, – ištaria dusliu nuo susijaudinimo balsu.

– Leisk man išeiti… prašau… – netekusi savitvardos tampau durų rankeną. Jaučiu kaip akys prisipildo ašarų.

Semas jėga atsuka mane veidu į save, prispausdamas savo kūnu. Dešine ranka suima man už kaklo.

– Nedaryk to, – maldauju verksmingu balsu. Akies krašteliu žvilgteliu į ant grindų gulintį savo telefoną. Maldauju Dievo, kad krentant pokalbis nenutrūko ir Izakas gali mane girdėti. Dar labiau už viską trokštu, kad jis prisimintų adresą parašytą žinutėje, kurią jam parodžiau.

– Nuvylei mane, Frėja. Labai nuvylei. Susidėjai su tuo išpera, – sušvokščia man į veidą. – Leidai save liesti. Atsidavei jam. – Purtau galvą. – Nemeluok! Matau iš tavo akių. Kuo jis toks ypatingas, huh?

– Paleisk, – kalbu tyliau, nes jo pirštai vis stipriau gniaužia man kaklą. – Meldžiu…

– Tu niekur neisi! – Semas atplėšia mane nuo durų ir su jėga trenkia atgal. – Liksi čia.

Suinkščiu nuo smūgio sukelto skausmo. Tarsi kas orą iš plaučių būtų išstūmęs.

– Nesuprantu apie ką tu kalbi, – išlemenu.

Turiu laimėti laiko. Dar šiek tiek laiko.

– Visą šį laiką man melavai. Frėja, – Semas prispaudžia savo lūpas man prie kaklo įsisiurbdamas į odą, – tu turėjai būti mano. Tik mano! – Man susuka skrandį. Ima pykinti. – Ar žinai ką turėjau išgyventi žiūrėdamas į tave visus tuos metus? Svajodamas apie tave? Ar žinai, kiek kartų naktimis stovėdavau prie tavo kambario durų? Troškau išlaužti tą sumautą spyną ir paimti tave. Geidžiau tavęs. Savo žvilgsniu užnuodijai man protą nuo pirmos akimirkos. Bet nuo šiol tu priklausysi man. Būsi mano. MANO. – Su paskutiniu ištartu žodžiu Semas jėga pabučiuoja mane į lūpas.

Stoviu sukandusi dantis, nuo šleikštulio suka vidurius. Užmerkiu akis, kad galvoje išliktų kuo mažiau šios dienos vaizdų. Jo vaizdo. Patėvis jėga glamonėja mane, pakišdamas rankas po palaidine. Inkščiu melsdama pagalbos. Jis delnų užspaudžia man burną. Muistausi, tačiau jis per stiprus. Vyro gyslomis pulsuoja adrenalinas. Nebegaliu šito tverti. Nagais draskau jo pečius, stengiuosi nustumti nuo savęs. Pasimuisčiusi įtaisau savo koją per vidurį, sukaupiu jėgas ir smogiu jam į tarpkojį. Čiumpu savo telefoną, tačiau Semas sugriebia už peties. Atsukęs į save trenkia  per veidą ir aš nuvirstu ant lovos.

Jam mėginant mane užgulti buto gilumoje pasigirsta daugybės balsų sukeltas triukšmas. Tada stiprus trenksmas vienas paskui kitą ir kambario durys atsilapoja. Į vidų įsiveržia policijos pareigūnas nukreipęs ginklą Semui į krūtinę, o paskui jį ir kiti.

– Rankas už galvos! Turite teisę tylėti. Viskas ką pasakysite ir padarysite bus panaudota prieš jus teisme.

⸟⸟⸟

Prieš atvažiuojant į nuovadą, mane apžiūrėjo greitosios medicinos pagalbos medikė. Atsipirkau šoku bei keliais sumušimais, kuriuos dar kurį laiką primins mėlynės. Dar spėjau pamatyti, kaip pareigūnas patėvį su antrankiais įkiša į policijos automobilį. Nežinau ką jutau tuo metu. Bet tai nebuvo baimė. Gal palengvėjimas? Tiesiog stovėjau ir žiūrėjau kaip pareigūnas užtrenkia dureles įkalindamas monstrą.

Tada viena pareigūnė pasakė, kad turėsiu važiuoti kartu į nuovadą duoti parodymų. Mums nuvažiuojant už kampo pastebėjau stovinčią Izako Audi, bet jo viduje nebuvo.

Jis suspėjo. Už tai jam liksiu visada dėkinga.

Nedideliame kambarėlyje su neperregimu stiklu papasakojau pareigūnams apie ne vienerius metus trukusią psichologinį terorą ir priekabiavimą. Pirmą kartą apie tai kalbėdama nesijaučiau kalta. Pagaliau pripažinau ne tik jiems, bet ir sau, kad nepadariau nieko, kas galėtų jį priversti taip pasielgti. Tokiems žmonėms kaip Semas to nereikia. Jie tiesiog tokie. Supuvę iš vidaus.  Aš buvau auka. Ir nesu atsakinga už kito žmogaus veiksmus.

Nuo šiol viskas kitaip: mano gyvenimas, santykiai su mama, santykiai su draugėmis, mano jausmai, tikslai ir svajonės. Lyg būčiau praregėjusi iš naujo. Bet viskas paprasčiau. Atsikračiau naštos, kurios visų pirma neturėjau nešti.

Bijodama prarasti kitus, mėgindama apsaugoti mamą, pamiršau, jog turiu pirmiausiai saugoti save. Ir tik nuo jų priklausys, ar jie liks, ar norės išeiti. Kad ir kas nutiktų, turiu eiti savuoju keliu. Tik be jo. Be Izako.

⸟⸟⸟

Kalėdų rytą už lango verda gyvenimas su giesmėmis ir šventiniu džiugesiu, net jei mūsiškis sustojo. Su mama įstrigome bute, apstatytame kartoninėmis dėžėmis su pradėtais krauti daiktais. Ji ant kiekvienos iš jų tvarkingai užrašo: virtuvė, svetainė, drabužiai ir taip toliau. Apsisukus gyvenimo ratui mudvi atsiduriame ten pat: be stogo ir skolose.

Šis butas bus parduotas iš varžytinių, kaip ir likęs Semo turtas, kurio užteks apmokėti dalį sąskaitų ir kreditų. Kol aš žingsniuoju su daiktais nuo vienos dėžės prie kitos, mama per skelbimus bando mums surasti stogą virš galvos. Ji gauną gerą atlyginimą, tad galėsime jaukiai įsikurti. Man liko keli mėnesiai iki studijų baigimo. Tad dienomis lankysiu paskaitas, vakarais dirbsiu. Jau pradėjau ieškoti darbo. O kas bus toliau, nežinau.

Mudvi dar nekalbėjome apie tai kas nutiko. Teisingiau sakyti, apie viską kas vyko per ištisus metus. Apie tai, kaip ji stengėsi nepastebėti, jog patėvio elgesys pasikeisdavo vos man įeinant. Apie tai kaip jis sekiodavo mane žvilgsniu. Apie visus pretekstus likti su manimi dviese. Apie kontrolę. Apie prisilietimus, kurie… Apie mamos norą jam įtikti. Apie jos troškimą mane pataisyti. Bet mes tam dar nepasirengusios.

Man reikia laiko išmokti atleisti. Jai – pripažinti tiesą. Pripažinti klaidas. Tačiau ateis diena, kai tai įvyks. Ji mano mama. Ji brangiausias mano turimas žmogus.

Galiausiai išaušo diena, kai turėjau liudyti teisme. Net jei rankos drebėjo, šalia manęs buvo mano mama ir draugės, kurioms pagaliau galėjau viską papasakoti. Grįžusi atgal į savo vietą pajutau kaip suspurda širdis. Atsigręžusi tik spėjau pamatyti užsiveriant teismo salės duris. Jis išėjo. Už nugaros sėdinti mano mama išvydusi susikaupusias ašaras tylomis pasiteirauja ar man viskas gerai. Linkteliu, nors viduje mirštu.

⸟⸟⸟

Vakarui pakeitus dieną, sėdžiu įsitaisiusi ant nedidelės dvivietės sofos naujo buto svetainėje. Apglėbusi kojas žiūriu televizorių. Pasigirsta rakinamos spynos garsas, kuris vis dar priverčia mane krūptelėti.

– Sveika, – vos tik prasivėrusi duris šūkteli mama. Ji pastebėjo, kad į kai kuriuos dalykus ėmiau reaguoti jautriau. – Susirinkau paskutinius laiškus iš senojo buto. Naujasis šeimininkas pažadėjo pranešti, jei dar koks paklydėlis atsidurs pašto dėžutėje, – kalba nusirengdama dygsniuotą striukę. – Tikiuosi, kad su tuo reikalu bus baigta, – priduria tvarkingai sudėdama batus prieškambaryje.

– Yra žinių iš skyrybų advokato? – pasiteirauju vos tik ji prisėda šalia. Jos rankose nemenka šūsnis laiškų.

Mama išvargusi atsidūsta.

– Sakė būtų paprasčiau, jeigu jis būtų miręs, – nusikvatoja desperatišku balsu. Kad ir kaip siaubingai tai skamba, nusijuokiu ir aš. – Viskas užtruks. Net jei tas… – ji susilaiko nuo keiksmažodžio, nes mama niekada nesikeikia, – vyras, hm, sutinka skirtis. Nes yra įsiskolinimai, padaryti mums būnant santuokoje. Teismas turės spręsti ką privalėsiu padengti aš.

– Nepaisant visko?

– Deja, – apgailestaudama ji globėjiškai spusteli man ranką. – Ką gi, – ji pakeičia toną į kiek džiugesnį, kai imasi peržiūrinėti vokus, – yra ir šviesioji medalio pusė. Mums tai ne pirmas kartas.

– Ar galiu kai ko paklausti? – kreipiuosi į ją. Mama linkteli. – Žinau, kad mudvi niekada nekalbėjome apie tėtį, nes dar buvau vaikas ir tu man daug ko nepasakojai. Ar tėtis buvo priklausomas nuo lošimų?

– Jis buvo priklausomas nuo alkoholio. Leisdamas laiką baruose ėmė lošti, tik nesėkmingai. Arba ką išlošdavo išleisdavo alkoholiui.

– Kodėl nesiskyrei? Juk jis tave įklampino į skolas. Tu nebuvai laiminga.

– Kai labai myli, sutinki duoti antrą šansą, – sakydama mama nuoširdžiai nusišypso. – Tau gimus jis sutiko gydytis. Tėtis mėgino pasitaisyti, mieloji.

– Ačiū, – padėkoju jai. Šito aš nežinojau.

– Žiūrėk, – sako ji netikėtai atkišdama laišką man, – šitas skirtas tau.

Į rankas paimu baltos spalvos voką. Ant jo dailiai užrašytas mano vardas. Dar neatplėšusi žinau nuo ko jis. Mama pastebėjusi mano dvejones lėtai pakyla nuo sofos.

– Leisiu tau pabūti vienai, – taria ji. Pabučiavusi į kaktą išeina į virtuvę.

Atplėšiu. Viduje ranka rašytas laiškas. Popierius prisigėręs jo kvepalų aromato. Užsimerkusi priglaudžiu nosį, kad dar kartą pajusčiau jo kvapą.

 

Frėja,

Tai tikriausiai šimtasis mano bandymas rašyti. Nesu to daręs. Nežinau kaip tai veikia. Bet žinau, kad turiu tau kai ką pasakyti. Rašau, nes tu nenori manęs matyti. Ir tikiuosi, kad neišmesi šio laiško neperskaičiusi.

Nežinau, Bandau įsivaizduoti. Atleisk. Nemokų dėstyti minčių.

Galiu tik įsivaizduoti, ką tau teko išgyventi. Tą kartą kai atsiliepei į mano skambutį, kai suvokiau, kad kalbi ne tu, maniau išprotėsiu. Pasijaučiau bejėgis, negalintis tavęs apsaugoti. Prisiminiau adresą, kurį man rodei, bet skausmingai suvokiau, kad niekaip nespėčiau laiku tavęs pasiekti. Skambindamas policijai nebuvau tikras ar jie spės. Pirmą kartą gyvenime meldžiausi Dievui.

Aš dėl visko kaltas. Įstūmiau tave į pavojų. Maniau, žinau viską. Bet klydau.

Viskas turėjo būti paprasta. Turėjau tikslą. Darbą, kurį reikėjo atlikti ir atgauti savo pinigus. Tereikėjo suartėti su tavimi, patekti į jo šeimą ir prispausti tą padugnę prie sienos. Bet tu nepasirodei viešbučio kambaryje nepaisant tos traukos, kurią abu pajutome. Tai privalėjau kažko imtis. Ne tik dėl savo pinigų, bet ir dėl savęs paties. Negalėjau pakęsti minties, kad mane atstūmei.

Tačiau būdamas su tavimi vis dažniau pamiršdavau savo tikslą. Kuo ilgiau buvai šalia manęs, tuo mažiau norėjau būti atskirai. Turėjau bent tave matyti. Man to reikėjo. Ne dėl keršto. Ne dėl pinigų. Aš norėjau tavęs. Todėl mano elgesys buvo toks dviprasmiškas. Bet jau buvau pradėjęs žaidimą, kur nebebuvo kelio atgal. Nes tas vyras, kuris priėjo prie tavęs, kai pirmą kartą nusivežiau į tą privatų klubą, jau buvo pasakęs Semui, kad matė mudu drauge. Tu jam pasakei savo vardą…

Vienu metu, bandžiau turėti abu dalykus. Bet vos tik mane prisileidai, supratau, kad labiau už viską noriu turėti tik tave. Žinojau, kad kažkada tiesa išaiškės, bet mudu jau būsime nuėję taip toli, jog galėsime viską išspręsti. Neketinau tavęs atsisakyti. Bet tada  atsivėrei. Pasakei dalykus… tu mėginai išsigelbėti, o aš tave pastačiau prieš važiuojantį traukinį.

Liepei dingti iš tavo gyvenimo, bet negalėjau palikti tavęs vienos teismo salėje. Prisiekiu, jis atsiims už tai, ką tau padarė.

      jei tik gal kada nors sugebėsi man atleisti. Net jei mažiausiai tai nori girdėti, turiu tai pasakyti.

Įsimylėjau tave. Beprotiškai. Skausmingai.

I.

 

Dar kartą perskaitau Izako laišką. Popierius jau apsitrynęs nuo nuolatinio nešiojimo ir trinties. Tuos pačius žodžius skaičiau tūkstančius kartų.  Mokų jį atmintinai, bet privalėjau jį perskaityti paskutinį kartą. Tada suplėšau ir stoju į eilę kartu su kitais, vienoje  rankoje laikydama lėktuvo bilietą, kitoje juodą kelioninę kuprinę.

Už savęs palieku praeitį. Tik minčių apie Izaką nepavyko atsikratyti. Lyg jis būtų čia pat. Stebėtų mane. Žinotų kur einu, ką veikiu. Nuolatos tenka kovoti su troškimu apsigręžti, tarp daugybės veidų susirasti jo tamsias akis. Tą paskutinį kartą.

Laimei įsijungia protas, kuris primena, jog Izakas tėra šešėlis. Iš tiesų jo niekada ir nebuvo. Niekada jo nepažinojau. Jis sapnas, kurį pamilo naivi mano širdis.

⸟⸟⸟

PO VIENERIŲ METŲ

GRUODIS

NIUJORKAS

 

Lauke spaudžiant šaltukui paskubomis baigiu pokalbį su mama, nes gelia rankas. Įsikišu telefoną į tamsiai mėlyno palto kišenę ir atsargiais žingsneliais tipenu pas manęs laukiančius draugus. Su Sinde ir Luku susipažinau pradėjusi dirbti teatre, o Deividas –  kaimynas iš pirmo aukšto.

–  Atsargiai! –  Lukas vos spėja mane pagauti, kai slysteliu ant po sniegu pasislėpusio ledo.

–  Dar to betrūko, kad prieš pat Kalėdas atsidurtum ligoninėj, –  prideda rūpestingasis Deividas.

Sindė greitai pastebi, kad Luko ranka ant mano juosmens užsilaiko kiek per ilgai, ir sugavusi mano žvilgsnį pamerkia akį.

–  Ar ketini skristi namo per Kalėdas? – viltingu balsu klausia Lukas.

Grakščiu judesiu it balerina apsisuku ratu taip išsivaduodama nuo per ilgai trukusio artumo.

–  Mama atskris pas mane. Kalėdas sutiksime čia.

–  Maniškiai taip pat šiais metais atvažiuos pas mane, –  toliau temą pratęsia Sindė.

Smagiai klegėdami užsukame pavalgyti į nedidelį meksikiečių restoraną esantį Nelsono aveniu. Fone groja šimtus kartų girdėta kalėdinė Michael Bublé daina Holly Jolly Christmas, sienos nukabinėtos girliandomis ir dirbtinėmis eglių šakomis, puoštomis raudonais kaspinais ir dryžuotomis saldainių lazdelėmis. Bevalgant prapliumpame juokais, kai Sindė papasakoja anekdotą. Deividas tuo tarpu nenuleidžia nuo jos mėlynų savo akių. Žinau, kad mano kaimynui ji patinka. Stebėdama juos nuoširdžiai šypsausi. Jiedu būtų tikrai graži pora.

–  Gal šį vakarą nori kur nors nueiti? – Lukas kreipiasi į mane.

Sutelkiu dėmesį į vaikiną vos pora metų vyresnį už mane. Simpatiškame veide spindi ryškios žalios akys. Smakrą dengia trumpa rusva, keliais tonais šviesesnė nei plaukai, barzdelė. Parimęs alkūnėmis į stalą akimis sugauna mano žvilgsnį.

O! Ūmai susivokiu, kad jis kviečia tik mane.

–  Kokie variantai? – smalsiai primerkiu akis. Lukas patenkintas plačiai nusišypso.

–  Į barą išlenkti vieną kitą bokalą alaus.

–  Kas merginą kviečia išgerti alaus? – nugirdęs pokalbį šūkteli Deividas. – Tai gal per pirmą pasimatymą dar automobilio žvakes pasiūlyk drauge pakeisti? Rimtai, biče?

Sunkiai tvardau juoką. Draugiškai kumšteliu kaimynui į petį. Abu žinome, kad aš patinku Lukui, ir šis visais įmanomais būdais bando mane merginti. Jis tikrai dailus vaikinas, bet nejaučiu jam nieko daugiau, nei draugiškumo. Todėl Deividas padeda man išsisukti.

–  Visai norėčiau išgerti taurę vyno, –  prisideda Sindė.

–  Matai? – Deividas toliau draugiškai gėdina Luką. – Vyno kviesti reikia.

Sindė koketiškai pamerkia Deividui akį.

–  Vynas skamba neblogai, – sakau su šypsena.

Sekanti stotelė Deivido pasiūlytas baras, esantis ne per toliausiai nuo čia. Mačiau, kad Lukas šiek tiek nusivylė, jog būsime visi drauge. Kol einame, nutaikau progą padėkoti Deividui. Šis broliškai mane apkabina pakšteldamas į kaktą.

–  Visada tavo paslaugoms, – sako patyliukais.

Laukiame lauke, kol Lukas nuėjo patikrinti ar yra laisvų staliukų. Matyti, kad baras pritraukia nemažai žmonių. Galiausiai jis pabarbena mums į langą iš vidaus kviesdamas užeiti. Deividas apkabina Sinde ir mane per pečius ir drauge įeiname pro duris.

Viduje sausakimša. Ore tvyro alkoholio, tabako ir visos kvepalų paletės smogas. Iš pradžių kvapas erzina, vėliau apsipranti. Baras iš tolo mirga nukabinėtomis baltai šviečiančiomis lemputėmis. Kampe stovi nedidelė įvairiomis spalvomis mirksinti eglė.

Vaikinai nueina tvarkyti savo reikaliukų, palikdami mudvi su Sinde. Pakabinusi paltą pasitaisau juodą prigludusią trumputę suknele su gilia iškirpte priekyje. Sindė prisėda šalia manęs.

–  Ką manai apie Luką? – klausia ji.

Tirdama aplinką dairausi aplinkui.

–  Draugiškas ir nuoširdus, –  tariu trumpai. Sindė pakelia vieną antakį. – Kaip draugas. Nieko daugiau.

–  O Deividas?..

–  Deividui patinki tu, – paaiškinu, jeigu ji dar tuo abejoja.

–  Žinau, bet… ar jis patinka tau? Judu pažįstami jau senai, tad nenoriu žengti žingsnio, jeigu tu jam… neabejinga.

Suprasdama jos nerimą draugiškai paimu jos ranką.

–  Taip, nesu jam abejinga. Myliu jį, tačiau kaip brolį. Jis buvo šalia ir labai daug padėjo, kol atsistojau ant kojų. Tokie žmonės nesimėto gatvėje. Tad nesnausk, – padrąsinu ją.

Dabar ji nurimsta, atsipalaiduoja. O netrukus sugrįžta ir vaikinai nešini buteliu raudono vyno su taurėmis ir keturiais buteliais alaus.

Fone groja muzika, tačiau per aplinkos triukšmą negirdžiu dainos teksto. Mėgaudamasi gurkšnoju vyną, klausausi pokalbių ir vengiu Luko žvilgsnio. Nesinori jo atstumti, nes būtų skaudu prarasti tokį draugą. Apsimetu, kad tikrinu telefoną lyg kažkas būtų parašęs. Rankoje laikau pripildytą vyno taurę. Sindė kažką sako, bet per triukšmą nesuprantu. Tada ji kumšteli man į ranką.

– Ar matai? – sako ji prilipusi man prie ausies.

– Ką?

– Ana ten, – ji parodo pirštu į tolį, – tas vyrukas nenuleidžia nuo tavęs akių, nuo tada kai atėjome.

– Koks? – Pakeliu akis. Sudreba rankos, vos nenumetu telefono nuo stalo. Tuo pat metu bandau padėti taurę. – Šūdas! – susikeikiu panosėje skubiai nudelbdama akis žemyn.

Ne, Dieve, prašau, pasakyk, kad man vaidenasi! Dar kartą pakeliu galvą, ir man nesivaidena. Ten sėdi Izakas ir dar vienas vyras. Kai mudviejų žvilgsniai susitinka, jaučiu, kad nebetenku pagrindo po kojomis. Vyras pirštais perbraukia plaukus, delnais patrina veidą. Jis atrodo nemažiau sutrikęs nei aš. Izakas kažką sako, tada į mūsų pusę atsisuka su juo esantis vyras. Tamsiaplaukis trumpai mesteli žvilgsnį tada nusigręžia.

Nežinau kaip, bet sugebu ranka kliudyti savo taurę. Vynas išsilieja ant mano suknelės, raudonas skystis nuteka papilve žemyn. Prakeikimas! Mano kelnaitės! Atsiprašiusi paskubomis nulekiu į tualetą. Mačiau, kaip Izakas palydėjo mane žvilgsniu.

Ankštoje su higiena sunkiai draugaujančioje patalpoje rankomis atsiremiu į šaltą baltos kriauklės kraštą. Įkvepiu. Iškvepiu. Nuleidžiu galvą. Įkvepiu, iškvepiu. Nepadeda. Atsitupiu. Jei galėčiau, kaip stručio patelė sukiščiau galvą į žemę, kad nebereikėtų ten grįžti. Širdis pašėlsta, kūnas dreba. Vynas nutekėjo šlaunimis žemyn, sutepdamas ir pėdkelnes.

Ir būtinai tai turėjo nutikti šiandien?! Būtent dabar?

Įkvepiu. Iškvepiu. Jau lėčiau. Įkvepiu… iškvepiu. Galiausiai suimu save į rankas. Taip. Jis čia. Juk jo brolis gyvena Niujorke. Bet kada galėjome susitikti. Taip. Atsitiktinumas. Mėšlas! Mėgindama įtikinti save, iš laikiklio ištraukiu nemenką kiekį popierinio rankšluosčio. Sudrėkinusi vandeniu valau suknelę ir kojas. Kelnaites tenka nusimauti. Išskalavusi po tekančiu vandeniu jas susuku į popierių. O kur jas dėti? Rankinė liko prie stalo. Aaaa! Surėkiu balsu. Vėjelis rankoms džiovinti kaba tik kaip sienos dekoracija. Tuoj apsiverksiu! Jei mane kas pamatys vėdinant savo apatinius viešajame tualete, tikrai iškvies policiją. Vienas judesys, ir kelnaitės atsiduria šiukšlių dėžėje.

Grįžusi į salę randu Izaką stovintį prie baro, rankoje taurė rudo skysčio. Juodi plaukai surišti į kaselę blizga apšviesti lempų šviesos. Tamsios spalvos nertinis lengvai krenta neišryškindamas siauro liemens. Juodi džinsai aptempia ilgas jo kojas. Mintyse baru save, bet vis tiek einu jo link. Liepiu sau apsigręžti, susirinkti daiktus ir nešdintis, tačiau vietoje to atsistoju šalia. Izakas atsisuka į mane išsitiesdamas visu savo ūgiu.

– Labas, – sako natūraliai žemu sodriu balso tembru.

Su lyg tuo jo lūpomis ištartu paprastu žodžiu mane nusineša cunamio banga. Jo balsas, jo aromatas, veriantis žvilgsnis ir rausvos lūpos – viskas manyje sukelia sumaištį. Tarsi vakar paskutinį kartą buvau jo glėbyje, jutau tvirtas mane apglėbusias rankas. Prisiminimai tampa ryškūs kaip niekada.

– Labas.

Nervingai dairausi aplinkui. Bijau pakelti akis, nes nebegalėsiu nusigręžti. Frėja, dink! Pirštais galiu apčiuopti orą. Tokį tirštą, jog sunku kvėpuoti.

– Ką čia veiki? – klausiu draugiškai. Tuo tarpu mano „vidinė aš“ pliaukšteli sau delnu per kaktą.

– Su broliu užsukome atšvęsti, – kalbėdamas pasisuka į savo staliuką. Matydamas nepatiklų mano žvilgsnį priduria, – tai mėgstamiausia jo vieta.

Noriu paklausti, ką ketina švęsti, bet susilaikau. Juk tai ne mano reikalas.

– O tu? – teiraujasi jis. Izakas vis bando sugauti mano žvilgsnį.

– Vakarojame su draugais.

Izakas pasisuka į mano staliuką. Deividas spokso į mus sunėręs rankas ant krūtinės, Sindė pamerkia man akį, o Lukas žvilgsniu galėtų perkirsti Izaką pusiau.

Kažkoks tipas man už nugaros lipdamas nuo kėdės susvyruoja ir atsitrenkia į mane pastumdamas į priekį. Tiesiogine žodžio prasme įkrentu Izakui į glėbį. Jis tvirtai mane apkabina prisiglausdamas.

Jaučiu jo kūno karštį. Tvirtumą. Ir… nugara nusirita geismo banga. Kiekviena mano kūno ląstelė jį atpažįsta.

– Žiūrėk ką darai, žmogau! – pakelia toną jis. – Čia yra moterų.

Vyriokas kaip reikiant įkaušęs. Sunkiai versdamas liežuvį atsiprašo ir nulinguoja išėjimo link.

– Nesužeidė? – klausia jis.

Izakas delnu paglosto skruostą lyg tai būtų natūralu. Aš užsimerkiu įkvėpdama jo kvepalų aromato. Tokio pažįstamo. Tokio artimo. Raminančio. Bet kažkur giliai galvoje blaivus proto balsas ima daužyti būgnais. Nedrąsiai atsitraukiu kiek toliau. Izakas delsia, bet galiausiai patraukia rankas.

– Ne, viskas gerai. Turėčiau grįžti, – atsakau sutrikusi. Neišmanau kaip turėčiau elgtis, o liežuvis išvis gyvena atskirą gyvenimą nuo proto.

Izakas linkteli. Nenumanau, ką jis galvoja ar jaučia.

– Buvo gera tave pamatyti, – taria su taure sveikindamas į mane ir išgeria iki dugno.

Vos spėju grįžti, Deividas klesteli šalia. Stengdamasi likti nepastebėta, žvilgteliu kaip reaguoja Izakas. Šis atsilošia nugarą atremdamas į kėdę ir smalsiai stebi savo tamsiomis akimis, kad net plaukeliai pasistoja piestu.

– Kas jis toks? – Deividas suraukia antakius. Nutaisau liūdną veido išraišką ir nespėjus prasižioti jis kaip mat susivokia. – Galiu išmalti jam dantis? – klausia rimtai. Deividas žino visą istoriją.

– Nereikia.

– Gal pamiršai, ką jis tau padarė?

– Nepamiršau. – Pažvelgiu Izako pusėn. Jis kalbasi su broliu, kartas nuo karto pakelia akis į mane. – Manau, turėčiau su juo pasikalbėti.

Deividas purto galvą. Bet spręsti man. Žinau, kad praėjo daug laiko, bet yra dalykų, kuriuos turiu jam pasakyti. Tik nežinau, ar Izakas vis dar norės tai išgirsti. Sukaupusi drąsą einu jo link. Gniaužydama kumščius braunuosi pro ką tik įėjusią grupę lankytojų.

– Ar mudu galėtume pasikalbėti? – paskubomis išberiu žodžius vos tik prieinu prie jų staliuko.

Izako brolis linkteli pasisveikindamas, aš nedrąsiai pamojuoju. Jis neatrodo nustebęs, bet Izakas priešingai. Vyras jau žiojosi atsakyti, kai prieina dvi moterys. Viena iš jų meiliai pakšteli Džeradui į skruostą, kita atsistoja ganėtinai arti Izako ir uždeda ranką jam ant peties.

Su kiekvienu mano širdies dūžiu tenka skausmingai suvokti akivaizdžią tiesą.

– Atleiskit, nenorėjau trukdyti, – paskubomis pasišalinu.

– Šūdas! – spėju išgirsti susikeikiant Izaką.

Nieko nelaukusi čiumpu paltą, persimetu rankinę per petį. Deividas žiūri į mane “juk sakiau” žvilgsniu.

– Ne dabar, – atšaunu.

Atsiprašiusi draugų dingstu už durų, kur apkabina šalta žiemos naktis. Po visko ką teko išgyventi, sugebėjau atsitiesti. Išmokau žengti pirmyn. Man ėmė puikiai sektis. Dingo nerimas, panikos priepuoliai. Pagaliau galėjau laisvai bendrauti su kitais žmonėmis neieškodama juose paslėptų motyvų. Ir tada būtinai turėjau vėl sutikti jį.

Kvailė tu, Frėja! Ko tikėjaisi? Kad jo gyvenime neatsiras kita moteris? Kvaiša.

Kertu skersai gatvę, tikėdamasi susistabdyti taksi. Vakaras virto tragedija. Viskas ko noriu tai grįžti namo, užsidaryti savo kokone ir tyliai išbūti. Bet apsigręžusi matau manęs link sparčiai einantį Izaką. Jo paltas prasegtas, žandai nuglostyti šaltuko.

– Sustok, – paliepia griežtu balso tonu. – Atleisk, tai…

– Ne, tai tu man atleisk, – įsiterpiu neleisdama užbaigti. – Atsiprašau tavęs ir tavo merginos. Man nederėjo taip įsiveržti. Nežinau ką sau galvojau. – Nužingsniuoju šaligatviu tolyn. Jei ilgiau pasiliksiu, nebegalėsiu sutvardyti išdavikių ašarų.

– Ji ne mano mergina, – sako jis pakeltu balso tonu, kad išgirsčiau.

Akimirksniu sustoju. Įkvepiu, iškvepiu. Nepadeda.

– Kas ji?

– Brolio žmonos sesuo. Ji nieko daugiau, tik draugė.

Jei dabar nepaklausiu, užgraušiu save iki gyvo kaulo. Privalau žinoti.

– Turi merginą?

Grįžtu pas Izaką. Nutolę vos per pusę žingsnio tyrinėjame vienas kitą žvilgsniu. Jo nakties ilgesio juodumo kupinos akys suvirpiną mano besiblaškančią širdį.

– Ne.

– Aš irgi ne, – iškart sakau. Izakas pradeda juoktis. – Tai yra Vaikino. Neturiu vaikino, – pasitaisau.

– Džiaugiuosi tai girdėdamas.

– Aš taip pat. Džiaugiuosi, – šypteliu atsikvėpdama. Pavydas man visiškai naujas dalykas, bet nieko negaliu su tuo padaryti. Negaliu net pamėginti įsivaizduoti jo su kita moterimi, kad ir kaip nesąžiningai tai skambėtų.

Mintis, kad esu be kelnaičių, o lauke gerokai žemiau nulio, labai blaško. Matydamas kylančią mano šypseną Izakas įtariai suraukia kaktą.

– Nesuprask manęs klaidingai, bet dabar pat turime važiuoti namo, – išpyškinu.

– Kodėl?

– O kodėl gi ne? – juokiuosi.

Jei tik tu žinotum, nestovėtum čia toks ramus, mielasis.

⸟⸟⸟

Gyvenu mažame, bet jaukiame dviejų kambarių bute. Izakas atidžiai ištyrinėja kiekvieną mano išpuoselėtą mažos svetainės lopinėlį, kol ruošiu arbatą čia pat esančioje virtuvėje su geltonos spalvos spintelėmis. Kadangi vietos nedaug, ant žurnalinio staliuko stovi tik mažulytė dirbtinė eglė vazonėlyje. Ant sienos už televizoriaus pakabintas lempučių tinklas. Visur pilna žvakių ir įvairaus dydžio spalvotų pagalvėlių. Šiais metais mano Kalėdos atrodo taip.

Vyras nužvelgia mano trumputę juodą suknelę, kai grįžtu nešina dviem puodeliais. Pėdkelnes išmečiau vos tik nuėjau į virtuvę ir jis tai pastebėjęs akivaizdžiai godžiomis akimis nuslysta kojomis žemyn.

– Tai ne tai prie ko esi pratęs, – nutraukiu tylą.

– Nežinau, ar įstengčiau priprasti, – atsako jis dusliu balsu. Žvilgsniu glostydamas kūną valiūkiškai šypteli. Puikiai žinau, kas dabar verda jo galvoje.

– Turiu galvoje butą, – prajunku ir jis giliai atsidūsta. Vos susilaikau nepaglosčiusi jam skruosto.

– Ne visada taip gyvenau. Tėvai vertėsi sunkiai. Su broliu matėme daug juodų dienų.

Pasijaučiu nesmagiai. Apie Izaką žinau nepakankamai. Pirmiausiai turėčiau paklausti, prieš lepteldama kas užeina ant liežuvio galo.

Vos tik įsitaisau priešais jį ant siauros dvivietės sofos, Izakas surimtėja. Keista būti taip arti jo. Jaučiuosi pažeidžiama. Suspaudžiu šlaunis. Vis dar laukiu progos persirengti nesukeliant įtarimo.

– Apie ką galvoji? – klausiu pirma.

– Galvoje sukasi daug minčių, – atsako. Palinkstu į priekį pasiimti puodelio ir jo akys tiesiog paskęsta mano iškirptėje. – Tu nepadedi susikaupti.

– Galiu persirengti, – ruošiuosi kilti, bet jo ranka atsiduria man ant šlaunies, ties suknelės kraštu. O Dieve!

– Dar nenoriu būti išmestas lauk.

– Kodėl turėčiau tave išmesti?

– Nes galiu nesusilaikyti, – jo balsas prityla.

Jeigu jis pakils mano šlaunimi aukštyn… šiaip ne taip pavyksta įsitaisyti ant sofos, kad neparodyčiau daugiau nei reikia. Ant kelių pasidedu pagalvėlę. Izakas vėl padeda ranką man ant šlaunies, nykščiu suka mažus apskritimus. Leidžiu jam mane liesti. Pasiilgau to jaudinančio jausmo, kurį sukelia jo pirštų žaismas ant mano apnuogintos odos.

– Maniau, nebenori manęs matyti, – sako žiūrėdamas tiesiai į akis.

– Nenorėjau. Buvau įskaudinta. Pykau už tai, kaip pasielgei. Nekenčiau, nes man melavai.

– O dabar?

– Priklausys, kaip gražiai elgsiesi, – pliaukštelėju jam per ranką, slystančia aukščiau. – Jau seniai norėjau su tavimi pasikalbėti, tik nebuvau tam pasiruošusi. – Izakas surimtėja. – Noriu tau padėkoti. Už tai, kad iškvietei policiją. Suprantu, kaip rizikavai. Ačiū, kad nepalikai manęs vienos.

– Tai per mane tu nukentėjai. Aš sukėliau tau pavojų mąstydamas tik apie save.

– Tu negalėjai žinoti, kas vyksta už uždarų namų durų. Niekas negalėjo. – Trumpam nusuku akis į dirbtiniu sniegu papuoštą eglutę. Grįžti mintimis atgal vis dar nėra paprasta. Tikriausiai, tai užtruks. Bet prabėgus metams, jau galiu suvokti daugiau dalykų pasitelkdama blaivų protą, o ne emocijas. – Klausyk, aš negaliu pakeisti praeities įvykių. Kaip ir tu. Aš su tuo susitaikiau. Išmokau gyventi, negraužiant savęs dėl to kas nutiko, nebeklausinėdama kodėl. Turėtum padaryti tą patį. Žaizdos gyja. Tik duok joms laiko. Norėjau, kad tai žinotum. Mano psichologė sako, kad neturėčiau gniaužti jausmų. Jei yra dalykų, kuriuos noriu pasakyti, turiu tai padaryti. Tik taip sugebėsiu paleisti.

– Lankai terapiją? – Izako veide sušmėžuoja skausmas. Praėję metai jam tikriausiai taip pat nebuvo lengvi.

– Vienai tapo per sunku su viskuo susidoroti. Po teismo nuosprendžio diena po dienos ėmiau byrėti. Nustojau lankyti paskaitas. Dienas leisdavau parke. Likus dviem mėnesiams iki baigimo pasiėmiau akademines atostogas. Nusipirkau bilietą ir išskridau. Susiradau darbą, mama padėjo išsinuomoti butą. Bet to nepakako. Viskas ėmė smarkiai ristis žemyn, lyg sniego lavina. Nebepajėgiau pati išsikapstyti. Mane kamavo nuolatinis nerimas, pasikartojantys panikos priepuoliai. Suvokiau, kad man reikia pagalbos. Iš pradžių jaučiausi keistai, kad lankau terapijos kursus. Bet susipažinusi su Deividu supratau, kad prašyti pagalbos nėra blogai. Tame nėra nieko gėdinga.

– Atleisk, – taria apgailestaudamas.

– Aš tau seniai atleidau, – pripažįstu. – Kitaip nebūčiau galėjusi pasveikti. Tiesa, vis dar sveikstu. Tam reikia laiko, bet stengiuosi.

Mudu žvelgiame vienas į kitą ilgesio kupinomis akimis, nepaisant tamsios mus sujungusios praeities.

– Kas tas Deividas? – Izakas ūmai pasikeičia, kai nukreipia temą.

– Rimtai? Iš visko ką pasakiau, tau užkliuvo būtent jis? – pavartau akis.

– Turiu žinoti, kiek smarkiai turėsiu nusikalsti, – išpyškina Izakas kuo rimčiausiai.

– Mano kaimynas. Gyvena pirmame aukšte.

– Tuo geriau jam. Su gipsu būtų sunkoka lipti laiptais.

– Esi tikras, kad nesergi? – nebesuprantu jis juokauja ar sako rimtai, nes veidas neišduoda nieko.

– Sergu, – atsako kiek grėsmingai, bet kartu viliojančiai nužvelgdamas mane nuo galvos iki kojų. – Nenumanai, kaip sunkiai. – Jo žodžiai nuskamba dviprasmiškai.

– Skaičiau tavo laišką, – ryžtuosi prisipažinti. Izako akys ūmai užsiliepsnoja.

– Bijojau, kad išmesi neatplėšusi.

– Išmečiau, – atsakau jau pakilesne nuotaika, kad jį paerzinčiau. – Po to, – rodomuoju pirštu pabaksnoju orą, – kai perskaičiau. Ačiū, kad atvėrei bent dalelę savęs. – Mudu nutylame. Oras aplink mus darosi vis tirštesnis, o trauka auga su kiekviena sekunde.  – Norėčiau žinoti apie tave daugiau. Manau, tai būtų sąžininga.

– Frėja, – Izakas mano vardą ištaria taip grėsmingai, lyg būčiau užmynusi ant minos.

Pasilenkiu į priekį, sušmėžuodama vos pridengta krūtine jam po nosimi. Ilgus plaukus sumetu ant vieno peties, parodydama laibą kaklą, kurį kadaise jis aistringai bučiavo. Delnu provokuojamai slenku raumeninga jo šlaunimi iki kol pasiekiu pavojingą ribą.

– Aš tavęs nebijau, – kone sumurkiu priversdama Izaką garsiai nuryti seiles. Kuo griežtesnis jo tonas, tuo labiau noriu jį paerzinti „spaudydama“ raudonus kantrybės mygtukus. – Nežaisk su ugnimi, jeigu bijai sudegti.

Pasiektas kritinis taškas. Izakas vienu judesiu panardina pirštus mano plaukuose prisitraukdamas arčiau. Gosliomis lūpomis užspaudžia manąsias atimdamas paskutinį oro lašą. Nesuvokiu, kada spėju atsidurti ant nugaros, slegiama tvirto vyriško kūno. Jis dantimis sukanda kaklo odą, krūtinę, palikdamas žymes. Alkanos rankos nuslenka ilgu liemeniu žemyn, sugniaužia šlaunį priversdamas dar labiau praskėsti kojas. Pakišu rankas po jo nertiniu, nagais įsikimbu į po odą ritmingai judančius raumenis. Izakas tyliai suurzgia, kaip pažadintas žvėris pasirengęs medžioti.

– Aš pasiduodu, Frėja, – šnabžda į lūpas neatsitraukdamas. Iki tol keliu įsirėmęs į sofą, galiausiai prispaudžia klubus leisdamas pajusti jo troškimą. Ranka keliaudamas šlaunimi pakiša pirštus po suknele, užčiuopia nuogą užpakaliuką. Supratęs, kad visą šį laiką buvau be kelnaičių perlieja mane tokiu baudžiančiu žvilgsniu, jog nesusilaikiusi imu kikenti.

– Keista istorija, – turiu galvoje kelnaites.

– Nori mane pražudyti? – suurzgia.

– Noriu tavęs tik sau. Beprotiškai. Skausmingai, – tariu tvirtai nusprendusi.

– Laukiau tavęs kiekvieną sumautą savo gyvenimo minutę, – pripažįsta nuoširdumo ir ilgesio kupinu balsu.

Pasislėpę prietemoje ragaujame vienas kito ilgesį ir aistrą. Plona suknelė atsiduria ant žemės. Neatsitraukdami vienas nuo kito palengva žengiame per kilimu klotas grindis link miegamojo lovos. Per galvą nutraukiu jo nertinį. Glostydama krūtinę, stangrų pilvą atsegu diržą, numaunu kelnes. Atsitraukusi kelis žingsnius leidžiu pamylėti mane aistroje degančiu žvilgsniu. Tarsi audra įkalinta vyro kūne Izakas prisiartina. Suėmęs už juosmens parbloškia ant lovos. Savininkiškai praskečia kojas, atverdamas mane sau. Dvejonių nebelieka. Užmerkiu akis trokšdama jo artumo. Izakas užgula visu kūno svoriu.

– Atsimerk, – įsako geidulio prisodrintu balsu įeidamas.

Mudu tampame vienu.