8 dalis

Nors Andželinai ekonomika nebuvo prie širdies, tačiau mokslai jai ir čia sekėsi puikiai. Kaip ir dainavimo bei grojimo pianinu pamokos. Kartą jos šokių vadovė po užsiėmimo priėjo ir tarė:
– Andželina, mes gavome pasiūlymą iš vieno garbingiausių miesto verslininkų. Jis atidaro dar vienus naujus savo mados namus ir atidarymo šventėje pageidauja, kad šoktų mūsų grupės merginos, o tu pagrotum kūrinį, kuris labiausiai tau patinka.
– Aš grosiu Bethoveno “Elizai”, – atsakė mergina, puikiai supratusi, kas čia vyksta. “Na, bent taip galėsiu atsidėkoti Cecilio už šias nuostabias muzikos pamokas”.Mokslai, draugės, dėmesys, įvairūs pasiūlymai – atrodė, čia Andželina turėjo ištirpti ir mėgautis, bet – ne. Merginai verkiant reikėjo susitikti su Radvilu. Ir tas poreikis su kiekviena diena tik stiprėjo: “Aš daugiau taip nebegaliu! Aš turiu pasimatyti su Radvilu ir pasikalbėti akis į akį! Aš išprotėsiu. Aš daugiau nebegaliu gyventi be jo!”.Vedina šių minčių mergina parašė Radvilui laišką ir paprašė Mindaugo, kad šis jį perduotų. Pastarasis “spinta” buvo sąžiningas vaikinas ir padarė tai, ko buvo paprašytas.

Radvilas, gavęs laišką suklupo ilgam. Jis tiesiog skaitė klūpėdamas, kinkavo visu kūnu, verkė, skaitė, daužė kumščiais į grindis, staugė kaip vilkas, vėl verkė, vėl daužė kumščiais į grindis…

“Mano, mielasis, Radvilai,
Mano – nors ne mano, bet man tu visada liksi mano ir tik MANO.
Noriu kažką pasakyti, bet bijau. Bijau, kad nesuprasi… Tu taip pasikeitei. Aš labai dažnai galvoju apie Tave, tai yra beveik visada, nėra tos akimirkos, kad apie Tave negalvočiau. Visada eidama gatve ar šiaip kur nors tiesiog būdama pati su savimi prisigalvoju visokiausių burtų, kad tik Tu sugrįžtum…pas mane. Kai žiūriu kokį filmą ir jame pamatau laimingą porą, noriu, kad ir man taip būtų. Todėl akimirkai sulaikau kvėpavimą, pakeliu akis į viršų ir mintyse sau pasakau: “Kad tik
Tu pas mane sugrįžtum! Tebūnie taip!”. Ir, jeigu pakėlusi akis pamatau šviesą, giedrą dangų, tada dar labiau tikiu, kad išsipildys mano troškimas. Tada nors keletą sekundžių pasijaučiu laiminga.. Tą akimirką įsivaizduoju, kaip Tu apkabini mane ir ilgai nepaleidi. Aš jaučiu Tavo stiprias rankas, o galvą padedu tau ant peties. Ir tada Tu man tyliai tyliai sukuždi į ausį: “Nusiramink. Pagaliau viskas baigėsi. Aš sugrįžau. Sugrįžau pas tave, Andželina”.
Mielasis, trokštu, kad ši akimirka tęstųsi amžinai. Kad jausčiau tavo kvapą, tavo kvėpavimą.  Tau nereikėtų man nieko sakyti, tu tik daugiau niekada manęs nepaleisk, laikyk stipriai apkabinęs.
Koks šiltas jausmas. Žmonės tai vadina “meile”. Ar gali būti, kad aš tau jaučiu dar kažką daugiau nei MEILĖ? – Patikėk, gali. Aš tikriausiai išprotėjau. Nebeatpažįstu pati savęs. Nebegaliu paaiškinti, kodėl taip stipriai Tave myliu, Radvilai? Juk aš labai gerai žinau, kad tu blogas. Šaltas ir bejausmis! Kad nekenti manęs, nors puikiai žinai, kad aš vis dar tave myliu ir laukiu tavęs…
Kartais man atrodo, kaip taip gali būti, kad mes, būdami tokie jauni, įsimylėjom ir niekaip neina tavęs pamiršti? Toks jausmas, kad mano širdyje įsitaisei sėdėti amžinai. Kodėl tu iš viso pasirodei mano gyvenime?! Kam tu man toks žiaurus reikalingas, jeigu aš negaliu būti su tavimi?!! Man upeliais rieda ašaros, o tu, tuo tarpu, tikriausiai galvoji, ką rytoj valgysi pusryčiams?! Aš tau visiškai nerūpiu. Labai norėčiau apie tave pasikalbėti bent jau su geriausia drauge. Bet ji tikrai mane pasmerks. Noriu išrėkti visam  pasauliui kaip tave stipriai myliu, nes man jau skauda vienai pačiai nešiotis tave širdyje! Man plyšta širdis iš ilgesio, ar tu supranti tai? Nuolat meldžiu Dievo, kad jis man sugrąžintų tave.

Prisiminiau dar…na, kai vieną dieną aš grįžau iš mokyklos, o tu tą dieną prabuvai pas mane namuose vietoj to, kad eitum į mokyklą. Pamenu, kaip tu buvai labai gražiai sugalvojęs, kad aš turėčiau ieškoti lapelių, kol galiausiai rasčiau siurprizą. O tie ilgi rymojimai mano  namų koridoriuje prieš tau išeinant… Pameni, kaip ilgai apkabinęs tu mane laikydavai prieš tau išeinant? O dar tas plaukiojimas ežere.. O pameni, kaip tu man grodavai pianinu į telefono ragelį? Myliu tave.. pamenu, kaip tu man pasakei šiuos žodžius prie jūros naktį, kai gulėjome palapinėje. Jau tada ir aš tave mylėjau.. tik nedrįsau to pasakyti garsiai… O pameni, kaip tu gulėjai pas mane kambaryje ant lovos, o aš pusiau sėdėjau tave apkabinus ir tu iš karto supratai, ką aš noriu tau pasakyti? Tu net padėjai man tai iš manęs ištraukti. Drebėjau, kol tau ištariau “Myliu Tave”. Kaip tik tuo metu per TV baigė rodyti filmą su Tomu Kruzu “Pirmyn į Oklahomą!”, ir, kai jau rodė filmo titrus, grojo labai gražią dainą… Tada aš tau ir pasakiau, kaip stipriai tave myliu. Vėliau man ši frazė tapo kasdiene mantra. Myliu tave, Radvilai. Labai.
Aš tavęs vis dar laukiu. Ir savo nekaltybę saugau tau. Žinau, kad tau tai rūpi. Žinau, kad apie tai esi prisigalvojęs mitų. Bet. Aš žinau, kad niekur neturiu skubėti su kažkuo kitu. Man širdis sako, kad turiu laukti. Aišku, šioje situacijoje, kai iš nuostabaus ir mielo žmogaus tu tapai žvėrimi, daugelis pasakytų, kokia aš naivi. Bet.. tebūnie aš tokia. Aš tavęs laukiu. Nors aš jau pripratau prie tavo žiaurumo, bet paskutiniai tavo žodžiai gautoje sms “Jeigu galėsiu..”, man suteikia vilties.
Mielasis, kad ir kas tau būtų nutikę, aš tavęs laukiu ir myliu visa širdimi. Ir visada mylėsiu.
Andželina”.

– Gana, – tarė pats sau Radvilas, atkilęs nuo grindų, – važiuoju.
Vaikinas rado Andželiną mamos parduotuvėje. Kaip tik tą savaitgalį ją namo parvežė Jovaras, kuris, kol mergina padėjo mamai parduotuvėje, laiką leido su pusbroliais pas savo močiutę.

– Tu?, – nustebo Andželina, kai pro parduotuvėlės duris įsiveržė Radvilas.
– Labas, Angeliuk, prašau atleisk man už viską. Prašau, uždaryk parduotuvę, važiuojam. Aš tau viską paaiškinsiu.

Dar prieš užkuriant automobilį buvusi pora negalėjo atitraukti vienas nuo kito akių ir rankų. Radvilas, atrodė, merginą užmaigys gyvą.
– Aš tavęs labai labai ilgėjausi. Važiuojam pas mane, aš nusipirkau butą, – nustebino Radvilas.
– Kaip tai butą? Kada? Iš kur gavai tiek daug pinigų?
– Aš tau viską paaiškinsiu.

Radvilas pravėrė buto duris, kuriame tik įėjus, Andželiną nustebino neįtikėtina prabanga, erdvės dydis…
– K-k-kaip? Iš..kur?
– Angeliuk, prisėskim. Aš tau viską paaiškinsiu.

Radvilas įjungė muziką, švieseles ir tamsoje stojo jauki atmosfera.
– Ateik, pašok su manimi.
– O, kaip tavo naujoji draugė?
– Aš ją vakar iškrausčiau. Nurimk. Mes vieni.
– Angeliuk, kokia tu gera… Dieve, kaip aš myliu tave, mažyle… Kiek tu turėjai dėl manęs prisikentėti…

Andželinai pradėjo veidu riedėti ašaros, ir iš laimės, ir iš skausmo, viskas susidėjo į vieną krūvą. Emocijos veržėsi per kraštus.
– Angeliuk, suprask mane. Aš gavau neeilinį pasiūlymą užsidirbti daug pinigų, tikrai labai daug. Bet man reikėjo praeiti kelis išbandymus, kuriuos aš įvykdžiau su kaupu. Aišku, vos nepraradau tavęs. Bet, tuoj suprasi, kad iš tikrųjų, aš tave išsaugojau taip elgdamasis.
– Ką tu kalbi? Kaip tu galėjai mane išsaugoti mane pametęs nieko net nepasakęs?
– Leisk paaiškinsiu, Angeliuk. Viena pasiūlymo sąlyga buvo, kad tai, kas mano, tai yra ir jų. Aš su šia sąlyga niekaip negalėjau susitaikyti, todėl staigiai įsitaisiau bet kurią pirmą pasitaikiusią merginą ir ją pristačiau kaip savo meilę. Meldžiausi, kad apie tave iš viso niekas nieko nesužinotų. Žinojau, kad tada viskas. Todėl ir samdžiau tave saugoti vaikinus.
– Saugoti? Ar gąsdinti?
– Na.. Mindaugas gal kiek persistengė, bet man buvo svarbu, kad tu su niekuo nesusitikinėtum. Juk tai galėjo būti jie. Tie, nuo kurių aš tave saugojau…
– Na, o dabar? Dabar jau mums saugu?
– Dabar saugu. Vakar vienas jų buvo pašautas, o kiti trys svarbūs grupėje suimti prie sienos už neleistiną krovinį.
– Bet, kaip? Kaip tu sugalvojai veltis į tokias nesąmones?
– Angeliuk, juk tu mane gerai pažįsti… Na, negalėjau aš visą gyvenimą sėdėti tėvams ant sprando..
– Bet juk gal ir nebūtum sėdėjęs.. Juk dar būtum spėjęs užsidirbti…
– Žinau, viską žinau… Atleisk, jei gali.. Maldauju atleisk, – Radvilas atsiklaupė ant kelių.
– Nenoriu laukti, mažyle, maldauju, tekėk už manęs, – ištraukė dėžutę, kurią atidarius apšvietė maža švieselė, o pagrindinis akcentas, žinoma, nuostabiais akmenukais papuoštas žiedelis. Andželina įtarė, kad tai brangus žiedas, tačiau ji visiškai neturėjo patirties tokiose prabangiose brangenybėse.
Andželina susmuko priklupti šalia, apkabino Radvilo kaklą, pažiūrėjo į akis ir per veidu tekantį iš laimės ašarų upelį, teišlemeno: “Sutinku”…Radvilas pakėlė merginą, užmovė žiedelį.
– Tu – mano sužadėtinė. Mano svajonės pildosi.
– Ir mano, – įsikniaubė į Radvilo krūtinę vis dar apsiašarojusi Andželina.Radvilas pripylė vonią karšto vandens, paruošė putų, uždegė žvakių ir iš gėlių vazos ištraukęs keletą rožių, nuskynęs jų žiedlapius, keletą įmetė į vonią.
– Eikš, Angeliuk, nepyk, kad aš toks ne visai pasiruošęs romantikas, bet stengiuosi kaip galiu.
– Ir kur gi tu taip skubi gyventi, mielasis?
– Skubu tavimi atsidžiaugti. Nes daugiau nebegaliu laukti. Aš irgi kentėjau tavęs laukdamas. Tik.. tu žinai mano charakterį.. per pyktį man lengviau viską atlaikyti… Nepyk už tai, ką patyrei per mane, mano,  mylima, SU-ŽA-DĖ-TI-NE, – pabrėžė Radvilas į pagalbą pasitelkdamas savo tobulas duobutes veide.

7 dalis

Po paskutinio Radvilo laiško Andželina dar tikėjosi, kad jį pamatys. Bet vaikinas nepasirodė nei pirmą, nei antrą, nei trečią, …nei aštuntą savaitę. Kiek Andželina skambindavo Radvilui, niekas nekėlė telefono ragelio.

Na, o po to, kai vieną rytą Andželinai einant į teisės paskaitą prie pat didmiesčio centrinio teismo pastato ją į automobilį tempėsi du vyrai, brolis jai padovanojo mobilųjį telefoną. Po to įvykio išsigando ne tik mergina, bet ir jos šeima. Mergaitei mieste nesaugu. Labai gerai pasimatė skirtumas gyventi mieste ir kaime: kaime esant tokiai situacijai tikrai niekas nepraeitų pro šalį, o mieste į tempiamą merginą ir grūdamą į automobilį niekas iš praeivių nesureagavo, išgelbėjo tik smulkutė kambariokė, kuri grūmėsi įsikabinusi į Andželiną ir jos niekaip nepaleido.

Draugės matė Andželinos sielvartą, bandė kviestis į klubus, į kavines. Mergina vis atsakydavo: “Dar palaukit, dar ne dabar”.

Kaime jau pradėjo eiti kalbos, kad Radvilas draugauja su kita mergina. Andželina jos nėra mačiusi, ji iš kito miestelio. Draugės ją guodė, kad “nieko ten ypatingo. Nėra ką net lyginti su tavimi”. Bet Andželina puikiai suprato, kad būdama su Radvilu bet kuri mergina gali pasijausti ypatinga. Aha, tik iki to laiko, kol jis jos grubiai nemeta…

Nors Andželina neturėjo galimybės duoti Radvilui savo naujojo mobiliojo telefono numerio, bet vakarais pradėjo dėtis keisti dalykai: kažkas vis paskambindavo jai ir tylėdavo, kvėpuodavo, tylėdavo. Vėliau paaiškėjo, kad tai Radvilas. Jis, tiesa, atrodė, kaip apsėstas. Vieną vakarą tiesiog išrėkė į telefono ragelį: “Kad tau galvą kas nutrauktų!”. Andželina būdama šoko būsenos palinkėjo jam to paties. Ji niekaip nesuprato, kas nutiko, kodėl žmogus, kuriam buvo atidavus savo širdį, taip stipriai pasikeitė? Svarbiausia, jis nieko nepaaiškino. Jis tiesiog dingo… Na, o dar vieną vakarą telefone sušmėžavo sms tekstas: “Tu esi stora, kliša ir nemoki dažytis”. Mergina sunkiai patikėjo, kad tai Radvilo mintys, juk jis puikiai žino, kad ji beveik nenaudoja makiažo, o kojos lyg nulietos, o figūra tokia, kad net kartą vokiečių kalbos mokytoja per pamoką priėjo prie Andželinos, apkabino jos liemenį su šypsena ir neištvėrusi tarė: “Andželina, tavo liemuo kaip vapsvos, visai kūdutė”. Andželinai tapo aišku: nuo šiol Radvilo telefone šeimininkauja ne tik jis…

Nors įvykiai su kiekviena diena ritosi žemyn, Andželina vis dar širdyje nešiojosi viltį, kad viskas bus gerai. Bet gerai nebuvo. Vieną vakarą prie mieste esančio bendrabučio, kuriame gyveno Andželina, merginos per langus pamatė stovintį prabangų juodą, tamsintais stiklais Mersedesą. Kažkuri grupiokė dar pajuokavo: “Įdomu, įdomu, pas kurią čia toks prabangus princas atvažiavo? Na, jai ir pasisekė!”. Andželinai juodi prabangūs automobiliai niekada nesisiejo su pasisekimu. Greičiau su baime. Nes ji puikiai matė, kaip gyveno Andžėjus, apsuptas “draugų” su tokiais automobiliais, kiek jis dingdavo, kiek grįždavo sumuštas, kiek gulėjo ligoninėse, kol atsigaudavo, galų gale.. kiek kartų ją, dar mažą mergaitę, yra vogę ir reikalavę išpirkos iš brolio vyrai, kurie iššokdavo iš tokių automobilių kaip šis. “Na, bet čia miestas, bendrabutyje gyvena keli šimtai merginų. Čia jau kita istorija”, – nusiramino save mintyse Andželina.

Trumpam. Kol į duris išgirdo beldžiant.

Duris atidarė ta pati “coliukė” kambariokė, kuri buvo iš karto išprašyta už durų, kaip ir dar dvi grupiokės.
– Jūs dingstat, lieka tik Andželina, – tarė vienas iš dviejų raumenų kalnų – “robotų”.
Kas keisčiausia, mergina visai nepasimetė, ramiu veidu tarė:
– Arbatos?, – ironiškai nusišypsojo Andželina.
– Tinka, – visas išskydęs atsakė vienas iš “spintų”.
Pagrindinės “spintos” vardas, pasirodo, Mindaugas. Kito “roboto” – Gintas. Nors pagal užsakytą Radvilo planą pokalbis turėjo gautis šiurpinantis ir įbauginantis Andželiną, kad šioji su niekuo nesusidėtų, bet viskas gavosi kurioziškai atvirkščiai. Merginai sukėlė juoką tokių “spintų” pasirodymas, tad jai, atrodo, lyg kokia flirto fėja būtų įkandusi, mergina tyčia pradėjo flirtuoti su savo “gąsdintojais”:
– Mindaugai, o tu šiuo metu vienišas? Toks ypatingas vyras… Spėju, negali būti vienišas…? Aš tai vieniša, liūdna kažkaip po to, kai Radvilas paliko nieko nesakęs…
– Tu esi kosmosas, ne mergina. O Radvilas kvailiausias kada nors mano sutiktas žmogus Žemėje. Ar galiu pas tave atvažiuoti rytoj?
– Gali.

Vėlai vakare Andželina gavo Radvilo sms: “Užmušiu tave! Pažadu tave užmušiu!”.
“Sėkmės”, – palinkėjo atgal mergina.

Nors merginai puikiai sekėsi atlaikyti šį Radvilo iškeltą šou, išorėje emocijų neparodė, bet viduje ji, atrodė, plyšo pusiau. “Kas iš mūsų liko, Radvilai??? Kodėl….?”.

Mindaugas pradėjo vakarais lankytis pas Andželiną. Mergina matė, kad nors vaikinas išoriškai atrodė, kaip žiaurus gigantas, bet viduje tėra švelnus kaip pūkelis jautruolis. Todėl negalėjo jo apgaudinėti ar suteikti vilčių: “Man blogai, Mindaugai. Aš negaliu pamiršti Radvilo, kad ir koks velnias jis dabar yra. Aš turiu pabūti viena tol, kol kažkokiu stebuklingu būdu išgysiu”.

Kol merginos vidus kraujavo, aplinkinių gyvenimas, atrodė, sukosi įvykių sūkuryje: brolis mamai padovanojo parduotuvę, o pats susižadėjo su savo drauge. Beje, Andžėjus kažkada atraportavo Andželinai, kad Radvilas, nors ir ženkliai už jį jaunesnis, bet sparčiai “išsiveržė” “jų rinkoje” į priekį, nes pradėjo tiekimą “tam tikromis prekėmis” iš užsienio šalių, nusipirko automobilį ir gan veržliai užsiiminėja “tam tikrų prekių” tiekimo “rinkos” dalį. “Geras velnias iš to tavo Radvilo, Andželina, užaugo. Gerai, kad tu ne su juo. Girdėjau, jam visai stogas važiuoja. Suprantu, prekiauti – viena, bet pačiam vartoti – ilgai netrauks taip. Čia jo pagrindinė klaida”.

Andželina grįždavo savaitgaliais į gimtinę. Padėdavo mamai dirbti parduotuvėje, nes mama per savaitę labai išvargdavo, tad dukters laukdavo kaip išganymo. Andželinai patiko padėti mamai, o ir bendrauti parduotuvėje su žmonėmis jai patiko, bent taip kažkiek nuvydavo mintis apie Radvilą. Vieną vakarą į parduotuvę užsuko keli vaikinai, keletas iš jų vietiniai, o vienas – itin aukštas, veido gražaus lyg aktoriaus – atvykėlis. Na, štai, šiam atvykėliui itin prireikė Andželinos. Jo vardas Jovaras. Vaikinas atvyko iš to paties miesto, kuriame studijuoja Andželina, į savo senelio laidotuves. Jovaras iš karto paprašė pasimatymo su mergina mieste jau kitą savaitę. Vaikino žavesys ir mandagumas nugalėjo, Andželina davė savo telefono numerį.

Andželina kuo toliau, tuo labiau suprato, kad praeitis niekada negrįš. Nors vakarais vis dar gaudavo grasinančių Radvilo žinučių, tokių kaip “Net nebandai nieko susirast!”, mergina stengėsi žiūrėti į priekį: pradėjo lankyti modernaus šokio studiją bei gimnastikos užsiėmimus. Po paskaitų kartais ateidavo pas ją Jovaras. Vaikinas iš tiesų įspūdingo grožio, bet labai nuoširdus. Net keista, – stebėjosi Andželina tokiu deriniu. Jovaras buvo kilęs iš paprastos šeimos, irgi studijavo. Daug laiko leisdavo su draugais. Andželina kartais su Jovaru ir jo draugais išeidavo pasivaikščioti po miestą. Tačiau merginos širdyje vis tiek “gyveno” Radvilas ir net neketino užleisti vietos kitam žmogui. Andželina nemelavo apie savo jausmus ir Jovarui: “Mano širdyje vis dar yra jis…”. “Aš lauksiu kiek reikės”, – ramiai su šypsena atsakydavo Jovaras. Kartais, žiūrėdama į jį, mergina galvodavo: kaip jam viskas lengva. Jis sugeba būti tiesiog akimirkoje ir joks laukimas jam neatrodo baisu. Kiek reikės, tiek lauks. Mmmm….

Vieną popietę, kai Andželina grįždama iš paskaitų su grupiokėmis jau ėjo nuo troleibuso stotelės link bendrabučio, prie jų sustojo Mersedesas. Aha, tik šį kartą sidabrinės spalvos. Iš jo išlipo tamsaus gymio vyras metuose ir šalia jo atskubėjo dar vienas aukštas vyras. “Ko tam senoliui čia reikia”, – spėjo mintyse pagalvoti Andželina, kai išgirdo kreipimąsi į ją:
– Labas, aš Cecilio. Jūs man labai patikti, jūs būti labai graži panelė. Aš turėti mieste mados namus ir kviečiu tave būti modeliu.
Mergina nusijuokė atsakydama “nedomina” ir ketino žengti toliau, kai buvo sugriebta to aukšto pono senolio Cecilio “tarno”, kaip ėjo suprasti iš situacijos.
– O čia mano apsaugos darbuotojas Haris, – tarė net nežinia iš kurios užsienio šalies kilęs vyras.
– Hari, jūs ne per daug sau leidžiate?, – vis dar vyro sugriebta ir laikoma rankose tarė Andželina ir pridėjo ponui senoliui:
– Manęs NE-DO-MI-NA kekšės darbas jūsų “mados namuose”. Aš studijuoju ekonomiką ir jei norėsiu, ateityje pati susikursiu mados namus. Aišku, jei to NO-RĖ-SIU!”, – dramatiškai pabrėžė mergina.
– Koks tavo gražus balsas! Jei nori iš tavęs galiu padaryti dainininkę!
– NE-DO-MI-NA!
Andželina numetė Hario rankas ir pamojusi draugėm “eime” nuėjo savo laikinų namų link.

“Man jos reikia”, – ramiai tepasakė Cecilio Hariui ir lėtai pasekė, kur gyvena mergina.

Kaip ir buvo galima įtarti, prasidėjo Cecilio nebylus asistavimas Andželinai: vakarais siunčiamos gėlių puokštės, rytais atsiųstas automobilis su Hariu ir pasiūlymu pavežėti iki paskaitų. Jeigu lyginti Cecilio su Jovaru, tai būtų kaip šviesa ir tamsa, kaip grožis ir šlykštybės, kaip melas ir tiesa. Andželina vis dažniau pradėjo visur vaikščioti su Jovaru, jai taip buvo ramiau ir saugiau. Nors didžioji jų santykių pažanga buvo ta, kad ji jau leido vaikinui laikyti savo ranką einant, tačiau jų santykiai labiau priminė brolio ir sesės. Jovaras užsimojo merginą išmokyti vairuoti, tad pakankamai intensyviame merginos grafike papildomai atsirado ir vairavimo pamokos. Įvykių gausa pagaliau užliejo ir Andželinos gyvenimą, tad mintys apie Radvilą galėjo slegiančiai išlįsti tiek prieš pat užmiegant. O, be to, mergina gavo pasiūlymą iš šokių studijos vadovės lankyti privatų pianino ir balso lavinimo mokytoją. Andželinai visada patiko pianino skambesys, tad sulaukusi tokio netikėto pasiūlymo, žinoma, mergina sutiko. Aišku, buvo kiek keista, kad mokytoja jai nusamdė populiariausią mieste mokytoją, pas kurį, tiesa, patenka tik “žvaigždės”, bet vadovei atkirtus: “Tavo balsas nuostabus, Andželina. Taip, tu šoki puikiai. Bet negali slėpti ir savo talento dainuoti”, mergina patikėjo, kad kartais tiesiog vyksta stebuklai…

Vieną vakarą prieš užmiegant mergina vėl gavo sms iš Radvilo:
– Maldauju, tik su niekuo neprasidėk.
– O, tu jau normaliai su manimi kalbi, kaip žmogus?
– Maldauju, su niekuo neprasidėk, – pakartojo Radvilas.
– Ar kada nors man viską paaiškinsi, kas vyksta?
– Jeigu galėsiu…

 

 

6 dalis

Jaunuolių vasara buvo pilna pasimatymų, meilės laiškų, dovanų, kelionių su Radvilo šeima po koncertus, šventes. Viena įspūdingiausių kelionių buvo prie jūros, ilgi pasivaikščiojimai pajūriu leidžiantis saulei, pušų kvapas ir voliojimasis kopose. Radvilas iš tiesų “gerai nurautas”, ne kartą pagalvojo Andželina. Bet dabar bent aišku iš kur, nes jo tėvas lygiai toks pats. Irgi skiria be galo daug dėmesio savo žmonai. O kartą, kai visi grįžo iš gretimo miestelio šventės, vairavo, tiesa, Radvilas, jo tėvas neleido dar važiuoti namo, paprašė stabtelėti prie gėlių parduotuvės. Niekas nespėjo susigaudyti, kaip staiga į automobilį įgriuvo su glėbiu raudonų rožių Radvilo tėvas, kurias įteikė ir savo žmonai, ir Andželinai bei vaikino sesei.

Nors jaunajai porelei bendrauti sekėsi puikiai, tačiau aplink juos visada kunkuliavo bendraamžių keliamos pavydo bangos. Radvilas nuolat su kuo nors susimušdavo, nes jis visiškai netoleravo kitų vaikinų dėmesio Andželinai. O tie, lyg tyčia, sukosi kaip amžinai nepageidaujami uodai. Andželina, tiesą sakant, nekreipė dėmesio į vietinės reikšmės intrigėles, o ir dėl nuogirdų apie merginas, rezgančias planelius už jos nugaros, kaip suvilioti Radvilą, pergyveno tyliai savo viduje, tačiau per daug nekreipdama į tai dėmesio.

Andželina tokiais atvejais vis kartojo Radvilui:

– Tai, kas mano, to niekas neatims. O, jei kėsinsis į tai, kas mano, baigsis blogai, – ramiai su vidiniu žinojimu išpyškindavo mergina.

– Aš tavimi tikiu, Angeliuk. Man apskritai kartais atrodo, kad tu ragana. Pameni, kai tau pasakiau, kad mokykloje ant manęs „užsisėdusi“ matematikos mokytoja? Ir tu pasakei, kad jai baigsis blogai? Tai štai, neseniai sužinojau, kad sekančiais mokslo metais ji nebedirbs. Pagavo ją su “kyšiu” per egzaminą ir išmetė iš mokyklos.

– Rhrrrr, taip, aš ragana, – su šypsena atkirto Andželina, – net nemėgink manęs supykdyti!

– Nemėginsiu. Bet ir aš ant tavęs nepykstu, Angeliuk, nebent dėl vieno.

– Aha, žinau tą tavo “vieną”, tai užmauk maišą ant galvos ir bus ramu!

– Nebent abu vaikščiosim su maišais ir skylėm ties akių vietomis, – tęsė kvailystes Radvilas.

– Radvilai, kaip gera su tavim nusišnekėti, – pradėjo kvatotis mergina.

– Man irgi gera, – stvėrė merginą į glėbį ir tiesiog nešė miestelio takeliu.

– Radvilai, ką žmonės pagalvos???

– Pagalvos, kad mano mergina pavargo eiti ir todėl aš ją nešu iki mėnulio ir atgal ant rankų! Ir nešiu tiek, kiek reikės. 

Nepaisant poros draugiško vidinio fono, Radvilas dažnai išreikšdavo pergyvenimą garsiai, kad bijo netekti Andželinos.

Kartą Andželina Radvilo darbo stalčiuje rado etikos pamokos metu kažkada parašytą darbą:

“Para prieš paliekant Žemę

Pirmiausia, atsisveikinčiau su tėvais, broliu, sese, pusbroliu, su visais man artimais draugais, giminėmis, su visais, kurie man yra padarę ką nors gero. Po to nueičiau pas savo merginą ir pas ją praleisčiau visa likusį laiką. Prisiminčiau, kas buvo gera ir bloga tarp mūsų. Išsikalbėčiau, kas mane neramina. Galbūt padovanočiau ką nors labai įsimintino. Manau, išsiskirti būtų labai sunku. Prieš išeidamas paskutinį kartą pasakyčiau, kad ją myliu. Po to nusisukčiau ir išeičiau, nes, jei to nepadaryčiau iš karto, tai, tikriausiai, neišeičiau niekada. Nesigailiu nieko, ką nuveikiau per savo gyvenimą.”

– Radvilai, kaip baisu. Kokias nesąmones jums duoda rašyti per etikos pamokas!, – sunerimo ir tuo pačiu, vaikinas pastebėjo, kaip nuliūdo, mergina.

– Angeliuk, nesijaudink. Visada atmink, jeigu kažkada manęs nebus su tavimi, tu esi drąsesnė nei įtari, stipresnė nei tau atrodo ir protingesnė nei tu manai. Ir dar… Aš visada būsiu su tavimi…net, jei manęs nebus šalia.

Artėjo ruduo, metas, kai Andželina paliks miestelį ir vyks studijuoti į didįjį miestą ekonomikos. Andželina ir ekonomika, kaip du skirtingi poliai. Tačiau meniškos sielos mergina, deja, bet įstojo į ekonomiką. O ir artimieji patenkinti, o ypač brolis Andžėjus.

– Aš tave nuvešiu ir pristatysiu į bendrabutį, – išpyškino brolis artėjant kelionei.

– Ne, mane nuveš Radvilas.

– Tavo Radvilas net vairavimo teisių neturi, nuveš jis mat! Čia po kaimo keliukus jis protingas tave vežioti su tėvo automobiliu, o mieste taip negalima!

– Pasakė pats tikrasis, kuris “laikosi” taisyklių…, – tyliai pašnibždėjo sau po nosim mergina.

Pirmoji savaitė iš mažo miestelio kilusiai merginai didmiestyje prabėgo itin greitai. Visur vaikščiojo būreliais su kambarioke ir kitomis bendrabučio naujai surastomis draugėmis. Čia jau pirmąją savaitę gan aktyviai reiškėsi tarp pirmakursių studentų poravimosi ypatumai. Andželinai, kaip dievinančiai mokslą, atrodė keista, kad niekas apie mokslą čia negalvoja. Neprasčiau nei jos kaimelyje čia irgi sukosi intrigų malūnas. Nors mergina visiems apsiskelbė, kad yra užimta, naujiesiems grupiokams tai buvo nei motais. Jie vis tiek kiekvieną vakarą belsdavo į bendrabučio kambario merginų duris ir siūlydavosi draugauti. O kai kurie prašydavo per kitas merginas, kad tos įkalbėtų Andželiną draugauti su vienu ar kitu vaikinu. Na, o vienas vaikinas apie tai pranešė Andželinai bendroje virtuvėje:

– Andželina, būk mano mergina.

– Gal juokauji? Tu manęs net nepažįsti, mes niekada nebendravome, ir staiga: “Būk mano mergina???”.

– Nejuokauju. Tu esi labai graži, – ir vaikinas apsiverkė merginos akyse.

“Šito man jau gana! Myžnius!”.

Kartą belaukiant stotelėje troleibuso, prie Andželinos pribėgo Andžėjaus draugas. 

– Andželina! Oho, kaip tu užaugai! Tokiam dideliam mieste tau reikia apsaugos! Duok savo bendrabučio adresą. Atvažiuosiu patikrint ar viskas gerai.

– Man viskas gerai. Ir Andžėjui gali tai pasakyti, – su ironiška šypsena atsakė mergina.

– Aš rimtai netyčia čia tave pamačiau!, – bandė įtikinti brolio draugas.

Blogiausia, kas galėjo nutikti, tai ne tos naujos nesąmonės, kurios vyko aplink merginą, bet tai, kad ji jau keturias dienas negalėjo prisiskambinti Radvilui. Atrodė, lyg būtų nutrūkęs ryšys tarp jų, net tik tarp telefono linijų. Kiek Andželina bandė skambinti į Radvilo namus, tiek jai buvo atsakyta, kad vaikinas kažkur miestelyje su draugais.

“Na, nieko. Penktadienį vakare, kai grįšiu namo į kaimą, mes susitiksim”, – guodė save mergina.

Tačiau penktadienio vakarą Radvilas nepasirodė. Nors dieną, tik grįžus namo, Andželinai pavyko trumpam prisiskambinti jam ir vaikinas pažadėjo, kad vakare ateis. Tačiau kalbėjo itin trumpai, gan šaltu tonu, o pats pokalbis truko gal tik dvidešimt sekundžių.

Nežinios skausmas pervėrė merginos širdį. Kad neišprotėtų nuo laukimo Andželina griebėsi rankdarbių: susirado raudonos medžiagos skiautę ir pradėjo siūti širdelės formos pagalvėlę. Prikimšo ją atliekamų atraižų, kad pagalvėlė būtų mikštesnė, o į vidų įdėjo bendrą jų su Radvilu nuotrauką su vidine intencija: “Mes amžinai liksim kartu”. Ant pagalvėlės viršaus mergina išsiuvinėjo aukso spalvos siūlais: “Radvilai, tave labai myliu. Andželina” ir nunėrė vąšeliu specialius “vartelius”, kurie uždengė užrašą. Dar nuo senos papuošalų skrynelės surado mažą spynelę ir užkabino ją ant nunertų “vartelių”. Taip Andželina sukniubusi prie rankdarbių prasėdėjo iki pat vidurnakčio. Ji laukė laukė akmenuko garso į langą. Taip visada Radvilas pranešdavo, kad jau atėjo: mesdavo mažą akmenėlį į langą ir mergina pakniopstom skubėdavo atidaryti durų. Tačiau Radvilas tą vakarą nepasirodė.

Ryte Andželina rado prie durų paliktą Radvilo laišką:

“Labas, Andželinute,

Kažkodėl nėra nuotaikos. Tikriausiai, todėl, kad … (nemoku išreikšti minčių, reikia pagalvoti), jaučiuosi KALTAS prieš tave, nes vakar sakiau, kad ateisiu, o neatėjau ir neįspėjau, kad būsiu su draugais. Aš žinau, kad tu pyksti. Aš suprantu, kad tu pagalvojai ką nors bloga. Tavo vietoje aš būčiau galvojęs taip pat. Man labai liūdna, norisi verkti. Iš tikro aš esu labai jautrus ir kartais verkiu pats nežinodamas dėl ko. Man labai skaudu, kai priverčiu tave pykti. Aš to nenoriu. LABAI ATSIPRAŠAU už vakar vakarą. Man atsiprašymą yra lengviau parašyti nei pasakyti. PRAŠAU NEPYK. Kai tu ant manęs pyksti, man dingsta nuotaika, iš karto nuliūstu ir tada suprantu, kaip TAVE MYLIU. Noriu tau prisipažinti, kad esu dėl tavęs verkęs du kartus. Vieną kartą, kai pats buvau  kaltas. Atsimeni, kai kartą ėjom iš šokių vakaro ir man nebuvo nuotaikos. Tada, pamenu, atsisveikinom kažkaip labai šaltai. Tu nuėjai, o aš apsisukau eiti namo ir pagalvojau, kad tu gali ant manęs supykti ir apsiverkiau nei pats to nenorėdamas. Kažkaip nėjo susivaldyti. Tada buvo, tikriausiai, pirmas kartas, kai supratau, kad TAVE MYLIU. Antrą kartą apsiverkiau prie tavęs (turėjai pastebėti, nors mačiau, kad stengiesi to neparodyti), kai nesakei, nors aš ir žinojau, kad tą vakarą po šokių pas tave buvo atėjęs “šūlės” “dyrės” sūnelis. Tada labai stengiausi valdytis, kad nepastebėtum. 

Tai va, parašiau viską, ką galvojau. Išliejus visas mintis, truputį pasitaisė nuotaika, pasidarė geriau. Aš norėčiau, kad tu taip pat man išsipasakotum arba parašytum apie savo išgyvenimus, jausmus bei ką tu galvoji apie mane.

Aš tave myliu.

Radvilas.

P.S. Labai prašau atleisk už netvarką, klaidas, nes aš rašau viską, ką galvoju ir niekada laiškų neperrašinėju, nes žinau, kad perrašinėdamas ne viską paliksiu, ką esu parašęs dabar. IKI.

P.P.S. Taip pat dar norėčiau, kad, kai pyksti ant manęs, tai savo pykti parodytum. Išliejus pyktį, pasidaro geriau. Pykčio negali užgniaužti savyje: pirma, aš vis tiek pastebėsiu, kad pyksti, antra, gali prisigalvoti visokių nesąmonių. NEPYK.

MYLIU TAVE LABAI!”

5 dalis

– Nori kai ką tau parodysiu?, – Radvilas užsimojo plaukti keletą metrų į priekį palei ežero kraštą.
Andželina atplaukė iš paskos. Radvilas pastatė ją ant kojų:
– Jauti? Šulinys.
– Aha. Jaučiu.
Pabučiavo ir toliau plaukia. Sustojo. Ir vėl:
– Jauti? Vėl šulinys.
Šį kartą porelė ant šulinio stabtelėjo pabūti ilgėliau. Radvilas apkabino Andželiną ir ilgai ilgai bučiavo. Tada pasišovė vėl plaukti tolyn.
– Tik nesakyk, kad dar vienas?! – plaukdama iš paskos šūktelėjo Andželina.
Radvilas su šypsena:
– Tadaaaam! Taip! Ir taip visas pakraštys nusėtas šuliniais. O aš tave tuoj “nusėsiu” bučiniais, – stvėrė merginą į glėbį.
Porelė gerokai atitrūko nuo kranto vietos, kur nusimetė savo drabužius. Radvilas kiek surimtėjo, priglaudė Andželiną prie savo kūno stipriai stipriai:
– Angeliuk, ar tu žinai kaip gera tave laikyti savo glėbyje?
– Man irgi, mielasis. Man net baisu pasakoti draugėms kokią laimę aš su tavimi patiriu, nes spėju, galvotų, kad aš sergu šizofrenija ir atpasakoju filmų scenarijus.
– Tsssss…, – pridėjo pirštą prie merginos lūpų, – užsimerk. Ar girdi?
– Girdžiu tavo širdį ir paukščius. Dar svirplius ir, spėju, kurkiančias varles.
– Taip. Bet dar be viso šito aš girdžiu mudviejų šnaresį. Mūsų energijų virpesį. Jis labai autentiškas. Savas. Man net atrodo, kad aš užuodžiu jo kvapą.
– Kaip tu gražiai įvardinai mūsų būseną. Aš irgi ją jaučiu. Tik nežinojau, kaip ją pavadinti. Dabar žinosiu: mūsų energija. Andželinos ir Radvilo.
– Visam gyvenimui. Amžiams. Esu skaitęs, kad sielos taip ir suranda savo dalelę, pagal savo energiją. Ir visai nesvarbu, kiek šviesmečių juos skirtų. Jie visada randa vienas kitą. Kaip ir mudu radom.
– Na, taip, tu su tuo ritualu ten tikrai įdomiai pasistengei, – prisiminė Radvilo “raganavimus” Andželina.
– Man ten gavosi natūraliai. Aš tiesiog pajutau savo sielos dalelės šauksmą. Bet tokį, kai atrodo, viskas plyš iš vidaus. Žūtbūt turėjau surasti tave.
– Andželina, aš noriu tau dar kai ką parodyti.
– Dar vieną šulinį?, – ironiškai šyptelėjo mergina.
– Ne. Užsimerk.
Radvilas švelniai pabučiavo merginos akis, kaktą, tada ausų spenelius, visą laiką laikydamas stipriai prispaudęs ją prie savęs.
– Pasitikėk manimi.
Vaikinas švelniai nuvedė savo ranką merginos nugara žemyn, kol padėjo savo ranką ant mylimosios uodegikaulio ir pirštu pradėjo sukti ratą.
– Jauti šilumą?
– Aha, – vis dar užsimerkusi tarė Andželina, bet jau pamažu nyranti į svaigią būseną. Ji dievino Radvilo prisilietimus ir glostymus, tad šis – vienas iš jų, tik kiek naujesnio pajūčio.
Tada Radvilas savo ranką užkišo už priekinės merginos kelnaičių pusės, pirštais švelniai pravedė merginos tarpelį. Andželinos kūno temperatūra šoktelėjo, regis, į visą ežerą galintį apšildyti šildytuvo lygį. O tada Radvilas švelniai braukdamas merginos tarpukojį vis pirmyn ir atgal, tyliai į ausį sušnabždėjo:
– O dabar įsivaizduok, kaip čia, kur yra mano ranka, susidaro tviskantis auksinis kamuoliukas. Jis švyti aukso spalva. Ir aš jį keliu per sprindį aukštyn, – kiek pakėlęs pirštus aukščiau, Radvilas pradėjo glamonėti tą tašką, kur dviems pirštais žemiau nuo bambos ir pratęsė:
– O dabar įsivaizduok, kad tokį patį tviskantį kamuoliuką turiu ir aš. Ir jie abu vienodai kyla aukštyn.
– Radvilai, taip gera, kas čia vyksta?, – kiek sulėtėjusiu balsu Andželina bandė klausti vis labiau panirdama į absoliučios palaimos būseną.
– O dabar,  – vesdamas pirštais dar per vieną sprindį aukštyn ir masažuodamas naują tašką, – įsivaizduok, kaip mūsų kamuoliukai vėl kyla ir sustoja ties čia.
Prieš tai girdėti svirpliai, šalia ežero miško šnaresys, vandens bangelių plevenimas, viskas kažkur staiga dingo. Andželina savo viduje pajuto nenusakomą žodžiais ryšį. Ryšį su Radvilu,  o to ryšio “siūlai” atrodė sudaryti iš palaimos.
Radvilas ranka kilo aukščiau, pirmiausia, palietė vieną krūtį, tada kitą. Tada apsistojo ties tarpeliu tarp jų:
– O dabar, ar jauti? Mūsų kamuoliukai susijungė širdies plote. Įsivaizduok, kaip jie čia tviska ryškia aukso spalvos šviesa, – pabučiavo tarpelį tarp krūtų. Dar stipriau priglaudė Andželiną prie savęs, uodė jos šlapių plaukų kvapą. Širdys, atrodė, tuoj turėtų iššokti laukan. Sušnabždėjęs į ausį: “Aš visada tave mylėsiu”, pradėjo bučiuoti  kaklą.
– Dabar mes čia. Įsivaizduok, kaip susilieja mūsų švytintys kamuoliukai šiame taške.
Radvilas pradėjo glostyti Andželinos galvą, pabučiavo lūpas, tuomet tašką tarp antakių. Ir čia jo drėgnos lūpos sustojo ir prilipo keletui sekundžių:
– Andželina, dabar mes čia.
Per visą galvą nuvilnijo malonumo banga. Radvilas rankomis stipriai vis dar laikė Andželiną prisišliejęs prie savo kūno:
– O dabar, – švelniai šnabždėdamas į vieną ausį, ranka nuslinkęs vėl į apačią, į intymiausią merginos vietelę, braukdamas pirštus per tarpelį, – įsivaizduok, kaip mes savo susijungusius švytinčius kamuoliukus paleidžiame per viršugalvį aukštyn į visatą. Ir mus užlieja aukso spalvos fontanas.
Andželina jau nuo trečio sustojimo suprato, kad ji kažkur dingsta, pradeda nebejausti nei laiko, nei erdvės, bet dabar ji tikrai atsirado kitoj visatoj ir jos atsiradimą lydėjo netikėtai atsiradęs klyksmas iš gerklės. Dingo gėda, dingo protas, kuris galbūt galėtų pranešti, kad vis tik čia ežeras, kuris yra miško pakraštyje ir  to pasekoje, čia itin gerai girdisi įvairūs leidžiami garseliai. Bet šį kartą merginai buvo nė motais, ji tiesiog aimanavo ir nebeturėjo jėgų galvoti, ar tai iš viso kažkada liausis. Prie palaimos būsenos ištransliavimo balsu prisijungė ir Radvilas.
Jaunuoliai kurį laiką liko savo kūnus stipriai apsivynioję rankomis, kol po truputį pradėjo grįžti jėgos ir į galvas sugrįžo protas, mintys, žodžiai, kol pagaliau abu galėjo atsimerkti, o akių žvilgsniai sustoti vienas kitame:
“Myliu tave, Andželina”, “Myliu tave, Radvilai”, – tepasakė jaunuolių atsimerkusios akys.
– Kas čia buvo?, – po truputį rinkdama žodžius tarė mergina.
– Nebijok, Angeliuk, tikrai nepastosi, – šyptelėjo Radvilas pridurdamas:
– Nežinau tiksliai, mažyle, bet čia, manau, buvo seksas tarp  mūsų energijų.
– Bet mano kūnas, atrodė, pliš į smulkias daleles iš palaimos.
– Mano irgi. Eikš, – Radvilas priglaudė merginą prie savęs ir viena ranka irdamasis parplukdino abu atgal į krantą.

 

4 dalis

– Tu graži, – gulėdamas tarė Radvilas, vedžiodamas smilga Andželinai per veidą ežero pakrantėje. Ir čia pat pridūrė:
– Tik labai bijau tave prarasti…
– Kodėl tu išvis apie tai galvoji? Argi nematai, kaip tave stipriai myliu, kaip tu  mane visą užvaldęs? Užmiegu su mintimis apie tave ir pabundu su mintimis apie tave. O šiąnakt net sapnavau tave! Tiesa, sapnas buvo šiurpus… Sapne mes ėjome per tiltą į mūsų miestelį ir abu įkritome į upę. Negana to, mus užpuolė banginis! Labai didelis banginis! Aš ištrūkau ir pakilau į vandens paviršių, o tu likai ten… Ryte puoliau žiūrėti į sapnų knygelę, ką reiškia sapnuoti puolantį banginį, išsigandau.
– Ir ką reiškia?
– Nelaimę…Abu atsisėdo iš jaudulio, Radvilas stipriai prisispaudė prie savęs merginą:
– Nepaleisiu. Niekada. Net, jei kas priverstų. Vis tiek tavęs niekada nepaleisiu, girdi? O tas sapnas gal tiesiog reiškia tai, kad nuo rudens tu studijuosi jau mieste už šimto kilometrų. Bet dėl to jaudintis nereikia. Juk čia tik metai, kol ir aš baigsiu mokyklą ir irgi atvyksiu į tą patį miestą tęsti mokslų. Bet mes gi matysimės kiekvieną savaitgalį. Gal man net pavyks savaitės viduryje pas tave atvažiuoti.
– Man vis tiek baisu,  – susigūžė Andželina.
– Angeliuk, o man labiausiai baisu – kitų vaikinų dėmesys. Jei jau čia, mūsų mažame miestelyje, pažiūrėk, kas darosi, neina ramiai nei akimirkai nuo tavęs nusisukti, iš karto prisistato, koks nors “gražuolis”, siūlantis tau savo pagalbą: tai atidaryti duris, tai paklausti, kokios nors nesąmonės, tai užduoti kvailo klausimo: “Kada išsiskirsi su Radvilu?”, tai numesti repliką prie įėjimo į šokių salę: “Na, Radvilui ir pasisekė”, ir panašiai. Tai, kas bus mieste? Atvirai pasakysiu, stengiuosi apie tai negalvoti, bet, vis tiek įkyrios mintys lenda į galvą, o ypač prieš užmiegant.
– Mielasis, dėl šito tau mažiausiai reikėtų jaudintis. Nors aš jaučiu tavo nerimą. Tavo laiškai man paskutiniu metu, jaučiu, kiek pasikeitę. Bet juk viskas priklauso nuo mūsų pačių.
– Suprantu, bet, kai gaunu iš draugų žinutę, kad Andželiną nešioja po mokyklą klasiokai, tai patikėk, kaip jaučiuosi…
– Taigi, ten pusbrolis mane nešė! Na, taip, su dar vienu klasioku, bet iniciatyva buvo iš pusbrolio pusės! Tu gi žinai, kad jis serga panašia liga kaip Andžėjus, iš serijos “Andželina mūsų, niekam neatiduosim”.
– Žinok puikiausiai žinau, nes neseniai jį sutikau  netyčia (“Aha, “netyčia”, – Andželina gerai žinojo, koks Radvilas karštakošis su visais kitais, išskyrus, ją. Su ja – jis kitoks. Mielas ir švelnus).
– Susimušėt?
– Ne, bet vos susilaikiau, nes pasakė, kad aš nevertas tavęs.
– O tai jis pasaulio “žiniuonis”! Žino, kas vertas, kas nevertas! Nekreipk dėmesio į Ąžuolo paistalus.
– Žinau, Angeliuk. Mane kartais apima keistas jausmas: kol aš su tavimi, atrodo, man viskas aišku, o kai mes atskirai, atrodo, dalis mano proto nėrė į krūmus ir visos protingos mintys staiga išgaravo.
– Man irgi taip būna, tik aš nuveju tas mintis. Man irgi neramu dėl merginų, kurios, puikiai žinau, laukia nesulaukia, kada mes išsiskirsim, kad tik tu atitektum joms. Ypač Giedrė, abu gerai žinom, kaip seilėjasi dėl tavęs. Pameni, kaip per tavo gimtadienį, nors ji buvo su Vaidu, bet tik tam, kad patektų į tavo gimtadienį ir galėtų būti šalia tavęs. Galvoji, aš tokių dalykų nematau ar man klasiokės kažko nepasako? Pasako ir į akis, bet aš tiesiog žinau, jei mes dviese tvirtai stovėsim, aplink mus tegul nors uraganai siautėja, mes išliksim kartu.
– Kaip tu moki mane nuraminti, Angeliuk, – savo švelnia šypsena žiūrėdamas tiesiai į akis tarė Radvilas.
– Tai tu moki mane nuraminti, – atgal su šypsena veide atkirto Andželina.
– Ne, tai tu!
– Ne, tu!
– Nesiginčyk, arba su drabužiais įnešiu į ežerą!
Porelė galynėjosi ežero pakrantėje, kol Radvilas stvėre Andželiną ant rankų ir pradėjo nešti ežero link.
– Ne, net nebandyk!
– Ką sakai? Nežinau aš tokio žodžio!
– Neeee!
Bet jau buvo vėlu, jaunuoliai stovėjo vandenyje, tiesa, Andželina, vis dar Radvilo glėbyje, bet abu iki kaklo šlapi.
– Trauktis nėra kur, Angeliuk, – bučiuodamas merginą sumurmėjo Radvilas.
– Aha, trauktis gal yra kur, bet nėra prasmės, – kiek atlėgusi pridūrė mergina, susitaikiusi su mintimi, kad yra šlapia, bet…laiminga, juk ji Radvilo rankose.
– O tavo saviveikla namo rūsyje kilnojant geležis, matau, nenuėjo perniek, – šyptelėjo Andželina vedžiodama pirštais išryškėjusius Radvilo rankų raumenis.
– Juk turiu kažkaip pasiruošti nuo tavo gerbėjų…
– Arba pritraukti sau naujų gerbėjų, – šyptelėjo mergina.
– Myliu tik tave, Angeliuk. Man tu pati svarbiausia žemėje. Ne, meluoju, ne tik žemėje. Visoje visatoje!
Toliau bučiuodamas pridūrė:
– Nešalta tau, Angeliuk? Duok nurengsiu šlapius drabužius, bus šilčiau, o ir paplaukioti galėsime.Radvilas šelmiškai ir lėtai atsegė sagutę po sagutės Andželinos bliuzelės ir numovė savaime vandenyje aukštyn kylantį sijoną. Greitai nusivilko ir savo marškinius bei šortus. Viską sumuturiavęs į vieną gumulą vienu mostu tvirtai numetė ant kranto.
– Ta liemenelė irgi čia nelabai reikalinga?, – šyptelėjo laukdamas pritarimo.
– O, jeigu kas nors ateis?
– Neateis. O, jei ateis, aš tau atnešiu nuo kranto, gerai?, – kaip visada, sprendimų ieškantis, pridūrė vaikinas.
– Tada gerai…

Radvilas švelniai pabučiavo Andželinos pečius, tada lėtai savo pirštais atsegė liemenėlę ir numetė ją ant kranto. Tada bučiuodamas merginą palietė jos krūtis. Malonumo “skruzdėlyčių” banga užliejo kūnus. Staiga Radvilas pakėlė Andželiną aukštyn ir abu panėrė trumpam į vandenį. “Tu išprotėjai!”, – išnirusi, per lūpas dar bėgant vandeniui, sušuko Andželina. “Taip! Nuo tos minutės, kai pamačiau tave, Angeliuk, su proteliu teko atsisveikinti, nepyk”, – su šypsena, įrėminta ryškiose veido duobutėse pridūrė Radvilas.

3 dalis

Nuo šiol Andželinai ir Radvilui laikas kartu ištirpo ir atrodė, kad ir kiek jo įsimylėjėliai beturėtų, vis tiek maža. Andželiną spaudė mokslai, tačiau jai puikiai sekėsi viską suderinti. Juk nuo šiol ji įkvėpta gyveno atskiroje jai Radvilo sukurtoje planetoje pavadinimu „Pirma meilė. Išprotėti galima kaip gera!!!“. Kartu patirti buvo gera viską – nuo rimtų pokalbių iki beprotiškiausių šėlionių.

Tiek Andžėjus, tiek mažo miestelio gyventojai (vyresnieji senoliai apkalbėtojai ir Andželinos atkritę gerbėjai) jau priprato prie jaunosios porelės, išskyrus tai, kad niekaip nesuprato, ką Andželina, pasak jų, „tokia gražuolė moksliukė“ pamatė „tokiame nepaklusniame neklaužadoj“, kaip Radvilas. Tačiau tiek Andželinos mama, tiek Radvilo tėvai buvo labai patenkinti jaunuolių draugyste, nes, svarbiausia – vaikai laimingi.
Nepaisant visų apkalbų apie „blogą berniuką“, Radvilas mokėjo skambinti pianinu. Labiausiai Andželinai patiko Bethoveno „Elizai“. Šią melodiją jis grodavo net grįžęs iš Andželinos, paskambindavo telefonu ir grodavo į telefono ragelį tol, kol Andželinai pradėdavo lipti akys.
„Tu muzikalus. Turėtum tapti dainininku!“ – kartą juokais išpyškino Andželina.
Radvilas sugebėjo stebinti. Andželina jau priprato, kad jei ir pasijaučia akimirkai kažkur esanti viena, tai jau sekančią akimirką prieš akis išdygsta Radvilas. Su gėlėm, šokoladu, papuošalais, įvairiais siurprizais, meilės laiškais…
„Labas, Andželinute,
pirmiausia, tai bučiuoju tave. Sėdžiu savo kambaryje ir neturių ką veikti, todėl nusprendžiau parašyti tau šį laišką. Galvoju, ką čia parašius. Grįžęs iš tavęs truputį galvojau apie tave. Noriu, kad visada sakytum viską, ką galvoji ir nebijotum, kad aš ko nors nesuprasiu. Aš labai norėčiau, kad, kai tave kas nors neramina ar kamuoja blogos mintys, tu man išsipasakotum. Taip pat norėčiau, kad ant manęs nepyktum, net, jei aš padarau ką nors blogo, tai patikėk, tikrai to nenorėdamas. Kartais man atrodo, kad aš tiek džiaugiuosi, jog suradau tave, kad pametu galvą ir darau kvailystes. Kaip tada, kai su šokoladu ištepiau tau kaklą. Atleisk man, kvaileliui. Bet žinau, tu, visa laimė, nemoki ilgai pykti. Dar prašau nepyk ant manęs už „pavydo scenas“. Supranti, tai, kad vyrai mušasi, yra normalu. O ypač, jei prisikalba, kaip tas čiulbuonėlis mokyklos direktorės sūnelis, kuris vos sugeba laikyti rankas vietoj, kai tave pamato. Angeliuk, suprask mane. Ar žinai, ko aš labiau nei mirties bijau šiam gyvenime? Prarasti tave…
Myliu tave. 
Radvilas“.
Vieną ankstyvą rytą Radvilas atėjo pas Andželiną ir paprašė leisti jam pabūti pas ją, kol ji bus mokykloje, nes tą dieną jam nebuvo nuotaikos eiti į mokyklą. Prieš išeidama į mokyklą, Andželina spėjo po pliušiniu tigro žaislu, gulėjusio ant lovos, palikti raštelį Radvilui: „Nenuobodžiauk. Kurk. Myliu ir…Tu žinai…“.
Grįžusią namo Andželiną pasitiko siurprizas. Radvilas su savo plačia šypsena veide atvėrė duris ir Andželinos žvilgsnis sustojo į grindis, visas takas iki jos kambario buvo nuklotas mažais sulankstytais rašteliais. Andželina pakėlė pirmąjį: „Kai ką tau sukūriau. Ieškok antrame raštelyje. Myliu tave labai“, tada antrąjį: „Iš kur žinojai, kad aš pakelsiu nuo lovos tigriuką? Nepyk, kad apgavau, bet siurprizas trečiame raštelyje. Myliu!“, toliau „Tavo siurprizas yra ant palangės. Myliu tave. Radvilas“, „Nepyk ir vėl apgavau, tavo siurprizas spintoje. Gerai paieškojus, turėtum rasti. Myliu“, kol galiausiai „Labas, Angeliuk, myliu tave! ( Labai!). Kaip sekasi ieškoti siurprizo? Jis yra pas mane marškinių dešinėje kišenėje. Saldus bučinukas ir atiduosiu. Myliu tave. Radvilas“.
Andželinai patiko tokie saldūs Radvilo siurprizai. Todėl nedelsdama apdovanojo mylimąjį bučiniu. Radvilas iš už nugaros ištraukė skrynelę. Ją atidarius pradėjo šokti balerina pagal mylimiausią Andželinos melodiją „Elizai“.
„Žinai, Andželina, jei galėčiau, pervadinčiau šią melodiją iš „Elizai“ į „Andželinai“. Pažadu kada nors sukursiu tau melodiją, gal net ir dainą. O šiandien noriu padovanoti tau šį žiedą“ – iš vis dar skambančios skrynelės giliausios kertelės Radvilas ištraukė sidabrinį žiedelį.
Andželinos viduje kunkuliavo įvairiausi jausmai, padėka, nuostaba, džiaugsmas, jai atrodė, kad šį žmogų, stovintį jai prieš akis, ji myli iki begalybės, o pažįsta taip kaip save. Atrodė, kad Radvilo akyse pasimiršta visi mokyklos klausimai, draugės, mama, brolis. Atrodė, kad yra tik ši akimirka. Radvilas ir ji.
Kol Andželina vis dar nustebusi savo viduje suko jausmų karuselę, Radvilas žvilgsniu pakvietė ją atsisėsti greta. Vienas po kito švelnūs prisilietimai prie kaklo, kol Radvilas pasisodino Andželiną ant savęs. „Taip patogiau žiūrėti tau į akis“, – kaip visada, nusišypsojo.
Andželina jau buvo įpratusi prie švelnių Radvilo bučinių ir nekaltų glostymų vakarais, kol jis būdavo pas ją kambaryje. Kartais jis tiek Andželiną „užglostydavo“, kal šioji tiesiog užmigdavo padėjusi galvą jam ant krūtinės.
Tačiau šį kartą jai viskas atrodė kitaip. Radvilas lėtai bučiuodamas kaklą slinko žemyn kol pakėlė palaidinukę ir rankomis suradęs standžias krūtis, švelniai vedžiodamas pirštais surado spenelius. Akimis klausdamas „Ar viskas gerai?“, Radvilas tęsė krūtų glamones pridurdamas „Jei ką ne taip darau, sakyk“. Andželinos viduje kunkuliavo nauji jausmai, kurie maišėsi su keista gėda, baime, jeigu kas nors grįš namo ir beprotiška trauka. „Tęsk“, – atsimerkusi tepridūrė ir pakišusi rankas po Radvilo marškiniais švelniai pirštais vedžiojo per jo nugaros odą.
Radvilo bučiniai griežtėjo, viena ranka stipriai suėmęs Andželinos galvą, kitą krūtį, tada rankos judėjo nuo nugaros iki sėdmenų, šį kartą Radvilas glamonėjo ir bučiavo kaip išprotėjęs. Tada akimirką sustojo, pažiūrėjo į akis ir švelniai švelniai bučiavo vis dar žiūrėdamas į akis ir šypsodamasis. Andželina nei nepajuto kaip jos palaidinukė ir jo marškiniai liko gulėti ant grindų, kaip savo kūnu pajuto nuogą Radvilo krūtinę. Negalėjo nejausti ir apačioje sukietėjusio iškilimo, nes juk sėdėjo ant Radvilo, tačiau ta keista vidinė gėda neleido net akies krašteliu pažiūrėti žemiau. Buvo baisu. Jaudinančiai baisu. Kai ir norisi tęsti toliau, ir tuo pačiu metu kamuoja baimė, kas bus toliau.
„Nebijok“ – „minčių skaitytojas“ Radvilas aiškiai pajuto vidinę Andželinos sumaištį. Tačiau rankomis glamonėdamas nuogus sėdmenis po kelnaitėmis pasistūmėjo dar vienu žingsniu pirmyn link dar niekada nepatirto Andželinai intymumo. Radvilas nusirengė ir nurengė merginą iki paskutinio apnuoginto odos lopinėlio. Uodė jos kvapą, mėgavosi, sūpavo pasisodinęs ant savęs kiek pasimetusią Andželiną. Sustojo ir žiūrėdamas į akis, tarė „Ar jauti kaip gera tiesiog būti? Nebijok, Andželina, šiandien aš neįeisiu į tave. Tu man esi brangi ir mes niekur neskubam. Matau, kaip bijai net žvilgtelti ten žemiau“ – plačiai šypsodamasis paėmė jos ranką ir uždėjo ant savo penio. Andželina irgi pagaliau atsipalaidavusi ir jau su šypsena veide vis tik išdrįso švelniai glostydama apčiupinėti tą tiek daug kartų su klasiokėmis apkalbėtą vyriškąją kūno „detalę“. Nors dar nelabai aiškiai suprato, kur ten kas, tačiau viena buvo aišku: jis kažkoks keistai slidus, didelis, grublėtas ir tiesą sakant, „nesuprantu, kur jis jam toks didelis telpa“ – šelmiškai viduje nusišypsojo nuo savo išdrąsėjusių minčių Andželina.
„Gera tave jausti, Angeliuk. Ir gera, kad jau tavo akyse nebematau baimės. Priprask prie manęs. Mes niekur neskubam“, –  persikėlė Andželiną po antklode ir tiesiog švelniai glostydamas jos priglaustą galvą sau prie krūtinės ir nuogą nugarą, eilinį kartą ją „užglostė“ panardindamas į trumpą popietės sapną.

2 dalis

Andželina, tik spėjo savo galvoje pagauti mintį „Kokia gėda!“, kaip staiga pajuto, kad yra pakelta Andžėjaus už pažastų aukštyn ir nunešta kelis žingsnius atgal į svetainės kambarį. O tada pasigirdo garsus durų trenksmas.

Muštukui – karatistui jos broliui tai atrodė metų nominacijos vertas garbingiausias darbas – „apsaugoti“ sesę nuo visokių „balvonų“, nes juk „svarbiausia yra pasiruošti studijoms universitete!“. Abu vaikai šeimoje augo be tėvo, nors oficialiai jie turėjo juos skirtingus. Tad Andžėjus, kaip vyresnis brolis, gan karštai ėmėsi tėvo vaidmens:

– Andželina, tu atmink, esi vienintelė iš visos giminės, kuri studijuos aukštąjį mokslą! O aš padarysiu viską, kad tai būtų tiesa! – įsijautęs į savo dramą karštai išrėžė brolis. Ir pridūrė:
– Jokių „chakalių“. Dabar svarbiausia – mokslai. Tu man už tai dar padėkosi. Kažkada, aišku – šyptelėjo pats savimi patenkintas už tokį „nuostabų“ pamokslą.

Andželina pribėgo prie virtuvėje vakarienę ruošiančios mamos:
– Mama, tu matei visą šį spektaklį? Kaip manai, ar Andžėjui ne laikas pasirodyti pas rimtą psichiatrą? – paklausė su ironijos prieskoniu.
– Mačiau, mačiau, – veide neslėpė šypsenos ir primerkusi vieną akį pridūrė:
– Dabar tu nori į tualetą. Na, jis prie durų, ar ne? Garsiai užsidarai tualeto duris, tada tyliai jas atsidarai ir tyliai išeini pro duris. Supratai?

Mama šiuo metu pati gyveno įsimylėjėlės gyvenimą. Panašu, kad jai pagaliau pavyko sutikti jos vertą rimtą vyrą. Tad puikiai suprato dukrą, pas kurią pirmą kartą į namus atėjo vaikinas. Tiesą sakant, giliai viduje ji didžiavosi savo dukra. Ji ne tik moksliukė – pirmūnė, bet ir mergina. Mergina, kuri verta gražiausių dalykų žemėje, o ypač – meilės.

Andželina, supratusi mamos pasiūlytą puikų planą, taip ir padarė. Dramatiškai trinktelėjo tualeto duris, prieš tai sušukdama ant viso buto: „O atlikti gamtinius reikalus be tavo priežiūros galiu?!“.

– Gali, – pasigirdo iš brolio pusės.

Tyliai išsliūkinusi iš namų, Andželina kieme susidūrė su vis dar kantriai jos laukiančiu Radvilu.
– Tu atėjai, – laimingas ištarė. Tada čiupo Andželiną už rankos ir abu bėgte pasileido į greta namų esantį parką, kurio slapčiausi takeliai Andželinos nuo vaikystės puikiai ištyrinėti. Pavymui abu išgirdo brolio balsą: „Andželinaaaaaa!!!“.

Bet jiems buvo vis vien. Švelnus ir šiltas vakaro vėjas tapo jų sąmokslininku ir lydėjo juos tiesiai į miško parkelį. Anksčiau niekada vienas kito nepažinoję ir nebendravę jaunuoliai, tą akimirką, kol bėgo slėptis, tapo komanda, kuriai žūt būt reikia pasislėpti.

– Eikš čia, – į didžiulę medžio drevę pasiūlė įlįsti Andželina. Čia buvo jos slėptuvė nuo vaikystės, į kurią ateidavo pabūti viena, apmąstyti savo mintis, pasvajoti… Tiesa, į ją galėjo tilpti ne itin platus žmogus.

Greitai į drevę įlindusiai Andželinai teko minutėlę palaukti, kol pagaliau įsirabždinti į išsausėjusio medžio vidų pavyks ir Radvilui. Čia vietos nepasirodė, kad būtų labai daug, tad Radvilas, galima sakyti, net nenorėdamas, užgriuvo Andželiną stipriai prispausdamas ją savo kūnu prie drevės.

– Žinai, man pradeda patikti, – nusišypsojo jis. Ir abu išgirdo bėgimo žingsnius. Andžėjus.
– Nebijok, – tyliai sušnabždėjo Radvilui į ausį Andželina, – čia jis ir jo raumenys tikrai netilps.
Žingsniams nutolus abu ir toliau liko prilipę vienas prie kito.

– Andželina, ar gali atsakyti man į vieną klausimą?
– Kokį? – klausiamai pasižiūrėjo į akis.
– Ar tu mane atpažinai? – Dabar jau visai rimtu veidu paklausė Radvilas.
– Taip, tu esi Radvilas, tikrai ne joks Antanas ar Anzelmas, – šyptelėjo.
– Ne, ne ta prasme.
– Nesuprantu, ką tuomet tu turi galvoje? Paaiškink.
– Na, supranti… – kiek nedrąsiai pradėjo Radvilas, – trys dienos iki mums susitinkant, aš atlikau tokį ritualą…
– Ritualą? Tai tu koks nors raganius? – kiek ironiškai, bet susidomėjusi išpyškino mergina.
– Na, taip… Naktį aš sapnavau sapną, ką reikia daryti, kad sutikti savo žmogų. Savo sielos pusę, supranti?
– Nelabai. O tai tau negana tavo sielos?
– Nesupratai, Andželina…, – paniręs nosimi į jos plaukus ir įkvėpdamas jos kvapo, tęsė:
– Tame sapne aš pamačiau aiškias gaires, ką turiu daryti. Ir tada aš išsakiau tokius žodžius: „Ką laikrodžių dūžiai sujungs, švelnus vėjas lydės, o medžio šerdis priglaus, kvapas leis atpažint, tų neišskirt niekada. Tebūnie taip! Tai padaryta. Dėkoju. Amen“. Kai sakiau šiuos žodžius, tikrai neįsivaizdavau, kad laikrodžiai gali susidaužti tiesiogine to žodžio prasme! Ir, kad dabar su gražiausia miestelio mergina būsiu medžio viduje! Ar dabar supratai, Andželina?! Aš tave atpažinau, tu esi mano žmogus! O aš…
– Mano…, – dabar jau surimtėjusi pridūrė Andželina. Švelniai pirštais perbėgo per Radvilo kaklą, įtraukė jo kvapo ir, tarsi, užhipnotizuota pridėjo:
– Tai tu? Juk tai tu! Tik dabar tavo vardas Radvilas…
– Pagaliau… Mes atpažinom vienas kitą… Ir susitikom… – Radvilas žiūrėjo merginai tiesiai į akis ir tuo pačiu glostė jos plaukus, tada pabučiavo kaktą, nosį, akis ir jausdamas natūralų merginos jaudulį, dar kartą žvilgsniu lyg paklausęs: „ar galiu tęsti?“, gavęs pritarimą, švelniai palietė lūpomis Andželinos lūpas.

Pirmasis poros bučinys buvo toks švelnus ir saldus, kad prieš jį bet kokią kovą pralaimėtų pats saldžiausias pasaulyje desertas ar taip mėgstami Andželinos ledai. Dabar visa tai ištirpo ir neteko prasmės, kai pajuto tikrąjį saldumo skonį. Pirmojo bučinio… Radvilas abiejomis rankomis suėmęs Andželinos veidą toliau skanavo jos lūpas liežuviu vis leisdamasis giliau, kol pagaliau jie susijungė į vieną aistringą tango. Radvilas švelniai atsitraukęs, žiūrėdamas tiesiai į akis, paklausė:

– Andželina, ar sutinki būti mano mergina? O, jei tiksliau? Mano žmogumi? Visą likusį gyvenimą?
– Sutinku. O tu?
– Sutinku.

Laikas kažkur išnyko, poros pilvuose apsigyveno, atrodo, visa drugelių populiacija, veidus, dabar jau ilgam, papuošė lengva „kvailelių“ šypsena. Abu išlindo iš medžio šerdies – „slėptuvės“, Radvilas ištraukė iš kišenės taip ilgai neštą Andželinai šokoladą ir jau visiškai nieko nebijodami, apsikabinę, lyg drauge gyventų šimtą metų, kvatodami, tarpais sustodami bučiniui… abu nuėjo parko takeliu.

 

I dalis

Tądien mažo miestelio, pasislėpusio gražiausių miškų ir upių prieglobstyje – Otilių – vidurinės mokyklos salėje vyko rudens šventė. Pasipuošę vyresnių klasių moksleiviai džiugino mokytojus eilėmis, o mažesnieji – savo (o gal, po teisybei, labiau savo tėvelių) sukurtų puokščių demonstracija. Mokiniai sėdėjo pasiskirstę grupėmis pagal klases: dvyliktokai, vienuoliktokai, dešimtokai…

Tik dvyliktokų būrelyje nerimastingai lūpą kandžiojo Andželina. Žinodama, kaip pastaroji bijo scenos, šalia sėdėjusi klasiokė Ieva nuramino:
– Nebijok, tau nereikės stoti prieš visus ir sakyti eilių, mes su Dovile paruošėme už visą mūsų klasę tiek eilėraščių, kad mokytojai turės mus stabdyti, kai pagazuosim, – kaip visada, atsipalaidavusi ir linksma išpyškino Ieva.
– Ačiū, – kiek nurimusi šyptelėjo ir Andželina.

Artėjo dvyliktokų pasirodymo eilė ir Dovilė su Ieva pakilo nuo kėdžių „gelbėti“ visos klasės. Šioms merginoms neduok pavalgyti, o duok pakalbėti, scena – jų „maistas“.

Staiga šalia Andželinos atsilaisvinusioje vienoje kėdėje klektelėjo Radvilas, kaip visada drąsus, savimi pasitikintis vienuoliktokas.

– Labas, Andželina. Gražiai atrodai.
– Čia užimta, – piktai atkirto Andželina. Aha, matytų šį tavo performansą mano brolis Andžėjus, kaip mat tavęs čia šalia neliktų – mintyse pagalvojo ji.

Salėje pasigirdo Dovilės ir Ievos deklamuojamos eilės. Andželina vaizdavo, kad jai labai rūpi išgirsti tas suknistas eiles, kad tik nereikėtų komunikuoti su vis nerimstančiu šalia sėdinčiu Radvilu. Ir iš viso, kas jis toks, ką jis sau leidžia, kažkoks miestelio turčių lepūnėlis ir apskritai, jis metais jaunesnis vienuoliktokas!!!

– Nepyk, – tarsi, piktas merginos mintis kiaurai perskaitęs, tarė Radvilas. Ir pridėjo:
– Netinka tau, kai tu pyksti. Juk turi nuostabią šypseną.

Andželina su visa „ta savo nuostabia šypsena“ dirbtinai išsišiepė, atsisuko į Radvilą ir murmtelėjo:
– Nepykstu.

Visi ir toliau vaizdavo, kokia čia „įdomi“ šventė vyksta ir kaip „įdomu“ klausytis tų eilių, tad Ievą ir Dovilę išlydėjo plojimais. Andželina su Radvilu, sėdėję greta vienas kito, irgi plojo. Ir kas per nesąmonė tie plojimai?? Kas juos apskritai sugalvojo? Kažkoks keistas delnų plekšnojimas-tapšnojimas su klaikiu išleidžiamu garsu – piktai savo mintyse dūmojo Andželina, kai staiga išgirdo POKŠT.

– O, taip! Tiesiog „nuostabu“! – tęsė savo vidinį monologą Andželina.
Radvilas ką tik sudaužė jos mylimą mamos jai dovanotą laikrodį. Tiek stipriai plojo, kad jo laikrodis susidaužė su jos ir suskilo būtent Andželinos laikrodžio stiklas.

– Nesijaudink, aš tau atpirksiu nauju, – ramino Radvilas ir pratęsė: – Duokš man šį sudaužytą laikrodį, o aš paieškosiu pirkti panašaus.

Susinervinusi Andželina atrėžė:
– Geriau negu nieko. Bet, kas per mada laikrodį dėvėti ant dešinės rankos??? Juk, jei būtum šį rytą užsidėjęs savo laikrodį ant kairės, kaip visi normalūs žmonės – sarkastiškai pabrėžė Andželina, – nebūtum sudaužęs manojo!

Čia pat sugrįžo nuo scenos Ieva su Dovile, Dovilės kėdė buvo laisva, o Ieva kreivai pažiūrėjusi į Radvilą, išpyškino:
– Traukis, eik į savo vietą!

– Aš čia dar nebaigiau reikalų. Bet tau rezervavau vietą ten, – valiūkiška šypsena Radvilas parodė pirštu į vienuoliktokų būrį ir pamerkęs akį Ievai, duodamas susiprasti, kad šioji leistų jam sėdėti šalia Andželinos, toliau atsisuko į savo tikslą:
– Andželina, ar galiu šį vakarą pas tave ateiti atsiprašyti? – ieškodamas preteksto pasimatymui su žaviausia mokyklos mergina, jau kiek nedrąsiai, pasakė Radvilas.
– Gerai… – Apsimesdama, kad nieko viduje nepajuto, be emocijų sutiko Andželina.
– Ačiū, – su dėkingumu padovanojo savo šypseną Radvilas ir „netyčia“ plojant akimirkai pagriebė Andželinos ranką.
– Netyčia, – vėl su savo valiūkiška šypsena tiesiai merginai į akis žiūrėdamas tarė Radvilas, bet rankos nepaleido. Anaiptol, atrodė, kad jis Andželinos ranką tik dar stipriau suspaudė tarp savo delnų, pakėlė ją sau prie lūpų ir jau švelniai ištarė: „Gera… Gerai! Susitiksime vakare!“ – laimingas pakilo ir pagaliau užleido „jos vietą“ Ievai renginiui jau beveik pasibaigus…

– Mmmmm, kas iš viso čia buvo, nesupratau??? – pribėgusi prie draugės klausiamai vyptelėjo Ieva.
– Žinok, kad aš nei pati nesupratau, kas čia buvo…, – kiek pasimetusi atšovė Andželina.

Andželinos galvoje sukosi minčių malūnas. Arba, koks dar malūnas?! Čia sukosi visa visata! Bet labiausiai neramino mintis, kas bus, jeigu, kai vakare ateis Radvilas, namuose bus brolis. Nors pastarojo dažnai namuose nebūna arba jis grįžta labai vėlai. Dar keistai atrodė, kad Radvilas nepaklausė nei adreso, nieko. Mmm, įdomiai, – tęsė vidinį monologą Andželina.

Na, o Radvilui Andželinos adreso nereikėjo, jis puikiausiai žinojo, kur gyvena mergina, apie kurią jis svajojo jau mažiausiai metus laiko. Tiesą sakant, jis žinojo ne tik, kur gyvena Andželina, bet ir kada ji eina į mokyklą, kada eina dieną pasivaikščioti su klasioke Ieva ir panašiai. Tiesa, kiek neramino merginos vyresnis brolis, miestelyje pagarsėjęs kaip ne visai sugebantis tvardyti emocijas „mačo“. Tačiau kažkuria prasme Radvilas jautėsi dėkingas Andželinos „apsauginiui“, nes būtent jo dėka sumažėja konkurentų, aplink ją sparną rėžiančių jaunuolių, ratas. Uf, tereikia šiek tiek drąsos ir mano svajonė išsipildys, – dūmojo Radvilas besiruošdamas vakaro pasimatymui.

Vakaras. Nedideliame, tačiau tvarkingame ir mamos jaukiai išpuoselėtame dviejų kambarių bute, nerasdama sau vietos, iš kampo į kampą trypčiojo Andželina, kuri ir toliau sėkmingai vedė savo vidinius dialogus su savimi ir su „kita“ panele – savimi:
– Viskas. Aš tikrai numirsiu belaukdama, kol jis ateis. Ką aš pasakysiu mamai? Gerai, mamai dar pasakysiu, kad štai, vuolia, atėjo Radvilas! Ai, tiesiog niekada pas mane lig šiol niekas neateidavo, o dabar štai taip lengvai išpyškinsiu: ėmė ir atėjo! O dar tas Andžėjus, drybso visą pavakarę namuose fotelyje, kaip koks įkaltas kelmas su šaknimis ir būtinai šį vakarą jam niekur nereikia nei išvažiuoti, nei tvarkyti jokių reikalų! Pala pala, o kur jo visos chebros ir visi „greitai grįšiu, turiu lėkt“?! Šį vakarą, kaip tyčia, namuose stojo šventa ramybė. Blogiausia, kad nei pasipuošti negaliu, nes iš karto namiškiams kils klausimas: „Tai kur ruošiesi?“.

Gerai, kad duryse nuaidėjo skambutis, nes nuo Andželinos minčių turbūt jau greitai būtų pradėjęs siautėti žaibas tiesiog štai lygioje vietoje namuose nuo susikaupusios įtampos.

Kol Andžėjus pakėlęs vieną antakį klausiamai sėdėjo, Andželina pasileido prie durų:
– Atidarysiu! Čia pas mane.

– Labas, – savo plačią šypseną dovanodamas tarė Radvilas, – čia tau, – viena ranka ištiesė didžiulę šokolado plytą, o kita švelniai patraukė nuo jos kaklo storą plaukų sruogą ir prisitraukęs merginą arčiau savęs, pakštelėjo jai į žandą.

– Koks nuostabus vaizdelis, klapt klapt klapt! – lydimas savo paties plojimų ironiškai išpyškino koridoriaus viduryje demonstratyviai atsistojęs Andžėjus.

 

 

 

Prisistatymas

Mistinis meilės romanas:
Autorė: Ginei
„Dalileo. Bendravimas po mirties. Susitikom“
Pagrindiniams knygos herojams dainininkei Andželinai ir jos mylimajam Radvilui buvo lemta susitikti žemėje dar kartą. Svajoti, kurti kartu savo gyvenimus ir likti amžinai. Tačiau tam yra viena sąlyga – jie gyvena skirtinguose pasauliuose, tačiau viename bendrame – savo pačių atrastame – Dalileo. Tokį pasaulį turi visi mylimieji, tik ne visi jį atranda…
– Tėve, leisk man keliauti laiku.
– Kodėl tu nori keliauti laiku?
– Jei tik galėčiau sugrįžti bent tris dienas prieš į tą akimirką, kai…

– Ir ką tu darytum?
– Apkabinčiau ir daugiau niekada nebepaleisčiau.
– Savintumeisi? Tai apkabink dabar. Keliauk kur nori – dabar. Tik užsimerk ir panirk į savo vidinį pasaulį.
 
Romano mylimieji įminė amžinos meilės paslaptį. Jie atrado Dalileo – tai terminas, reiškiantis dviejų sielų amžiną meilę. Kai sielos 33 inkarnacijas pasirenka būti viena kitos mylimaisiais, jos tampa Dalileo. Jos visada atpažįsta viena kitą, visada pritraukia viena kitą. Tai didžiulė dovana iš Visatos Tėvo. Dalileo visada jaučia vienas kitą telepatiškai. Dalileo turi dvi puses: didelę laimę arba didelę kančią. Priklausomai nuo to, kaip elgiasi sielos. Tačiau Dalileo neišskiriami. Kad ir kokias pamokas rinktųsi Dalileo, viskas į naudą, viskas patirčiai kaupti. Dalileo net tada, kai yra su kitais partneriais, atlieka svarbią misiją. Dažniausiai Dalileo santykiai su kitais nesusiklosto, nes jie atlieka tik Mokytojo vaidmenį tam partneriui. Baigę savo Mokytojų misijas, Dalileo visada būna kartu vienyje, kuris vadinasi Dalileo. Net būdami su kitais partneriais Dalileo visada jaučia, kad jų tikroji meilė yra kažkur kitur.